Årets svenska flygbok

Flyglitteraturträffen hade sitt första möte 1984, men det var först 1989 som man instiftade utmärkelsen och valet av Årets bästa svenska flygbok. Det var på det mötet som flygboksnestorn Stig Kernell förkunnade att En flykt genom tiderna, Flygvapenmuseums katalog, borde bli det årets svenska flygbok. Och så blev det.
Sedan dess har deltagarna på Flyglitteraturträffen valt Årets svenska flygbok. 2011 ändrades röstningssystemet och man införde röstning på fem (5) nominerade kandidater. Vidare infördes att röstningen skulle föregå i tre olika jurygrupper:
Grupp 1: Består av en mindre grupp vana flygboksläsare. (FLIT:s ledningsgrupp)
Grupp 2: Folkets röst Under en viss tid kan röster lämnas in från folk ute i landet som röstar genom e-post eller via brevröst.
Grupp 3: Är deltagarna på Flyglitteraturträffen.
Maximalt 5 poäng per grupp räknas ihop och ger högsta antalet sammanlagda poäng till vinnaren av Årets svenska flygbok.

Årets svenska flygbok

Årets Svenska Flygbok 2023
Kalla kriget i luften - Ur ett svenskt underrättelseperspektiv

Det kalla kriget började 1945, när det andra världskriget slutade, och pågick till julhelgen 1991, då Sovjetunionen upplöstes. Kriget har ibland setts mest som en tid av framförallt ideologiska spänningar mellan öst och väst. Så enkelt var det inte, utan skott avlossades, flygplan sköts ned och människor dödades. Åtta svenskar dödades när flygvapnets DC-3:a sköts ned utanför Gotland sommaren 1952, men det kunde ha blivit många fler.
Mitt i detta kalla krig arbetade det svenska försvaret intensivt, för att kunna hålla en så hög beredskap som möjligt. En av de resurser som Sverige förfogade över, var en väl utvecklad teknisk underrättelsetjänst, som löpande arbetade med att på olika sätt analysera hotet från Sovjetunionen.
I boken beskrivs den militära underrättelsetjänstens verksamhet, med ett fokus på den tekniska underrättelsetjänsten. Tyngdpunkten ligger inom det flygtekniska området där svenska analyser regelbundet väckte internationell uppmärksamhet. Ett område som tidigare var synnerligen sparsamt beskrivet är materielundersökning, alltså teknisk undersökning av utländsk militär materiel, för att kunna fastställa dess förmågor, prestanda och begränsningar.

Årets Svenska Flygbok 2022
K.G. Lindner - Den okända historien om svensken som var en av världens bästa piloter

Karl Gunnar "Kåge" (K. G.) Lindner var mer än de flesta delaktig i att Sverige blev ett flygland, en flygande nation. Han var en alldeles speciell pilot, en flygare med unika egenskaper. Berättelserna om honom är många men de flesta tämligen okända. Han befann sig i skärningspunkten mellan det militära flygvapnets utveckling och det civila flygets snabba framsteg. Han var inte bara aktiv vid spakarna utan var också en tänkande August bakom chefsskrivbordet på ABA (AB Aerotransport). Han är ett av flaggnamnen inom det svenska flygets historia, trots att han redan som 42-åring omkom genom att ett tyskt jaktflyg sköt ner hans plan under en nattlig kurirflygning mellan Skottland och Sverige.
Boken är en engagerande berättelse om en märklig man, vars liv är flyghistoria. Ett omfattande forskarjobb ligger bakom skildringen genom privata brev och andra arkivkällor. Som läsare får man en inblick i liv och vardag i 1920- och 1930-talens Sverige, Europa, USA och Asien. Boken är rikt illustrerad.

Årets Svenska Flygbok 2021
Caravelle i Sverige och Norden

Årets flyghistoriska revy från Svensk Flyghistorisk Förening handlar om Sud Aviation SE-210 Caravelle i Sverige och Norden. Det är en gedigen beskrivning av Caravelle från projektstarten i början av femtiotalet till pensioneringen från svenska flygvapnet 1998. Boken inleds med att beskriva fransk flygindustri fram till konstruktionen av Caravelle. Sedan följer serieproduktion, introduktionen i SAS och ett stort kapitel om Caravelle i trafik hos SAS. Därefter om Caravelle som TP 85 i flygvapnet, i tjänst hos Transwede, Finnair och Sterling Airways. Boken avslutas med kapitel om bevarade Caravelle-flygplan, Le Caravelle Club, flygplandata, lista över flygplanindivider och personregister.

