Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juni föregående år till 31 maj innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2020 - 2021

1. Myt och sanning i Sk 10-affären
En av de största kontroverserna i svenskt flyg

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Östergörlands Flyghistoriska Sällskap
ISBN: 9789198135367
Pris: 200 kr
Format: 210 x 255 mm, 96 sidor, inbunden.

De skriverier om Sk 10 som drogs igång i massmedia på 30-talet efter att två flygplan havererat utvecklades till en affär av stora dimensioner. Till sist tillsatte regeringen en speciell utredning för att gå till botten med det hela och enligt direktiven skulle inte bara själva flygplanstypen undersökas, utan också flygvapnets ledning och hur materielanskaffningen gick till.
Det visar sig när man skrapar på ytan att mycket av vad som tidigare skrivits om Sk 10 och som blivit allmän sanning inte är speciellt sant. Debatten styrdes av andra faktorer än just fakta om själva flygplanet. Sk 10 kom efter den mycket ingående utprovning att under en lång period tjänstgöra som avancerat skolflygplan i flygvapnet.
I arkiven finns en mängd intressant material om Sk 10 i form av provflygningsprotokoll, intervjuer, skrivelser, rapporter, diagram från vindtunnelundersökningar, foton från spinnprov, flygdagböcker och annat. Boken behandlar bland annat ASJA:s historia, föregångaren till Saab och det företag som tillverkade flygplanen, FC på Malmen, firman Raab-Katzenstein, som ursprungligen konstruerat flygplanet, och den illustre Antonius Raabs öden och äventyr.

2. Saab 17 - 80 år 1940-2020

Författare: Ulf Delbro och Ulf Edlund red.
Förlag: SFF, FVM, ÖFS och Saab
ISBN: -
Pris: 80 kr
Format: A4, 34 sidor, häftad.

En skrift om SAAB 17 som utgavs till 80-årsjubiléet av flygplantypens tillkomst. Pga pandemin så utsattes jubileumsfestligheterna på Flygvapenmuseum tillsvidare.
Häftet innehåller ett tiotal artiklar av olika författare som beskriver flygplanstypen historik och användning under 80 år. Också det sista flygande exemplaret, Blå Johans historia är omskriven. Innehållet i skriften går också som följetong i SFT 3-4/2020.

3. Flygplatsboken
Svenska militära och civila flygplatser

Författare: Bernt Törnell
Förlag: Törnell & Blücher
ISBN: 9789197986519
Pris: 390 kr
Format: A4, 296 sidor, inbunden.

Flygplatsboken ger en unik inblick i ämnet Sveriges flygplatser och flygbaser genom tiderna. Bokens innehåll bygger på en mycket stor mängd uppgifter om flygplatser under drygt 120 års utveckling. Stor omsorg har också lagts ned på att få fram ett rikt bildmaterial som är givande för läsaren.
Boken inleds med kapitel om de tidiga flygplatserna under, i tur och ordning, pionjärtiden, mellankrigstiden, andra världskriget och det kalla kriget. Bas 50, 60 och 90, dvs de olika vägbassystemen beskrivs mer ingående. Sedan kommer kapitel om utlandsbaseringar, F 19 i Finland och olika baseringar under FN-mandat. Sista kapitlet handlar om civila flygplatser. Boken avslutas med begreppsförklaringar, förkortningar samt käll- och litteraturförteckning.
Flygplatsboken har mycket bra, omfattande och heltäckande text, bra språk och många fina och aldrig publicerade bilder samt bra och ofta omfattande bildtexter. Men i bokens senare del förekommer en del förvirrande årtal och en del rena felaktigheter. Detta förtar dock inte bokens kvalitet. Det som definitivt saknas är ett flygplatsregister!

4. Swedish Bomber Colours 1924-1958

Författare: Mikael Forslund
Förlag: MMP Books
ISBN: 9788365958372
Pris: 40 GBP
Format: A4, 296 sidor, inbunden.

Boken liknar de tidigare utgivna Swedish fighter colours och Swedish jet fighter colours från samma förlag. Nu handlar det istället om Flygvapnets bombflygplan från B 1 Fiat BR till SAAB B 18B. Den är fylld med fakta massor av fina bilder, där många inte tidigare har publicerats, och massor av fantastiska färgprofiler av inte mindre än fyra olika polska illustratörer. Detta skulle jag säga är en höjdpunkt i serien om svenska Flygvapnets flygplantyper. Ett måste för Flygvapen-intresserade och modellbyggare.

5. Royal Vikings
The saga of Scandinavian Airlines and predecessors

Författare: Günter Endres
Förlag: European Airlines
ISBN: 9788293450092
Pris: 395 NOK
Format: A4, 262 sidor, inbunden.

Günter Endres har skrivit en bok om SAS - Scandinavian Airlines. Han är sedan tidigare bekant genom samarbetet med Rob Mulder och Lennart Andersson i serien om tidiga Junkers-flygplan från förlaget EAM Books. Det här är en omfattande och till synes heltäckande bok på engelska. Författaren börjar med att beskriva historien om det danska DDL, det norska DNL och svenska AB Aerotransport. Sedan följer beskrivningen om bildandet av SAS genom ihopslagning av DDL, DNL, ABA och SILA 1946. Fram till våra dagar har det också funnits, och finns, ett antal dotterbolag eller bolag som har haft en parallell verksamhet och samarbete med SAS. Allt finns med i boken inklusive samarbetet i Star Alliance. Bokens text varvas med tabeller över alla SAS flygplan efter varje kapitel, massor av bilder av hög kvalitet och en stor mängd fantastiska färgprofiler.

6. Varför blir man konstflygare? varför inte...
En konstflygares memoarer

Författare: Orvar Bergvall
Förlag: Bokförlaget K&R AB
ISBN: 9789188925442
Pris: 159 kr
Format: A5, 104 sidor, häftad.

Tandläkaren och konstflygaren Orvar Bergvall har skrivit sina memoarer och i denna bok får vi ta del av hans innehållsrika liv i lycka och i sorg. Att han har uppnått den aktningsvärda åldern av 80 är måste ses som ett under med tanke på vilka halsbrytande eskapader han har upplevt. Han avrundar sin skrift med orden: Så avslutar en äldre distingerad gentleman sina memoarer som sett döden i vitögat mer än en gång och överlevt tack vare sin insikt om nödvändigheten att ta lärdom av sina misstag.

7. Black Cross Red Star - Air war over the eastern front
Vol. 5 The great air battles: Kuban and Kursk april-july 1943

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789188441577
Pris: 600 kr
Format: A4, 384 sidor, inbunden.

Volym 5 i serien Black Cross Red Star, om luftkriget på östfronten, beskriver i huvudsak två av de största luftstridsområdena - över brohuvudet vid Kuban våren 1943 och under slaget om Kursk i juli 1943. Dessa två är studerade i detalj genom tyska och ryska källor och presenterade med sanningsenliga förlustsiffror på båda sidor, dag för dag.
Författaren har studerat kriget vid östfronten under flera decennier. Forskningen bygger på primärkällor från båda sidor och intervjuer med ett stort antal veteraner.
Boken innehåller över 300 fotografier där många kommer från veteraners privata fotoalbum som aldrig har publicerats tidigare. Detta ackompanjeras med kartor och färgprofiler av konstnären Jim Laurier.