Flyglitteraturträffen 1-2 oktober 2022

Rösta på Årets svenska flygbok

Nominering till Årets svenska flygbok
Fem böcker ur bokårets utgivning har nominerats till omröstning. Omröstning sker i tre olika jurygrupper som alla genom viktning har lika stor påverkan.

• Den första jurygruppen består av en mindre grupp vana flygbokläsare.

• Grupp två är Folkets röst. Fram till den 20/9 är det möjligt för alla att rösta på den bok man vill se som vinnare. Röstningen går till så att du i en e-post skriver ner titeln på den bok du vill rösta på samt ditt eget namn och adress och skickar till FLIT på adressen flit@flyglitteratur.se. Om du inte har tillgång till epost går det även bra att poströsta genom att skicka ett brev eller vykort till Henrik Tisell, Dalvägen 21, 694 37 Hallsberg där du enligt ovan anger vilken bok du vill rösta på samt vem du är.
OBS! Det här är en tävling om årets bästa flygbok, inte om vilken författare som har flest vänner!

• Den sista jurygruppen är deltagarna vid flyglitteraturträffen 2021.

Fem böcker nominerade till Årets svenska flygbok 2022

1. Provflygningarna
- platserna Andrée lämnade efter sig

Författare: Carl-Johan Svensson
Förlag: Carlssons Bokförlag
ISBN: 9789189063914
Pris: 280 kr
Format: 245 x 175 mm, 350 sidor, inbunden.

Innan ingenjör Andrée gav sig av på sin ödestigra luftfärd mot nordpolen 1897 så hade han gjort nio resor med gasbalongen Svea under åren 1893-1895. Han flög från Stockholm och Göteborg. Landningarna skedde runtom i Sverige och en gång i Finland. Svea-flygningarna har tidigare främst beskrivits vara provflygningar inför den berömda polarexpeditionen. Här ställs de i ett samlat fokus för första gången. Färderna genomfördes med vetenskapliga och militära motiv men rymde också dramatiska och dråpliga inslag.
I anslutning till 125-årsdagarna för flygningarna har landningsplatserna besökts för att utröna vad som finns kvar av händelserna idag. I Vara har Conditori Nordpolen skapat ett särskilt Andrée-rum som minner om landningen. I Småland har informationsskyltar placerats ut. I Finland finns en livlig minneskultur kring landningsplatsen. På Dalarö är landningen i det närmaste glömd. Hur kommer det sig att det skiljer så mycket från plats till plats? Det här är också en bok om hur händelser blir till historia.

4. Hawkerflygplan i svensk tjänst

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Mikael Forslund Produktion
ISBN: 9789151902951
Pris: 400 kr
Format: A4, 352 sidor, inbunden.

Författaren har tidigare skrivit böcker om Heinkel- respektive Fokker-flygplan i Sverige. Nu har turen kommit till Hawker- och Hawker Siddeley-flygplan. I boken beskrivs i huvudsak Hawker Hart (S 7 och B 4), Hawker Osprey (S 9) och Hawker Hunter (J 34) och deras anskaffning och tjänst i flygvapnet. Först ut är B 4. Dess tjänst på F 19 i Finland avhandlas naturligtvis också. Sedan följer ett kapitel om S 9 som bl a tjänstgjorde på flygplanskryssaren Gotland. Författaren har för övrigt skrivit om både F 19 och S 9 i tidigare utgivna böcker. Nästa kapitel handlar om J 34 Hawker Hunter. Även civila Huntrar som flugit som veteranflygplan de senaste decennierna avhandlas. I slutet berättas om en Hawker Sea Fury som är under restaurering, om HS 748 och HS 125 som flyger, och har flugit civit i vårt land.
Massor av bilder är ett signum för Mikaels böcker och i denna bok finns mer än 640 bilder(!), mest i svartvitt, men många också i färg.

12. Svenska Flygplan
Den svenska flygindustrins historia

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
ISSN: 0345-3413
Pris: 350 kr
Format: A4, 256 sidor, inbunden.

