Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juni föregående år till 31 maj innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2017 - 2018

1. Historien om Charles A. Lindbergh
- Från Jesus till Judas

Författare: Lennart Pehrson
Förlag: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 9789100153625
Format: 213 x 155 mm, 520 sidor, inbunden.

När Charles Lindbergh landade i Paris på kvällen den 21 maj 1927 hade han varit ensam i luften i ett litet flygplan i mer än trettiotre timmar. Han hade färdats hela vägen över Atlanten genom mörker, regn och hårda vindar, och när han tog mark hade han ingen aning om att hans liv för alltid förändrats. Han hade utfört en historisk bragd och blev över en natt hela världens hjälte. Ingen före honom hade blivit så känd på så kort tid.
Det fanns vid tiden en närmast religiös övertygelse om att flyget nu skulle komma hela mänskligheten till godo och göra slut på krig och utrota fattigdom och sjukdomar. Charles Lindbergh steg ned från skyn som en Messias. Men triumfen övergår i tragedi när hans ännu inte tvåårige son kidnappas och hittas död. Händelsen får enorm uppmärksamhet och beskrivs som århundradets brott. För att komma undan tar Charles Lindbergh sin familj till Europa där andra världskriget är i annalkande. Under besök i Tyskland imponeras han av vad han uppfattar som en samhällelig framtidsanda och vitalitet. Han har då redan tagit till sig tidens rasbiologiska teorier. När kriget bryter ut återvänder han till Amerika. Trots att han skyr offentligheten utnyttjar han sitt kändisskap för att hindra USA från att gå in i kriget. Han utpekas som förrädare och beskylls för att gå nazisternas ärenden. Hjälten som hyllats som en modern Jesus var plötsligt en Judas.
Historien om Charles A. Lindbergh är en rikt illustrerad biografi om den legendariske flygaren vars liv överträffar sagan.

2. Skyddstruppernas flygavdelningar i Värnersborg och Boden 1916-1918

Författare: Hans Kampf
Förlag: ÖFS
ISBN: 9789198135343
Format: 210 x 255 mm, 90 sidor, inbunden.

För bevakning av våra gränser under första världskriget organiserades skyddstrupper. Där ingick två flygförband som i början av 1916 organiserades, ett i Vänersborg för att bevaka gränsen vid Västkusten och mot Norge, och ett i Boden för att bevaka gränsen mot Finland. Samtidigt som de bevakade våra gränser vidareutbildade de sig och skaffade sig erfarenheter som kom till nytta för det framtida svenska militärflyget. Inledningsvis användes flygplanen för spaning och flygfotografering.
Boken bygger på sparade dokument, i form av brev och rapporter, fotografier och anteckningar. Författaren inleder med att kortfattat beskriva flygverksamheten från 1910 fram till och med första världskrigets utbrott. Så kommer ett antal kapitel om Skyddstruppernas uppsättning, basering och verksamhet. Boken avslutas med att beskriva personal och materiel. Den innehåller också en god del intressanta bilder, illustrationer och kartor som sammantaget ger en bra bild av ett lite omskrivet blad i flyghistorien.

3. Liberty Lady
A True Story of Love and Espionage in WWII Sweden

Författare: Pat DiGeorge
Förlag: Beaver’s Spur Publishing, LLC
ISBN: 9780998257013
Format: 234 x 158 mm, 514 sidor, inbunden eller häftad. Text på engelska.

Liberty Lady är historien om en Boeing B-17G Flygande Fästning och dess besättning som tvingades nödlanda vid Mästermyr på Gotland den 6 mars 1944 efter anfall mot Berlin. Detta var 8th Air force första storskaliga räd mot Berlin. Bombfällaren 1st Lt. Herman Allen internerades och började så småningom att arbeta för amerikanska OSS. Hans uppdrag var att hjälpa en affärsman som misstänktes sälja hemligheter till tyskarna. Snart blev Herman förälskad i en vacker svensk-amerikansk sekreterare som arbetade för OSS. Deras förhållande utvecklades i det glamorösa och intrigfulla Stockholm under andra världskrigets sista år. Samtidigt skrev svenska tidningar om krigets största spionskandal.
Pat DiGeorge skriver om sina föräldrar kärleksfullt, dramatiskt och skärpt. Han som bombfällare och hon tillhörig den amerikanska underrättelsetjänsten i Stockholm. De umgicks med många svenska och utländska officerare och andra högt uppsatta personer där t ex Bernt Balchen, Folke Bernadotte, Kim Philby, Raoul Wallenberg kan nämnas.
Jan-Olof Nilsson vars bok, Lucky Strike blev utsedd till Årets svenska flygbok 2013, har bidragit till forskningen runt boken som baserar sig på dagböcker, minnesanteckningar och arkivdokument.

4. Vi faller

Författare: Anna Platt
Förlag: Forum Förlag
ISBN: 9789137149653
Format: 210 x 133 mm, 256 sidor, inbunden (kommer som pocket).