Årets Svenska Flygbok 2020
De som aldrig kom hem

Syftet med denna bok är att för första gången genomföra en djupare undersökning och analys av de haverier med dödlig utgång som skedde mellan åren 1946 och 1989. Det är också ett försök att för allmänheten på ett begripligt sätt klarlägga vad som egentligen hände. Och inte minst, ge de flygare som omkom en egen historia – alla de flygare vars namn nu finns på väggen i Flygvapnets minneshall.
Boken är uppdelad i tre olika perioder. Blandepoken 1946-1954, reaepoken 1955-1963 och nedgångsepoken 1964-1989. Detta för att kunna göra statistiken jämförbar. Av samma anledning är inte perioden från maj 1945 till 1946 medtagen. Olika typer av statistik finns med genom hela boken. Ett eget kapitel om detta finns också med i slutet. Efter ett antal inledande och förklarande kapitel presenterar man de olika haverirapporterna i kronologisk följd. Vissa är mer utförliga än andra. Samtliga, utom en, presenteras med bild av de omkomna. Boken avslutas med register över alla flygare, alla omkomna och alla havererade flygplan.

Årets Svenska Flygbok 2019
Fältflygare Nils Fredrik Rodéhn

Årets medlemsbok i Östergötlands Flyghistoriska Sällskap handlar om fältflygaren Nils Fredrik Rodéhn. Det är den sista delen i triologin om berömda flygare som varit på Malmen. Han verkade som flyglärare och provflygare på Malmen åren 1916-1920. Han var en stor föregångsman inom den svenska militära flygsäkerheten. Hans planer på förbättrad flygsäkerhet avbröts dock genom det tragiska haveriet varvid han omkom den 5 februari 1920.
Boken baserar sig på Rodéhns privata arkiv med bl a dagböcker, fotoalbum och andra personliga anteckningar. Presentationen av boken på Flygvapenmuseum 16 mars 2019 berörde känslorna hos många av de församlade släktingarna till Nils Rodéhn.

Årets Svenska Flygbok 2018
Arlanda Flygsamlingar - Svenska civilflygets historia i ord och bild

På Arlanda Flygsamlingar visas svensk civil luftfartshistoria från 1716 till dags dato. Här visas ett femtiotal civila flygplan och helikoptrar från 1910-talet och framåt, liksom även flygmotorer, fordon och annan kringutrustning. Andra sevärdheter är modeller, vindtunnlar och simulatorer m.m. Arlanda Flygsamlingar ägs fr o m den 1 januari 2018 av Statens Maritima Museer, men förvaltas av den ideella föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner. Visionen är att Arlanda Flygsamlingar skall bilda grunden för ett blivande svenskt civilt luftfartsmuseum. Boken om Arlanda Flygsamlingar omhandlar många av de flygplan som finns utställda där. Den är helt i färg och ger läsaren en mycket bra beskrivning av de främsta 24 flygplanen, av samlingarnas ca 50 maskiner i egna små kapitel. I tillägg finns det några korta kapitel om simulatorer, vindtunnlar, motorer och propellrar.

Årets Svenska Flygbok 2017
The Stockholm Run - Air transport between Britain and Sweden during WWII

Boken om Stockholmsrutten. Denna rutt var den enda förbindelsen med Storbritannien under andra världskriget och upprätthölls av britternas British Overseas Airways Corporation (BOAC), AB Aerotransport (ABA) och amerikanska American Air Transport Service (AATS). I dessa civila flygbolag flögs flygplanen av britter och norrmän (BOAC), svenskar (ABA) och amerikanare (AATS).
Boken inleds med kapitel om situationen i Norge och Sverige i början av andra världskriget och om de flygbolag som trafikerade Storbritannien. I och med Tysklands ockupation av Norge och Danmark så förändrades villkoren drastiskt. Därefter kommer kapitel om i tur och ordning BOAC, ABA och AATS/ATC. Dessutom beskrivs operationerna med amerikanska C-47 mellan Kallax och Nord-Norge. Så kommer ett omfattande kapitel om olyckor och incidenter.
Författaren är en plastmodellbyggare av rang och driver också egen hobbyfirma för dekalframställning. Detta avspeglar sig i kapitlet om målning och märkning som också är presenterat i fyrfärgstryck. 72(!) stycken av författarens egna profilteckningar av flygplan pryder detta kapitel på ett formidabelt sätt. Boken är faktamässigt ytterst detaljerad och mycket rikt illustrerad med svart-vita bilder där många aldrig tidigare har publicerats.

Årets Svenska Flygbok 2016
Tyngdlyftaren i Flygvapnet av Thorbjörn Engback

En efterlängtad bok om TP 84, Flygvapnets åtta Hercules-flygplan som varit i dess tjänst i 50 år. Aldrig har väl så få fraktat så mycket och flugit så långt som TP 84? Författaren fick ca fjorton år och 3600 timmar på denna arbetshäst, men det finns de med fler timmar och tre andra personer med över 10 000 timmar bakom spakarna på flygplantypen!
Boken inleds med två sidor om transportflygets födelse inom Flygvapnet. Sedan kommer några kapitel om anskaffning, utbildning, hämtning samt beskrivning av flygplanen och besättning. Därefter följer ett tjugotal kapitel som handlar om olika insatser runt om i världen. Häri ingår också några kapitel om fallskärmshoppning från TP 84, flygsimulatorn, lufttankning och om olika övningar i Flygvapnet. Boken avslutas med Information om de åtta svenska flygplanindividerna och personregister. Boken är rikt illustrerad.

