Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juni föregående år till 31 maj innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2020 - 2021

1. Myt och sanning i Sk 10-affären
En av de största kontroverserna i svenskt flyg

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Östergörlands Flyghistoriska Sällskap
ISBN: 9789198135367
Pris: 200 kr
Format: 210 x 255 mm, 96 sidor, inbunden.

De skriverier om Sk 10 som drogs igång i massmedia på 30-talet efter att två flygplan havererat utvecklades till en affär av stora dimensioner. Till sist tillsatte regeringen en speciell utredning för att gå till botten med det hela och enligt direktiven skulle inte bara själva flygplanstypen undersökas, utan också flygvapnets ledning och hur materielanskaffningen gick till.
Det visar sig när man skrapar på ytan att mycket av vad som tidigare skrivits om Sk 10 och som blivit allmän sanning inte är speciellt sant. Debatten styrdes av andra faktorer än just fakta om själva flygplanet. Sk 10 kom efter den mycket ingående utprovning att under en lång period tjänstgöra som avancerat skolflygplan i flygvapnet.
I arkiven finns en mängd intressant material om Sk 10 i form av provflygningsprotokoll, intervjuer, skrivelser, rapporter, diagram från vindtunnelundersökningar, foton från spinnprov, flygdagböcker och annat. Boken behandlar bland annat ASJA:s historia, föregångaren till Saab och det företag som tillverkade flygplanen, FC på Malmen, firman Raab-Katzenstein, som ursprungligen konstruerat flygplanet, och den illustre Antonius Raabs öden och äventyr.

2. Saab 17 - 80 år 1940-2020

Författare: Ulf Delbro och Ulf Edlund red.
Förlag: SFF, FVM, ÖFS och Saab
ISBN: -
Pris: 80 kr
Format: A4, 34 sidor, häftad.

En skrift om SAAB 17 som utgavs till 80-årsjubiléet av flygplantypens tillkomst. Pga pandemin så utsattes jubileumsfestligheterna på Flygvapenmuseum tillsvidare.
Häftet innehåller ett tiotal artiklar av olika författare som beskriver flygplanstypen historik och användning under 80 år. Också det sista flygande exemplaret, Blå Johans historia är omskriven. Innehållet i skriften går också som följetong i SFT 3-4/2020.

3. Flygplatsboken
Svenska militära och civila flygplatser

Författare: Bernt Törnell
Förlag: Törnell & Blücher
ISBN: 9789197986519
Pris: 390 kr
Format: A4, 296 sidor, inbunden.

Flygplatsboken ger en unik inblick i ämnet Sveriges flygplatser och flygbaser genom tiderna. Bokens innehåll bygger på en mycket stor mängd uppgifter om flygplatser under drygt 120 års utveckling. Stor omsorg har också lagts ned på att få fram ett rikt bildmaterial som är givande för läsaren.
Boken inleds med kapitel om de tidiga flygplatserna under, i tur och ordning, pionjärtiden, mellankrigstiden, andra världskriget och det kalla kriget. Bas 50, 60 och 90, dvs de olika vägbassystemen beskrivs mer ingående. Sedan kommer kapitel om utlandsbaseringar, F 19 i Finland och olika baseringar under FN-mandat. Sista kapitlet handlar om civila flygplatser. Boken avslutas med begreppsförklaringar, förkortningar samt käll- och litteraturförteckning.
Flygplatsboken har mycket bra, omfattande och heltäckande text, bra språk och många fina och aldrig publicerade bilder samt bra och ofta omfattande bildtexter. Men i bokens senare del förekommer en del förvirrande årtal och en del rena felaktigheter. Detta förtar dock inte bokens kvalitet. Det som definitivt saknas är ett flygplatsregister!

4. Swedish Bomber Colours 1924-1958

Författare: Mikael Forslund
Förlag: MMP Books
ISBN: 9788365958372
Pris: 40 GBP
Format: A4, 296 sidor, inbunden. Text på engelska.

