Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juli föregående år till 30 juni innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2016 - 2017

1. The Junkers Ju 52 Story

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Fonthill Media
ISBN: 9781781555156
Format: 248 x 172 mm, 256 sidor inbunden. Text på engelska.

Ytterligare en bok om Junkers Ju 52 tänker du kanske. Ja, det är det, men den är faktiskt något annorlunda än många av de tidigare. Jan Forsgren har gjort en liten variant här. Han har koncentrerat sig på de civila maskinerna runt om i världen, både före och efter andra världskriget. Det militära finns naturligtvis med också. Fokus har här varit franska och spanska Junkers Ju 52, något som tidigare inte har behandlats så utförligt i skrift på engelska.
Boken inleder med förhistoria och konstruktion för att sedan redogöra för produktionen av flygplantypen i olika länder. Ett kapitel tar också upp efterföljarna Junkers Ju 252 och Ju 352. Därefter ett par kapitel om Luftwaffes maskiner på olika krigsskådeplatser. Ett speciellt kapitel handlar om kriget vid Stalingrad. Så kommer de civila och militära operatörerna efter andra världskrigets slut. Bevarade Junkers Ju 52 avslutar boken. Som appendix finns produktionslistor över Lufthansas flygplan, Luftwaffes transportavdelningar, franska och spanska produktionslistor.
Boken är rikt illustrerad med bilder. En speciell inlaga med färgbilder finns i mitten av boken.

2. Svenskt flyg under kalla kriget

Författare: Lennart Andersson, Michael Fredholm, Mats Hugosson, Christer Lokind, P-G Lundborg, Thomas Magnusson och Simon Olsson.
Förlag: Medströms förlag
ISBN: 9789173291347
Format: 240 x 175 mm, 256 sidor.

Under det kalla kriget hade Sverige ett av världens största flygvapen. Det bestod nästan enbart av svenska stridsflygplan. Bara stormakterna gjorde liknande ansträngningar. Satsningen berörde hela samhället. Överallt i landet fanns flygflottiljer, hemliga vägbaser och förråd, liksom den svenska flygindustrin med mer än tusen underleverantörer - om kriget skulle komma. Men hur såg egentligen den svenska krigsplanen ut? De taktiska anvisningarna för flyget, som fram till nu varit hemliga, presenteras här i detalj med hjälp av kartor och grafik. Så skulle luftkriget över Östersjön ha utkämpats!
Boken inleds med var sitt kapitel om de svenska stridsflygplanen under det kalla kriget, Tunnan, Lansen, Draken, Viggen och Gripen. Sedan följer kapitel om flygspaning, signalspaning, om olika incidenter, U 137 och om de polska tavelförsäljarna.
Boken är rikt illustrerad med mycket fina kartor och massor av bilder.

3. Flygvapnet 1926-2016
An Introduction to The Swedish Air Force

Författare: Anders Annerfalk
Förlag: Aviatic Förlag
ISBN: 9789186642075
Format: 275 x 215 mm, 168 sidor . Text på svenska och engelska.

1995 kom boken Flygvapnet – en historisk översikt på svenska. I samband med firandet av Flygvapnet 70 år 1996 kom samma bok ut med ett tilläggskapitel, Från Dronten till Gripen. 1999 kom den förstnämda boken ut på engelska med titeln, An illustrated history of the Swedish Air Force.
Lagom till 90 årsdagen av Flygvapnets tillblivelse kom denna jubileumsbok som är en omarbetad och uppdaterad utgåva av tidigare böcker. Originalet har bantats kraftigt för att få plats med text både på svenska och engelska. Kapitel om Gripen, nya helikoptrar mm har lagts till.

4. Med last genom luften
- Svenskt transportflyg under kalla kriget

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-förlaget
ISBN: 9789198325904
Format: 230 x 155 mm, 208 sidor, inbunden

Boken handlar om det svenska militära transportflyget under kalla kriget. Den är uppbyggd som de tidigare böckerna om Attack-, jakt- och spaningsflyget under det kalla kriget. Det rör sig alltså om organisationen av transportflyget i händelse av krig. Transportflyget, främst de förband som vid beredskap eller krigsutbrott skulle organiseras med personal och flygplan från de civila flygbolagen, var en förutsättning för att mobiliseringen skulle kunna genomföras. Detta gällde särskilt försvaret av Norrland och Gotland. Transportflyg var också av avgörande betydelse för flygvapnets förmåga till ombasering och för materielförsörjningen. I jämförelse med de "spetsiga" flygslagen har transportflyget kommit i skymundan i historieskrivningen.
Boken är främst baserad på de hemliga och kvalificerat hemliga arkiv som finns på Krigsarkivet och Högkvarteret. Den illustreras med kartor, tabeller och foton.

5. Mina äventyr som djungelpilot

Författare: Elin Larsson och Emil Sergel
Förlag: Roos & Tegnér
ISBN: 9789187905520
Format: 232 x 177 mm, 160 sidor, inbunden

Elin Larsson hade haft en dröm om att bli pilot hela sitt unga liv och det klarade hon också att förverkliga. Det var svårt med pilotjobb efter 9-11, vulkanaska över norra Europa osv., så hon jobbade gratis, segelflygbogserade och med att lyfta fallskärmshoppare med en Cessna Caravan för att samla flygtimmar. Hon hade besökt Bali för att surfa längs de fantastiska stränderna.
Hon googlade på skoj Caravan och Indonesien och fick träff på flygbolaget Susi Air. Sökte jobb där och fick det. Detta var starten på ett helt fantastiskt äventyr bland djungel och tveksamma landningsbanor. Elin är en riktig äventyrare med mycket skinn på näsan. Hon har klättrat i Himalaya och ägnat sig åt några andra extremsporter. Då jag fick den här boken i posten och började läsa, var jag bara tvungen att läsa vidare till slutet. Måste ju få veta hur det gick till slut. Läsglädje är ett ledord. Det enda negativa är den lilla texten i boken.

