Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juni föregående år till 31 maj innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2020 - 2021

1. Myt och sanning i Sk 10-affären
En av de största kontroverserna i svenskt flyg

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Östergörlands Flyghistoriska Sällskap
ISBN: 9789198135367
Format: 210 x 255 mm, 96 sidor, inbunden.

De skriverier om Sk 10 som drogs igång i massmedia på 30-talet efter att två flygplan havererat utvecklades till en affär av stora dimensioner. Till sist tillsatte regeringen en speciell utredning för att gå till botten med det hela och enligt direktiven skulle inte bara själva flygplanstypen undersökas, utan också flygvapnets ledning och hur materielanskaffningen gick till.
Det visar sig när man skrapar på ytan att mycket av vad som tidigare skrivits om Sk 10 och som blivit allmän sanning inte är speciellt sant. Debatten styrdes av andra faktorer än just fakta om själva flygplanet. Sk 10 kom efter den mycket ingående utprovning att under en lång period tjänstgöra som avancerat skolflygplan i flygvapnet.
I arkiven finns en mängd intressant material om Sk 10 i form av provflygningsprotokoll, intervjuer, skrivelser, rapporter, diagram från vindtunnelundersökningar, foton från spinnprov, flygdagböcker och annat. Boken behandlar bland annat ASJA:s historia, föregångaren till Saab och det företag som tillverkade flygplanen, FC på Malmen, firman Raab-Katzenstein, som ursprungligen konstruerat flygplanet, och den illustre Antonius Raabs öden och äventyr.

2. Saab 17 - 80 år 1940-2020

Författare: Ulf Delbro och Ulf Edlund red.
Förlag: SFF, FVM, ÖFS och Saab
ISBN: -
Format: A4, 34 sidor, häftad.

En skrift om SAAB 17 som utgavs till 80-årsjubiléet av flygplantypens tillkomst. Pga pandemin så utsattes jubileumsfestligheterna på Flygvapenmuseum tillsvidare.
Häftet innehåller ett tiotal artiklar av olika författare som beskriver flygplanstypen historik och användning under 80 år. Också det sista flygande exemplaret, Blå Johans historia är omskriven. Innehållet i skriften går också som följetong i SFT 3-4/2020.

3. Flygplatsboken
Svenska militära och civila flygplatser

Författare: Bernt Törnell
Förlag: Törnell & Blücher
ISBN: 9789197986519
Format: A4, 296 sidor, inbunden.

Flygplatsboken ger en unik inblick i ämnet Sveriges flygplatser och flygbaser genom tiderna. Bokens innehåll bygger på en mycket stor mängd uppgifter om flygplatser under drygt 120 års utveckling. Stor omsorg har också lagts ned på att få fram ett rikt bildmaterial som är givande för läsaren.
Boken inleds med kapitel om de tidiga flygplatserna under, i tur och ordning, pionjärtiden, mellankrigstiden, andra världskriget och det kalla kriget. Bas 50, 60 och 90, dvs de olika vägbassystemen beskrivs mer ingående. Sedan kommer kapitel om utlandsbaseringar, F 19 i Finland och olika baseringar under FN-mandat. Sista kapitlet handlar om civila flygplatser. Boken avslutas med begreppsförklaringar, förkortningar samt käll- och litteraturförteckning.
Flygplatsboken har mycket bra, omfattande och heltäckande text, bra språk och många fina och aldrig publicerade bilder samt bra och ofta omfattande bildtexter. Men i bokens senare del förekommer en del förvirrande årtal och en del rena felaktigheter. Detta förtar dock inte bokens kvalitet. Det som definitivt saknas är ett flygplatsregister!

4. Swedish Bomber Colours 1924-1958

Författare: Mikael Forslund
Förlag: MMP Books
ISBN: 9788365958372
Format: A4, 296 sidor, inbunden. Text på engelska.

Boken liknar de tidigare utgivna Swedish fighter colours och Swedish jet fighter colours från samma förlag. Nu handlar det istället om Flygvapnets bombflygplan från B 1 Fiat BR till SAAB B 18B. Den är fylld med fakta massor av fina bilder, där många inte tidigare har publicerats, och massor av fantastiska färgprofiler av inte mindre än fyra olika polska illustratörer. Detta skulle jag säga är en höjdpunkt i serien om svenska Flygvapnets flygplantyper. Ett måste för Flygvapen-intresserade och modellbyggare.

5. Royal Vikings
The saga of Scandinavian Airlines and predecessors

Författare: Günter Endres
Förlag: European Airlines
ISBN: 9788293450092
Format: A4, 262 sidor, inbunden. Text på engelska.