Boken liknar de tidigare utgivna Swedish fighter colours och Swedish jet fighter colours från samma förlag. Nu handlar det istället om Flygvapnets bombflygplan från B 1 Fiat BR till SAAB B 18B. Den är fylld med fakta massor av fina bilder, där många inte tidigare har publicerats, och massor av fantastiska färgprofiler av inte mindre än fyra olika polska illustratörer. Detta skulle jag säga är en höjdpunkt i serien om svenska Flygvapnets flygplantyper. Ett måste för Flygvapen-intresserade och modellbyggare.

5. Royal Vikings
The saga of Scandinavian Airlines and predecessors

Författare: Günter Endres
Förlag: European Airlines
ISBN: 9788293450092
Pris: 395 NOK
Format: A4, 262 sidor, inbunden. Text på engelska.

Günter Endres har skrivit en bok om SAS - Scandinavian Airlines. Han är sedan tidigare bekant genom samarbetet med Rob Mulder och Lennart Andersson i serien om tidiga Junkers-flygplan från förlaget EAM Books. Det här är en omfattande och till synes heltäckande bok på engelska. Författaren börjar med att beskriva historien om det danska DDL, det norska DNL och svenska AB Aerotransport. Sedan följer beskrivningen om bildandet av SAS genom ihopslagning av DDL, DNL, ABA och SILA 1946. Fram till våra dagar har det också funnits, och finns, ett antal dotterbolag eller bolag som har haft en parallell verksamhet och samarbete med SAS. Allt finns med i boken inklusive samarbetet i Star Alliance. Bokens text varvas med tabeller över alla SAS flygplan efter varje kapitel, massor av bilder av hög kvalitet och en stor mängd fantastiska färgprofiler.

6. Varför blir man konstflygare? varför inte...
En konstflygares memoarer

Författare: Orvar Bergvall
Förlag: Bokförlaget K&R AB
ISBN: 9789188925442
Pris: 159 kr
Format: A5, 104 sidor, häftad.

Tandläkaren och konstflygaren Orvar Bergvall har skrivit sina memoarer och i denna bok får vi ta del av hans innehållsrika liv i lycka och i sorg. Att han har uppnått den aktningsvärda åldern av 80 är måste ses som ett under med tanke på vilka halsbrytande eskapader han har upplevt. Han avrundar sin skrift med orden: Så avslutar en äldre distingerad gentleman sina memoarer som sett döden i vitögat mer än en gång och överlevt tack vare sin insikt om nödvändigheten att ta lärdom av sina misstag.

7. Black Cross Red Star - Air war over the eastern front
Vol. 5 The great air battles: Kuban and Kursk april-july 1943

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789188441577
Pris: 600 kr
Format: A4, 384 sidor, inbunden. Text på engelska.

Volym 5 i serien Black Cross Red Star, om luftkriget på östfronten, beskriver i huvudsak två av de största luftstridsområdena - över brohuvudet vid Kuban våren 1943 och under slaget om Kursk i juli 1943. Dessa två är studerade i detalj genom tyska och ryska källor och presenterade med sanningsenliga förlustsiffror på båda sidor, dag för dag.
Författaren har studerat kriget vid östfronten under flera decennier. Forskningen bygger på primärkällor från båda sidor och intervjuer med ett stort antal veteraner.
Boken innehåller över 300 fotografier där många kommer från veteraners privata fotoalbum som aldrig har publicerats tidigare. Detta ackompanjeras med kartor och färgprofiler av konstnären Jim Laurier.

8. SAAB 35 Draken
Sveriges spjutspets under kalla kriget

Författare: Mikael Forslund
Förlag: SMB
ISBN: 9789188885289
Pris: 455 kr
Format: 265 x 210 mm, 120 sidor, inbunden.