Årets Svenska Flygbok 2015
SAS flygplan 1946-2014 av Birger Holmer, Ulf Abrahamsson och Bengt Olov Näs

SAS verksamhet började med ombyggda Flygande Fästningar som blivit kvar i Sverige efter andra världskriget. Under de snart 70 år som gått har många olika flygplantyper inköpts till SAS. I denna bok berättar tre erfarna inköpare från SAS, Birger Holmer, Ulf Abrahamsson och Bengt-Olov Näs, om de många turerna runt anskaffningen av flygplan till företaget. Vi får inblick i många intressanta historier från en tuff och brokig verksamhet. Denna bok kommer att fungera som referensverk om SAS lång tid framöver.
Svensk Flyghistorisk Förenings flyghistoriska revy 2014 handlar om SAS alla flygplan från 1946 och framåt. Efter några inledande kapitel om de flygplan som SAS övertog från ABA, SILA, DDL och DNL så kommer vi in i propellerepoken på allvar med DC-6, DC-7 och några flera typer.
Boken beskriver detaljrikt SAS olika flygplanköp både politiskt såväl som tekniskt. Avslutningsvis får vi höra av piloterna som flög planen hur de var att flyga. Också andra medlemmar i besättningarna berättar om de olika flygplanen.

Årets Svenska Flygbok 2014
DC-3:an - kalla krigets hemlighet av Christer Lokind

Det har skrivits flera böcker om den försvunna, och sedemera funna och bärgade DC-3:an som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg den 13 juni 1952. Boken är skriven av den pensionerade överste-löjtnanten vid flygvapnet, Christer Lokind som har ett förflutet vid den centrala underrättelsetjänsten och Försvarets Radioanstalt FRA. Han deltog dessutom i utredningen efter bärgningen av flygplanet. Därför är han också mycket väl insatt i ämnet. Det som är nytt i denna bok är att man nu definitivt har lättat på sekretessen. Vi får veta, det som vi egentligen kanske misstänkte, att den svenska DC-3:ans hemliga uppdrag var mer provocerande än vad som hittils framkommit. Ur ett sovjetiskt perspektiv utgjorde DC-3:an ett allvarligt hot.
Boken är vackert illustrerad med bilder och teckningar och ger läsaren en mycket bra översikt över Sveriges verksamhet med signalspaningen under det kalla kriget och också bärgningen av flygplanet och utredningen efteråt.
Medlemmar i Östergötlands Flyghistoriska Sällskap ÖFS fick boken som medlemsförmån istället för de tidigare Ikaros-böckerna.

Årets Svenska Flygbok 2013
Lucky Strike av Jan-Olof Nilsson

Amerikanska nödlandare har tidigare beskrivits i flyglitteraturenn men då med focus på flygplanen och händelserna som gjorde att de kommit hit..
I boken Lucky Strike får vi ta del av berättelser från de som var med om vad som hände besättningarna väl på plats i Sverige. Flygarna internerades runt om i Sverige på platser som Rättvik, Falun, Mullsjö o Gränna. Samhällena förändrades under en tid och pensionat o näringställen levde upp. Många flickor såg kärleken i flygarna och många av flygarna blev fäder under sin tid i Sverige. Vi får ta del av mödrarnas och barnens berättelser o livsöden, både de som blev själva kvar efter krigsslutet samt även de som flyttade med till Amerika. Vi får även ta del av flygarnas berättelser om hur de såg på sin tid i Sverige samt hur ortsbefolkningen runt om på inteneringsorterna uppfattade de nya om än tillfälliga invånarna.
Forskningsarbetet bakom boken är omfattande vilket inte minst bokens källförteckning vittnar om.

Årets Svenska Flygbok 2012
En fältflygare från Mjölby av Alf Ingesson Thoor

Alf Ingesson Thoor är för de flygintresserade förmodligen mest känd som mångårig uppvisningspilot på SK 50 Safir och J 32 Lansen men han har ett mycket omväxlande förflutet inom försvarsmakten. I sina memoarer berättar han bland annat om sin väg till Flygvapnet och om sin karriär inom försvarsmakten.
Ingesson Thoor tjänstgjorde efter Ljungbyhed som flygförare på attacken på F17 följt av F6. Han har även verkat som navigatör på SK 60 under en tid innan han återkom som flygförare på F6. Under några år verkade han som flyglärare på Ljungbyhed innan han efter några år ändrade inriktning helt och kom att bli Flygspecialpsykolog vilket i sin tur ledde till att han för att få en större inblick i hur det är att flyga helikopter även kom att få utbilda sig till helikopterpilot.
Ris som såväl ros utdelas i boken och Ingesson Thoor drar sig inte för att ta upp känsliga frågor som flygrädsla och dålig motivation bland våra flygare och vad det kan leda till.
Boken avhandlar inte enbart livet i försvaret. Författaren har varit och är engagerad inom både segelflyg och fallskärmshoppning. Dessutom är han trebarns far. Som sidosysselsättning agerar han som krispsykolog för försäkringsbolagens räkning. Det mest kända uppdraget han haft och som också omskrivs i boken är tsunamikatastrofen i Thailand för några år sedan.