6. Röde baronen
- 1. Jaktpiloten

Författare: Pierre Veys
Förlag: Cobolt förlag
ISBN: 9789187861321
Format: 319 x 237 mm, 46 sidor, inbunden

Den 17 september 1916 sköt den tyske jaktflygaren Manfred von Richthofen ned sitt första fiendeplan. Ytterligare 79 segrar skulle det bli innan han själv stupade ovanför Somme i april 1918. Den dramatiska historien om Röde baronen och hans luftcirkus återberättas i mästerliga teckningar av spanjoren Carlos Puerta.
Det här är en seriebok om Manfred von Richthofen, den röde baronen. Detta är del 1 i en serie av tre böcker. Själva storyn är en uppdiktad berättelse och författaren har fritt inspirerats av Richthofens liv. Teckningarna är så fantastiskt bra gjorda att jag skulle misstänka att man har använt datorteknik vid framställningen.
Nästa del utkommer våren 2017 och sista delen hösten samma år.

7. Fritt fall
- hur blev det farligare att flyga

Författare: Jan Ohlsson
Förlag: Flying Words Förlag
ISBN: 9789176116395
Format: 177 x 109 mm, 260 sidor, pocket

Nya orsaker till flygolyckor väntar runt hörnet, långt svårare att förhindra än de gamla. Kraftigare oväder och kraftigare luftgropar väntar längs din färd i klimatförändringens spår. Extrem kyla har fått bränslet att frysa. De tekniskt alltmer avancerade flygplanen klarar visserligen alltmer stryk.
Men frågan är om dagens piloter verkligen klarar av att flyga dem när tekniken plötsligt inte fungerar. Svarta lådan har blivit urmodig, men branschen kan inte enas om reglerna för att sända ett kontinuerligt flöde flyginformation till marken. Därför kan flygplan fortsatt spårlöst försvinna. Litiumbatterier i var mans ficka är en dödsfara i luften. De har redan fått två jumboplan att störta och kanske är brinnande litiumbatterier förklaring till Malaysia Airlines MH 370:s försvinnande. Samtidigt tar terroristerna förenklad teknik till sitt hjärta. Det finns dessutom alltmer däruppe som inte radarn ser.
Ryska signalspaningsplan flyger osynligt. Drönare korsar flygplanens inflygningsvägar. Även om olyckorna fortsatt blir färre för varje år blir de som ändå sker dödligare. Förr störtade flygplanen främst vid landning och start. Idag faller de fritt från 12 000 meter och chansen att överleva är obefintlig.

8. Mitt liv i Flygvapnet
- Från flygpojke till flottiljchef

Författare: Bertil Bjäre
Förlag: F 10 Kamratförening
ISBN: 9789163920622
Format: 216 x 215 mm, 120 sidor, inbunden

Bertil Bjäre började som flygpojke och slutade som flottiljchef på F 10. I en massa små minnesbilder berättar han om sitt liv i Flygvapnet och om sin tjänst som försvars- och flygattaché i Moskva och Warszawa.
Det började med modellbygge och segelflyg i unga år, flygskolan på Ljungbyhed, kadett på F 12 i Kalmar och på F 20 i Uppsala. Han var en av de som deltog i kadettflygningen till Italien 1950. Sedan kom han som nybliven fänrik till F 10 i Ängelholm och fick flyga J 22, J 28 och J 29. Det är F 10 som har legat honom varmast om hjärtat. Från det att han kom dit 1950 tills han som flottiljchef var med med på F 10:s nedläggning. Han är fortfarande aktiv, nu som hedersledamot i F10 Kamratförening.

9. U.S. Military aircraft
in the Royal Swedish Air Force

Författare: Mikael Forslund
Förlag: MMPBooks
ISBN: 9788365281043
Format: A4, 160 sidor häftad, text på engelska

Boken är en översikt över de amerikanska flygplan som har tjänstgjort och som fortfarande tjänstgör i svenska Flygvapnet. Den består av ett stort antal kapitel av varierande storlek där vart och ett beskriver en flygplantyp. Författaren inleder med att beskriva de studier som svenska militärer och tekniker gjorde fram till 1941 i USA. Därefter kommer relativt omfattande kapitel om de amerikanska militära flygplan Sverige köpte under andra världskriget. Några av dessa, J 9, J 10 och B 6 har Forslund beskrivit i en egen tidigare utgiven bok. Under efterkrigstiden köptes skolflygplanet Sk 16 och ett stort antal transportflygplan av varierade slag helt fram till dagens TP 102 Gulfstream IV. Boken avslutas med ett antal appendix. Boken är utgiven av Mushroom Model Publications i Storbritannien i deras White series.

10. The Stockholm Run
Air transport between Britain and Sweden during WWII

Författare: Nils Mathisrud
Förlag: MMPBooks
ISBN: 9788365281159
Format: A4, 344 sidor inbunden, text på engelska

Nu är den färdig efter drygt tio år av intensiv forskning - boken om Stockholmsrutten. Denna rutt var den enda förbindelsen med Storbritannien under andra världskriget och upprätthölls av britternas British Overseas Airways Corporation (BOAC), AB Aerotransport (ABA) och amerikanska American Air Transport Service (AATS). I dessa civila flygbolag flögs flygplanen av britter och norrmän (BOAC), svenskar (ABA) och amerikanare (AATS).
Boken inleds med kapitel om situationen i Norge och Sverige i början av andra världskriget och om de flygbolag som trafikerade Storbritannien. I och med Tysklands ockupation av Norge och Danmark så förändrades villkoren drastiskt. Därefter kommer kapitel om i tur och ordning BOAC, ABA och AATS/ATC. Dessutom beskrivs operationerna med amerikanska C-47 mellan Kallax och Nord-Norge. Så kommer ett omfattande kapitel om olyckor och incidenter.
Författaren är en plastmodellbyggare av rang och driver också egen hobbyfirma för dekalframställning. Detta avspeglar sig i kapitlet om målning och märkning som också är presenterat i fyrfärgstryck. 72(!) stycken av författarens egna profilteckningar av flygplan pryder detta kapitel på ett formidabelt sätt. Boken är faktamässigt ytterst detaljerad och mycket rikt illustrerad med svart-vita bilder där många aldrig tidigare har publicerats.

