Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juli föregående år till 30 juni innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2017 - 2018

1. Historien om Charles A. Lindbergh
- Från Jesus till Judas

Författare: Lennart Pehrson
Förlag: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 9789100153625
Pris: 199 kr
Format: 213 x 155 mm, 520 sidor, inbunden.

När Charles Lindbergh landade i Paris på kvällen den 21 maj 1927 hade han varit ensam i luften i ett litet flygplan i mer än trettiotre timmar. Han hade färdats hela vägen över Atlanten genom mörker, regn och hårda vindar, och när han tog mark hade han ingen aning om att hans liv för alltid förändrats. Han hade utfört en historisk bragd och blev över en natt hela världens hjälte. Ingen före honom hade blivit så känd på så kort tid.
Det fanns vid tiden en närmast religiös övertygelse om att flyget nu skulle komma hela mänskligheten till godo och göra slut på krig och utrota fattigdom och sjukdomar. Charles Lindbergh steg ned från skyn som en Messias. Men triumfen övergår i tragedi när hans ännu inte tvåårige son kidnappas och hittas död. Händelsen får enorm uppmärksamhet och beskrivs som århundradets brott. För att komma undan tar Charles Lindbergh sin familj till Europa där andra världskriget är i annalkande. Under besök i Tyskland imponeras han av vad han uppfattar som en samhällelig framtidsanda och vitalitet. Han har då redan tagit till sig tidens rasbiologiska teorier. När kriget bryter ut återvänder han till Amerika. Trots att han skyr offentligheten utnyttjar han sitt kändisskap för att hindra USA från att gå in i kriget. Han utpekas som förrädare och beskylls för att gå nazisternas ärenden. Hjälten som hyllats som en modern Jesus var plötsligt en Judas.
Historien om Charles A. Lindbergh är en rikt illustrerad biografi om den legendariske flygaren vars liv överträffar sagan.

2. Skyddstruppernas flygavdelningar i Värnersborg och Boden 1916-1918

Författare: Hans Kampf
Förlag: ÖFS
ISBN: 9789198135343
Pris: 200 kr
Format: 210 x 255 mm, 90 sidor, inbunden.

För bevakning av våra gränser under första världskriget organiserades skyddstrupper. Där ingick två flygförband som i början av 1916 organiserades, ett i Vänersborg för att bevaka gränsen vid Västkusten och mot Norge, och ett i Boden för att bevaka gränsen mot Finland. Samtidigt som de bevakade våra gränser vidareutbildade de sig och skaffade sig erfarenheter som kom till nytta för det framtida svenska militärflyget. Inledningsvis användes flygplanen för spaning och flygfotografering.
Boken bygger på sparade dokument, i form av brev och rapporter, fotografier och anteckningar. Författaren inleder med att kortfattat beskriva flygverksamheten från 1910 fram till och med första världskrigets utbrott. Så kommer ett antal kapitel om Skyddstruppernas uppsättning, basering och verksamhet. Boken avslutas med att beskriva personal och materiel. Den innehåller också en god del intressanta bilder, illustrationer och kartor som sammantaget ger en bra bild av ett lite omskrivet blad i flyghistorien.

3. Liberty Lady
A True Story of Love and Espionage in WWII Sweden

Författare: Pat DiGeorge
Förlag: Beaver’s Spur Publishing, LLC
ISBN: 9780998257013
Pris: 29,95 / 19,95 USD
Format: 234 x 158 mm, 514 sidor, inbunden eller häftad. Text på engelska.

Liberty Lady är historien om en Boeing B-17G Flygande Fästning och dess besättning som tvingades nödlanda vid Mästermyr på Gotland den 6 mars 1944 efter anfall mot Berlin. Detta var 8th Air force första storskaliga räd mot Berlin. Bombfällaren 1st Lt. Herman Allen internerades och började så småningom att arbeta för amerikanska OSS. Hans uppdrag var att hjälpa en affärsman som misstänktes sälja hemligheter till tyskarna. Snart blev Herman förälskad i en vacker svensk-amerikansk sekreterare som arbetade för OSS. Deras förhållande utvecklades i det glamorösa och intrigfulla Stockholm under andra världskrigets sista år. Samtidigt skrev svenska tidningar om krigets största spionskandal.
Pat DiGeorge skriver om sina föräldrar kärleksfullt, dramatiskt och skärpt. Han som bombfällare och hon tillhörig den amerikanska underrättelsetjänsten i Stockholm. De umgicks med många svenska och utländska officerare och andra högt uppsatta personer där t ex Bernt Balchen, Folke Bernadotte, Kim Philby, Raoul Wallenberg kan nämnas.
Jan-Olof Nilsson vars bok, Lucky Strike blev utsedd till Årets svenska flygbok 2013, har bidragit till forskningen runt boken som baserar sig på dagböcker, minnesanteckningar och arkivdokument.