Den tredje boken i serien om det fjärde största flygvapnet handlar om SAAB 35 Draken. Här får vi Drakens historia i kortform, från konstruktion till tjänsten i Flygvapnet. De olika versionerna beskrivs i egna kapitel, försäljningen till Danmark, Finland och Österrike samt om Draken i USA. Boken avslutas med kapitel om bevarade Saab 35 Draken, teknisk beskrivning, om räddningssystemet och haveriorsaker. Boken är mycket vacker och håller en mycket hög teknisk kvalitet och mycket bra bildmaterial, men det är ingenting för flygnördar då den är allt för översiktlig och inte går på djupet.

9. Gåtan Hammarsköld
Berättelsen om flygkraschen i Ndola

Författare: Ove Bring
Förlag: Medströms Bokförlag
ISBN: 9789173291576
Pris: 339 kr
Format: 231 x 160 mm, 287 sidor, inbunden.

FN har på nytt öppnat utredningen av Dag Hammarskjölds död i en flygkrasch, i Ndola i nuvarande Zambia. Var det verkligen ett misstag av piloten som orsakade kraschen? Eller rörde det sig i själva verket om sabotage eller rent av nedskjutning? Folkrättsexperten Ove Bring går igenom gåtan Hammarskjöld, pusselbit för pusselbit. Märkliga ting hände i flygledartornet i Ndola vid midnatt mellan den 17 och 18 september 1961. Den första rhodesiska haverikommissionen bortsåg från afrikaners vittnesmål. De följande utredningarna var också bristfälliga. Den nya FN-utredningen pekar mot en sammansvärjning. Sveriges särskilt utsedde FN-utredare, ambassadör Mathias Mossberg, skriver en avslutande del i boken. Varför Sveriges engagemang i frågan har varierat över tid är i sig en gåta, lika oklar som frågan om vad som egentligen hände i Ndola.?
Boken ger inget svar på gåtan vad som hände med flygplanet som Hammarskjöld färdades i. Den redovisar bara alla olika utredningar som har gjorts om haveriet och om de olika möjliga scenarierna, samt belyser de märkligheter som skall ha skett före, under och efter haveriet.

10. Krönikan om en bondgrabbsresa genom livet
Bondsonen Gunnar Perssons resa från Delsbo... till ...Orust

Författare: Gunnar Persson
Förlag: Eget förlag - biogup@telia.com
ISBN: -
Pris: 150 kr
Format: A5, 156 sidor, inbunden.

Krönikan är författarens egen berättelse om hur han som liten grabb föddes 1940 och växte upp med tre bröder på bondgården Svejans i Linfläck. Efter skolgång och studentexamen blev Gunnar stridspilot i flygvapnet. Där flög han bl a J 29F Tunnan på Malmen, J 34 Hawker Hunter på Säve och J 35F på Bråvalla. Han avslutade sin flygkarriär som chef för Flygvapnets Flygbefälskola 1985-1990 och blev därefter stabsofficer vid försvarets olika staber fram till pensionering 1995. Han fortsatte dock att arbeta vid Ericsson Micro Wave System som taktisk rådgivare och marknadsförare av JAS 39 Gripen.
Gunnar Persson var också mycket aktiv inom idrotten och då speciellt orientering. Han blev svensk mästare i fälttävlan 1973 och var generalsekreterare för O-ringen 2003. Han är fortfarande en aktiv orienterare med kartritning som hobby.

11. Mitt flygande liv

Författare: Thorbjörn Engback
Förlag: Norlén & Slottner
ISBN: 9789188503756
Pris: 300 kr
Format: A5, 165 sidor, inbunden.

Det här är en personlig berättelse om Thorbjörn Engbacks 36 år i Flygvapnet. Efter studiebesöket på Frösön var det bara att vänta tills skolan var klar och han kunde söka som fältflygare. Men fadern, som var pastor, skulle aldrig godkänna ansökan. Han gick till sin mor i stället och hon skrev under. Efter examen blev det jaktflyg med såväl J 35 Draken som JA 37 Viggen och därefter transportflyg med TP 101 och TP 84 Hercules med hela världen som arbetsfält.
Mer än halva boken ägnas åt flygning med Hercules. Det är kanske inte så konstigt då Thorbjörn redan har skrivit två böcker om den perioden. Den första, Tyngdlyftaren i Flygvapnet blev vald till Årets svenska flygbok 2016!