11. 32 Lansen
Flyghistorisk revy 2016

Författare: Sven Stridsberg
Förlag: SFF
ISSN: 0345-3413
Format: A4, 240 sidor inbunden

Årets Flyghistoriska revy från Svensk Flyghistorisk Förening handlar om Saab 32 Lansen. Det är 60 år sedan Lansen kom i tjänst i det svenska Flygvapnet och vad kan väl passa bättre än en omfångsrik bok om denna flygplantyp? Nu är detta inte på lång när en helt ny bok, innehållsmässigt. Den första utgåvan gavs ut av Allt om Hobbys förlag 1992, men den är slutsåld sedan länge och mycket eftertraktad på andrahandsmarknaden.
Hur mycket är nytt då? Frånsett att boken är uppdaterad och kompletterad har man också lagt till åtta nya små kapitel. De handlar, i tur och ordning, om telemotmedel, värnpliktig navigatör i A 32A, vägbaser, radiakflygningar, haverier, islandningar och radarutbildning på Tp 83. Ett speciellt kapitel om prestanda är också lagt till.
Sidantalet är något mindre, men med det större A4-formatet har man fått plats med drygt 400 bilder vilket är betydligt fler än i den tidigare utgåvan. Av dessa bilder är en stor andel bilder i färg, ca 150 stycken.

12. Junkers G 24, K 30 and G 31
Stepping Stones

Författare: Lennart Andersson, Günter Endres, Rob J M Mulder
Förlag: EAM Books
ISBN: 9780957374423
Format: 279 x 216 mm, 192 sidor inbunden, text på engelska

Den tredje delen i bokserien om tidiga Junkers-flygplan av trion, Andersson, Endres och Mulder handlar om Junkers G 24, den militära versionen K 30 och om Junkers G 31. Den senare konstruerades som en större ersättare till G 24, men bara 13 exemplar byggdes. Junkers G 24 och K 30 däremot tillverkades i 90 exemplar. De gjorde tjänst i många länder och flygvapen. I Sverige använde AB Aerotransport (ABA) en handfull flygplan, framförallt på sträckan Malmö - Amsterdam.
Boken är uppbyggd på ungefär samma sätt som de tidigare böckerna med historik och mycket bilder, där många inte tidigare har publicerats. Lars E Lundins fina ritningar kompletterar det hela. Boken avslutas med ett antal appendix och naturligtvis den obligatoriska produktionslistan över alla producerade flygplan.

13. Flyg idag
Flygets årsbok 2016-2017

Författare: Fredrik Dahl m fl
Förlag: Flygboken.se
ISBN: 9789197880367
Format: 24 x 16 cm, 160 sidor, inbunden

Årets upplaga av Flygets årsbok kom som vanligt ut i december månad och försvarminister Peter Hultqvist har skrivit förordet. Sedan följer:
Flygvapnet anno 2016 av Flygvapenchef Mats Helgesson
Flygvapnets 90-årsjubileum på Malmen av Gunnar Åkerberg
Teknik för framtida stridsflyg av Knut Övrebö
Luftövervakningssystem i framtiden av Bengt Isaksson
Farnborough 2016 av Lennart Berns
Inhämtning och fotospaning med JAS 39 Gripen av Anders Segerby
Hållbart flygresande med en koldioxidfri framtid av Juan Alonso och Michael Colonno
Den ultimata elflygningen av Olle Skogman
Turkish Airlines - ett av världens lönsammaste flygbolag av Jan Ohlsson
Gulfbolagen - Emirates, Etihad och Qatar Airways av Jan Ohlsson
Kina snart största flyglandet av Jan Ohlsson
Transportflygets utveckling av Sune Carlsson
Postflyg - Amapola av Jan Ohlsson
ATR-72 - inrikes arbetshäst av Jan Ohlsson
Flygmaskiner från förr av Daniel Karlsson
Rolf von Bahr och tyska segelflygexpeditionerna 1936 av Thorsten Fridlizius

Boken avslutas med Notiser från flygåret 2016, och Statistik och resultat.

14. Luftwaffe Fighter Aircraft
Profile book no 6

Författare: Claes Sundin
Förlag: Centura Publishing
ISBN: 9789198244335
Format: Liggande A4, 136 sidor inbunden, Text på engelska.

Claes Sundin har kommit ut med profilbok nummer 6 i sin serie med färgprofiler av flygplan från andra världskriget. Efter ett kapitel om de tyska jaktessen och deras anspråk på nedskjutningar följer 126 färgprofiler av Messerschmitt Bf 109, Me 163, Me 262, Focke-Wulf Fw 190, Ta 152, Dornier Do 335 och Heinkel He 162 i olika versioner med beskrivning av vem som flög och vad de åstadkom.
Detta är den andra utgåvan av illustratörens första profilbok, men uppdaterad enligt senaste standard och dessutom med 20-25 nya profiler.

15. Flight Crash
Flygolyckor

Författare: Anders Wilson
Förlag: Recito förlag
ISBN: 9789175179223
Format: 148 x 210 mm, 258 sidor, häftad.

Du har kanske hört talas om de bägge amerikanska bröderna Wright. Det var de som i princip löste gåtan hur människan skulle kunna flyga som de stora fåglarna, örnarna, gamarna och vråkarna. Vid en första provtur lyckades man hålla sin nybyggda flygande maskin uppe i lufthavet i hela 12 sekunder och under den tiden förflytta sig 36,6 meter. En av de allra värsta händelserna under 2001 var den som kallas 9/11, Nine Eleven. Ett fruktansvärd terrorattack som kostade tusentals människor livet. Vi får en genomarbetad och skrämmande beskrivning av detta förlopp. En epokgörande flygolycka bidrog överljudsplanet Concorde med när det fattade eld vid starten från flygplatsen Charles de Gaulle år 2000. Olyckan var så allvarlig att den skulle markera slutet för all civil överljudstrafik.

16. Sino-Japanese Air War 1937-1945
The longest struggle

Författare: Håkan Gustavsson
Förlag: Fonthill Media
ISBN: 9781781555361
Format: 234 x 156 mm, 224 sidor, inbunden. Text på engelska.