Vi faller är en rolig, sorgsen, hoppfull och djupt mänsklig roman i Short Cuts-anda.
JAS-piloten Kåre älskar sitt jobb. När han flyger in över Linköping och ser Stångån som skär genom staden, kyrktornen som reser sig upp, järnvägsspåren som leder runt och ut på Östgötaslätten, känns det som om han skulle kunna hålla allt i sin hand. För en liten stund kan han njuta av att vara den snabbaste mannen i luften och inbilla sig själv att han har kontroll. Resten av livet är ett kaos. Han lever som i en bubbla, isolerad från människorna omkring sig och fast i en gammal dröm.
När han kraschar med sitt plan under en övningsflygning berörs inte bara han utan även fyra andra människor i Linköping. På ytan har de inget gemensamt, men de befinner sig alla i fritt fall. Ensamma, olyckligt kära, i djup sorg.
Vi faller är en berättelse om att känna att man sitter fast i en svart låda, och leta efter vägen ut. Den handlar om kärlek och förlust. Och om att resa sig när det känns omöjligt.

5. En enkel biljett till Sverige
Berättelsen om Saabs rekrytering av italiensk arbetskraft till flygplanstillverkningen i Linköping på 1950-talet

Författare: Lars Danielsson
Förlag: Dibb Förlag
ISBN: 9789198268461
Format: 210 x 148 mm, 240 sidor, inbunden.

Sveriges riksdag bestämmer sig i slutet av 1940-talet för att satsa på det svenska flygvapnet. SAAB i Linköping får uppdraget att ta fram ett stort antal stridsflygplan på kortast möjliga tid. Bristen på verkstadskunniga arbetare i Sverige sätter dock käppar i hjulet och tvingar SAAB att importera arbetskraft från utlandet. Det visar sig bli svårare än väntat.
En tidig morgon i januari 1951 kliver en ung italiensk man på tåget i Turin för att tillsammans med andra italienska arbetskraftsemigranter åka till Linköping för att arbeta på SAAB. Mottagandet blir dock inte det allra bästa. Bostadsbrist, språkförbistring och svensk vinterkyla väntar där.
Boken är den fascinerande berättelsen om SAAB och företagets vedermödor att leverera flygplan i tid till flygvapnet. Man får en detaljerad beskrivning av livet i SAAB:s styrelserum under åren ca 1950-1957, om hur man tänkte och beslutade om produktionen, med diskussioner om problem och lösningar. Samtidigt är det en skildring av de italienska invandrarnas bakgrund, deras strävan att få ett bättre liv i Sverige och svårigheterna att anpassa sig till en främmande kultur.

6. Röde baronen
- 2. Stridsflygaren

Författare: Pierre Veys
Förlag: Cobolt förlag
ISBN: 9789187861499
Format: 319 x 237 mm, 48 sidor, inbunden

Den 17 september 1916 sköt den tyske jaktflygaren Manfred von Richthofen ned sitt första fiendeplan. Ytterligare 79 segrar skulle det bli innan han själv stupade ovanför Somme i april 1918. Den dramatiska historien om Röde baronen och hans luftcirkus återberättas i mästerliga teckningar av spanjoren Carlos Puerta.
Detta är fortsättningen på historien om Manfred von Richthofen i form av en seriebok. Detta är del 2 i en serie av tre böcker. Själva storyn är en uppdiktad berättelse och författaren har fritt inspirerats av Richthofens liv.
Sista delen utkommer hösten 2017.

7. Vingar: Stridspilot

Författare: Tom Palmer
Förlag: Argasso förlag
ISBN: 9789187667794
Format: 198 x 132 mm, 135 sidor, häftad

Jatinder tar aldrig några risker, vare sig på eller vid sidan av fotbollsplanen. Han gör sitt bästa för att få allt att klaffa framför mål, men i sista sekunden misslyckas han alltid. Det är meningen att fotbollsskolan ska ändra på det. Men bredvid skolan ligger ett gammalt, över­givet flygfält som verkar vibrera av mystik … Och när Jatinder läser en bok om flygaresset Hardit Singh Malik under första världskriget kastas han in i ett äventyr som ingen fotbollsmatch i världen kan mäta sig med.
Ett stridsflygplan i papper kan konstrueras av bokens två flikar.

8. Skeks, måste flyga

Författare: Harald Millgård
Förlag: Ingmar Lind, Siljansnäs
ISBN: 9789163942600
Format: 240 x 168 mm, 192 sidor, inbunden

Harald Millgård var en av svenskt flygs första och främsta flygjournalister under 1930-, 1940- och 1950-talet. Han tillhörde också själv kategorin flygpionjärer från 1920-talet och framåt. Han var redaktör för Flygtidningen, sedermera Svensk Flygtidning och tidningen Flyg. Han skrev också boken Sportflyg som kom på Allhems förlag 1947
Boken är baserad på Harald Millgårds manuskript om vännen Anton Hansson, men som aldrig blev utgivet innan Haralds bortgång.
Anton Skeks Hansson var en säregen flygarprofil som gick sin egen väg. Boken ger en mycket bra bild av vad han var och vad han stod för. Han var en skicklig mekaniker som oftast fick till det han hade förutsatt sig, med små enkla medel. En tusenkostnär om man så vill. Han var också en otålig natur vilket, inte minst, framgår av brevväxlingen mellan honom och Millgård. Denna utgör en stor del av boken. En ytterligare intressant sak är de detaljerade beskrivningarna av de flygplan som Skeks spakade. Här kan nämnas Dietrich-Gobiet DP.IX, SE-ACL och den s k Spetsbergsmothen SE-ADZ.

