Flyglitteraturträffen 6-7 oktober 2018

Rösta på Årets svenska flygbok

Nominering till Årets svenska flygbok 2018
Fem böcker ur bokårets utgivning har nominerats till omröstning. Omröstning sker i tre olika jurygrupper som alla genom viktning har lika stor påverkan.

• Den första jurygruppen består av en mindre grupp vana flygbokläsare.

• Grupp två är Folkets röst. Fram till den 20/9 är det möjligt för alla att rösta på den bok man vill se som vinnare. Röstningen går till så att du i en e-post skriver ner titeln på den bok du vill rösta på samt ditt eget namn och adress och skickar till FLIT på adressen flit@flyglitteratur.se. Om du inte har tillgång till epost går det även bra att poströsta genom att skicka ett brev eller vykort till Henrik Tisell, Dalvägen 21, 694 37 Hallsberg där du enligt ovan anger vilken bok du vill rösta på samt vem du är.

• Den sista jurygruppen är deltagarna vid flyglitteraturträffens möte.

Fem böcker nominerade till Årets svenska flygbok 2018

2. Skyddstruppernas flygavdelningar i Värnersborg och Boden 1916-1918

Författare: Hans Kampf
Förlag: ÖFS
ISBN: 9789198135343
Pris: 200 kr
Format: 210 x 255 mm, 90 sidor, inbunden.

För bevakning av våra gränser under första världskriget organiserades skyddstrupper. Där ingick två flygförband som i början av 1916 organiserades, ett i Vänersborg för att bevaka gränsen vid Västkusten och mot Norge, och ett i Boden för att bevaka gränsen mot Finland. Samtidigt som de bevakade våra gränser vidareutbildade de sig och skaffade sig erfarenheter som kom till nytta för det framtida svenska militärflyget. Inledningsvis användes flygplanen för spaning och flygfotografering.
Boken bygger på sparade dokument, i form av brev och rapporter, fotografier och anteckningar. Författaren inleder med att kortfattat beskriva flygverksamheten från 1910 fram till och med första världskrigets utbrott. Så kommer ett antal kapitel om Skyddstruppernas uppsättning, basering och verksamhet. Boken avslutas med att beskriva personal och materiel. Den innehåller också en god del intressanta bilder, illustrationer och kartor som sammantaget ger en bra bild av ett lite omskrivet blad i flyghistorien.

5. En enkel biljett till Sverige
Berättelsen om Saabs rekrytering av italiensk arbetskraft till flygplanstillverkningen i Linköping på 1950-talet

Författare: Lars Danielsson
Förlag: Dibb Förlag
ISBN: 9789198268461
Pris: 199 kr
Format: 210 x 148 mm, 240 sidor, inbunden.

Sveriges riksdag bestämmer sig i slutet av 1940-talet för att satsa på det svenska flygvapnet. SAAB i Linköping får uppdraget att ta fram ett stort antal stridsflygplan på kortast möjliga tid. Bristen på verkstadskunniga arbetare i Sverige sätter dock käppar i hjulet och tvingar SAAB att importera arbetskraft från utlandet. Det visar sig bli svårare än väntat.
En tidig morgon i januari 1951 kliver en ung italiensk man på tåget i Turin för att tillsammans med andra italienska arbetskraftsemigranter åka till Linköping för att arbeta på SAAB. Mottagandet blir dock inte det allra bästa. Bostadsbrist, språkförbistring och svensk vinterkyla väntar där.
Boken är den fascinerande berättelsen om SAAB och företagets vedermödor att leverera flygplan i tid till flygvapnet. Man får en detaljerad beskrivning av livet i SAAB:s styrelserum under åren ca 1950-1957, om hur man tänkte och beslutade om produktionen, med diskussioner om problem och lösningar. Samtidigt är det en skildring av de italienska invandrarnas bakgrund, deras strävan att få ett bättre liv i Sverige och svårigheterna att anpassa sig till en främmande kultur.

16. Swedish Jet Fighter Colours

Författare: Mikael Forslund, Illustrationer: Thierry Vallet
Förlag: Mushroom Model Publications
ISBN: 9788365281012
Pris: 40 GBP
Format: A4, 276 sidor, inbunden. Text på engelska.

Mikael Forslund har tidigare skrivit en bok om Flygvapnets jaktflygplan med propeller utgiven på MMP books. Nu har turen kommit till Flygvapnets jetjaktflygplan. Här finns alla med, från J 21R till JAS 39 Gripen. Varje flygplantyp är uppdelad i två kapitel. Det första med beskrivning av typens historik, och tjänstgöring. Det andra handlar om färger och märkning. Allt är ackompanjerat med massor av bilder, där många aldrig tidigare publicerats och Thierry Vallets fantastiska färgprofiler. Ett måste för den Flygvapenintresserade.

24. Arlanda Flygsamlingar
Svenska civilflygets historia i ord och bild

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
ISBN: 9789187695797
Pris: 250 kr
Format: 210 x 265 mm, 128 sidor, inbunden.

På Arlanda Flygsamlingar visas svensk civil luftfartshistoria från 1716 till dags dato. Här visas ett femtiotal civila flygplan och helikoptrar från 1910-talet och framåt, liksom även flygmotorer, fordon och annan kringutrustning. Andra sevärdheter är modeller, vindtunnlar och simulatorer m.m.
Arlanda Flygsamlingar ägs fr o m den 1 januari 2018 av Statens Maritima Museer, men förvaltas av den ideella föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner. Visionen är att Arlanda Flygsamlingar skall bilda grunden för ett blivande svenskt civilt luftfartsmuseum.
Boken om Arlanda Flygsamlingar omhandlar många av de flygplan som finns utställda där. Den är helt i färg och ger läsaren en mycket bra beskrivning av de främsta 24 flygplanen, av samlingarnas ca 50 maskiner i egna små kapitel. I tillägg finns det några korta kapitel om simulatorer, vindtunnlar, motorer och propellrar.

29. Rapporterad saknad
Om de allierade flygarna i Malmö 1944-45

Författare: Anette Sarnäs
Förlag: Kira Förlag
ISBN: 9789187875212
Pris: 275 kr
Format: 220 x 220 mm, 226 sidor, inbunden

Under andra världskriget kom Malmö i kontakt med många amerikanska och brittiska flygare. Tusentals flög över staden på väg mot bombmål i Tyskland och besköts av luftvärnet. Flera hundra nödlandade på Bulltofta flygfält. Några vårdades för sina skador på Garnisonssjukhuset, medan andra kom att bo och arbeta i Malmö under kortare tid. Ett fåtal gifte sig i Malmö och åtminstone en fick ett barn här. 50 flygare fick sin grav i staden och för tio av dem blev det den sista viloplatsen.
Detta är berättelsen om de tio flygare som fortfarande finns begravda i Malmö. Anette Sarnäs är f d arkeolog och numera arkivarie på Malmö Stadsarkiv. Hon har i nästan tjugo års tid forskat om de tio flygarna. I boken får vi svaret på vilka de var, varifrån de kom, hur deras liv såg ut samt hur och varför de hamnade just här. En bok om människoöden, krig, glädje, sorg och saknad. Boken är rikt illustrerad med unika fotografier, tidningsartiklar och dokument.