Det här är den första innehållsrika boken på engelska om det kinesisk-japanska luftkriget 1937-1945. Det var den längsta ihållande kampen mellan två länder före- och under andra världskriget. Det började med ett japanskt angrepp i juli 1937 och accelererade till ett fullskaligt krig mellan Japan och den kinesiska Kuomintang-regeringen. Det kinesiska flygvapnet led svåra förluster och under de första veckorna förintades bokstavligt talat hela deras medeltunga bombflygflotta. Detta upprepades desutom också gång på gång. Då man inte fick tillräckligt militärt stöd från väst så slöt Kuomintang-regeringen, som leddes av Chiang Kai-shek, ett avtal med Sovjetunionen för att få tag i krigsmateriel, inklusive ett stort antal flygplan och ryska frivilliga piloter. Denna relation styrktes 1941 då USA blev den dominerande leverantören av krigsmateriel till Kina. Man skapade också ett kortlivat frivilligt jaktplansförband, de Flygande tigrarna. Allt förändrades dock i och med anfallet på Pearl Harbor i december 1941, men kampen fortsatte till krigsslutet 1945.
Bakom denna bok ligger det 15 år av forskning. Alla olika viktiga skeden i kriget förklaras på ett bra sätt och illustreras med många unika bilder som tidigare inte har publicerats.

17. Angel Wings
Del 1 Burma Banshees

Författare: Yann, Illustrationer: Romain Hugault
Förlag: Cobolt Förlag
ISBN: 9789187861413
Format: 235 x 312 mm, 48 sidor, inbunden.

1944. De japanska styrkorna ockuperar hela Burma och hotar nu att tränga vidare in i Indien och Kina. För att hejda den japanska framryckningen har den amerikanska armén upprättat en luftbro för att understödja kinesiska och amerikanska baser i Kina.
Angela Angel McCloud är en WASP, en av flygvapnets kvinnliga transportpiloter. På den farliga rutten över Puckeln, bergskedjan i nordligaste Burma, eskorteras transportplanen av Burma Banshees, attackflyg av modell Curtiss P-40 Warhawk. För att vinna stridsflygarnas respekt måste Angel visa att hon har modet och kunnandet som krävs för att klara utmaningarna vid fronten. Det här är hennes historia.
Angel Wings är en flygkrigsserie tecknad av den i Frankrike mycket populära Romain Hugault, själv pilot, efter manus av Yann, som bland mycket annat också har skrivit manus till flera av de extraordinära Spiroualbumen som också har getts ut av Cobolt Förlag.

18. Saab-minnen
Del 27

Författare: Veteranklubben SAAB (red.)
Förlag: Veteranklubben SAAB
ISBN: 9789198028447
Format: A4, 176 sidor, häftad.

Årets utgåva av Veteranklubben SAAB:s årsbok, den 27:e i ordningen, består av 13 kapitel med olika innehåll.

19. Saab 29 Tunnan
The ultimate portfolio

Författare: Jan Jørgensen
Förlag: Nordic Airpower
ISBN: 9788799368877
Format: A4, 200 sidor, inbunden. Text på engelska.

Del 8 i Jan Jørgensens fotobokserie handlar om SAAB 29 Tunnan. Den består likt tidigare böcker, av en stor mängd högkvalitativa bilder av flygplantypen, ca 500 till antalet. Som vanligt är det en mängd fotografer som har bidragit till detta verk. En stor del av bilderna är svart-vita då det inte finns färgbilder av tidiga 29:or i stor mängd. Naturligtvis har han också tagit med de udda målning- och märkningsalternativen också liksom bilder av Tunnan i österrikisk tjänst.
Detta är det ultimata referensverket för flyghistoriker, modellbyggare och andra intresserade av SAAB 29 Tunnan.

20. Saab 29 Flygande Tunnan

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Mushroom Model Publications
ISBN: 9788365281340
Format: A5, 192 sidor, häftad. Text på engelska.

Mikael Forslund har kommit med en bok om SAAB 29 Tunnan, utgiven av det polsk-engelska förlaget Mushroom i deras gula serie. Det är en serie som behandlar flygplantyper mycket tekniskt detaljerat med massor av bilder, färgprofiler, ritningar och fakta. Den är kanske speciellt avsett för modellbyggare, men då böckerna också innehåller en närmast komplett historik så utgör de ett speciellt värdefullt bidrag till flyghistorien. Forslund har tidigare fått utgivet en bok om SAAB J 21 i denna serie, och nu allså om 29:an.
Boken beskriver samtliga versioner av Tunnan i olika kapitel. Därtill tjänstgöringen på olika flottiljer. FN-tjänsten på F 22 i Kongo och i Österrike beskrivs också. Det enda som egentligen saknas är personliga reflektioner, men dette ligger inte heller i bokens koncept. Författaren presenterar många bilder, en del kända, men också förvånansvärt många som vi inte sett tidigare. Denna bok är ett måste för den som har det minsta intresse för Tunnan.

Saab 29 Flygande Tunnan
Scale plans No. 36

Illustratör: Dariusz Karnas
Förlag: Mushroom Model Publications
ISBN: 9788365281456
Format: A4, 12 sidor.

Som komplement till boken om Tunnan har förlaget också givit ut en ritningsmapp med ritningar av Tunnans alla versioner. Den består av A3-ark med ritningar i skala 1:48 och 1:72 samlade i en speciell mapp.

21. Biografi över Kungliga Södermanlands Flygflottilj F 11

Författare: Axel Carleson, Åke Ryberg och Ingvar Olheim
Förlag: F 11 Museum
Format: A4, 20 sidor, häftad.

Detta häfte är utgivet av F 11 Museum / Nyköpings Flyghistoriska förening som bär tradionerna vidare från flygflottiljen F 11. Häftet är ett koncentrat av F 11:s historia och därtill ett mycket bra sådant. Det kan med fördel användas som uppslagsverk. Det mesta av grundfakta finns med plus ett kalendarium allt illustrerat med ett antal bilder.

22. Archaeological report of the wreck of Arado 196-3
Södertörn arkeologiska rapporter och studier

Författare: Anna McWilliams
Förlag: Södertörns högskola
Format: A4, 16 sidor, häftad. Text på engelska.