12. 46 år i luften med Bertil Kylborn
Berättat för Håkan Wasén

Författare: Håkan Wasén och Bertil Kylborn
Förlag: Yvonne Kylborn - yvonne@kylborn.se
ISBN: 9789151966748
Pris: 150 kr
Format: A5, 130 sidor, häftad.

Yvonne Kylborn ville ge sin man en 80-årspresent och valde att, med flygjournalisten Håkan Waséns hjälp, intervjua och nedteckna Bertil Kylborns 46-åriga flygarliv i en bok. Bertil växte upp i Karlskoga och sökte till flygvapnet. Efter sedvanliga tester började han på krigsflygskolan i Ljungbyhed i mars 1959. Utbildningen var på Sk 50 Safir och J 28 Vampire. Sedan blev det GFSU med A 32A Lansen på F 7 och därefter kom han till F 1 i Västerås och flög nattjakt på J 32B Lansen. Efter sju år bytte de till J 35 Draken. Bertil lämnade F 1 efter 16 år med en total flygtid av 1488 timmar. Fr o m 1971 flög han TP 83 Pembroke, TP 85 Caravelle och TP 79 C-47 på F 8 Barkarby. När F 8 lades ned blev det stationering på Malmen. Han satt som befälhavare i TP 79:an som havererade vid F 11 - ett onödigt haveri. Han flög också TP 88 Metro med bl a kungafamilj och regeringsmedlemmar som passagerare. Sista flygningen med TP 85 Caravelle till Arlanda var han också med om. Bertil har också spakat Daisy på några turer bl a till Norge. De sista åren innan pensionen arbetade han på företaget Air Express i Norrköping och flög kortdistansflygningar med Beech 1900.

13. Saab 35 Draken

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Stratus - MMP Books
ISBN: 9788365958860
Pris: 25 GBP
Format: A4, 208 sidor, häftad. Text på engelska.

Det här är den andra boken om Draken från samma författare på kort tid. Denna bok är dock mer omfattande med utökad textmassa, många högkvalitativa bilder, ritningar i skala 1:72 av samtliga versioner och individdata för samtliga tillverkade flygplan. Dessutom innehåller den en stor mängd fantastiska färgprofiler.
Boken inleds med ett kapitel om SAAB 210 Lilldraken, därefter följer i tur och ordning kapitel om prototyperna, J 35A-F och J 35J. Ett kort kapitel om målning och märkning sedan om export av Draken till Danmark, Finland, Österrike och om Draken i USA. Boken avslutas med kapitel om Drakensimulatorer, bevarade flygplan och teknisk beskrivning av flygplantypen och haveriorsaker.

14. Flygarminnen från Barkåkra 1945-2002
Berättelser från de som var med

Författare: Göran Brauer och Torsten Sjöberg (red.)
Förlag: F 10 Kamratförening
ISBN: 9789151967288
Pris: 250 kr
Format: A4, 202 sidor, inbunden.

Det är fem år sedan minnesboken om F 10 Bulltofta kom från F 10-kamratförening. Nu har del två kommit som handlar om F 10 på Barkåkra 1945-2002. Den är, liksom den tidigare, en minnesbok / jubileumsbok för flottiljens tillkomst för 75 år sedan. År 1945 flyttade man från Bulltofta till Ängelholm och då var flottiljen utrustad med FFVS J 22. SAAB J 21R tillfördes, senare kom J 28B Vampire och J 34 Hawker Hunter innan man fick J 35 Draken på 1960-talet. F 10 var den sista och enda flottilj som flög J 35J Draken. På 1990-talet gjorde AJS 37 Viggen entré och en kort period hade man en division JAS 39 Gripen tills flottiljen lades ned 2002.
Denna bok innehåller närmare hundra små berättelser av de som var med, berättelser som började samlas in redan på 1980-talet. Att levandegöra historien på detta sätt är både unikt, otroligt intressant och inspirerande.

