Flyglitteraturträffen 7-8 oktober 2017

Mötesplatsen för dig som är intresserad av
flyglitteratur vare sig du är:

Författare - Förläggare - Samlare - Illustratör

...eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen - FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Henrik Tisell, Lars Tolkstam och Michael Gustafsson.

Nyheter utom de på nybokslistan

Årets svenska flygbok 2017 är utsedd!
7 oktober 2017


Den vinnande författaren Nils Mathisrud och ordförande i FLIT Sven Scheiderbauer. Foto Mats Averkvist

Lördagen den 7 oktober blev boken The Stockholm Run - Air transport between Britain and Sweden during WWII av Nils Mathisrud utsedd till Årets svenska flygbok 2017. Vid samma tillfälle utdelades också det så kallade, Kernellpriset till två mottagare. Kernellpriset nr. 5 tilldelades Lars Gibson för mångårig flygpublicistisk verksamhet. Kernellpriset nr. 6 tilldelades Anders Nyberg för sin bok Fantastiska flygplan.

Motivering till Kernellpriset nr. 5
Ledningen för Flyglitteraturträffen 2016 har beslutat att tilldela Lars Gibson Kernellpriset nummer 5 för mångårig flygpublicistisk verksamhet.

Lars Gibsons bakgrund är Flygarens, med stort F. Under sin livsbana blev han segelflygare vid 15 års ålder. Han är hittills den ende gotlänning som erövrat Silver-/Guld-C med tre diamanter. Lars Gibson började som officersaspirant på Krigsflygskolan, Ljungbyhed, men fullföljde inte officersutbildningen. I stället skaffade han sig trafikflygarcertifikat och parallellt med den utbildningen studerade han ekonomi. Sitt första flygplan köpte han som 24 åring. Efter att ha varit puderflygare i när och fjärran började han 1961 på Transair. Han har även haft anställning vid FN-organet för civil luftfart ICAO.
Att skriva är något som Lars Gibson behärskar. Bland annat har han myntat ett nytt ord i svenska språket – skrönikor – närmare bestämt flygskrönikor i form av tio häften med flyghistorier från egen och andra författares verksamhet. Intäkterna från dessa donerades till Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) och bildade grundplåten till Lars Gibsons fond för stöd för främst flyghistorisk publicistisk verksamhet. Intäkterna från hans senaste skrift Näst sista varvet jorden runt med start och målgång i Visby går främst till att stödja Arlandasamlingarna. Denna kan ses som en fortsättning på Jorden runt på 80 år!
Genom sina publikationer sprider Lars Gibson glädje, humor och kunskap om luftfarten och helt oegennyttigt skänker han intäkterna till välgörande ändamål, vilket i detta fall är bevarande av svensk flyghistoria i såväl litterär form som museal. En inställning som vi vet att Stig Kernell skulle omfamna. Lars Gibson tilldelas därför Kernell-pris nr 5 till Stig Kernells minne.

Foto: Lars Tolkstam och Mats Averkvist

Motivering till Kernellpriset nr. 6
Ledningen för Flyglitteraturträffen 2016 har beslutat att tilldela Anders Nyberg Kernellpriset nummer 6 Anders Nyberg för boken Fantastiska Flygplan

Anders Nyberg är en nykomling i flygbokssammanhang, därtill är boken Fantastiska flygplan hans debutbok. Flyglitteratur för barn och ungdom noterar vi och presenterar i listan över nyutkommen flyglitteratur, men de bedöms normalt inte som kandidater till utmärkelsen Årets flygbok. Fantastiska flygplan visade dock sådana kvaliteter att vi inte kunde undgå att reagera. Detta skall inte vara en recension, men Anders Nyberg har med sin penna och sitt ritstift på ett lättbegripligt sätt presenterat flygutvecklingen, både ur ett tekniskt perspektiv men också ur en historisk synvinkel. Inte bara flygplanen får plats utan också flera flygpersonligheter. Många böcker av det här slaget är översättningar, men Anders Nyberg har skrivit och tecknat historien ur en svensk synvinkel, vilket verkligen märks. Boken kan tjäna som lärobok också för en mer vuxen läsekrets, som inte kan så mycket om flyg.
Med boken Fantastiska flygplan för Anders Nyberg in främst barn och ungdom i luftfartens mystik och sensationer och lär ut detta på ett inspirerande sätt. Stig Kernell var på sin tid också intresserad av flygböcker för barn och ungdom och han skulle glädja sig åt denna utgivning. Anders Nyberg tilldelas därför Kernellpris nr 6 till Stig Kernells minne.