4. Vi faller

Författare: Anna Platt
Förlag: Forum Förlag
ISBN: 9789137149653
Pris: 186 kr
Format: 210 x 133 mm, 256 sidor, inbunden (kommer som pocket).

Vi faller är en rolig, sorgsen, hoppfull och djupt mänsklig roman i Short Cuts-anda.
JAS-piloten Kåre älskar sitt jobb. När han flyger in över Linköping och ser Stångån som skär genom staden, kyrktornen som reser sig upp, järnvägsspåren som leder runt och ut på Östgötaslätten, känns det som om han skulle kunna hålla allt i sin hand. För en liten stund kan han njuta av att vara den snabbaste mannen i luften och inbilla sig själv att han har kontroll. Resten av livet är ett kaos. Han lever som i en bubbla, isolerad från människorna omkring sig och fast i en gammal dröm.
När han kraschar med sitt plan under en övningsflygning berörs inte bara han utan även fyra andra människor i Linköping. På ytan har de inget gemensamt, men de befinner sig alla i fritt fall. Ensamma, olyckligt kära, i djup sorg.
Vi faller är en berättelse om att känna att man sitter fast i en svart låda, och leta efter vägen ut. Den handlar om kärlek och förlust. Och om att resa sig när det känns omöjligt.

5. En enkel biljett till Sverige
Berättelsen om Saabs rekrytering av italiensk arbetskraft till flygplanstillverkningen i Linköping på 1950-talet

Författare: Lars Danielsson
Förlag: Dibb Förlag
ISBN: 9789198268461
Pris: 199 kr
Format: 210 x 148 mm, 240 sidor, inbunden.

Sveriges riksdag bestämmer sig i slutet av 1940-talet för att satsa på det svenska flygvapnet. SAAB i Linköping får uppdraget att ta fram ett stort antal stridsflygplan på kortast möjliga tid. Bristen på verkstadskunniga arbetare i Sverige sätter dock käppar i hjulet och tvingar SAAB att importera arbetskraft från utlandet. Det visar sig bli svårare än väntat.
En tidig morgon i januari 1951 kliver en ung italiensk man på tåget i Turin för att tillsammans med andra italienska arbetskraftsemigranter åka till Linköping för att arbeta på SAAB. Mottagandet blir dock inte det allra bästa. Bostadsbrist, språkförbistring och svensk vinterkyla väntar där.
Boken är den fascinerande berättelsen om SAAB och företagets vedermödor att leverera flygplan i tid till flygvapnet. Man får en detaljerad beskrivning av livet i SAAB:s styrelserum under åren ca 1950-1957, om hur man tänkte och beslutade om produktionen, med diskussioner om problem och lösningar. Samtidigt är det en skildring av de italienska invandrarnas bakgrund, deras strävan att få ett bättre liv i Sverige och svårigheterna att anpassa sig till en främmande kultur.

6. Röde baronen
- 2. Stridsflygaren

Författare: Pierre Veys
Förlag: Cobolt förlag
ISBN: 9789187861499
Pris: 169 kr
Format: 319 x 237 mm, 48 sidor, inbunden

Den 17 september 1916 sköt den tyske jaktflygaren Manfred von Richthofen ned sitt första fiendeplan. Ytterligare 79 segrar skulle det bli innan han själv stupade ovanför Somme i april 1918. Den dramatiska historien om Röde baronen och hans luftcirkus återberättas i mästerliga teckningar av spanjoren Carlos Puerta.
Detta är fortsättningen på historien om Manfred von Richthofen i form av en seriebok. Detta är del 2 i en serie av tre böcker. Själva storyn är en uppdiktad berättelse och författaren har fritt inspirerats av Richthofens liv.
Sista delen utkommer hösten 2017.

7. Vingar: Stridspilot

Författare: Tom Palmer
Förlag: Argasso förlag
ISBN: 9789187667794
Pris: 99 kr
Format: 198 x 132 mm, 135 sidor, häftad

Jatinder tar aldrig några risker, vare sig på eller vid sidan av fotbollsplanen. Han gör sitt bästa för att få allt att klaffa framför mål, men i sista sekunden misslyckas han alltid. Det är meningen att fotbollsskolan ska ändra på det. Men bredvid skolan ligger ett gammalt, över­givet flygfält som verkar vibrera av mystik … Och när Jatinder läser en bok om flygaresset Hardit Singh Malik under första världskriget kastas han in i ett äventyr som ingen fotbollsmatch i världen kan mäta sig med.
Ett stridsflygplan i papper kan konstrueras av bokens två flikar.