Günter Endres har skrivit en bok om SAS - Scandinavian Airlines. Han är sedan tidigare bekant genom samarbetet med Rob Mulder och Lennart Andersson i serien om tidiga Junkers-flygplan från förlaget EAM Books. Det här är en omfattande och till synes heltäckande bok på engelska. Författaren börjar med att beskriva historien om det danska DDL, det norska DNL och svenska AB Aerotransport. Sedan följer beskrivningen om bildandet av SAS genom ihopslagning av DDL, DNL, ABA och SILA 1946. Fram till våra dagar har det också funnits, och finns, ett antal dotterbolag eller bolag som har haft en parallell verksamhet och samarbete med SAS. Allt finns med i boken inklusive samarbetet i Star Alliance. Bokens text varvas med tabeller över alla SAS flygplan efter varje kapitel, massor av bilder av hög kvalitet och en stor mängd fantastiska färgprofiler.

6. Varför blir man konstflygare? varför inte...
En konstflygares memoarer

Författare: Orvar Bergvall
Förlag: Bokförlaget K&R AB
ISBN: 9789188925442
Format: A5, 104 sidor, häftad.

Tandläkaren och konstflygaren Orvar Bergvall har skrivit sina memoarer och i denna bok får vi ta del av hans innehållsrika liv i lycka och i sorg. Att han har uppnått den aktningsvärda åldern av 80 är måste ses som ett under med tanke på vilka halsbrytande eskapader han har upplevt. Han avrundar sin skrift med orden: Så avslutar en äldre distingerad gentleman sina memoarer som sett döden i vitögat mer än en gång och överlevt tack vare sin insikt om nödvändigheten att ta lärdom av sina misstag.

7. Black Cross Red Star - Air war over the eastern front
Vol. 5 The great air battles: Kuban and Kursk april-july 1943

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789188441577
Format: A4, 384 sidor, inbunden. Text på engelska.

Volym 5 i serien Black Cross Red Star, om luftkriget på östfronten, beskriver i huvudsak två av de största luftstridsområdena - över brohuvudet vid Kuban våren 1943 och under slaget om Kursk i juli 1943. Dessa två är studerade i detalj genom tyska och ryska källor och presenterade med sanningsenliga förlustsiffror på båda sidor, dag för dag.
Författaren har studerat kriget vid östfronten under flera decennier. Forskningen bygger på primärkällor från båda sidor och intervjuer med ett stort antal veteraner.
Boken innehåller över 300 fotografier där många kommer från veteraners privata fotoalbum som aldrig har publicerats tidigare. Detta ackompanjeras med kartor och färgprofiler av konstnären Jim Laurier.

8. SAAB 35 Draken
Sveriges spjutspets under kalla kriget

Författare: Mikael Forslund
Förlag: SMB
ISBN: 9789188885289
Format: 265 x 210 mm, 120 sidor, inbunden.

Den tredje boken i serien om det fjärde största flygvapnet handlar om SAAB 35 Draken. Här får vi Drakens historia i kortform, från konstruktion till tjänsten i Flygvapnet. De olika versionerna beskrivs i egna kapitel, försäljningen till Danmark, Finland och Österrike samt om Draken i USA. Boken avslutas med kapitel om bevarade Saab 35 Draken, teknisk beskrivning, om räddningssystemet och haveriorsaker. Boken är mycket vacker och håller en mycket hög teknisk kvalitet och mycket bra bildmaterial, men det är ingenting för flygnördar då den är allt för översiktlig och inte går på djupet.

9. Gåtan Hammarsköld
Berättelsen om flygkraschen i Ndola

Författare: Ove Bring
Förlag: Medströms Bokförlag
ISBN: 9789173291576
Format: 231 x 160 mm, 287 sidor, inbunden.

FN har på nytt öppnat utredningen av Dag Hammarskjölds död i en flygkrasch, i Ndola i nuvarande Zambia. Var det verkligen ett misstag av piloten som orsakade kraschen? Eller rörde det sig i själva verket om sabotage eller rent av nedskjutning? Folkrättsexperten Ove Bring går igenom gåtan Hammarskjöld, pusselbit för pusselbit. Märkliga ting hände i flygledartornet i Ndola vid midnatt mellan den 17 och 18 september 1961. Den första rhodesiska haverikommissionen bortsåg från afrikaners vittnesmål. De följande utredningarna var också bristfälliga. Den nya FN-utredningen pekar mot en sammansvärjning. Sveriges särskilt utsedde FN-utredare, ambassadör Mathias Mossberg, skriver en avslutande del i boken. Varför Sveriges engagemang i frågan har varierat över tid är i sig en gåta, lika oklar som frågan om vad som egentligen hände i Ndola.?
Boken ger inget svar på gåtan vad som hände med flygplanet som Hammarskjöld färdades i. Den redovisar bara alla olika utredningar som har gjorts om haveriet och om de olika möjliga scenarierna, samt belyser de märkligheter som skall ha skett före, under och efter haveriet.