Helikopterrånet

Författare: Jonas Bonnier
Förlag: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 9789100170837
Pris: 183 kr
Format: 223 x 144 mm, 440 sidor, inbunden.

2009 skedde ett av de mer spektakulära rånen i vårt land. Med helikopter tog man sig till G4S depå i Västberga och sprängde sig genom taket för att komma åt pengar (troligen 39 miljoner kronor), vilket man också gjorde medan större delen av Stockholms poliskår såg på när man lämnade platsen med helikopter. Händelsen väckte också stor internationell uppmärksamhet. I den välskrivna boken Helikopterpiloten av Håkan Lahger beskrivs delar av detta skeende.
Helikopterrånet är en roman. Den är oerhört spännande att läsa och författaren vet verkligen hur man håller intresset uppe. Jonas Bonnier har inför skrivandet intervjuat fyra av de inblandade och dömda (av sju). Alla fyra namngivna i tacket. Alla sju dömda är fria idag. De har alltså bidragit med sina upplevelser. Utöver detta har Jonas Bonnier studerat domstolsprotokollen och intervjuat andra än de nämnda. Resultatet är som sagt en spännande roman med stark verklighetsbakgrund.
Hur mycket flyg är det då i denna bok? Inte mycket, kan konstateras. Helikopterpiloten i romanen är amerikan. I verkligheten var han svensk – Alexander Eriksson. Huvudpersonen, inte piloten, yttrar vid ett tillfälle, Meningen med livet är väl att flyga lågt och landa mjukt, en lätt filosofisk tanke. Helikoptertypen som används är Bell 206 Jet Ranger. Författaren avslöjar sina ytliga Wikipedia-kunskaper då han tar upp ett kort resonemang om polisens helikoptrar. Det hade han inte behövt. Berättelsen hade hållit utan detta.
Alltså, detta är ingen flygbok. Den ger ett exempel på helikopterns mångsidighet, om man så vill. Det är allt, men läs väldigt gärna boken

Fan var lös – Fan var röd

Författare: István M. Wlassics
Förlag: Norlén&Slottner
ISBN: 9789188503220
Pris: 149 kr
Format: 215 x 150 mm, 79 sidor, inbunden

István Wlassics som hade den stora äran att motta Kernellpriset 2015 fick blodad tand efter sin förra bok, Kom så leker vi med himlen. Han har nu kommit med en ny självbiografi. Den här gången handlar det inte om flyg alls, utan om revolten i Ungern 1956 och hans flykt till Sverige.
István tvingades fly från sitt hemland när han kämpade för ett fritt Ungern. Hans berättelse väcker känslor i den tid vi nu upplever. Världen blir allt oroligare och den som varit med om en ockupation känner rädsla för vad som kan hända. Revolutionen startade i Ungern. Ryska trupper våldtog landet och det ungerska folket genom att besätta Budapest. Det var en omtumlande tid för unge Istvàn. Han valde att sätta sig upp mot ockupationsmakten trots stora risker för både eget och anhörigas liv. Många fick betala det yttersta priset under den här tiden, än fler fick traumatiska upplevelser och minnen att smärtsamt bära med sig resten av livet.
Den här boken är ytterligare ett vittnesmål om det ryska övergreppet, där övriga världen vände Ungern ryggen.
Båda hans böcker kan beställas från förlaget Norlén&Slottner.

The eagles of Canton
Aviation in south China, the early period

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-förlaget
Pris: 99 kr
Format: 94 sidor E-bok, text på engelska

Den här boken är en detaljerad studie kring flyg i staden Canton och i provinsen Kwangtung i södra Kina under perioden före 1927. Den är baserad på originalrapporter och annat material funnet i amerikanska, brittiska, tyska och ryska arkiv såväl som samtida kinesiska tidningar på engelska.
Jämfört med min bok A History of Chinese Aviation. Encyclopedia of Aircraft and Aviation in China until 1949, så är detta ett resultat av ytterligare forskning vilket ger en mycket bättre förståelse för flygning i södra Kina under denna tidiga period. Flyg är ofta tätt sammanlänkad med politik och krig, och den konstanta maktkampen i Kina vid den här tiden utgör bakgrunden för det mesta av flygaktiviteter.
Canton var ett av de mest framstående centra för politik och flygning i denna del av Kina och kan betraktas som en separat enhet som utvecklades oberoende av vad som hände i t ex Peking. Faktiskt så hade Canton flera olika flygstyrkor även i perioden före 1927. Den första organiserades av Sun Yat-sen och hans första regering i Canton.
Kinesiskt flyg är ett extremt fascinerande och mångfacetterat historiskt ämne som aldrig upphör att förvåna när du väl tränger in i det.