Flyglitteraturträffen 7-8 oktober 2023

Rösta på Årets svenska flygbok

Nominering till Årets svenska flygbok
Fem böcker ur bokårets utgivning har nominerats till omröstning. Omröstning sker i tre olika jurygrupper som alla genom viktning har lika stor påverkan.

• Den första jurygruppen består av en mindre grupp vana flygbokläsare.

• Grupp två är Folkets röst. Fram till den 20/9 är det möjligt för alla att rösta på den bok man vill se som vinnare. Röstningen går till så att du i en e-post skriver ner titeln på den bok du vill rösta på samt ditt eget namn och adress och skickar till FLIT på adressen flit@flyglitteratur.se. Om du inte har tillgång till epost går det även bra att poströsta genom att skicka ett brev eller vykort till Henrik Tisell, Dalvägen 21, 694 37 Hallsberg där du enligt ovan anger vilken bok du vill rösta på samt vem du är.
OBS! Det här är en tävling om årets bästa flygbok, inte om vilken författare som har flest vänner!

• Den sista jurygruppen är deltagarna vid flyglitteraturträffen 2023.

Fem böcker nominerade till Årets svenska flygbok 2023

3. Fält 16
Historien om ett krigsflygfält

Författare: Torsten Lindberg
Förlag: Stiftelsen krigsflygfält 16, Brattforsheden
ISBN: 9789152731062
Pris: 395 kr
Format: A4, 320 sidor, inbunden.

I sökandet efter krigsflygfältets historia har vi gått igenom tusentals dokument på Krigsarkivet och intervjuat hundratals personer som tjänstgjorde på Brattforsheden under beredskapsåren. Resultatet av forskningen har sammanställts och presenteras i denna bok. Boken om Krigsflygfält 16 är fylld av dokument och berättelser som vittnar om flygfältets roll i den svenska militärhistorien. Den visar också på samhällets agerande under beredskapsåren 1939 -1945. Genom berättelserna löper det dagliga livet, livet för människor som vi själva, och som kom i kontakt med eller berördes av verksamheten på och kring krigsflygfältet. Det gör att berättelsen om krigsflygfält 16 ständigt är aktuell och angelägen, även för oss som lever idag. Krigsflygfält 16:s berättelser hjälper oss att reflektera kring dagens situation, kring Sveriges behov av mobilisering under andra världskriget – och idag.

10. 747-B - Den stora vikingen

Författare: Hans Jakobsson
Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
ISBN: 9789189243125
Pris: 395 kr
Format: 265 x 250 mm, 320 sidor, inbunden

Jetflygets revolution på 1960-talet tog människorna ut i världen. Flygplanen blev större i takt med att resandet ökade. Den första Jumbojeten kom till Skandinavien 1971, det vill säga för mer än femtio år sedan.
Boeing 747 har spelat en avgörande betydelse för flygtrafiken över Atlanten och till fjärran östern. Bokens tyngdpunkt ligger dock på användningen av flygplantypen i SAS. Från inköp, interkontinental linjetrafik och chartertrafik till fraktflyg och SAS service ombord. Boken avslutas med detaljerad individhistorik och teknisk dokumentation för SAS alla 747. För första gången berättas nu hela historien om Boeing 747 i SAS. Det är en massiv bok med mycket fakta och fantastiska bilder.

16. Saab 91 Safir
Svenska vingar över världen!

Författare: Anders Annerfalk
Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
ISSN: 0345-3413
Pris: 300 kr
Format: A4, 192 sidor, inbunden

1990 kom den förra boken om Saab 91 Safir. Den skrevs också då av Anders Annerfalk tillsammans med Göran Bruun och Christer Sidelöv. Det har länge funnits ett behov av en uppdaterad bok och nu har den kommit, utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening som årets Flyghistoriska Revy. Det mesta är mer utfyllande med djupare beskrivningar och ett betydligt större format och omfång. Denna gången ligger fokuset i första hand på Safirens historia, försäljningen till andra länder med en hel del historiska nedslag. Då Saab Safir fortfarande är ett mycket populärt veteranflygplan med en aktiv och flexibel individhistorik så har de typiska kalenderbitaruppgifterna fått stryka på foten - vilket faktiskt inte gör något alls!

22. Kalla kriget i luften
Ur ett svenskt underrättelseperspektiv
Teknik, politik och incidenter

Författare: Ulf Hugo
Förlag: Aviatic Förlag
ISBN: 9789186642099
Pris: ca 300 kr
Format: 276 x 213 mm, 212 sidor, inbunden

Det kalla kriget började 1945, när det andra världskriget slutade, och pågick till julhelgen 1991, då Sovjetunionen upplöstes. Kriget har ibland setts mest som en tid av framförallt ideologiska spänningar mellan öst och väst. Så enkelt var det inte, utan skott avlossades, flygplan sköts ned och människor dödades. Åtta svenskar dödades när flygvapnets DC-3:a sköts ned utanför Gotland sommaren 1952, men det kunde ha blivit många fler.
Mitt i detta kalla krig arbetade det svenska försvaret intensivt, för att kunna hålla en så hög beredskap som möjligt. En av de resurser som Sverige förfogade över, var en väl utvecklad teknisk underrättelsetjänst, som löpande arbetade med att på olika sätt analysera hotet från Sovjetunionen.
I boken beskrivs den militära underrättelsetjänstens verksamhet, med ett fokus på den tekniska underrättelsetjänsten. Tyngdpunkten ligger inom det flygtekniska området där svenska analyser regelbundet väckte internationell uppmärksamhet. Ett område som tidigare var synnerligen sparsamt beskrivet är materielundersökning, alltså teknisk undersökning av utländsk militär materiel, för att kunna fastställa dess förmågor, prestanda och begränsningar.

27. Elegance and Versatility
Junkers Light Aircraft K 16 to A 50 Junior

Författare: Lennart Andersson
Förlag: European Airlines
ISBN: 9788293450245
Pris: 375 kr
Format: A4, 248 sidor, inbunden. Text på engelska.

Denna bok handlar om alla mindre Junkers-flygplan som konstruerades under samma period som Junkers F 13, G 24, W 34 och Ju 52/3m. Junkers K 16 kunde bara ta två man, en serie tvåsitsiga skolflygplan som började som Junkers T 19. A 20 utvecklades till A 35 som tillverkades i ett stort antal och var i tjänst i många länder. De flesta var militärflygplan, men flygplantypen användes också som nattpostflygplan och som väderflygplan i Tyskland. Junkers H 21 och S 22 konstruerades och tillverkades åt Sovjetunionen. Det tvåsitsiga Junkers K 47 var Junkers första metallkonstruktion utan korrugering, vilket var typiskt för alla Junkersflygplan. Den största kunden var Kina, som tidigare hade köpt ett antal militära Junkers K 53, en militär version av A 35. Slutligen, Junkers A 50 Junior var avsedd för den ökande marknaden av civila småflygplan. Den byggdes i stora antal och fann köpare runt hela världen. Den blev särskilt berömd för ett antal långdistansflygningar gjorda av kända flygare inklusive kvinniga sådana, t ex Marga von Etzdorf. Denna bok är teknisk- och historisk flygnostagi!