15. Lennart Anderssons E-böcker om kinesiskt flyg

2008 kom boken A history of Chinese aviation av Lennart Andersson. Det är en encyklopedi över kinesiskt flyg fram till 1949. 2016 kom författaren med en E-bok om det tidiga flyget i den kinesiska provinsen Canton, The Eagles of Canton. Det var en hel del stridigheter mellan provinserna i den södra delen av Kina, och framförallt mellan dem och centralregeringen i Nanking under 1930-talet. Nu har författaren kommit med ytterligare tre E-böcker om flyget i tre av provinserna. Alla dessa är betydligt mer detaljerade än det som avhandlas i den stora boken. Pga det smala ämnet så kommer dessa endast som E-böcker.

15A.(E) Aviation in the Fukien (Fujian) Rebellion in China 1933

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-Förlaget
ISBN: -
Pris: 79 kr
Format: E-bok A4, 43 sidor. Text på engelska.

Tsai Ting-kai, kommandanten för 19:e Route Army och militär ledare för Fukien-rebellerna tog makten över Fukien Provinsen och skapade ett eget flygvapen. Den 20 November 1933 utropades Fukien som en oberoende kinesisk folkrepublik och en regering tillsattes. Centralregeringen i Nanking under Chiang Kai-shek anföll omedelbart och ett litet krig utbröt där Nankings flygvapen spelade en avgörande roll. Fukiens städer bombades av flygplan avsedda för det nationella försvaret mot Japan. Människor och operationer beskrivs i detalj i denna bok.

15B.(E) The Birth of the Kwangsi (Guangxi) Air Force in China

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-Förlaget
ISBN: -
Pris: 79 kr
Format: E-bok A4, 43 sidor. Text på engelska.

Utvecklingen av flygvapnet i Kwangsi-provinsen började med ett genomgripande skolprogram med brittiska flyglärare och rådgivare, men en lång rad av dödsolyckor och många förstörda flygplan satte stopp för verksamheten. Ett antal japanska instruktörer ersatte de brittiska piloterna och mekanikerna, och en komplett omorganisation av flygskolan genomfördes. Helt sedan invigningen i februari 1932 hade Kwangsis flygvapen köpt alla sina flygplan och annan utrustning från en enda firma, the Far East Aviation Company in Hong Kong, som representerade ett antal brittiska flygföretag. Kwangsis flygvapens tillkomst är en unik och fascinerande episod i flyghistorien och också en av många pusselbitar i modern kinesisk historia.

15C.(E) The Canton Air Force Exodus in 1936
An Air Force on the Run

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-Förlaget
ISBN: -
Pris: 0 kr
Format: E-bok A4, 28 sidor. Text på engelska.

1936 deserterade i stort sett hela det Cantonesiska flygvapnet i den oberoende Kwangtung-provinsen och gick över till fiendesidan, den centrala Nankingregeringen, med både manskap och flygplan. Kanske blev även officerare i den närliggande Kwangsiprovinsen också inspirerade och deserterade även de? Situationen utvecklades tills man stod på randen till krig, men slutligen kom man fram till en fredlig lösning.

16. Saab Safir 75 år 1945-2020
Svenska vingar över världen!

Författare: Anders Annerfalk
Förlag: SFF, ÖFS m fl
ISBN: 9789151967288
Pris: 75 kr
Format: A4, 20 sidor, häftad.

I samband med firandet av Saab Safir 75 år den 20 november 2020 togs det fram ett jubileumshäfte om Saab Safir. Detta var ett samarbete mellan Flygvapenmuseum, Saab AB, Veteranklubben Saab, Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och Svensk Flyghistorisk Förening.
Häftet är till största delen en sammanfattning och utdrag ur boken SAAB Safir - Historien om ett skolflygplan från 1990 av Anders Annerfalk och Christer Sidelöv.

17. Caravelle i Sverige och Norden
Flyghistorisk revy 2020

Författare: Michael Sanz red.
Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
ISSN: 0345-3413
Pris: 280 kr
Format: A4, 240 sidor, inbunden.