Den 19 augusti 1947 havererade Ahrenbergsflygs Arado Ar 196, SE-AWY i Karlskrona skärgård. De två ombord överlevde och kunde ta sig iland. De båda flottörerna och den ena vingen slets av vid haveriet och blev bärgade. Resten av flygplanet hamnade på 15 meters djup. Där låg det tills det återupptäcktes 2006. Sedan dess är det många sportdykare som har besökt vraket.
2015 utfördes en arkeologisk studie av vraket för att se i vilket tillstånd det befann sig och om det hade något bevarandevärde. Man har i detta sammanhang använt sig av ny video-teknik och kan med hjälp av detta få en betydligt klarare bild av ett vrak. Detta häfte är resultatet av studien runt Arado-flygplanet.

23. ÖFS 50 år 2017
Jubileumshäfte 1967-2017

Författare: Mats Hugosson red.
Förlag: Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
Format: A4, 12 sidor, häftad.

Till firandet av Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps 50-årsjubileum tog föreningen fram en liten skrift som beskriver ÖFS 50-åriga historia. ÖFS har sedan 1967 varit drivande för att få ett svenskt flygvapenmuseum i Linköping. 1984 blev detta verklighet och Flygvapenmuseum etapp 1 kunde invigas. ÖFS är fortfarande en högst verksam förening och stöd till museet i form av restaurering, vakthållning och guidning. De är också ägare och förvaltare av Flygets hus där man har en föreningslokal med anor från 1889.
Häftet beskriver tillkomst och verksamhet, föreningens historia, ÖFS betydelse genom åren, ordföranden och hedersmedlemmar.

24. Ängelholms Flygmuseum
Ett museums tillblivelse

Författare: Sven Sjöholm
Förlag: F 10 Kamratförening
ISBN: 9789163920639
Format: A4, 20 sidor, häftad.

I samband med F 10 Kamratförenings årsmöte 2017 hade man tagit fram ett häfte om Ängelholms flygmuseum, från uppbyggnad till idag. Museet har sitt ursprung i F 10 förbandsmuseum, men blev 2004 en del av verksamheten i F 10 Kamratförening. De olika flygplanen, flygsimulatorer och en del annan utrustning beskrivs. Pärlan i samlingen är förstås FFVS J 22, Röd kalle, som motorkörs vid speciella tillfällen.

25. Fantastiska flygplan

Författare: Anders Nyberg
Förlag: Bonnier Carlsen
ISBN: 9789163889363
Format: 287 x 220 mm, 48 sidor, inbunden.

En fascinerande bok om flygning och flygplan som är svår att släppa! Anders Nyberg berättar i ord och bild om flygplan genom historien. Läs om de hjältemodiga män och kvinnor med högtflygande planer som drev utveckligen framåt och följ de tekniska framstegen från den allra första lyckade flygningen till framtidens solcellsdrivna flygplan. En snygg och spännande faktabok med detaljrika och färgsprakande illustrationer!
Här blandas flyghistoria med berättelser om flygpionjärer som Otto Lilienthal, bröderna Wright, Louis Blériot, Amelia Earhart och den dödsföraktande luftakrobaten Lilian Boyer med en bildkavalkad av klassiska flygplanstyper. Till och med vår egen Mikael Carlson finns med! Flygplanen som beskrivs är allt från Tummelisa, Curtiss JN-4, Macchi M-39, Cessna 172 Skyhawk, Flygande tunnan och Douglas DC-3 till världens snabbaste jetdrivna plan, Blackbird SR 71-A.
Boken är avsedd för åldersgruppen 6-9 år, men även en luttrad flyghistoriker kan ha nöje av den, särskilt tillsammans med barn eller barnbarn. Fantastiska flygplan är Anders Nybergs författardebut.

26. Näst sista varvet Jorden runt med start och målgång i Visby

Författare: Lars Gibson
Förlag: Eget
ISBN: 9789174655308
Format: A5, 88 sidor, häftad.

Aviatör emeritus Lars Gibson har kommit med en liten skrift med berättelser och anekdoter ur sitt rika flygarliv. Detta är ett tillägg eller komplement till den förra boken, Jorden runt på 80 år som kom ut 2013. De som köpte den kan få denna nya skrift tillsänd mot att man skänker en slant till Arlanda Flygsamlingar dit, för övrigt, hela behållningen går. Hedervärt!
Allt är inte nytt i denna bok. Något är hämtat från hans tidigare Flygskrönikor. Annat är klippt från stundens ingivelse. Man kan ana att det kan komma ytterligare en bok som man kan misstänka får titeln Sista varvet Jorden runt...

27. Flygvapennytt
Flygvapnet 90 år - 1926-2016, Jubileumsutgåva

Författare: Ulf Crona red.
Förlag: Försvarsmakten
ISSN: -
Format: A4, 36 sidor, häftad.

I svallvågen efter Flygvapnets 90-årsfirande tog Försvarsmakten fram en jubileumsskrift med det anrika namnet Flygvapennytt. Efter inledande ord av Flygvapenchefen Generalmajor Mats Helgesson, beskrivs firandet på olika håll i landet. I övrigt ligger fokus på att beskriva det militära flyget idag och imorgon, med tillbakablick på historien. Olika personer inom Försvaret beskriver i olika kapitel saker som Flygvapnet flygutbildning, taktisk utveckling, Luftvärnets roll, övningar, konceptutveckling, Luftstridsskolan, Gripen E och Flygvapenfrivilliga. Redaktören skriver i sin inledning att häftet är en aptitretare inför nästa stora jubileum 2026 - när vi fyller 100 år!

28. Hundraåringen som gjorde revolution

Författare: Anton Nilson, Arne Johansson (red.) och Lennart Andersson
Förlag: Vaktel förlag
ISBN: 9789188441065
Format: 242 x 177 mm, 352 sidor, inbunden.

