Flyglitterturträffen Malmen

Flyglitteraturträffen Malmen - En träffpunkt
1983 fick flygboksentusiasterna Stig Kernell och Lars E. Lundin en idé som utmynnade i ett "flygbokssymposium", vars syfte var att locka flygboksdiggare och samlare till en givande samvaro. Flygöversten och författaren Gösta Norrbom - primus motor i Flygets hus på Malmen, Linköping - tände direkt på uppslaget och därmed var också en lämplig lokal för den tänkta litteraturträffen självklar. Vad kan väl bättre komma i fråga när det gäller flygtradition och stimulerande miljö än just Flygets hus? Idén att låta intresserade mötas till diskussioner och föredrag, inköp, försäljning och byte av böcker och tidskrifter om flyg och annan flyganknuten verksamhet slog väl ut, och vid den första träffen strålade 35 förhoppningsfulla flygentusiaster samman på Malmen i slutet av september 1984. Regelbundet har vi sedan träffats varje år, i regel den första helgen i oktober. Möten som samlat flygboksintresserade från hela landet och även från våra grannländer till denna flyghistoriska plats, för kamratligt och inspirerande umgänge. En bärande tanke är, att sammankomsterna blir till nytta och stimulans för både producenter och konsumenter av flyglitteratur. Det närliggande Flygvapenmuseum lockar också till återkommande besök.

Flyglitteraturträffen är inte någon förening eller klubb utan endast en spontan samling likasinnande. En ledningsgrupp bestående av en handfull personer ser dock till att sunt förnuft och en viss ordning och reda får råda.

Flyglitteraturträffen 2024 den 5-6 oktober!

Hitta till Flyglitteraturträffen

ADRESS: Flygets hus, Lägergatan 11, 586 63 LINKÖPING
(Parkering finns där Carl Cederströms gata möter Lägergatan)