9. Den besvärlige Gyllenkrok
Överste Axel Gyllenkrok

Författare: Göran Nilzén
Förlag: Carlssons Bokförlag
ISBN: 9789173318419
Format: 215 x 145 mm, 194 sidor, inbunden

Överste Axel Gyllenkrok (1888-1946) var löjtnant vid Svea livgarde när det första världskriget bröt ut och han tjänstgjorde vid såväl vid infanteriet som flygvapnet och generalstaben. Det är inte osannolikt att många inom den svenska krigsmakten gärna sett att han aldrig blivit född. En kompromisslös sanningssägare är inte alltid omtyckt.
Även hans motståndare kunde motvilligt medge att han var intelligent och hade en avsevärd viljekraft. Men till slut stod militärledningen inte ut med honom. Han sätt att med ett synnerligen grovt språkbruk kritisera sina officerare ledde till att han suspenderades 1938. Han var för stöddig för sitt eget bästa.
Dock visar Gyllenkroks omfattande författarskap och hans insatser i olika kommittéer, av vilka arbetet i 1930 års försvarskommission är mest känt, att han var en av sin tids stora militära begåvningar. Den som kände Axel Gyllenkrok bäst var författarinnan Marika Stiernstedt, och det är hon som i en artikel i Veckojournalen mest insiktsfullt karakteriserat den komplicerade person som Gyllenkrok var. Det blev både ris och ros. Trots olikheterna utvecklades en vänskap mellan friherrinnan och friherren.
Gyllenkrok genomgick flygspanar- och fältflygarutbildning 1926 och erhöll internationellt flygförarcertifikat. Mellan åren 1927-1934 tjänstgjorde han vid Flygvapnet. Han var avdelningschef vid Flygvapnets stab och till dels chef för Generalstabens flygdetalj 1928, lärare i luftkrigskonst vid Krigshögskolan 1929-1930, major vid Flygvapnet och chef för Tredje flygkåren 1932-1934.

10. Saab-Flugzeuge - FliegerRevue kompakt 12
Verkehrs- und Militärflugzeuge aus Schweden

Författare: Rolf Wurster
Förlag: PPV Medien
ISBN: 9783955121600
Format: 220 x 155 mm, 158 sidor, häftad.

Saab - en ovanlig flygplanssmedja. De flesta europeiska länder hade nationella flygplansindustrier före andra världskriget. Men flygplan kan bara bli bättre med duktigt kunnande och skickliga arbetare. Endast ett fåtal tillverkare lyckades - många måste ge upp. Det stora landet Sverige, med endast 8,9 miljoner invånare, är och har varit självförsörjande när det gäller stridsflygplan. I begynnelsen för att behålla sin neutralitet, placerat mellan möjliga konfliktparter, utvecklades en stor militärindustri vars produkter även säljs till andra länder. Förmodligen den mest framträdande representanten för denna bransch är företaget SAAB, som har etablerat sig som en mycket framstående tillverkare av flygplan och bilar.
Boken beskriver de viktigaste flygplanen Sverige har haft sedan 1930-talet. Författaren inleder med ett kapitel om konstruktörer och licensbyggen. Därefter presenteras skolflygplanen Sk 9, Sk 10, Sk 11, Sk 12, Sk 15 och Sk 25. Sedan kommer Sk 16 och B 5, där den sistnämnda tydligen anses som ett skolflygplan typ II(!). De tidiga stridsflygplanen presenteras, J 1, J 6 och B 4 och så de som vi hade under andra världskriget, J 8, J 9, J 11, J 20 och B 3. Så kommer vi över på SAAB- maskinerna från B 17 och framåt. Dessutom finns MFI-15, SAAB 90 Scandia, Sk 50 samt SAAB 340 och 2000 med som överkurs.

11. Flygplanet F-AHLE
Ett preskriberat flygäventyr

Författare: Lennart Larsson
Förlag: Eget förlag
ISBN: -
Format: A4, 53 sidor, spiralbunden.

En flyget-i-bygden-bok som handlar om det hembyggda flygplan som byggdes med utgångspunkt från en SG 38 och med bakkroppen från en Moth. En berättelse om två ynglingars flygardrömmar som delvis förverkligades utanför lagens råmärken. Bröderna Lennart och Åke Larsson byggde planet, och Lennart provflög det på Brindsjöns is utanför Vansbro våren 1961. Flygplanet var då märkt med den fejkade registreringen F-AHLE. Våren var kommen och isen började gå upp. Det blev av olika anledningar inga fler flygningar med flygplanet.
Så småningom hamnade det hos Arlandasamlingarna där det förvarades i 26 år. 2001 hämtades planet hem igen för att man skulle utföra den restaurering som aldrig hann att göras vid Arlandasamlingarna. Avtal slöts med Sågens Bystugeförening och man fick EU-bidrag för att bygga ett teknikmuseum där flygplanet skulle få en central roll. Den 14 juni 2006 invigdes teknikmuseet i Sågen, Vansbro.
Boken säljs till förmån för museets verksamhet. Första utgåvan kom redan 2004 och en omarbetad och kompletterad utgåva 2010.

12. Umberto nobile
And the Arctic Search for the Airship Italia

Författare: Garth Cameron
Förlag: Fonthill Media
ISBN: 9781781556290
Format: 234 x 156 mm, 240 sidor, inbunden.

