Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juni föregående år till 31 maj innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2022 - 2023

1. JA 37 Viggen
Svenskt jaktflyg till landets försvar

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
ISBN: 9789188885814
Pris: 395 kr
Format: 265 x 210 mm, 96 sidor,14 onumrerade planscher, inbunden.

Ännu en bok om viggen från SMB. Denna gång om jaktversionen JA 37 av samma författare som den förra som handlade om de övriga versionerna. Boken är uppbyggd på, i princip, samma sätt. Motor, systemdator, radar, prototyperna, simulatorer, beväpning, kamouflage med mera har egna kapitel i boken. Likaså om flygplantypen i aktiv tjänst, incidentberedskapen, uppvisningsflyg, internationella övningar och exportförsök. Ett antal bilagor visar bevarade Viggar, Flottiljer med JA 37, haveristatistik och översikt över alla flygplanindivider. Boken avslutas med käll- och litteraturförteckning och noter.

2. Ett flygarliv i rikets tjänst

Författare: Björn Magnusson
Förlag: PGS AB Förlag
ISBN: -
Pris: 280 kr
Format: A5, 191 sidor, inbunden.

Författaren har nästa 30 år och cirka 8000 flygtimmar i Flygvapnets Tp 84 Hercules. Han har arbetat som flygtekniker, lastmästare och maskinist. Flygningarna har gått till katastrofområden, krigsområden och många andra typer av civila och militära uppdrag över hela världen. Boken beskriver skarpa händelser som hänt och hur man har löst de problem som uppkommit under färden. Magnusson beskriver även hur man förbereder flygplanet och besättningen för de olika uppdragen.

3. Fält 16
Historien om ett krigsflygfält

Författare: Torsten Lindberg
Förlag: Stiftelsen krigsflygfält 16, Brattforsheden
ISBN: 9789152731062
Pris: 395 kr
Format: A4, 320 sidor, inbunden.

I sökandet efter krigsflygfältets historia har vi gått igenom tusentals dokument på Krigsarkivet och intervjuat hundratals personer som tjänstgjorde på Brattforsheden under beredskapsåren. Resultatet av forskningen har sammanställts och presenteras i denna bok. Boken om Krigsflygfält 16 är fylld av dokument och berättelser som vittnar om flygfältets roll i den svenska militärhistorien. Den visar också på samhällets agerande under beredskapsåren 1939 -1945. Genom berättelserna löper det dagliga livet, livet för människor som vi själva, och som kom i kontakt med eller berördes av verksamheten på och kring krigsflygfältet. Det gör att berättelsen om krigsflygfält 16 ständigt är aktuell och angelägen, även för oss som lever idag. Krigsflygfält 16:s berättelser hjälper oss att reflektera kring dagens situation, kring Sveriges behov av mobilisering under andra världskriget – och idag.

4. Rolls-Royce Merlin
Historien om en kolvmotor

Författare: Bengt Palm
Förlag: Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
ISBN: 9789198135381
Pris: 200 kr
Format: 250 x 174, 80 sidor, inbunden.

Rolls-Royce Merin är en V12-motor på 27 liter som satt i en mängd brittiska flygplantyper under andra världskriget bl a Spitfire, Hurricane, Defiant, Mosquito och Avro Lancaster. Den licenstillverkades också i USA under namnet Packard och fanns t ex i North American P-51D Mustang. Merlin-motorn fanns i versioner från ca 1000 hk upp till drygt 2000 hk.
Boken beskriver motortypens utveckling, produktion och tekniken bakom. Ett kapitel jämför Merlin-motorn med andra länders flygmotorer, ett annat om den större Griffon-motorn som bl a satt i de svenska S 31 Spitfire. Boken avslutas med Merlin-motorns användning efter andra världskriget och med några olika appendix.

5. Luftkriget över Sverige
Sverige och beredskapen 1939-1945

Författare: Kent Zetterberg
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
ISBN: 9789188885845
Pris: 395 kr
Format: 265 x 210 mm, 104 sidor,12 onumrerade planscher, inbunden

Boken inleds med Sveriges situation i början av kriget och tillgången på materiel och vapen. Lite om kurirtrafiken, om den svenska frivilligflottiljen F 19 i Finland, om kriget runt våra gränser och om den fortsatta uppbyggnaden av vårt försvar. Det största kapitlet handlar om överflygningarna och om de flygplan som tvingades att nödlanda i Sverige. Boken är riktigt illustrerad med bilder och teckningar.