Årets Svenska Flygbok 2011
ÖB:s Klubba - Flygvapnets attackeskader under kalla kriget av Lennart Andersson

Första flygeskadern, E 1 eller ÖB: s klubba kallad objektivt och djupgående skärskådats av välbekante Lennart Andersson. Den s.k. Attackeskaderns drygt 50-åriga historia redovisas från början till slutet 1995. Alltifrån organisation till utrustning, basering och krigs-beredskap, förhållandet internt inom Flygvapnet, förhållandet till de övriga försvarsgrenarna, ÖB och politikerna redovisas och analyseras. Ingående beskrives flygplanens egenskaper och lämplighet inför tänkta "skarpa" lägen, stridledningen, beväpningen, underrättelse- och spaningsverksamheten - kort sagt en spännande och ögonöppnande bok över hur det verkligen var med vårt försvar och E 1s möjligheter att verka mot den tänkta fienden vid varje tidsavsnitt under dess 53-åriga historia, som sammanföll med det kalla kriget!

Årets Svenska Flygbok 2010
Fältflygare - Från dröm till verklighet av Göran Jacobsson

Denna bok är resultatet av 15 års idogt arbete med att samla dokument, foton och, inte minst, att intervjua många av de människor som varit en aktiv del av fältflygarkåren. Nu finns svaren på hur många de var, vad hände efter den grundläggande flygutbildningen och vad har hänt efter avslutade tjänsteår. Läs och begrunda Jacobssons förnämliga essä om en yrkesgrupp som man hört mycket talas om men egentligen inte vet så mycket om – fältflygarna, stridspiloterna – unga pojkar som en gång förverkligade sina drömmar.

Årets Svenska Flygbok 2009
Gloster Gladiator & Swedish Hart - In combat with Swedish voluntary Wing F 19, Finland 1940 av Mikael Forslund

F 19 var den svenska frivilliga flygflottiljen, som existerade de tre första månaderna 1940, i norra Finland. Häftiga luftstrider och nattliga bombningar genomfördes under extrem kyla, ibland ner till -45°. En hel del lufstrider vanns och sovjetiska flygplan förstördes på marken. Men F 19 drabbades även av förluster. Trots allt gjorde F 19 en stor insats och avvärjde 35 bombanfall mot finska markmål.
Sovjetunionen hade den 30 november 1939 startat det som kom att kallas Finska Vinterkriget. Norra Finland stod helt utan flygförsvar. Ett svenskt upprop bland personalen vid flygflottiljerna gav till slut cirka 260 frivilliga personer, flygare och markpersonal. Till F 19 lånades från det svenska Flygvapnet tolv engelska flygplan av typ Gloster Gladiator, som kallades J 8A i det svenska Flygvapnet och fyra lätta bombflygplan av typ Hawker Hart, som kallades B 4A. Till detta kom ett civilt tyskbyggt transportflygplan av typ Junkers F-13. F 19 kom senare att kompletteras med ytterligare en Hawker Hart, ett civilt USA-byggt transportflygplan av typ Waco ZQL-6 och ett litet 2-sitsigt civilt tyskbyggt sambandsflygplan av typ Raab Katzenstein RK-26.
De sovjetiska flygplan som svenskarna mötte i luften var det dubbeldäckade jaktflygplanet Polikarpov I-15bis, monoplanet och jaktflygplanet Polikarpov I-16, de tvåmotoriga bombflygplanen Tupolev SB och Iljushin DB-3 samt det enorma 4-motoriga bombflygplanet Tupolev TB-3. Dessa flygplanstyper fanns i stora mängder och översteg vida antalet svenska flygplan.

Årets Svenska Flygbok 2008
P-35A, AT-12 & P-66 in Swedish Service as J 9, B 6 & J 10 av Mikael Forslund

Under åren 1939-1940 beställde det neutrala Sverige 120 stycken Seversky/Republic EP-1 model 106, 88 stycken Seversky/Republic 2PA model 204A och 144 stycken Vultee 48C Vanguard. Senare blev dessa omdöpta till P-35A, AT-12 och P-66.
Bara 60 stycken EP-1 och två 2PA blev levererade till Sverige innan USA lade embargo på fortsatta leveranser. Under 1940 kom flygplanen med fartyg via norska hamnar och via den finska hamnen Liinahamari, nära Petsamo vid Norra Ishavskusten. Flygplanen kom att få beteckningen J 9 respektive B 6 i det svenska Flygvapnet. Vultee 48C Vanguard skulle ha fått beteckningen J 10. Ett flygplan av typen provflögs i USA med svensk märkning i september 1940.
Boken på 250 sidor innehåller massor av fakta, bilder och färgprofiler om dessa tre flygplantyper.

