Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juni föregående år till 31 maj innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Tidigare års flygböcker

Nybokslistan 2022-2023

Nybokslistan 2021-2022

Nybokslistan 2020-2021

Nybokslistan 2019-2020

Nybokslistan 2018-2019

Nybokslistan 2017-2018

Nybokslistan 2016-2017

Nybokslistan 2015-2016

Nybokslistan 2014-2015

Nybokslistan 2013-2014

Nybokslistan 2012-2013