Rösta på Årets svenska flygbok

Nominering till Årets svenska flygbok
Fem böcker ur bokårets utgivning har nominerats till omröstning. Omröstning sker i tre olika jurygrupper som alla genom viktning har lika stor påverkan.

• Den första jurygruppen består av en mindre grupp vana flygbokläsare.

• Grupp två är Folkets röst. Fram till den 20/9 är det möjligt för alla att rösta på den bok man vill se som vinnare. Röstningen går till så att du i en e-post skriver ner titeln på den bok du vill rösta på samt ditt eget namn och adress och skickar till FLIT på adressen flit@flyglitteratur.se. Om du inte har tillgång till epost går det även bra att poströsta genom att skicka ett brev eller vykort till Henrik Tisell, Dalvägen 21, 694 37 Hallsberg där du enligt ovan anger vilken bok du vill rösta på samt vem du är.
OBS! Det här är en tävling om årets bästa flygbok, inte om vilken författare som har flest vänner!

• Den sista jurygruppen är deltagarna vid flyglitteraturträffens möte åren 2018 och 2019.

Fem böcker nominerade till Årets svenska flygbok 2020

7. Från B 3 till Gripen
- Blekinge Flygflottilj F 17 - 75 år

Författare: Bengt Andersson och Anders Carlsson red.
Förlag: F 17 Kamratförening och Blekinge Flygflottilj
ISBN: 9789151905853
Pris: 200 kr
Format: A4, 232 sidor, inbunden.

En ny jubileumsbok som togs fram i samband med Blekinge Flygflottiljs 75-årsjubileum 2019. Den förra kom för 25 år sedan och hade en liknande titel, Från B3 till Jaktviggen. Den nya boken skiljer sig i sin uppbyggnad från de traditionella flottiljböckerna. Boken är omfattande och beskriver hela flottiljens historia från uppbyggnaden 1944 fram till idag med alla dess verksamheter. Den är rikt illustrerad med massor av bilder.

17. De som aldrig kom hem
Omkomna flygare i Flygvapnet under kalla kriget 1946-1989

Författare: Göran Jacobsson och Alf Ingesson Thoor
Förlag: Norlén & Slottner
ISBN: 9789188503671
Pris: 400 kr
Format: A4, 334 sidor inbunden.

Syftet med denna bok är att för första gången genomföra en djupare undersökning och analys av de haverier med dödlig utgång som skedde mellan åren 1946 och 1989. Det är också ett försök att för allmänheten på ett begripligt sätt klarlägga vad som egentligen hände. Och inte minst, ge de flygare som omkom en egen historia – alla de flygare vars namn nu finns på väggen i Flygvapnets minneshall.
Boken är uppdelad i tre olika perioder. Blandepoken 1946-1954, reaepoken 1955-1963 och nedgångsepoken 1964-1989. Detta för att kunna göra statistiken jämförbar. Av samma anledning är inte perioden från maj 1945 till 1946 medtagen. Olika typer av statistik finns med genom hela boken. Ett eget kapitel om detta finns också med i slutet. Efter ett antal inledande och förklarande kapitel presenterar man de olika haverirapporterna i kronologisk följd. Vissa är mer utförliga än andra. Samtliga, utom en, presenteras med bild av de omkomna. Boken avslutas med register över alla flygare, alla omkomna och alla havererade flygplan.

18. Segelflyg i går och i dag
En antologi om segelflyg under 100 år

Redaktion: Robert Danewid, Bernt Hall, Lennart Lagerfors, Björn Svensson
Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
ISSN: 0345-3413
Pris: 280 kr
Format: A4, 264 sidor inbunden.