1990 kom boken Svenska Flygplan av Lennart Andersson ut på Allt om Hobbys förlag. Den blev vald till Årets Svenska flygbok 1991. År 2018 blev den återutgiven, kraftigt uppdaterad, som e-bok. Efter diverse påstötningar om att den borde ges ut som riktig bok har den nu blivit utgiven på nytt, ytterligare uppdaterad, av Svensk Flyghistorisk Förening som den årligt utgivna Flyghistorisk revy.
Svenska Flygplan är historien om alla flygplan som är tillverkade inom landets gränser, från de stapplande första försöken vid sekelskiftet fram till idag. Svensk flygindustri i modern tid domineras av SAAB vars historia givetvis finns utförligt dokumenterad. Det dryga 40-talet andra svenska flygindustrier, eller försök därtill, presenteras också med detaljer om produktion och ingående uppgifter om alla flygplan. Historien kring utländska flygindustriers etablering i Sverige på 1930-talet med vidareexport till världens alla hörn är intressant för en bredare läsekrets.
Lennart Andersson har under många år forskat i arkiv i flera länder och har gjort en unik sammanställning av den svenska flygindustrins historia. Boken är illustrerad med nästan 300 bilder.

23. K.G. Lindner
Den okända historien om svensken som var en av världens bästa piloter

Författare: Mats Ekdahl
Förlag: Carlssons Bokförlag
ISBN: 9789189065215
Pris: 260 kr
Format: 245 x 180 mm, 298 sidor, inbunden.

Karl Gunnar "Kåge" (K. G.) Lindner var mer än de flesta delaktig i att Sverige blev ett flygland, en flygande nation. Han var en alldeles speciell pilot, ett flygaräss med unika egenskaper. Berättelserna om honom är många men de flesta tämligen okända. Han befann sig i skärningspunkten mellan det militära flygvapnets utveckling och det civila flygets snabba framsteg. Han var inte bara aktiv vid spakarna utan var också en tänkande August bakom chefsskrivbordet på ABA (AB Aerotransport). Han är ett av flaggnamnen inom det svenska flygets historia, trots att han redan som 42-åring omkom genom att ett tyskt jaktflyg sköt ner hans plan under en nattlig kurirflygning mellan Skottland och Sverige.
Boken är en engagerande berättelse om en märklig man, vars liv är flyghistoria. Ett omfattande forskarjobb ligger bakom skildringen genom privata brev och andra arkivkällor. Som läsare får man en inblick i liv och vardag i 1920- och 1930-talens Sverige, Europa, USA och Asien. Boken är rikt illustrerad.

24. Midlanda och flyget i Medelpad

Författare: Tommy Schütz
Förlag: Eget förlag
ISBN: 9789152713945
Pris: 330 kr
Format: 264 x 208 mm, 248 sidor, inbunden.

Kring flyghistorien i Medelpad finns mycket att berätta. I boken kan man för första gången få en samlad bild från delar av den lokala flyghistorien. Ett material som Tommy jobbat med i fyra år och som är den första boken som sammanfattar Medelpads flyghistoria. Midlanda och Flyget i Medelpad är en bok som tar dig på en resa genom Midlandas historia, folkfesterna på flygdagarna, roliga och festliga historier som kommer från många intervjuade flygintresserade men även dramatiska berättelser om haverier och nödlandningar. Boken är fylld med bilder på klassiska flygplan, modiga piloter, och människorna som levde och arbetade på Skeppsholmen där Midlanda ligger.
Jag känner mig stolt att fått vara med och göra boken till något lättillgängligt för alla, inte bara för flygintresserade, utan där jag tror de flesta som är intresserad av lokalhistoria kan hitta något. Du kan läsa om den första flyguppvisningen 1911, de första passageraruppstigningarna 1920, de första flygplanen som byggdes i Medelpad, den första flygplatsen som byggdes på en sjö i Njurunda 1940 dit man flög krigsbarn från Finland, Flygveckan 1940, de problem som fanns att bedriva passagerarflyg under de första åren, hur tidningsflyget etablerade sig, segelflyget, flygdagarna som var återkommande under flera år, flyget i Västra med mera.