Garth Cameron från Nya Zeeland är advokat och är specialiserad på lagar och regler inom flyget. Han har varit kommersiell pilot och flyginstruktör. Han flyger fortfarande och då gärna i segelflygplan. Det här är hans 4:e bok. Den handlar om Nobile- expeditionen 1928. Målet var Nordpolen med geografisk- och vetenskaplig forskning, men den politiska miljön var också ett viktigt motiv. Benito Mussolini i det fascistiska Italien var pådrivare.
Ett sista radiomeddelandet den 25 maj 1928, sedan tystnad. Försvinnandet och eftersökningen efter luftskeppet Italia var förstesidenyheter i all världens tidningar. När räddningen av Nobile var över hade åtta personer av besättningen och nio av räddningspersonalen mist livet.
Ny forskning har kommit i dagen som presenteras i boken. Författaren kom 2014 med en annan polarbok, From pole to pole om norrmannen Amundsens flygeskapader.

13. Ledningsplats Björn och kalla krigets kulturarv

Författare: Tony Axelsson och Maria Persson
Förlag: Göteborgs universitet
ISBN: 9789185245682, ISSN: 0282-9479
Format: 227 x 190 mm, 100 sidor, häftad.

Under två veckor våren 2015 gjordes en samtidsarkeologisk undersökning av ledningsplats Björn i Jonstorp, Västergötland. Därifrån skulle det svenska attackflyget ledas under kalla krigets dagar. Ledningsplats Björn är en av många platser som minner om Sverige under kalla kriget. Runt om i Sverige finns idag lämningar efter militära anläggningar från denna tid. De är i många fall idag avvecklade, avmilitariserade och nedmonterade. Dessa lämningar är ett viktigt kulturarv som rymmer kalla krigets historia sett från en svensk horisont. I Ledningsplats Björn och kalla krigets kulturarv tas läsaren med till det svenska attackflygets krigsstabsplats. I boken behandlas frågor som vad de materiella spåren efter kalla kriget kan berätta och vad det innebär att arbeta med ett hemligt kulturarv. Ledningsplats Björn är den första lämning från kalla kriget som har undersökts arkeologiskt i Sverige.

14. Angel Wings
Del 2 - Black Widow

Författare: Yann, Illustrationer: Romain Hugault
Förlag: Cobolt Förlag
ISBN: 9789187861611
Format: 235 x 312 mm, 48 sidor, inbunden.

Angela McCloud är en av det amerikanska flygvapnets kvinnliga transportpiloter, en WASP. Krigsåret 1944 är hon placerad nära den burmesiska fronten, på hemmabasen för en skvadron Burma Banshees attackplan. I största hemlighet har Angela fått i uppdrag av underrättelsetjänsten OSS att försöka avslöja en misstänkt spion på basen, en förrädare i de egna leden som börjat läcka information om uppdragen till japanerna. Samtidigt bedriver hon sin egen undersökning efter den amerikanske pilot som orsakade hennes syster Maureens död vid en övningsflygning ett år tidigare, och som numera sitter vid spakarna på en Northrop P-61 Black Widow.

15. Luftwaffe Bombers
Profile book no 7

Författare: Claes Sundin
Förlag: Centura Publishing
ISBN: 9789198244342
Format: Liggande A4, 138 sidor inbunden, Text på engelska.

Claes Sundin har kommit med den sjunde boken i serien med färgprofiler. Denna gång handlar det om Luftwaffes bombare. I boken avbildas 124 Luftwaffebombare av typerna Ju 88, Ju 188, He 111, He 177, Do 17, Do 217 och Ar 234. Det finns också ett kapitel om bombarnas beväpning.

16. Swedish Jet Fighter Colours

Författare: Mikael Forslund, Illustrationer: Thierry Vallet
Förlag: Mushroom Model Publications
ISBN: 9788365281012
Format: A4, 276 sidor, inbunden. Text på engelska.

Mikael Forslund har tidigare skrivit en bok om Flygvapnets jaktflygplan med propeller utgiven på MMP books. Nu har turen kommit till Flygvapnets jetjaktflygplan. Här finns alla med, från J 21R till JAS 39 Gripen. Varje flygplantyp är uppdelad i två kapitel. Det första med beskrivning av typens historik, och tjänstgöring. Det andra handlar om färger och märkning. Allt är ackompanjerat med massor av bilder, där många aldrig tidigare publicerats och Thierry Vallets fantastiska färgprofiler. Ett måste för den Flygvapenintresserade.

17. Flyg idag - Flygets årsbok 2017-2018

Författare: Fredrik Dahl red.
Förlag: Flygboken.se
ISBN: 9789197880374
Format: 245 x 165 mm, 160 sidor, inbunden.