8. Skeks, måste flyga

Författare: Harald Millgård
Förlag: Ingmar Lind, Siljansnäs
ISBN: 9789163942600
Pris: 220 kr
Format: 240 x 168 mm, 192 sidor, inbunden

Harald Millgård var en av svenskt flygs första och främsta flygjournalister under 1930-, 1940- och 1950-talet. Han tillhörde också själv kategorin flygpionjärer från 1920-talet och framåt. Han var redaktör för Flygtidningen, sedermera Svensk Flygtidning och tidningen Flyg. Han skrev också boken Sportflyg som kom på Allhems förlag 1947
Boken är baserad på Harald Millgårds manuskript om vännen Anton Hansson, men som aldrig blev utgivet innan Haralds bortgång.
Anton Skeks Hansson var en säregen flygarprofil som gick sin egen väg. Boken ger en mycket bra bild av vad han var och vad han stod för. Han var en skicklig mekaniker som oftast fick till det han hade förutsatt sig, med små enkla medel. En tusenkostnär om man så vill. Han var också en otålig natur vilket, inte minst, framgår av brevväxlingen mellan honom och Millgård. Denna utgör en stor del av boken. En ytterligare intressant sak är de detaljerade beskrivningarna av de flygplan som Skeks spakade. Här kan nämnas Dietrich-Gobiet DP.IX, SE-ACL och den s k Spetsbergsmothen SE-ADZ.

9. Den besvärlige Gyllenkrok
Överste Axel Gyllenkrok

Författare: Göran Nilzén
Förlag: Carlssons Bokförlag
ISBN: 9789173318419
Pris: 230 kr
Format: 215 x 145 mm, 194 sidor, inbunden

Överste Axel Gyllenkrok (1888-1946) var löjtnant vid Svea livgarde när det första världskriget bröt ut och han tjänstgjorde vid såväl vid infanteriet som flygvapnet och generalstaben. Det är inte osannolikt att många inom den svenska krigsmakten gärna sett att han aldrig blivit född. En kompromisslös sanningssägare är inte alltid omtyckt.
Även hans motståndare kunde motvilligt medge att han var intelligent och hade en avsevärd viljekraft. Men till slut stod militärledningen inte ut med honom. Han sätt att med ett synnerligen grovt språkbruk kritisera sina officerare ledde till att han suspenderades 1938. Han var för stöddig för sitt eget bästa.
Dock visar Gyllenkroks omfattande författarskap och hans insatser i olika kommittéer, av vilka arbetet i 1930 års försvarskommission är mest känt, att han var en av sin tids stora militära begåvningar. Den som kände Axel Gyllenkrok bäst var författarinnan Marika Stiernstedt, och det är hon som i en artikel i Veckojournalen mest insiktsfullt karakteriserat den komplicerade person som Gyllenkrok var. Det blev både ris och ros. Trots olikheterna utvecklades en vänskap mellan friherrinnan och friherren.
Gyllenkrok genomgick flygspanar- och fältflygarutbildning 1926 och erhöll internationellt flygförarcertifikat. Mellan åren 1927-1934 tjänstgjorde han vid Flygvapnet. Han var avdelningschef vid Flygvapnets stab och till dels chef för Generalstabens flygdetalj 1928, lärare i luftkrigskonst vid Krigshögskolan 1929-1930, major vid Flygvapnet och chef för Tredje flygkåren 1932-1934.

10. Saab-Flugzeuge - FliegerRevue kompakt 12
Verkehrs- und Militärflugzeuge aus Schweden

Författare: Rolf Wurster
Förlag: PPV Medien
ISBN: 9783955121600
Pris: 19,90 EUR
Format: 220 x 155 mm, 158 sidor, häftad.