Huvuddelen av boken består av Anton Nilsons memoarer Från Amalthea till ryska revolutionen som gavs ut 1980 och 1987, och som bygger på Dömd till döden för Amalthea samt Mitt liv i Ryssland I-III. Fotnoter skrivna av Arne Johansson och Lennart Andersson har tillfogats. Memoarerna behandlar tiden från födelsen 1887 till 1923, samt ett återbesök i Sovjetunionen 1932. Det flyghistoriska som avhandlas är flygutbildningen hos Thulin i Ljungbyhed, samt tiden som flygare i Ryssland främst tiden vid den baltiska fronten.
I den första bilagan Den flygande revolutionären skriver Lennart Andersson om Anton Nilsons tid som flygare, planerna på flygtrafik till Sovjetunionen, och de flygplansköp som han var inblandad i. Sedan följer tre bilagor av Arne Johansson om Amalthea-dådets orsaker och konsekvenser, en interjuv med Anton Nilson om den ryska revolutionen, och om tiden från Lenin och Trotskij till Stalin.

29. Vingar - som ger människor hopp
Om människor är viktiga får ingen del av ett land glömmas bort

Författare: Lars-Erik Wallhagen
Förlag: MAF
ISBN: -
Format: 260 x 223 mm, 128 sidor, inbunden.

MAF Sweden har kommit ut med en bok som beskriver deras verksamhet under 35 år. Mission Aviation Fellowship är en frivilligorganisation som står för frivilliga hjälpinsatser runt om i världen. Det är i framförallt Asien, Afrika och Sydamerika man är verksam.
Boken börjar med en historisk översikt i form av von Rosens insatser i Etiopien på trettiotalet och sedan samme mans insatser i Biafra i slutet av sextiotalet samt matbombning i Etiopien på sjuttiotalet. Ett uppslag om missionsflyg 1945 får vi med oss innan vi kommer till uppbyggnaden av MAF vars svenska gren i år fyller 35 år. Huvudorganisationen har dock 70 år på nacken och opererar idag 135 flygplan i 35 länder. Resten av boken handlar om MAF Swedens och deras samarbete med Lions i en lång rad länder världen runt. Boken har mer än 400 bilder och en god portion text.

30. Messerschmitt Bf 109
The design and operational history

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Fonthill Media
ISBN: 9781781555866
Format: 248 x 172 mm, 272 sidor, inbunden.

Jan Forsgren har kommit med ännu en bok på det brittiska förlaget Fonthill Media. Denna gång handlar det om det legendariska Messerschmitt 109. Mer än 33000 flygplan byggdes mellan åren 1935 och 1945. Det gör det till det näst mest byggda flygplanet någonsin. Det började sin operativa verksamhet i Spanien under det spanska inbördeskriget. Under andra världskriget deltog det, på i stort sett, samtliga krigsskådeplatser i Europa och Nordafrika. Det gjorde tjänst i tiotalet länder, förutom Tyskland. Efter kriget så fortsatte produktion av flygplantypen i Spanien (Avia och Hispano) och i Tjeckoslovakien.
Boken behandlar detaljerat samtliga versioner och underversioner av flygtypen. Från prototyper och serieversioner till de projekt som aldrig hann att produceras. Sedan får vi följa maskinerna i tjänst genom de olika krigsskådeplatserna i kronologisk följd. De utländska operatörerna var Bulgarien, Kroatien, Finland, Ungern, Italien (2 olika skeden), Japan, Rumänien, Slovakien, Spanien (inbördeskriget och efterkrigstiden), Schweiz, Sovjetunionen, Jugoslavien och Israel. Ett kort kapitel om överlevande flygplan och olika appendix avslutar boken.

31. Femte Rosen

Författare: Jan-Erik Mood
Förlag: Kulofri Förlag
ISBN: 9789198109078
Format: 20 cm, 76 sidor, häftad.

Boken Femte rosen av Jan-Erik Mood är en novellsamling. Dessa noveller har sitt ursprung i att Mood engagerades som sommarpratare i lokalradion i Norberg. Elva noveller finns i boken och av dessa är två direkt flygrelaterade och en snuddar vid ämnet.
Jan-Erik Mood kan sina saker vad gäller flyg, det ses tydligt. I en av novellerna känner man igen händelseförloppet i stort från en annan flygvapenpilot. Haveriet är mycket målande beskrivet. Mood själv råkade aldrig ut för något haveri. Den andra novellen är analyserande och filosoferande om kring en jaktstrid. Den novell som snuddar vid flygtemat handlar om en ALS-sjuk flygarkollega.
Boken som helhet är ingen flygbok. Författaren har generellt sett god språkbehandling, men språket kan ibland kännas lite överdimensionerat.

En liten, liten önskepalett målar fram historier ur det förflutna. Från Bergslagens gruvor uppe i Norberg och bort över historiska vingslag, där stormaktstidens sista andetag formas. Vardagshändelser, framplockade ur ett trettiofemårigt flygarlivs lite annorlunda perspektiv där känslor, kamratskap, uppoffringar samt inte minst – dårskapens oförklarliga logik beskrivs på ett personligt sätt. När önskepenseln slutligen blev till en penna kunde dessa berättelser om barndomen, uppväxten och kamratskapet långt om länge beskriva den kamp som livet hitintills gestaltat.

32. Flygplatserna i Halmstad

Författare: Olle Jensen
Förlag: Eget
ISBN: -
Format: A4, 24 sidor, inbunden.

Att Halmstad hade två flygplatser tror jag de flesta flygkunniga känner till, men inte att det fanns en tredje. Det första flygfältet låg nedanför regementet på Galgberget och platsen kallades för Gipen. Från 1912 och till 1919 flögs det bestämt där. Det civila flygfältet – det kallades mestadels så – låg nära ett villaområde och på en sida fanns en strandremsa. Det invigdes 1934 och avvecklades 1956. Kungl Hallands flygflottilj lokaliserades till Mickedala och 1944 kom det igång. 1961 flyttades attackdivisionerna till Söderhamn (F 15) och F 14 blev ett markskolförband. Sedan 1958 trafikeras flygplatsen av inrikesflyget.
Boken i A4-format innehåller flera bra och intressanta bilder av både flygplatserna och flygverksamheten på dessa. Färgbilder så långt det går. Boken har hårda pärmar och inlagan är på bara 24 sidor. Olle Jensen, en före detta attackpilot har skrivit och sammanställt boken som är utgiven på eget förlag. Produktionsmetoden syns vara dyr (tryckt hos Önskefoto), vilket återspeglar sig på priset.