Årets upplaga av Flyg idag - Flygets årsbok kom ut i december månad som brukligt. Den är som vanligt fylld med ett stort antal kapitel som omhandlar årets flygnyheter varvat med flyghistoria.
Ur innehållet:

 • Utbildning till militärpilot
 • Övergången till Gripen E
 • Sjömålsbekämpning med JAS
 • Uppdrag U 137
 • Pionjärflygarna över Atlanten 1928
 • BlackWing - från dröm till verklighet
 • Flygutställningar i Moskva - Paris - Dubai
 • Saab 2000 - ett jetplan med propellrar
 • Charterflygbolag - snart ett minne blott
 • Lågprisflyget vid ett vägskäl
 • Aurora 17
 • Mycket döljs i urkrainska dimman
 • Flygskatt - hårt slag för mindre flygplatser
 • 18. Vingar: Spitfire

  Författare: Tom Palmer
  Förlag: Argasso förlag
  ISBN: 9789187667893
  Format: 198 x 132 mm, 146 sidor, häftad

  Del 2 i barn- och ungdomsbokserien Vingar har kommit.
  Greg är trött på att vara målvakt och aldrig själv få göra mål. De andra spelarna får saker att hända hela tiden, men för Greg har sommarskolan inte blivit vad han hoppades på. Och det gamla flygfältet intill skolan gör honom illa till mods. Men när han börjar bygga en modell av ett gammalt Spitfireplan kastas han in i ett äventyr som kommer att visa honom vad det verkligen betyder att ta kontroll…
  Ett stridsflygplan i papper kan konstrueras av bokens två flikar.

  19. Flyget i Mälardalen - Flyghistorisk revy 2017
  Exposé över flygets utveckling i Mälardalsområdet under 100 år

  Författare: Olika författare
  Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
  ISSN: 0345-3413
  Format: A4, 223 sidor inbunden.

  Årets medlemsbok från SFF handlar om flyghistoria i Mälardalsområdet som sträcker sig från Arboga i väster till Bålsta i öster, och från Avesta i norr till Katrineholm i söder. Naturligvis spelar CVA i Arboga, CVV och F 1 i Västerås och Eskilstuna en central roll i denna beskrivning. Boken är uppbyggd med ett antal kapitel: Pionjärtiden, militärflyget, regionens flygplatser, civilt kommersiellt flyg, Flygklubbarna, Utbildningsverksamhet, museer och föreningar samt publika evenemang och flygdagar. Boken avslutas med författar- och personbeskrivningar. Den är rikt illustrerad med bilder och kartskisser. En bra blandning av civilt - militärt och geografisk spridning.

  20. TP 79007
  En rapport

  Författare: Åke Magnusson och Göran Danbolt
  Förlag: Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
  Format: 248 x 175 mm, 20 sidor häftad.

  Årets julklapp till medlemmarna i Östergötlands Flyghistoriska Sällskap kom i form av ett litet häfte om Flygvapenmuseums TP 79 79007. Det är mycket ovanligt att vi i FLIT kommer med skarp kritik mot några böcker i boklistan, men i detta fallet menar vi att det är befogat.
  Detta sägs vara en rapport, men den uppfyller inte de saker som en rapport skall innehålla. Detta är mer en krönika, och i detta fallet en ganska ytlig sådan. Normalt sett så kan sådana här översiktliga verk vara mycket uppskattade. Den här är dock allt för kortfattad och innehåller tyvärr en del rena felaktigheter. Avbildningen av brevet från Smithsonian bidrar heller inte på något sätt till innehållet, utan här kunde man t ex satt in bilder eller beskrivande text istället. Man kan också undra hur intressant det är att få veta vilka typer av vätskor som finns i flygplanet...? Och vad gör en bild av Daisy i ett häfte om 79007? Detta häftet ger tyvärr intryck av att vara ett desperat hastverk!

  21a. En påg från Alstad
  Ett stationssamhälle på Söderslätt

  Författare: Bo Nilsson
  Förlag: Alstad Bokförlag
  Format: A4, 213 sidor, inbunden.

  Bo Nilsson har skrivit sina memoarer, eller som han kallar det: En krönika om ett liv, om företagsamhet, motgångar, framgångar. Förordet är skrivet av den, i flyglitteratursammanhang, kände författaren Torgil Rosenberg. Han har också för övrigt gjort bokens layout.
  Boken inleds med beskrivningar av uppväxt, faderns åkeriverksamhet, värnplikt, utbildning etc. Med ett begynnande flygintresse som barn, blev det istället studier på Handelshögskolan. Flygintresset hade förskjutits något åt trafikflygets ekonomi och han ville skriva en bok om detta, men istället blev det en artikel i Flygets Årsbok 1957. Efter skolan hamnade han som direktörsassistent på det nystartade Linjeflyg.
  Linjeflygs första fem år beskrivs ingående på 22 sidor och ett särtryck är utgivet och distribuerat till medlemmarna i Linjeflygs kamratklubb. Man får också en liten tillbakablick på Kurt Björkvall, Björkvallsflyg och Skandinaviska Aero och så Airtaco förstås.
  Bo och hans hustru Harriet tog flygcertifikat och blev så småningom egna företagare och blev importör av Beagle (Auster)-flygplan. Verksamheten utökades med Flygverkstäderna i Norrtälje (FNA), skogsbesprutning och charterflyg under namnet Sverigeflyg AB. Så blev det också utökad reseverksamhet med bussbolag. Allt detta gick inte bra. Bo bytte till fastighetsbranschen.
  Boken avslutas med ett par kapitel om familjens semesterresor till lands och till havs, och om Bos hobby med veteranbilar.

  21b. Linjeflyg - de första fem åren

  Författare: Bo Nilsson
  Förlag: Alstad Bokförlag
  Format: A4, 24 sidor, häftad.