Saab - en ovanlig flygplanssmedja. De flesta europeiska länder hade nationella flygplansindustrier före andra världskriget. Men flygplan kan bara bli bättre med duktigt kunnande och skickliga arbetare. Endast ett fåtal tillverkare lyckades - många måste ge upp. Det stora landet Sverige, med endast 8,9 miljoner invånare, är och har varit självförsörjande när det gäller stridsflygplan. I begynnelsen för att behålla sin neutralitet, placerat mellan möjliga konfliktparter, utvecklades en stor militärindustri vars produkter även säljs till andra länder. Förmodligen den mest framträdande representanten för denna bransch är företaget SAAB, som har etablerat sig som en mycket framstående tillverkare av flygplan och bilar.
Boken beskriver de viktigaste flygplanen Sverige har haft sedan 1930-talet. Författaren inleder med ett kapitel om konstruktörer och licensbyggen. Därefter presenteras skolflygplanen Sk 9, Sk 10, Sk 11, Sk 12, Sk 15 och Sk 25. Sedan kommer Sk 16 och B 5, där den sistnämnda tydligen anses som ett skolflygplan typ II(!). De tidiga stridsflygplanen presenteras, J 1, J 6 och B 4 och så de som vi hade under andra världskriget, J 8, J 9, J 11, J 20 och B 3. Så kommer vi över på SAAB- maskinerna från B 17 och framåt. Dessutom finns MFI-15, SAAB 90 Scandia, Sk 50 samt SAAB 340 och 2000 med som överkurs.

11. Flygplanet F-AHLE
Ett preskriberat flygäventyr

Författare: Lennart Larsson
Förlag: Eget förlag
ISBN: -
Pris: 300 kr
Format: A4, 53 sidor, spiralbunden.

En flyget-i-bygden-bok som handlar om det hembyggda flygplan som byggdes med utgångspunkt från en SG 38 och med bakkroppen från en Moth. En berättelse om två ynglingars flygardrömmar som delvis förverkligades utanför lagens råmärken. Bröderna Lennart och Åke Larsson byggde planet, och Lennart provflög det på Brindsjöns is utanför Vansbro våren 1961. Flygplanet var då märkt med den fejkade registreringen F-AHLE. Våren var kommen och isen började gå upp. Det blev av olika anledningar inga fler flygningar med flygplanet.
Så småningom hamnade det hos Arlandasamlingarna där det förvarades i 26 år. 2001 hämtades planet hem igen för att man skulle utföra den restaurering som aldrig hann att göras vid Arlandasamlingarna. Avtal slöts med Sågens Bystugeförening och man fick EU-bidrag för att bygga ett teknikmuseum där flygplanet skulle få en central roll. Den 14 juni 2006 invigdes teknikmuseet i Sågen, Vansbro.
Boken säljs till förmån för museets verksamhet. Första utgåvan kom redan 2004 och en omarbetad och kompletterad utgåva 2010.

12. Umberto nobile
And the Arctic Search for the Airship Italia

Författare: Garth Cameron
Förlag: Fonthill Media
ISBN: 9781781556290
Pris: 22,50 GBP
Format: 234 x 156 mm, 240 sidor, inbunden.

Garth Cameron från Nya Zeeland är advokat och är specialiserad på lagar och regler inom flyget. Han har varit kommersiell pilot och flyginstruktör. Han flyger fortfarande och då gärna i segelflygplan. Det här är hans 4:e bok. Den handlar om Nobile- expeditionen 1928. Målet var Nordpolen med geografisk- och vetenskaplig forskning, men den politiska miljön var också ett viktigt motiv. Benito Mussolini i det fascistiska Italien var pådrivare.
Ett sista radiomeddelandet den 25 maj 1928, sedan tystnad. Försvinnandet och eftersökningen efter luftskeppet Italia var förstesidenyheter i all världens tidningar. När räddningen av Nobile var över hade åtta personer av besättningen och nio av räddningspersonalen mist livet.
Ny forskning har kommit i dagen som presenteras i boken. Författaren kom 2014 med en annan polarbok, From pole to pole om norrmannen Amundsens flygeskapader.

13. Ledningsplats Björn och kalla krigets kulturarv

Författare: Tony Axelsson och Maria Persson
Förlag: Göteborgs universitet
ISBN: 9789185245682, ISSN: 0282-9479
Pris: 0 kr
Format: 227 x 190 mm, 100 sidor, häftad.

Under två veckor våren 2015 gjordes en samtidsarkeologisk undersökning av ledningsplats Björn i Jonstorp, Västergötland. Därifrån skulle det svenska attackflyget ledas under kalla krigets dagar. Ledningsplats Björn är en av många platser som minner om Sverige under kalla kriget. Runt om i Sverige finns idag lämningar efter militära anläggningar från denna tid. De är i många fall idag avvecklade, avmilitariserade och nedmonterade. Dessa lämningar är ett viktigt kulturarv som rymmer kalla krigets historia sett från en svensk horisont. I Ledningsplats Björn och kalla krigets kulturarv tas läsaren med till det svenska attackflygets krigsstabsplats. I boken behandlas frågor som vad de materiella spåren efter kalla kriget kan berätta och vad det innebär att arbeta med ett hemligt kulturarv. Ledningsplats Björn är den första lämning från kalla kriget som har undersökts arkeologiskt i Sverige.