Årets flyghistoriska revy från Svensk Flyghistorisk Förening handlar om segelflyget i Sverige genom hundra år. Den är ett samarbete mellan SFF, Segelflygets Veteransällskap (SVS) och Segelflygförbundet (Segelflyget). En redaktionsgrupp bestående av Björn Svensson (SFF), Bernt Hall (SVS), Lennart Lagerfors (SVS) och Robert Danewid (Segelflyget) har under närmare två års tid jobbat med att skriva och sammanställa artiklar till boken.
Den inleds med att sammanfatta det tidiga glid- och segelflyget i, framförallt, Tyskland. Sedan följer ett kapitel om de tidiga motsvarande försöken i Sverige, om några svenskars besök på Wasserkuppe och Hamiltons flygskola på Hammars backar. Efter ett kort kapitel om den svenska segelflygstarten i Göteborg hoppar man fram till Segelflygskolan på Ålleberg. Här är tydligen redaktörerna helt fokuserade på detta för de har hoppat över ett mycket viktigt kapitel i det svenska segelflygets historia, nämligen om Heinrich Kipp och verksamheten i Norrköping som var av mycket stor betydelse för den fortsatta utveckligen. För övrigt så är detta en förträfflig antologi om det svenska segelflygets historia, om man bortser från ett par mindre faktafel.
Boken innehåller historien, fakta och berättelser av de som var med då och nu och är rikt illustrerad med bilder.

22. Ing. E. Sparmann's Flygplanverkstad Stockholm
Lilla Essingen 1933-1938

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Mikael Forslund Produktion
ISBN: 9789151902944
Pris: 300 kr
Format: A4, 240 sidor inbunden.

Österrikaren Edmund Sparmann var ett tekniskt geni redan från unga år. Under första världskriget arbetade han som konstruktör och provflygare hos Albatroswerke, senare Phönixwerke. Han kom till Sverige sommaren 1919 med två Phönixflygplan, jaktflygplanet Phönix D.III och det tvåsitsiga spaningsflygplanet Phönix C.I, senare populärt kallad Dront. Flygkompaniet och senare, Flygvapnet hade dessa två typer i tjänst under många år byggda på licens. Sparmann blev sedermera anställd vid Centrala Flygverkstaden på Malmen som konstruktör och provflygare. 1933 startade han Ing. E. Sparmann's Flygplanverkstad på Lilla Essingen i Stockholm. Där konstruerade han och byggde det flygplan han kom att bli mest känd för, Sparmann S 1 - Sparmannjagaren. Boken beskriver Sparmanns liv, hans konstruktioner och naturligtvis hela historien om den lilla Sparmannjagaren. Som vanligt när det gäller Mikaels böcker så innehåller den massor av unika och fantastiska fotografier, men också många ritningar av, framförallt, Sparmann S-1, men också en del intressanta dokument i faksimil. Ett stort minus är att boken saknar litteratur- och källförteckning samt personregister.

24. Ambulansflygaren

Författare: Cristina och Tore Öberg
Förlag: Böcker från norr
ISBN: 9789151933443
Pris: 269 kr
Format: 250 x 210 mm, 186 sidor inbunden.

Boken Ambulansflygaren är berättelsen om den legendariske ambulansflygaren Allan Norberg, som var verksam i norra Sverige under åren 1938 till 1945. Flygvapnet utsåg fanjunkare Norberg vid F 4 på Frösön till ambulansflygare 1938. Först på deltid från F 4, sedan på heltid baserad i Boden (F 21). Flygplantyperna i ambulanstjänsten utgjordes av Trp 1, Junkers F 13, Trp 2 Junkers W 34 och Trp 4 Beechcraft 18. Detta är en riktig äventyrsbok! Flygning i dåligt väder, i snö och dimma, på låg höjd över fjällterräng och med starter och landningar på tveksamma vattendrag. Men detta var verklighet för Allan Norberg, för hans besättning och deras passagerare. En av patienterna var den, nu från film och TV, kände norrmannen Jan Baalsrud. Här får vi veta hur det gick efter att han hade tagit sig in på svenskt mark. Allan Norberg fick motta Stockholms-tidningens guldmedalj för sina insatser. Under dessa år hade han flugit 1300 flygtimmar med 550 patienter av sjutton olika nationaliteter.
Allan Norberg skrev själv ett par böcker på 1940-talet, Med flygambulansen till fjälls och Vingar över vildmarken. Författarna har sammanflätat en biografi från dessa böcker, från tidningsartiklar, från olika arkiv och från många andra källor och skapat en fantastisk bok. Den ackompanjeras dessutom av en stor mängd fantastiska och skarpa fotografier bl a från Allan Norbergs egen kamera. Boken avslutas med bilagor, not- och källförteckning.