33. Dornier Do 215
From reconnaissane aircraft to nightfighter
Luftwaffe and other operators 1938-1945

Författare: Mikael Olrog
Förlag: Crecy Publishing
ISBN: 9781906537524
Format: A4, 280 sidor, inbunden. Text på engelska.

Den svenska flyghistorikern Mikael Olrog har efter många års forskande skrivit en fantastisk bok om Dornier Do 215. Dornier Do 215 utvecklades från Dornier Do 17 i relativt få exemplar, färre än 120 stycken och är troligen det minst kända tyska flygplanet som gjorde fronttjänst. De var försedda med DB 601-motorer. I denna familj räknas också Dornier Do 17 och 217 med sådana motorer. De användes som spaningsflygplan, som stabsflygplan och som nattjaktflygplan med infraröd-sikte. Några exemplar exporterades till Ungern och Sovjetunionen. Försök gjordes att exportera till Grekland, Schweiz, japan, Bulgarien och Rumänien. Också Sverige beställde ett antal exemplar, men av det blev det inget. Man sökte en maskin som kunde användas till fjärrspaning på F 3:s fjärde division med betäckningen S 11.
Boken ingår i förlagets bokserie, Classic. Detta är ett mastodontverk av samma dignitet som de övriga böckerna i serien. Den är fylld med närmast komplett historik och fakta, 350 bilder, färgprofiler, ritningar och illustrationer. De tekniska bilderna och illustrationerna är en guldgruva för modellbyggare. Boken avslutas med data-/versionsöversikt och Werknummerlista med registreringingar och koder.

34. Flight Testing
Flygutprovning i Sverige

Författare: Hilbert Gustafsson, Lars-Åke Holm, Kjell Holmström, Stig Holmström och Per Pellebergs
Förlag: ÖFS
ISBN: 9789163925122
Format: 250 x 210 mm, 324 sidor, inbunden.

Den engelska huvudtiteln till trots så är det här en genomsvensk bok som författargruppen själva beskriver är Skriven av veteraner som själva var med. I det här fallet handlar det om 30 talet nu pensionerade flygutprovare verksamma vid SAAB och FMV i Linköping. Flygutprovning är inom den svenska flyglitteraturen tidigare sparsamt beskriven och då oftast som del i böcker om flygplanstyper men även i SAAB veteranernas förnämliga skrifter SAAB Minnen.
Boken vi nu ser är en omfattande beskrivning av vad som testas i flygsystemen och hur man arbetar. Vi får en inblick i den omfattande förberedelsefasen, genomförandefasen liksom även analysfasen. Testflygning förknippas många gånger med höga risker och ja, vissa prov är att betrakta som högriskprov som till exempel spinnprov medan många andra uppdrag är rätt vardagliga där till exempel instrument ska testats. Utvärderingen av flygproven startar i samma minut som flygningen och de följs ofta i realtid från marken. Långt ifrån alla prov kräver en flygning. Markproven både på bana och i testlabb är omfattande. Många tester görs i simulator innan man tar dem till luften och många gånger har prov genomförts i hjälpprovflygplan som Lansen och Viggen innan det är dags att utföra dem skarpt i exempelvis Gripen. Boken är avgränsad till främst Viggen- och Gripensystemen, mest beroende på att det var de systemen som författarna arbetade med och har minnen kring men även SAAB 340 och SAAB 105 berörs.
Författargruppen har lyckats bra med att ta fram en vacker, omfattande och läsvärd bok. Läsaren blir insatt i en värld som inte varit beskriven tidigare. Boken är rikligt illustrerad med bilder där många inte är publicerade tidigare.

35. Luftslavar

Författare: Karl-Henrik Bergman
Förlag: Norlén & Slottner
ISBN: 9789188503206
Format: 210 x 148 mm, 493 sidor, häftad.

Boken börjar med att en flygvärdinna hittas död i en varuhiss på Arlanda. Vi får sedan en tillbakablick på hur ett antal händelser som var och en är en del i ett pussel som utgör upptakten till ett flygplanshaveri på Bromma. Detta är en kriminalhistoria där romantik, sex och droger blandas med flygbolaget Western Airways anställdas behov, prioriteringar och ödesdigra beslut. Detta handlar om människor, piloter och flygvärdinnor med drömmar så starka att de omedvetet blir slavar under dem. Läsaren får även lära känna en asylsökande egyptier och en medlem i Hells Angels. Allt vävs ihop i en miljö som är okänd för de flesta – passagerarflygets.
Vi vill citera vår författarkollega, Alf Ingesson-Thoor:
Min kurskamrat från Krigsflygskolan i Ljungbyhed, Karl-Henrik Bergman, har förstört den gångna helgens möjligheter till att umgås med familjen. Började läsa hans debutroman Luftslavar och kunde sedan inte sluta förrän den var utläst. Spännande från början och med oväntade scenarier. Välskriven, rolig och även informativ om hur det fungerar i ett litet flygbolag med alla de problem som finns. Alla som är intresserade av människoöden med allt vad det för med sig bör läsa den här boken. Alla som i en eller annan form har varit närmare flygbranschen kommer att känna igen sig. Det här är mycket mer än en flygbok, det är en skildring av dagens samhälle på ett sätt som är både underhållande, informativt men även skrämmande. Den är ingen kioskvältare, den välter en hel bokhandel!

36. Poltto palaa! - MiG-21 över Finland 1963–1998
MiG-21 Suomen taivaalla 1963–1998

Författare: Jukka Hoffrén
Förlag: Finska Flygmuseiföreningen
ISBN: 9789527044162
Format: A4, 167 sidor, häftad. Text på svenska och finska.

