Utmärkelser

I vissa perioder av Flyglitterturträffens historia har det förutom kåringen av Årets svenska flygbok också delats ut en del utmärkelser. Detta har då gjorts i samband med den festbetonade middagen på lördagkvällen. Det har i flera år varit Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK som har passat på att hedra ett antal deltagare med medaljer och förtjänstplaketter för mångårigt och förtjänstfullt arbete, med tonvikt på litteratur.
I avsaknad av detta beslutade Flyglitteraturträffens ledningsgrupp att fr o m 2015, vid speciella anledningar och enligt särskilda statuter, börja dela ut det det s k Kernellpriset till Stig Kernells minne.

Kernellpriset

Statuter för Hederspris till Stig Kernells minne – Kernellpriset

Kernellpriset delas ut till en person, grupp eller organisation:
- som utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt eller som under lång tid (livsgärning) gjort en övergripande insats som författare, hjälp till författare eller som förläggare, fotograf, illustratör etc. inom området svensk flyglitteratur.
- som har verkat för flyglitteraturens kvalitativa förbättring, dess spridning och för allmän support och stöd till de som söker och samlar flyglitteratur.
- för en bokutgivning som är speciell och utmärkande i sin genre.

Vid bedömningen av kandidaterna skall, så långt det är möjligt, hänsyn tas till om vederbörande person/organisation har handlat i Stig Kernells anda.

Tecknen utgörs av ett numrerat diplom samt en numrerad plakett.
- Priset delas ut då lämplig kandidat finns och då normalt vid den årliga Flyglitterturträffen (FLIT).
- Priset kan delas ut till en eller flera mottagare vid ett och samma tillfälle.
- Priset måste inte delas ut varje år.
- Priset kan utdelas postumt.

Upphör FLIT att existera upphör även detta pris, såvida inte annan organisation med samma syfte som FLIT organiseras och önskar vidareföra nominering och utdelning av Kernellpriset.
Nomineringskommitté utgörs av FLIT:s ledningsgrupp. Förslag till kandidat kan lämnas skriftligen med fullödig motivering (brev eller e-post) till FLIT sammankallande.

Till dags dato har följande personer eller organisationer tilldelats Kernellpriset:
Nr. 11, 2023 Sten Slottner för sitt mångåriga utgivande av många bra flygböcker.
Nr. 10, 2021 Jahn Charleville för sitt mångåriga flygjournalistiska arbete med tidningen FlygvapenNytt.
Nr. 9, 2020 Christer Åhström för sitt mångåriga arbete inom det flygjournalistiska området.
Nr. 8, 2019 Torgil Rosenberg för sin livsgärning inom det flygjournalistiska området.
Nr. 7, 2018 Christina Lindberg för sina flygjournalistiska insatser och för sina många personporträtt.
Nr. 6, 2017 Anders Nyberg för sin bok Fantastiska flygplan.
Nr. 5, 2017 Lars Gibson för mångårig flygpublicistisk verksamhet.
Nr. 4, 2016 Maria Küchen för sin bok Att flyga.
Nr. 3, 2016 Veteranklubben Saab för utgivning av skriftserien SAAB-MINNEN.
Nr. 2, 2015 Istvàn Wlassics för sin bok Kom så leker vi med himmelen.
Nr. 1, 2015 Stig Kernell (postumt) för hans mycket framstående insatser inom svensk flyglitteratur.

KSAK:s förtjänsttecken

Till dags dato har följande tilldelats KSAK förtjänsttecken vid flyglitteraturträffen:

1990 Bertil Skogsberg (S)
1991 Gösta Norrbohm postumt (G)
1991 Rolf Westerberg (G)
1991 Bo Widfeldt (S)
1991 Björn Karlström (S)
1992 Peter Kempe (S)
1992 Åke Hall (S)
1993 Lars E Lundin (S)
1994 Sven-Olov Lindén (S)
1995 Carl Gustaf Ahremark (G)
1996 Torsten Scheutz (G)
1996 Sven Stridsberg (S)
1998 Ulf Wiberg
Jahn Charleville
2000 Hans G Andersson
2001 Johannes Thinesen
2002 Lennart Andersson
2003 Leif Hellström
2003 Leif Fredin
2004 Sven Stridsberg
2006 Lars Olausson
2006 Jan Jangö
2007 Sven Scheiderbauer
2007 Saab-Veteranerna
2008 Günter Sollinger
2009 Michael Sanz

G - Guld, S-Silver
(De utan årtal är vi osäkra på vilka årtal de delades ut.)

Andra förtjänsttecken

Allt om Hobbys hedersdiplom för lång och trogen tjänst inom Hobbyområdet.
2006 Stig Kernell

Stipendium från ÖFS
2008 Lennart Andersson