Årets Svenska Flygbok 2007
Hemliga sovjetiska flygprojekt under kalla kriget av Carl Gustaf Ahremark

Den sovjetiska krigsmakten har alltid haft en nimbus av hemlighetsfullhet om sig, inte minst gäller detta det sovjetiska flygvapnet. I boken Hemliga sovjetiska flygprojekt får du veta allt om stridsflygplanen du inte känner till, om konstruktörerna och konstruktionsbyråerna; om olika experimentflygplan som den det atomdrivna bombflygplanet Tu-195, om jakt- och bombplan som verkar höra 2000-talet till trots att de togs fram redan på 1950-talet. Du får också veta historien bakom de sovjetiska succéerna MiG-15, -17 och -21 som exporterats till länder runt om i världen. En god hjälp får du även med en förteckning över vad som döljer sig bakom NATO-beteckningar på sovjetiska flygplan. I boken presenteras närmare 200 olika flygplanstyper.
Inledningen till boken är skriven av världens kanske främste kännare av sovjetisk och rysk flyghistoria – Carl Fredrik Guest. Verket är rikt illustrerat med treplansritningar samt fotografier från finska, svenska och ryska flyghistorikers privata arkiv.

Årets Svenska Flygbok 2006
Trots och tack vare... - Lyckanden, misslyckanden och sällsamma möten av Torgil Rosenberg

Torgil Rosenberg har hela sitt yrkesverksamma liv varit tandläkare med egen praktik. Starka intressen inom så vitt skilda områden som flyg, musik och konståkning har drivit honom att ägna fritiden åt skapande. Torgil Rosenberg hade en central roll inom privatflygets intresseorganisation SPAF, Svenska Allmänflygföreningen. I dess hägn skapade han flyghorisont, på sin tid den första svenska flygtidningen i allmän handel på tio år. För detta erhöll han den internationella utmärkelsen Guiseppe Stifani Memorial Award. En annan produktion, Musiktidningen, blev en välrenomerad kulturtidskrift.
I Trots och tack vare skildrar Torgil Rosenberg ett liv från åtta års ålder tidigt 40-tal i världskrigets skugga genom skolår, hur de olika intressena påverkar livet, hur kriser kommit och gått.
Trots och tack vare blir ett dokument över sex decennier, samtidshistoria, kulturhistoria, flyghistoria. Många artister, vetenskapsmän, personligheter möter läsaren. Trots och tack vare är en tvärkulturell, spännande skildring.

Årets Svenska Flygbok 2005
F 9 Kungl. Göta Flygflottilj - Människor, miljöer, maskiner av Åke Hall och Per Lindquist

Flygflottiljen F9 sattes upp sommaren 1940, mitt under brinnande världskrig. Behovet av en jaktflottilj som skydd för hamnstaden Göteborg var akut. Den legendariske jaktflygaren Magnus Bång beordrades att bygga upp flottiljen Säve, strax norr om staden. Till sin disposition hade han omoderna flygplan och nyutbildade piloter.
Sakta men säkert byggdes flottiljen upp av en entusiastisk och hängiven personal. Den blev efter några år ett stridsberett förband. Under 1950-talet svarade flottiljens tre divisioner, med sina moderna J29 Tunnan, för Västsveriges jaktförsvar.
När flottiljen under 1960-talet skulle ombeväpna till den nya J35 Draken kom så besked om nedläggning.
Detta är en krönika i text och bild, som årsvis speglar jaktflottiljens hela utveckling, från starten 1940 fram till den slutliga nedläggningen 1969. Boken speglar även flygvapnets utveckling under perioden, från dubbeldäckande propellerplan till överljudsplan. Intressanta texter där de som var med själva berättar, varvas med ett unikt bildmaterial i både färg och svartvitt. Här finns all personal som fanns vid F 9 sista åren samt all flygande personal sedan starten 1940 listade.

Årets Svenska Flygbok 2004
Fredsflygarna - FN-flyget i Kongo 1960-1964 av Leif Hellström

När Kongo blev en egen stat efter kolonialtiden utbröt strax ett inbördeskrig. FN beslutade att gå in med trupp för att skapa fred och stabilitet i den unga staten. I den militära styrkan ingick flygförband, där Sverige ställde upp med både jakt- och spaningsflyg, markförband och radar. Den kompletta historien om FNs flyginsats i Kongo under perioden 1960-64 berättas nu av flyghistorikern Leif Hellström. I denna bok finns samtliga delar av FNs insats beskrivna. I FN-flyget ingick svenskt jakt- och spaningsflyg, helikoptrar, transportflyg med C-47 och C-119 samt inhyrt charterflyg och andra nationers jaktdivisioner. Fienden - utbrytarstaten Katangas flygvapen och andra - beskrivs i boken. Dessutom en del om livet i Kongo vid FNs huvudflygbas Kamina och andra baser.

