Klassificering av flygböcker

1. Ambulans och hjälpflyg.
2. Ballonger och luftskepp.
3. Barn och ungdomsböcker samt modellflyg.
4. Biografier och memoarer.
5: Fallskärmar, flygskärmar häng o flygräddningsutrustningar.
6. Flottiljer och flygplatser. Flyget i bygden och klubbflyg.
7. Flygföretag, kommersiellt flyg, även bruksflyg samt tillverkningsföretag.
8. Flyg o krigshistoria, flygfilm och shower.
9. Flyglitteratur (skrifter om) läro och instruktionsböcker samt underhållningslitteratur. Ej barn och ungdomsböcker.
10. Flygplan, motorer och amatörbyggen.
11. Haverier och nödlandningar.
12. Rotorflyg (Autogyros och helikoptrar).
13. Årsböcker.
14. Utländskt flyg (kopplat till nationer).
15. Övrigt.

Kriterier

Kriterier för att komma med i boklistan

 • Boken handlar om svenskt flyg på svenska eller annat språk.
 • Boken handlar om utländskt flyg och är skriven av svensk författare.
 • Boken handlar om flyg och är skriven av utländsk författare, översatt till svenska.
 • Broschyrer och tidskrifter kan inte komma i fråga om det inte finns speciella orsaker till detta.


  Kriterier för att kunna bli nominerad till årets svenska flygbok:

 • Boken handlar om svenskt flyg på svenska eller annat språk.
 • BOK är en icke-periodisk publikation om minst 49 sidor. (UNESCOS definition av begreppet bok, som också följs av svenska bibliotek för att skilja boken från broschyrer och tidskrifter.)
 • Kataloger och årsböcker som har samma eller liknande titlar, men med olika årtal eller ordningstal kan inte nomineras.

  FLYG refererar i detta sammanhang till bokens huvudsakliga innehåll och är likställt med luftfart. Ytterst bestäms detta av FLIT:s nomineringsgrupp.
  För nomineringen krävs att boken, utöver de ovan nämnda, också uppfyller minst två av följande tre kriterier:

 • Är skriven av en svensk författare
 • Är skriven på svenska *)
 • Är inriktad på svenskt flyg

  *) Bok skriven på annat språk än svenska kan komma ifråga då speciella skäl föreligger. Detta avgörs inom nomineringsgruppen, vars beslut skall vara enhälligt.


  Några för nomineringsgruppen särskilt viktiga punkter att beakta vid nomineringsprocessen:

 • Tillför boken något nytt?
 • Vänder sig boken till en smal eller bred läsekrets?
 • Tillförlitlighet i forskningsresultat?
 • Tilltalande design?
 • Språkbehandling?
 • Läsfröjd? (Punkten ger utrymme för det där oförutsägbara som följer goda böcker!)