14. Angel Wings
Del 2 - Black Widow

Författare: Yann, Illustrationer: Romain Hugault
Förlag: Cobolt Förlag
ISBN: 9789187861611
Pris: 169 kr
Format: 235 x 312 mm, 48 sidor, inbunden.

Angela McCloud är en av det amerikanska flygvapnets kvinnliga transportpiloter, en WASP. Krigsåret 1944 är hon placerad nära den burmesiska fronten, på hemmabasen för en skvadron Burma Banshees attackplan. I största hemlighet har Angela fått i uppdrag av underrättelsetjänsten OSS att försöka avslöja en misstänkt spion på basen, en förrädare i de egna leden som börjat läcka information om uppdragen till japanerna. Samtidigt bedriver hon sin egen undersökning efter den amerikanske pilot som orsakade hennes syster Maureens död vid en övningsflygning ett år tidigare, och som numera sitter vid spakarna på en Northrop P-61 Black Widow.

15. Luftwaffe Bombers
Profile book no 7

Författare: Claes Sundin
Förlag: Centura Publishing
ISBN: 97891
Pris: 400 kr
Format: Liggande A4, 138 sidor inbunden, Text på engelska.

Claes Sundin har kommit med den sjunde boken i serien med färgprofiler. Denna gång handlar det om Luftwaffes bombare. I boken avbildas 124 Luftwaffebombare av typerna Ju 88, Ju 188, He 111, He 177, Do 17, Do 217 och Ar 234. Det finns också ett kapitel om bombarnas beväpning.

16. Swedish Jet Fighter Colours

Författare: Mikael Forslund, Illustrationer: Thierry Vallet
Förlag: Mushroom Model Publications
ISBN: 9788365281012
Pris: 40 GBP
Format: A4, 276 sidor, inbunden. Text på engelska.

Mikael Forslund har tidigare skrivit en bok om Flygvapnets jaktflygplan med propeller utgiven på MMP books. Nu har turen kommit till Flygvapnets jetjaktflygplan. Här finns alla med, från J 21R till Jas 39 Gripen. Varje flygplantyp är uppdelad i två kapitel. Det första med beskrivning av typens historik, och tjänstgöring. Det andra handlar om färger och märkning. Allt är ackompanjerat med massor av bilder, där många aldrig tidigare publicerats och Thierry Vallets fantastiska färgprofiler. Ett måste för den Flygvapenintresserade.

17. Flyg idag - Flygets årsbok 2017-2018

Författare:
Förlag: Flygboken.se
ISBN: 9789197880374
Pris: 240 kr
Format: 245 x 165 mm, 160 sidor, inbunden.

Årets upplaga av Flyg idag - Flygets årsbok kom ut i december månad som brukligt. Den är som vanligt fylld med ett stort antal kapitel som omhandlar årets flygnyheter varvat med flyghistoria.
Ur innehållet:

 • Utbildning till militärpilot
 • Övergången till Gripen E
 • Sjömålsbekämpning med JAS
 • Uppdrag U 137
 • Pionjärflygarna över Atlanten 1928
 • BlackWing - från dröm till verklighet
 • Flygutställningar i Moskva - Paris - Dubai
 • Saab 2000 - ett jetplan med propellrar
 • Charterflygbolag - snart ett minne blott
 • Lågprisflyget vid ett vägskäl
 • Aurora 17
 • Mycket döljs i urkrainska dimman
 • Flygskatt - hårt slag för mindre flygplatser
 • 18. Vingar: Spitfire

  Författare: Tom Palmer
  Förlag: Argasso förlag
  ISBN: 9789187667893
  Pris: 99 kr
  Format: 198 x 132 mm, 146 sidor, häftad

  Greg är trött på att vara målvakt och aldrig själv få göra mål. De andra spelarna får saker att hända hela tiden, men för Greg har sommarskolan inte blivit vad han hoppades på. Och det gamla flygfältet intill skolan gör honom illa till mods ... Men när han börjar bygga en modell av ett gammalt Spitfireplan kastas han in i ett äventyr som kommer att visa honom vad det verkligen betyder att ta kontroll…
  Ett stridsflygplan i papper kan konstrueras av bokens två flikar.