Årets Svenska Flygbok 2003
Bortom horisonten - Svensk flygspaning mot Sovjetunionen 1946-1952 av Lennart Andersson och Leif Hellström

Sverige bedrev topphemlig foto- och signalspaning mot Sovjetunionen under det kalla krigets första år. Svenska militära flygplan gjorde vid flera tillfällen spaningsflygningar över sovjetiskt territorium! Denna spaning skedde delvis i samarbete med västmakterna och nu när hemlighetsstämpeln lyfts kommer tidigare okända fakta i dagen som kastar nytt ljus på periodens historia. Boken beskriver ingående flera operationer med S 31 Spitfire och S 26 Mustang in över sovjetiskt territorium. Författarna är två mycket välrenommerade flyghistoriska forskare med flera tidigare böcker bakom sig.

Årets Svenska Flygbok 2002
J 11 Fiat CR 42 av Mikael Forslund

Fiat CR 42, eller mera bekant som J 11 i det svenska flygvapnet betraktades som ett nödköp. Under två omgångar 1940 köpte svenska flygvapnet totalt 72 flygplan från Italien. De första tolv flygplanen var avsedda för den svenska frivilligflottiljen F 19 i Finland. Flygplanen hann inte levereras till F19 före det finska vinterkrigets slut den 13 mars. Flygplanen övertogs istället av den svenska Kungliga Flygförvaltningen och placeringen blev F 3, på flygfältet Malmen i Linköping.
Ytterligare 60 st Fiat CR 42 köptes i oktober 1940. Dessa flygplan och de kvarvarande från F 3 kom under hösten 1940 och fram till sommaren 1944 att överföras/levereras till F 9, som då var baserat på F 7! Sommaren 1944 kunde F 9 ta sitt eget flygfält Säve i Göteborg i bruk.
Flygplanen gjorde god beredskapstjänst trots att de var hopplöst omoderna. Många haverier inträffade också, tyvärr med dödlig utgång.Under 1944 fick den nyuppsatta flygflottiljen F 13 i Norrköping låna en division J 11:oe från F 9.
Tidigt 1945 var historien J 11 definitivt slut i det svenska flygvapnet. Sex J 11:or såldes som reservdelsflygplan och 13 st J 11:or i flygskick såldes till Svensk Flygtjänst AB, som civilregistrerade dem och använde dem för målbogsering åt försvaret under ca ett år.
En J 11 sparades till eftervärlden och finns numera utställd på Flygvapenmuseum i Linköping.

Årets Svenska Flygbok 2001
Linjeflyg - Från start till landning av Michael Sanz

Linjeflyg var flygbolaget som gav svenskarna vingar. Denna bok följer inrikesflyget från dess tillblivelse på 1950-talet. Vidare via Jan Carlzons populära folkflyg till 1990-talets kris och SAS köp av Linjeflyg. Boken skildrar hur flygförbindelserna i Sverige utvecklats under ett fyrtiotal år. Författaren har under tre år träffat över hundra gamla linjeflygare av de tusentals anställda bolaget hade genom åren. Boken ska upplevas som en hyllning till de som arbetat inom Linjeflyg.
Boken har också givits ut i en andra upplaga. Korrigeringar, kompletteringar och andra förbättringar gör boken till ett fullständigare dokument över det som blev Sveriges Folkflyg .

Årets Svenska Flygbok 2000
Över alla gränser av Åke Liljeberg

Åke Liljebergs självbiografi om sitt liv som pilot. Först i Flygvapnet på Ljungbyhed och sedan på F 2 där han fick flyga Hansa, S 17 och S 12. Därefter blev det en civil karriär hos Skandinaviska Aero i Norrtälje. Där blev det spakande i Norseman och DC-3. Så kom han tillbaka till Flygvapnet och F 11 i Nyköping och flög S 18A och S 31 Spitfire. Och som han säger, han kände sig inte direkt besviken över det, för Spitfire var en dröm för de flesta flygare.
En tur till Grönland och mera Norseman blev det innan han åter kom tillbaka till F 11 och B 3 och Tp 79, det vill säga den maskin som användes för signalspaning över Östersjön. Sedan blev det SAS fram til pensionen.

Årets Svenska Flygbok 1999
Minnesbilder - En pojkdröm som gick i uppfyllelse av Ingmar Schylström
och
AB Flygindustri i Limhamn 1925-1935 av Lennart Andersson


Detta år var det dessa två böcker som kom lika i omröstningen av Årets svenska Flygbok.

Ingmar Schylströms är mera känd som "Schylas". Han växte upp i Västmanland och påbörjade sin flygande karriär på Ljungbyhed våren 1948. Som fältflygare tjänstgjorde han huvudsakligen på F 11 och flög SAAB S 18 och S 31 Spitfire.
Schylas ritade och målade på sin fritid och var inriktad mot utbildning inom reklam efter flygvapentiden, men helikoptern kom emellan. 1955 fick han chansen att börja lära siga att flyga helikopter hos Ostermans. Han var sedan med om att introducera helikoptern i den svenska fjällvärlden. Han gjorde också FN-tjänst i Kongo och därefter på SAAB:s helikopteravdelning i Norrköping. Det blev SAAB fram till pensioneringen 1989. Detta är självbiografin om hans flygande liv.

