Flyglitterturträffen Malmen

Flyglitteraturträffen Malmen - En träffpunkt
1983 fick flygboksentusiasterna Stig Kernell och Lars E. Lundin en idé som utmynnade i ett "flygbokssymposium", vars syfte var att locka flygboksdiggare och samlare till en givande samvaro. Flygöversten och författaren Gösta Norrbom - primus motor i Flygets hus på Malmen, Linköping - tände direkt på uppslaget och därmed var också en lämplig lokal för den tänkta litteraturträffen självklar. Vad kan väl bättre komma i fråga när det gäller flygtradition och stimulerande miljö än just Flygets hus? Idén att låta intresserade mötas till diskussioner och föredrag, inköp, försäljning och byte av böcker och tidskrifter om flyg och annan flyganknuten verksamhet slog väl ut, och vid den första träffen strålade 35 förhoppningsfulla flygentusiaster samman på Malmen i slutet av september 1984. Regelbundet har vi sedan träffats varje år, i regel den första helgen i oktober. Möten som samlat flygboksintresserade från hela landet och även från våra grannländer till denna flyghistoriska plats, för kamratligt och inspirerande umgänge. En bärande tanke är, att sammankomsterna blir till nytta och stimulans för både producenter och konsumenter av flyglitteratur. Det närliggande Flygvapenmuseum lockar också till återkommande besök.

Flyglitteraturträffen är inte någon förening eller klubb utan endast en spontan samling likasinnande. En ledningsgrupp bestående av en handfull personer ser dock till att sunt förnuft och en viss ordning och reda får råda.

Välkommen till Flyglitterturträff 7-8 oktober 2017

Inbjudan till Flyglitteraturträffen FLIT 2017

För 34:e året i rad träffas flygbokintresserade i Flygets hus i Linköping (Malmslätt) för att under sällskapliga former träffa likasinnade, möta författare, förläggare och diskutera såväl gamla som nyutkomna flygböcker. Flyglitteraturträffen erbjuder också olika föredrag på temat flyglitteratur. Ett stående inslag är också val av Årets svenska flygbok.
Priset för framstående flyghistorisk och flyglitterär gärning, Kernellpriset, delas också ut. Vidare erbjuds tillfälle till såväl inköp, som egen försäljning av nya och gamla flygböcker.

Årets program: (Med reservation för ev. ändringar.)

Lördag: Flygets hus öppnas kl. 08.30 och programmet börjar kl. 10.00. Programmet i Flygets hus avslutas kl. 17.00.

Middag intas på Hotell Scandic Linköping Väst i Ryd kl. 19.00 där även Årets svenska flygbok koras samt Kernellpriset delas ut.

Söndag: Flygets hus öppnas kl. 08.30 och programmet pågår fram till lunch.

Anmälan sker genom att skicka namn, adress och deltagaralternativ enligt nedan till flit@flyglitteratur.se samt att betala in deltagaravgift till Nordea bankkonto 3053 01 34357, mottagare C-O Emanuelsson, med uppgift om vilket av följande alternativ som valts. Ange även om du behöver särskild kost.

Alt A Deltagaravgift lördag och söndag 650 kronor.
Förmiddagskaffe/te ingår båda dagarna samt lunch och eftermiddagskaffe/te på lördagen.
Lunchen består av varmrätt på plats i Flygets hus!

Alt B Deltagaravgift enligt A samt middag lördagen den 7 oktober, 950 kronor.

Frågor till Carl-Olof Emanuelsson eller Mats Averkvist, e-post flit@flyglitteratur.se

Antalet platser är begränsade.

Anmälan och betalning senast 25 september.

Meddela också om du önskar plats för försäljning av flygböcker.

Hitta till Flyglitteraturträffen

ADRESS: Flygets hus, Lägergatan 11, 586 63 LINKÖPING
(Parkering finns där Carl Cederströms gata möter Lägergatan)

Hotell

När det gäller hotell så är läget följande. Den helgen pågår det någon slags fotboll-cup i Linköping och det finns därför få lediga hotellrum. Hotell Scandic Väst där vi skall äta middag är tyvärr fullt, men det går bussar till och från centrum hela tiden.

Vi rekommenderar:
www.momondo.se

www.trivago.se

www.hotels.com

Först till kvarnen är det som gäller så passa på!

Välkomna!