  Bo Nilsson har skrivit sina memoarer och har givit ut ett eget särtryck av bokens kapitel om Linjeflyg. Bo var direktörsassistent på företaget under fem år. Detta häfte är distribuerat till medlemmarna i Linjeflygs kamratklubb.
  Linjeflygs första fem år beskrivs ingående. Man får också en liten tillbakablick på Kurt Björkvall, Björkvallsflyg och Skandinaviska Aero och så Airtaco förstås.

  22. Saab-minnen
  Del 28

  Författare: Veteranklubben SAAB (red.)
  Förlag: Veteranklubben SAAB
  ISBN: 9789198028454
  Format: A4, 176 sidor, häftad.

  Innehåller bl a artiklar om:

 • SK 60 motorbyte
 • Inredningsinstallation och målning av SAAB 340 och Saab 2000.
 • Saab 2000, 25 år i luften.
 • Markprovarliv
 • Saab 37 Viggen 50 år
  ...och mycket mer.
 • 23. Boris Safonov
  Luftwaffes baneman på östfronten

  Författare: Jurij Rybin
  Förlag: Vaktel Förlag
  ISBN: 9789188441096
  Format: A5, 192 sidor, inbunden.

  Den sovjetiske jaktflygaren Boris Safonov flög i strid över Nordkalotten både under finska vinterkriget och det tysk-ryska kriget från 1941. Med sitt långsamma Polikarpov I-16-jaktplan överträffade han de resultat som de bästa brittiska Spitfire-piloterna åstadkom under slaget om Storbritannien. När Safonov försvann under en stridsflygning 1942 var han det ledande flygaresset på den allierade sidan i kriget.
  Denna bok bygger på en unik och mycket noggrann studie av såväl ryska som tyska arkiv om Boris Safonov och luftkriget över Nordkalotten 1939-1942. Det är långt ifrån någon hjälteskildring. Tvärtom granskar Rybin kritiskt propagandaberättelserna och väjer inte för att berätta obehagliga fakta som framkommer vid ett studium av arkivdokumenten. Här ges en sällsynt öppen inblick i den sovjetiska sidan under andra världskriget.
  Boken är kronologiskt uppbyggd och läsaren får en dag-till-dag-beskrivining av händelserna i området runt Murmansk.

  24. Arlanda Flygsamlingar
  Svenska civilflygets historia i ord och bild

  Författare: Jan Forsgren
  Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
  ISBN: 9789187695797
  Format: 210 x 265 mm, 128 sidor, inbunden.

  På Arlanda Flygsamlingar visas svensk civil luftfartshistoria från 1716 till dags dato. Här visas ett femtiotal civila flygplan och helikoptrar från 1910-talet och framåt, liksom även flygmotorer, fordon och annan kringutrustning. Andra sevärdheter är modeller, vindtunnlar och simulatorer m.m.
  Arlanda Flygsamlingar ägs fr o m den 1 januari 2018 av Statens Maritima Museer, men förvaltas av den ideella föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner. Visionen är att Arlanda Flygsamlingar skall bilda grunden för ett blivande svenskt civilt luftfartsmuseum.
  Boken om Arlanda Flygsamlingar omhandlar många av de flygplan som finns utställda där. Den är helt i färg och ger läsaren en mycket bra beskrivning av de främsta 24 flygplanen, av samlingarnas ca 50 maskiner i egna små kapitel. I tillägg finns det några korta kapitel om simulatorer, vindtunnlar, motorer och propellrar.

  25. Allra sista varvet jorden runt med final på Gotland

  Författare: Lars Gibson
  Förlag: Eget Förlag
  ISBN: 9789174655308
  Format: A5, 114 sidor, häftad.

  Redan i den förra boken av Emeritus Lars Gibson fick vi en föraning om att en ytterligare bok skulle komma. Också denna gång så går betalning av boken, oavkortat till Arlanda Flygsamlingars Vänner för att stödja tillkomsten av ett svenskt civilt flygmuseum.
  Denna lilla skrift följer Gibsons tidigare upplägg med en blandning av egna och andras berättelser. Andras alster kommenterar han i vissa fall med egna kunskaper och erfarenheter. Läsaren får följa med i berättelser från jordens alla hörn, så som omslaget visar. Det är trevliga anekdoter och minnen. Vi läser om kända och mindre kända personligheter. Exempel är Stig Kernells berättelse om Gösta Andrée. En beskrivning av staden Barcelona som Lars Gibson skrev 1953 känns fortfarande aktuell. Kapitlet Undret Manono är intressant då den berättar om en reparation av en skadad C-46 Commando (SE-CFC) på haveriplatsen i Kongos djungler då man inte helt enkelt skiftade ett nosparti på ett skadat flygplan. I denna kända stil är boken uppbyggd.

  26. Tyska flygare under andra världskriget
  Veteranernas berättelser del 1

  Författare: Christer Bergström
  Förlag: Vaktel Förlag
  ISBN: 9789188441225
  Format: 218 x 163 mm, 232 sidor, inbunden.

  Hur var det att vara flygare i Hitlers Luftwaffe under andra världskriget? I denna bok ger veteranerna själva svaret på detta. Christer Bergström har i fem decennier genomfört mängder av resor i bl a Tyskland för att besöka och intervjua pilotveteraner. Här återger han vad veteranerna själva berättade – ofta sådant som inte brukar förekomma i vanliga böcker om kriget. Boken är rikt illustrerad med bl a aldrig tidigare publicerade bilder från veteranernas privata fotoalbum.
  Några av de flygaress som behandlas i boken är Hans Assi Hahn, Werner Mölders och Hans-Joachim Marseille. För övrigt finns det kapitel om de danska piloterna i Luftwaffe och om obekväma fakta. Boken avslutas med ett antal bilagor med statistik samt person- och sakregister.