Årets flyghistoriska revy från Svensk Flyghistorisk Förening handlar om Sud Aviation SE-210 Caravelle i Sverige och Norden. Det är en gedigen beskrivning av Caravelle från projektstarten i början av femtiotalet till pensioneringen från svenska flygvapnet 1998. Boken inleds med att beskriva fransk flygindustri fram till konstruktionen av Caravelle. Sedan följer serieproduktion, introduktionen i SAS och ett stort kapitel om Caravelle i trafik hos SAS. Därefter om Caravelle som TP 85 i flygvapnet, i tjänst hos Transwede, Finnair och Sterling Airways. Boken avslutas med kapitel om bevarade Caravelle-flygplan, Le Caravelle Club, flygplandata, lista över flygplanindivider och personregister.

18. Flyg idag
Flygets årsbok 2020

Författare: Fredrik Dahl red.
Förlag: Flygboken.se
ISBN: 9789986693055
Pris: 249 kr
Format: 248 x 166 mm, 204 sidor, inbunden.

Ur innehållet:

 • Flygvapenchefen har ordet
 • Flygvapnet – från ett 20-tal till ett annat
 • Flyget – moderna samhällets viktigaste länk
 • Arlandas bäst bevarade hemlighet
 • Lindbergh och Bowlus
 • Flyget symbolen för frihet
 • Akuthelikopter 14 och 16
 • Arbetshästen Antonov
 • Vätgasflyg – ett hållbart sätt att resa?
 • Regionalflyget: Flyget vi byggde för framtidens väl
 • Drönare – flygningarna väl förankrade
 • Udda flygbolag
 • C-17 Tranportbjässe på besök
 • Litauen – Flyget symbolen för frihet
 • Luftfartsstatistik
 • 19. En förlorad värld
  När lyx på flyget var vardag

  Författare: Åsa Löthman
  Förlag: Lava Förlag
  ISBN: 9789188959089
  Pris: 271 kr
  Format: 230 x 172 mm, 232 sidor, häftad (Flexband).

  Detta är en tidsresa genom flygets värld! Från flygets glamourösa tid med varma cognacskupor, niande och kockar som lagade mat ombord till dagens massflygning, pressade tidmarginaler och många unruly passagerare. Åsa började arbeta som flygvärdinna i en helt annan era, före digitalisering, billiga biljetter och massflyg. Under hennes tid i yrket har flygresor gått från någonting lyxigt och mycket dyrt, något för affärsmän, rika och kändisar till något lika alldagligt som att åka buss. Under resans gång får vi träffa redlöst berusade celebriteter, aspiranter till 10 000 metersklubben, dödsklinikresenärer med enkelbiljett, avspända kungligheter, incheckade krokodiler och flygvärdinne-stalkers. En ambitiös och illustrerad historieskrivning av flygets utveckling under de senaste decennierna. Vi får också en inblick i flygvärdinnornas speciella interna språk, knep och unikt mångskiftande kompetens: Vi är brandmän, informatörer, narkosskötare, psykologer, diplomater, städare, barnmorskor, sjuksköterskor och säkerhetsvakter med rätt att sätta handklovar på passagerare
  Åsa har arbetat som flygvärdinna i över trettio år. Hennes stora inspiration är att få nya insikter genom resor och möten med andra kulturer och religioner - vilket säkerligen bidragit till hennes framgång i yrket.

  20. Angel Wings
  6. Atomic

  Författare: Yann Ill.: Hugault
  Förlag: Cobolt Förlag
  ISBN: 9789188897336
  Pris: 179 kr
  Format: 235 x 312 mm, 48 sidor, inbunden.

  Den sista delen i den andra spännande albumtrilogin om piloten Angela McCloud som tjänstgör som en av den amerikanska arméns Women Airforce Service Pilots, WASP. Handlingen är den här gången förlagd till Stillahavskrigets slutskede 1945, då de amerikanska styrkorna börjar närma sig det japanska fastlandet och atombombfällningen över Hiroshima.