AB Flygindustri skapades för att i hemlighet kringgå tillverknings- och luftfartsrestriktionerna som blev införda i Tyskland efter första världskriget. Det var ett sätt för Junkers att kunna tillverka och sälja flygplan. Boken beskriver de olika flygplantyperna som monterades och eller tillverkades i Limhamn från 1925 till och med 1935. Den omfattande exporten av flygplan runt om i världen finns också beskriven. Lars E Lundin har tagit fram ritningar i skala 1:100.

Årets Svenska Flygbok 1998
SAAB 17 av Bo Widfeldt och Åke Hall

En bok om Saab:s första egna konstruktion. Spanings- och störtbombflygplan som levererades till flygvapnet 1941-1944 i totalt 324 exemplar. Flera plan tjänstgjorde fram till 60-talet som civilregistrerade måldragare. Närmare 50 plan såldes till Etiopien där de fanns i tjänst ända in på 1960-talet. Ett flygplan renoverades till flygbart skick inför Saabs 60 års firande 1997. En fullständig historisk presentation av detta unika svenskkonstruerade flygplan.
Inbunden 180 sidor, 22 x 30 cm, 300 illustrationer varav 60-talet i färg. Sidovyer i färg, typritningar och sprängskisser. Hård pärm med skyddsomslag i färg.

Årets Svenska Flygbok 1997
Arméflygets Historia av Per-Anders Lundström (redaktör)

Arméflygets historia spänner över två sekler med sina flygande farkoster. Redan 1784 sändes den första ballongen med anknytning till Sverige upp under Gustav III:s överinseende. Dagens arméflyg började med spaningsballonger runt sekelskiftet för att 1912 få sitt första flygplan. Vi följer utvecklingen under de första pionjäråren, första världskrigets beredskap, fram till 1926 då arméflyget bildar stommen till Flygvapnet. Vidare genom 1930- och 1940-talen till de första artillerispaningsflygplanen och helikoptrarna, för att sedan närma oss dagens arméflyg. Slutligen en liten blick på framtiden.

Årets Svenska Flygbok 1996
Bromma Flygplats - Flyg, folk och händelser av Michael Sanz

En flygplats andas äventyr. En atmosfär av fjärran platser och främmande människor. Bromma flygplats i Stockholm har ett unikt förflutet som knutpunkt, mötesplats och som port mot världen. Dess 60-åriga historia börjar under 1930-talets pionjärår. Den fortsätter under andra världskrigets mörker och efterkrigstidens trafikexplosion. Bromma var Europas första flygplats med asfalterade banor. Här byggdes på 1940-talet Europas största hangarer. På Bromma föddes folkflyget som under 1990-talet fått en verklig renässans.
Denna bok är inte avsedd som ett inlägg i den mångåriga debatten om flygplatsen - men den kanske kan tillföra fakta till diskussionen. Michael Sanz berättar ingående historien om Bromma flygplats.

Årets Svenska Flygbok 1995
Draken av Bo Widfeldt

En bok om ett av flygvapnets mest berömda jaktflygplan,som också gjorde lång och trogen tjänst i Finland och Österrike. Draken är därmed en av svensk flygindustris största exportframgångar. Totalt tillverkades 615 exemplar under åren 1955-1977.
Boken beskriver i detalj hela utvecklingen från projekt och provflygplan fram till J 35 Johan. Här finns även kapitel som beskriver motorutvecklingen, haveristatistiken och utvecklingen av ett modernt räddningssystem. I en utförlig tabellbilaga finns information om varje enskild flygplansindivid, alla inträffade totalhaverier och kompletta tekniska data och prestanda.
Inbunden 170 sidor, 22 x 30 cm, c:a 180 fotografier varav 60 i färg. Ett helt uppslag med tecknade sidovyer i färg. Dessutom ritningar, sprängskisser mm. Hård pärm med skyddsomslag i färg.

Årets Svenska Flygbok 1994
Kurirflyg - En livlina under andra världskriget av Lars-Axel Nilsson och Leif A. Sandberg

Kurirflyget var under andra världskriget en livlina mellan det inneslutna neutrala Sverige och västvärlden. Från början av 1942 till krigets slut opererade AB Aerotransport kurirlinjen till Skottland, sträcka 1630. Först användes Douglas DC-3 och i krigets slutskede boeing B-17, de s k Flygande Fästningarna, som efter bombräder över Tyskland nödlandat i Sverige. De hade byggts om för passagerartrafik av SAAB i Linköping.
Totalt genomfördes 418 enkelturer. Passagerarna var ytterst viktiga personer - sjöfolk, politiker, diplomater, industrimän, flyktingar, journalister, kulturarbetare, militärer och spioner. Lasten utgjordes huvudsakligen av post men också av bristvaror i väst så som kullager och svenskt specialstål för de allierades krigföring. Returfrakt var exempelvis ylletyger, mediciner, fårtarmar för suturtråd, film och hattar. Beskjutningar förekom och två av ABA:s DC-3-maskiner sköts ned och förlorades med passagerare och besättningar.