6. Livet har mycket att bjuda

Författare: Torgil Rosenberg
Förlag: Alstad Bokförlag
ISBN: 9789152723043
Pris: 150 kr
Format: 250 x 210 mm, 85 sidor, inbunden

Torgil Rosenberg har tidigare kommit ut med två självbiografiska böcker. Den första av dem, Trots och tack vare blev vald till Årets svenska flygbok 2006. Dessa två böcker var ytterst detaljerade, vad beträffar författarens flyg- och musikaliska verksamhet. Inför hans 90-årsdag gjorde han en jubileumsbok, en resumé om sitt liv, som blev betydligt tunnare och mer övergripande. Här berörs flygandet och musiken i mindre omfattning, men desto mer om livet som småbåtsägare.

7. Vingprofiler
De förde flyget framåt

Författare: Christina Lindberg med Lennart Berns
Förlag: Aeroproduction
ISBN: 9789152740828
Pris: 395 kr
Format: A4, 223 sidor, inbunden

Christina Lindberg mottog Kernellpriset för sina flygjournalistiska insatser och för sina personporträtt år 2018. Nu har hon låtit 41 utvalda personintervjuer ingå i en bok. Dessa intervjuer baserar sig på artiklar som publicerades i tidningen Flygrevyn från mitten av 1980-talet fram till tidigt 2000-tal. Till sin hjälp har hon inkorporerat flyghistoriker Lennart Berns som svarar för biografier och bildtexter till var och en av de intervjuade personerna. Det är ett brett urval av personer vi får möta vilka har haft en stor eller mycket stor betydelse för luftfartens utveckling. Som exempel kan nämnas Erik Bratt, Richard Branson, Jan Carlzon, Pierre Clostermann, Bo Lundberg och Chuck Yeager.

8. JAS 39 Gripen
Svenskt stridsflygplan i världsklass

Författare: Flera olika författare
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
ISBN: 9789188885869
Pris: 395 kr
Format: 265 x 210 mm, 96 sidor, 12 onumrerade planscher, inbunden

Ännu en bok i serien om svenska stridsflygplan från SMB, denna gång om det hypermoderna JAS 39 Gripen. Till skillnad från tidigare så är det inte mindre än sju olika författare som har svarat för innehållet; Inge Gustafsson, Leif Kindblom, Örjan Lindström, Hans Stigsson, Samuel Palmblad, kent Zetterberg och Kjell Åhsberg.
Boken inleds med att beskriva framtagning och försäljning av Gripen-systemet. Därefter kommer ett kapitel om de mycket spektakulära haverierna med prototyperna. Sedan följer kapitel om flygplanets instabilitet, Gripen på förband, internationella övningar, Gripen i strid mot Su-27 och ett fiktivt drömscenario mot en rysk Su-34. Boken avslutas med Gripen på museum, tabeller över alla tillverkade flygplan och om incidenter och haverier.

9. Min vän Adolf Galland
Den sanna historien om Luftwaffes mest kända jaktflygare

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789188441942
Pris: 339 kr
Format: 242 x 180 mm, 464 sidor, inbunden

Adolf Galland är den mest legendariska av alla jaktflygare i Luftwaffe. Många myter och legender kringgärdar Adolf Galland. Han vann 104 luftsegrar, befordrades till inspektör för det tyska jaktflyget och flög själv det legendariska jetjaktplanet Messerschmitt 262 i strid under krigets sista veckor. Mycket som sagts och skrivits om honom är helt enkelt inte sant. Här presenteras den sanna historien om Christer Bergströms vän Adolf Galland - i mycket som Galland själv skulle ha berättat det, till viss del sådant som Galland aldrig yppade offentligt.
Detta är inte en hjälteskildring, men inte heller en moraliserande svartmålning. Här tecknas ett nyanserat porträtt av en sammansatt människa, en person som hade glimten i ögat i början av kriget, och som sakta överväldigades och demoraliserades när den bittra sanningen så småningom gick upp för honom. Men framför allt handlar det om en passionerad flygares liv i med- och motgång. Här lär man känna människan Adolf Galland.