Boken ingår i serien Flyghistoria utgiven av finska Flygmuseiföreningen. Första upplagan kom 2016 och denna andra och kompletterade upplagan publicerades i maj 2017. Boken är skriven på både finska och svenska och texterna är i parallella spalter. Alla bildtexter är på båda språken. Den är fyllig både vad avser text (information) och bilder. Intressant är att läsa om inköpsfasen och inskolningen i Sovjet. Finland hade MiG-21 i fyra versioner – MiG-21F, U, UM och BIS. När den sista MiG-21 togs ur tjänst 1998 hade man inget Mach 2 flygplan längre i tjänst. Boken bygger dels på flyghistorikers kunskaper samt erfarenheter från de som var med. Jag noterar att några av dem som var med inte ens efter Sovjetunionens upplösning ville dela med sig av sina erfarenheter. I boken skymtar då och då Draken också fram. Hösten 1969 godkände såväl USA som Sovjetunionen att Finland fick anskaffa både Falcon- och Sidewinder-robotar. Det gjorde att vågskålen vägde över till Drakens fördel i stället för flera MiG-21.
Boken är intressant, men det som saknas är treplansskisser samt målnings- och märkningsscheman. Den är intressant även för icke modellbyggare. Boken innehåller ca 140 bilder.
FLIT:s bedömmning: Då boken har fullständig svensk text och omhandlar flyg i vårt grannland väljer vi att ha den med i boklistan.

Årets svenska flygbok 2017 är utsedd!
7 oktober 2017


Den vinnande författaren Nils Mathisrud och ordförande i FLIT Sven Scheiderbauer. Foto Mats Averkvist

Lördagen den 7 oktober blev boken The Stockholm Run - Air transport between Britain and Sweden during WWII av Nils Mathisrud utsedd till Årets svenska flygbok 2017. Vid samma tillfälle utdelades också det så kallade, Kernellpriset till två mottagare. Kernellpriset nr. 5 tilldelades Lars Gibson för mångårig flygpublicistisk verksamhet. Kernellpriset nr. 6 tilldelades Anders Nyberg för sin bok Fantastiska flygplan.

Motivering till Kernellpriset nr. 5
Ledningen för Flyglitteraturträffen 2016 har beslutat att tilldela Lars Gibson Kernellpriset nummer 5 för mångårig flygpublicistisk verksamhet.

Lars Gibsons bakgrund är Flygarens, med stort F. Under sin livsbana blev han segelflygare vid 15 års ålder. Han är hittills den ende gotlänning som erövrat Silver-/Guld-C med tre diamanter. Lars Gibson började som officersaspirant på Krigsflygskolan, Ljungbyhed, men fullföljde inte officersutbildningen. I stället skaffade han sig trafikflygarcertifikat och parallellt med den utbildningen studerade han ekonomi. Sitt första flygplan köpte han som 24 åring. Efter att ha varit puderflygare i när och fjärran började han 1961 på Transair. Han har även haft anställning vid FN-organet för civil luftfart ICAO.
Att skriva är något som Lars Gibson behärskar. Bland annat har han myntat ett nytt ord i svenska språket – skrönikor – närmare bestämt flygskrönikor i form av tio häften med flyghistorier från egen och andra författares verksamhet. Intäkterna från dessa donerades till Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) och bildade grundplåten till Lars Gibsons fond för stöd för främst flyghistorisk publicistisk verksamhet. Intäkterna från hans senaste skrift Näst sista varvet jorden runt med start och målgång i Visby går främst till att stödja Arlandasamlingarna. Denna kan ses som en fortsättning på Jorden runt på 80 år!
Genom sina publikationer sprider Lars Gibson glädje, humor och kunskap om luftfarten och helt oegennyttigt skänker han intäkterna till välgörande ändamål, vilket i detta fall är bevarande av svensk flyghistoria i såväl litterär form som museal. En inställning som vi vet att Stig Kernell skulle omfamna. Lars Gibson tilldelas därför Kernell-pris nr 5 till Stig Kernells minne.

Foto: Lars Tolkstam och Mats Averkvist

Motivering till Kernellpriset nr. 6
Ledningen för Flyglitteraturträffen 2016 har beslutat att tilldela Anders Nyberg Kernellpriset nummer 6 Anders Nyberg för boken Fantastiska Flygplan

Anders Nyberg är en nykomling i flygbokssammanhang, därtill är boken Fantastiska flygplan hans debutbok. Flyglitteratur för barn och ungdom noterar vi och presenterar i listan över nyutkommen flyglitteratur, men de bedöms normalt inte som kandidater till utmärkelsen Årets flygbok. Fantastiska flygplan visade dock sådana kvaliteter att vi inte kunde undgå att reagera. Detta skall inte vara en recension, men Anders Nyberg har med sin penna och sitt ritstift på ett lättbegripligt sätt presenterat flygutvecklingen, både ur ett tekniskt perspektiv men också ur en historisk synvinkel. Inte bara flygplanen får plats utan också flera flygpersonligheter. Många böcker av det här slaget är översättningar, men Anders Nyberg har skrivit och tecknat historien ur en svensk synvinkel, vilket verkligen märks. Boken kan tjäna som lärobok också för en mer vuxen läsekrets, som inte kan så mycket om flyg.
Med boken Fantastiska flygplan för Anders Nyberg in främst barn och ungdom i luftfartens mystik och sensationer och lär ut detta på ett inspirerande sätt. Stig Kernell var på sin tid också intresserad av flygböcker för barn och ungdom och han skulle glädja sig åt denna utgivning. Anders Nyberg tilldelas därför Kernellpris nr 6 till Stig Kernells minne.

Pristagarna på trappan till Flygets hus. Kernellprisvinnare Anders Nyberg, Vinnare av Årets svenska flygbok Nils Mathisrud och Kernellprisvinnare Lars Gibson.
Foto: Sven-Erik Jönsson
Ledningsgruppen för FLIT och pristagarna på trappan till Flygets hus. Bakre raden: Mats Averkvist, Lars Tolkstam, Sven Scheiderbauer, Michael Gustafsson och Henrik Tisell. Främre raden: Vinnare av Årets svenska flygbok Nils Mathisrud, Kernellprisvinnare Lars Gibson och Kernellprisvinnare Anders Nyberg.
Foto: Sven-Erik Jönsson