Årets Svenska Flygbok 1993
Ett liv i det blå av Ulf Björkman
och
Svenkt Militärflyg - Propellerepoken av Lennart Andersson


Detta år var det dessa två böcker som kom lika i omröstningen av Årets svenska Flygbok.

Ett liv i det blå är inte en memoarbok i vanlig bemärkelse. Här träs ett pärlband av både roande och allvarliga episoder som sammantagna ger en bild av flygvapnets och flygets enorma tekniska utveckling under främst 40-, 50- och 60-talen.
När Ulf Björkmans debutbok Kungens adjutant kom ut 1987, fick författaren omdömmet att vara en förbaskat trevlig berättare. Ett liv i det blå befäster det omdömmet. Det innebär också att man inte behöver vara flygare för att uppskatta och låta sig underhållas.


Lennart Anderssons uppföljare till succéboken Svenska Flygplan. En bok om det svenska militära flyget under propellerepoken. Tiden fram till mitten av 1940-talet behandlas mycket ingående. Åren efter det att de första jetflygplanen hade tagits i bruk behandlas mer översiktligt.
På 320 rikt illustrerade sidor skildras de propellerdrivna krigsflygplanen fram tills de togs ur tjänst. Lennart Andersson guidar läsaren genom Flygkompaniet, Marinens flygväsende och flygvapnets tillkomst. Han tar oss med ut på baser, flottiljer, krigsflygfält och presenterar även alla flygplanstyper i sitt rätta sammanhang.

Årets Svenska Flygbok 1992
En bok om Människor och flygande maskiner av Erik Bratt

Författaren Erik bratt tog sitt certifikat 1937. Han gick ut från KTH som mekanist och flygtekniker 1942. Under kriget var han värnpliktig flygförare i Flygvapnet där han tjänstgjorde som störtbombflygare vif F 6 i Karlsborg. hans första anställning efter examen var vid Björkvallsflyg i Norrtälje, där han deltog i utvecklandet av ett litet, men högvärdigt sportflygplan kallat BHT-1. Bratt kom till SAAB 1946 och började där på hållfastighetsavdelningen , men kom snart över till provavdelningen. 1948 flyttade han till konstruktionskontoret där han snart blev projektingenjör för SAAB mach 2-jaktplanet J 35 Draken. Detta blev hans huvuduppgift i mer än 15 år. Han blev sedan överingenjör och chef för all konstruktion och utveckling av flygplan, och senare också direktör vid företaget.
Erik Bratt belönades med Thulin-medaljen i silver 1956, och i guld 1972, Dessutom med Paris stads silvermedalj 1966. Han tilldelades också ett hedersdoktorat vid Tekniska Högskolan i Linköping 1984.

Årets Svenska Flygbok 1991
Svenska Flygplan av Lennart Andersson

Svenska Flygplan är historien om svenskarnas alla flygplan, från de stapplande första försöken vid sekelskiftet fram till idag. Svensk flygindustri i modern tid domineras av SAAB vars historia givetvis utförligt dokumenteras. Det dryga 40-talet andra svenska flygindustrier, eller försök därtill, presenteras också med detaljer om produktion och ingående uppgifter om alla flygplan. Historien kring utländska flygindustriers etablering i Sverige på 30-talet med vidareexport till världens alla hörn är intressant för en bredare läsekrets.
Lennart Andersson har under många år forskat i arkiv i flera länder och har gjort en unik sammanställning av den svenska flygindustrins historia. Boken är illustrerad med mer än 325 bilder.

Årets Svenska Flygbok 1990
J 26 Mustang av Leif Hellström

J 26 Mustang var ett av de mest populära flygplanen som har funnits i det svenska Flygvapnet. Både piloter och tekniker är rörande eniga om 26:ans förtjänster. Många anser att Mustangen var det sista riktiga flygplanet.
Mustangen tjänstgjorde i Sverige under ett decennium som jakt-, spanings-, skol- och sambandsflygplan. I boken beskrivs denna tid i ord och bild. Dessutom följs flygplanens historia och fortsatta öden fram till våra dagar. Detta är en bitvis mycket spännande historia då våra svenska J 26 kom att göra tjänst i Israel under Suez-krisen, i Nicaragua och Dominikanska Republiken. I ett senare skede kom de till Bolivia och några var med i det s k Fotbollskriget. En del har deltagit i pylonracing och några flyger fortfarande som warbirds av stolta ägare.
Boken är rikt illustrerad med ett stort antal tidigare ej publicerade bilder. Här finns över 200 svartvita bilder, mer än 30 färgbilder samt 12 färgplanscher.
Boken kom 1997 ut i en utökad upplaga med ytterligare 16 sidor.

Årets Svenska Flygbok 1989
En flykt genom tiderna - Flygvapenmuseums katalog

Innehåller en omfattande beskrivning av de utställda flygplanen på Flygvapenmuseum.