  27. Röde baronen
  - 3. Den flygande cirkusen

  Författare: Pierre Veys
  Förlag: Cobolt förlag
  ISBN: 9789187861734
  Format: 312 x 235 mm, 66 sidor, inbunden

  Den 17 september 1916 sköt den tyske jaktflygaren Manfred von Richthofen ned sitt första fiendeplan. Ytterligare 79 segrar skulle det bli innan han själv stupade ovanför Somme i april 1918. Den dramatiska historien om Röde baronen och hans luftcirkus återberättas i mästerliga teckningar av spanjoren Carlos Puerta.
  Detta är det tredje och sista albumet i serien om Röde baronen. Berättelsen är fritt baserad på händelser och historiska gestalter från första världskrigets luftkrig.

  28. Angel Wings
  Del 3 - Broadway nästa

  Författare: Yann, Illustrationer: Romain Hugault
  Förlag: Cobolt Förlag
  ISBN: 9789187861758
  Format: 235 x 312 mm, 48 sidor, inbunden.

  Angela McCloud är en av det amerikanska flygvapnets kvinnliga transportpiloter, en WASP. Krigsåret 1944 är hon placerad nära den burmesiska fronten, på hemmabasen för en skvadron Burma Banshees attackplan. I största hemlighet har Angela fått i uppdrag av underrättelsetjänsten OSS att försöka avslöja en misstänkt spion på basen, en förrädare i de egna leden som börjat läcka information om uppdragen till japanerna. I denna tredje del träffar vi på Angela mitt inne i djungeln där hon och hennes väninna har hamnat efter att ha störtat. Det blir en lång tröttsam kamp för att ta sig tillbaka till civilisationen.

  29. Rapporterad saknad
  Om de allierade flygarna i Malmö 1944-45

  Författare: Anette Sarnäs
  Förlag: Kira Förlag
  ISBN: 9789187875212
  Format: 220 x 220 mm, 226 sidor, inbunden

  Under andra världskriget kom Malmö i kontakt med många amerikanska och brittiska flygare. Tusentals flög över staden på väg mot bombmål i Tyskland och besköts av luftvärnet. Flera hundra nödlandade på Bulltofta flygfält. Några vårdades för sina skador på Garnisonssjukhuset, medan andra kom att bo och arbeta i Malmö under kortare tid. Ett fåtal gifte sig i Malmö och åtminstone en fick ett barn här. 50 flygare fick sin grav i staden och för tio av dem blev det den sista viloplatsen.
  Detta är berättelsen om de tio flygare som fortfarande finns begravda i Malmö. Anette Sarnäs är f d arkeolog och numera arkivarie på Malmö Stadsarkiv. Hon har i nästan tjugo års tid forskat om de tio flygarna. I boken får vi svaret på vilka de var, varifrån de kom, hur deras liv såg ut samt hur och varför de hamnade just här. En bok om människoöden, krig, glädje, sorg och saknad. Boken är rikt illustrerad med unika fotografier, tidningsartiklar och dokument.

  30. Los Aviones de Carl C. Bücker

  Författare: Julián Oller Garcia
  Förlag: Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana
  ISBN: 9788461746934
  Format: 24 x 17 cm, 290 sidor, häftad. Text på spanska.

  Det är inte ofta det kommer svensk-relaterade flygböcker på andra språk än svenska och engelska. Denna bok om Bücker-flygplan är på spanska och utgiven av Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana. Den ingår i bokserien Libros para Aerotranstornados, det vill säga Böcker för flygtokar.
  Boken berättar Bückers livshistoria och om hans ikoniska flygplan. A J Andersson var firmans chefskonstruktör. Flera av hans konstruktioner är välkända i Sverige t ex Jungmeister, Jungmann, Student och Bestmann. Också Bückers tid i Sverige med Svenska Aero och Heinkel-flygplanen behandlas. Bücker Flugzeugbau under andra världskriget och svårigheterna efter kriget utgör två kapitel. Ett kapitel beskriver det flygplan som kan ses som efterföljaren till Bücker Bestmann, nämligen SAAB Safir, också det en A J Andersson-produkt. I övrigt beskrivs Bückers flygplan i Spanien i vilka många spanska piloter fick sina vingar.

  31. Kapten Kullings flygarkarriär

  Författare: Birgitta Kulling
  Förlag: Staffansgården AB
  ISBN: 9789197891141
  Format: 235 x 165 mm, 112 sidor, inbunden

  Staffan Kullings liv i luften har nedtecknats av hans hustru Birgitta. Staffan var en ung pojke under andra världskriget. Pojkarna lekte krig. Morbror Sixten hade tagit segelflygcertifikat på Hammars Backar och modellklubben i Kristinehamn sög pojkarna till sig och grundade ett flygintresse. Efter några års arbete på olika företag blev Staffan flygpojke på F 12 i Kalmar.Utbildning på STI med bl a studiebesök på SAAB i Linköping och sedan värnplikt på F 20. I slutet av 1950-talet blev han antagen till flygutbildning på Ljungbyhed. Sk 50, J 28 och så GFSU på J 29 på Malmen. 1950-talet var något av en glansperiod för svenskt flyg. Flytt till F 16 Uppsala och TIS på J 35.
  Boken skänker insikter i hur det var i Flygvapnet när det var som störst och bäst. Flygglädjen, glädjestunderna men också smärtan i att förlora kamrater i flygolyckor. Olika flygplanstyper och allehanda flygvapenprofiler passerar revy. Efter huvudpersonens övergång till trafikflyget och SAS följde en omväxlande tid, såväl i bokstavlig som i överförd bemärkelse. Inte minst när den karismatiske Jan Carlzon trädde in på scenen och genomförde stora och gagnande förändringar. Förutom en skildring av Staffan Kullings liv är boken också en flyghistorisk resumé över en spännande period i svenskt flygs utveckling.

  32. Amelia Earhart
  Små människor, stora drömmar

  Författare: Isabel Sanchez Vegara
  Förlag: Pagina Förlag
  ISBN: 9789163614668
  Format: 248 x 201 mm, 27 sidor, inbunden

  I denna barnserie, får man följa vägen från små flickors drömmar till att bli berömda personer inom områden som design, konst och forskning. I denna bok får vi följa Amelia Earhart, vars starka vilja och självförtroende hjälpte henne att övervinna fördomar och tekniska problem för att bli den första kvinnliga flygaren att flyga solo över Atlanten. Denna inspirerande och informativa lilla biografin kommer med extra fakta om Amelias liv på baksidan. Varje bok har unika och vackra illustrationer och använder ett lättsamt och inspirerande tilltal som passar den yngre målgruppen. En bra faktabok om Amelia Earhart för barn och ungdom.

  33. Carls flyglexikon

  Författare: Carl Johanson
  Förlag: Rabén & Sjögren
  ISBN: 9789129703344
  Format: 315 x 245 mm, 39 sidor, inbunden

  Drömmer du om att kunna flyga? Med flygplan, helikopter, ballong eller fallskärm? Här finns alla flygfordon du kan tänka dig, och några till! Lär dig namnen på de tidigaste flygfarkosterna, transportflyg och räddningsflyg. Du får också se hur en flygande bajskorv kan se ut, ett flygande äpple eller en flygande daggmask. Carls flyglexikon är en unik kombination av realistiska flygfarkoster och fantasiflyg. För alla nördar och drömmare i en och samma bok. En faktabok för barn 3-8 år.

  34. Märsgarnsboken

  Författare: Stefan Nilsson
  Förlag: Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB
  ISBN: 9789197892391
  Format: 240 x 170 mm, 276 sidor, inbunden

  Märsgarnsboken handlar om öarna i norra delen av Hårsfjärden som blev Sveriges största operationsbas för flottan under 1900-talet. I början av 1900-talet klev marinen bokstavligen iland och tog för sig av mark och vatten för en måldepå för skjutskolorna som flyttade till Hårsfjärden från Karlskrona. Boken beskriver hur verksamhet, förmågor och olika marina förband utvecklades med Märsgarn, Vitsgarn, Alvsta Långsholm och flera andra öar som bas. Flygstationen, Skjut- och riktarskolorna med flera. Här utvecklades också kustflottans bruk av spärrballonger.
  Två händelser som gett stort medialt intresse i området är den s k jagarolyckan i september 1941 och den s k Hårsfjärdsincidenten i oktober 1982. Båda beskrivs i varsitt kapitel med aldrig tidigare publicerat material.
  Flygskoleverksamheten startade 1914 vid Hårsfjärden och Marinens Flygväsende använde Märsgarn som ordinarie flygstation fr o m 1916. 1930 inrättar F 2 en underavdelning på Märsgarn. Stationen används aktivt till 1949 då F 2 upphör som en marin samverkansflottilj.

  35(E). Giving a Helping Hand?
  German Transfer of Aviation Technology to the Soviet Union in 1939-1941

  Författare: Lennart Andersson
  Förlag: Z-förlaget
  ISBN: -
  Format: E-bok, 46 sidor.

  Hitlers Tyskland upprättade vänskapliga förbindelser med Stalins Sovjetunionen 1939. Detta är ett av de mest överraskande händelserna i modern historia. Handeln mellan de båda länderna florerade efter Molotov-Ribbentrop-avtalet och fortsatte till den 22 juni 1941. Tyskarna strävade efter att hålla sig till Business as usual helt fram till dagen för anfallet på Sovjetunionen, även om materialtransporterna över gränsen skulle stärka den framtidiga fienden. En orsak till detta var att varje godstransport med råmaterial i motsatt riktning också stärkte Tysklands krigsmakt.
  Handeln omfattade i huvudsak industriprodukter i ena riktningen och råmaterial i den andra. Den tyska exporten till Sovjetunionen inkluderade flygteknologi och denna skrift beskriver i detalj sovjetiska besök, planer och order samt leveranser av flygplan till Sovjetunionen i perioden 1939-1941. Den är baserad på forskning i olika arkiv, primärt i Tyskland, och viss speciell litteratur om tysk-sovjetiska handels-relationer 1939-1941.
  En tabell över alla beställda och levererade flygplan ingår och det finns ett appendix om Heinkel He 113-myten.