10. Krönikan om en bondgrabbsresa genom livet
Bondsonen Gunnar Perssons resa från Delsbo... till ...Orust

Författare: Gunnar Persson
Förlag: Eget förlag - biogup@telia.com
ISBN: -
Format: A5, 156 sidor, inbunden.

Krönikan är författarens egen berättelse om hur han som liten grabb föddes 1940 och växte upp med tre bröder på bondgården Svejans i Linfläck. Efter skolgång och studentexamen blev Gunnar stridspilot i flygvapnet. Där flög han bl a J 29F Tunnan på Malmen, J 34 Hawker Hunter på Säve och J 35F på Bråvalla. Han avslutade sin flygkarriär som chef för Flygvapnets Flygbefälskola 1985-1990 och blev därefter stabsofficer vid försvarets olika staber fram till pensionering 1995. Han fortsatte dock att arbeta vid Ericsson Micro Wave System som taktisk rådgivare och marknadsförare av JAS 39 Gripen.
Gunnar Persson var också mycket aktiv inom idrotten och då speciellt orientering. Han blev svensk mästare i fälttävlan 1973 och var generalsekreterare för O-ringen 2003. Han är fortfarande en aktiv orienterare med kartritning som hobby.

11. Mitt flygande liv

Författare: Thorbjörn Engback
Förlag: Norlén & Slottner
ISBN: 9789188503756
Format: A5, 165 sidor, inbunden.

Det här är en personlig berättelse om Thorbjörn Engbacks 36 år i Flygvapnet. Efter studiebesöket på Frösön var det bara att vänta tills skolan var klar och han kunde söka som fältflygare. Men fadern, som var pastor, skulle aldrig godkänna ansökan. Han gick till sin mor i stället och hon skrev under. Efter examen blev det jaktflyg med såväl J 35 Draken som JA 37 Viggen och därefter transportflyg med TP 101 och TP 84 Hercules med hela världen som arbetsfält.
Mer än halva boken ägnas åt flygning med Hercules. Det är kanske inte så konstigt då Thorbjörn redan har skrivit två böcker om den perioden. Den första, Tyngdlyftaren i Flygvapnet blev vald till Årets svenska flygbok 2016!

12. 46 år i luften med Bertil Kylborn
Berättat för Håkan Wasén

Författare: Håkan Wasén och Bertil Kylborn
Förlag: Yvonne Kylborn - yvonne@kylborn.se
ISBN: 9789151966748
Format: A5, 130 sidor, häftad.

Yvonne Kylborn ville ge sin man en 80-årspresent och valde att, med flygjournalisten Håkan Waséns hjälp, intervjua och nedteckna Bertil Kylborns 46-åriga flygarliv i en bok. Bertil växte upp i Karlskoga och sökte till flygvapnet. Efter sedvanliga tester började han på krigsflygskolan i Ljungbyhed i mars 1959. Utbildningen var på Sk 50 Safir och J 28 Vampire. Sedan blev det GFSU med A 32A Lansen på F 7 och därefter kom han till F 1 i Västerås och flög nattjakt på J 32B Lansen. Efter sju år bytte de till J 35 Draken. Bertil lämnade F 1 efter 16 år med en total flygtid av 1488 timmar. Fr o m 1971 flög han TP 83 Pembroke, TP 85 Caravelle och TP 79 C-47 på F 8 Barkarby. När F 8 lades ned blev det stationering på Malmen. Han satt som befälhavare i TP 79:an som havererade vid F 11 - ett onödigt haveri. Han flög också TP 88 Metro med bl a kungafamilj och regeringsmedlemmar som passagerare. Sista flygningen med TP 85 Caravelle till Arlanda var han också med om. Bertil har också spakat Daisy på några turer bl a till Norge. De sista åren innan pensionen arbetade han på företaget Air Express i Norrköping och flög kortdistansflygningar med Beech 1900.

13. Saab 35 Draken

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Stratus - MMP Books
ISBN: 9788365958860
Format: A4, 208 sidor, häftad. Text på engelska.

Det här är den andra boken om Draken från samma författare på kort tid. Denna bok är dock mer omfattande med utökad textmassa, många högkvalitativa bilder, ritningar i skala 1:72 av samtliga versioner och individdata för samtliga tillverkade flygplan. Dessutom innehåller den en stor mängd fantastiska färgprofiler.
Boken inleds med ett kapitel om SAAB 210 Lilldraken, därefter följer i tur och ordning kapitel om prototyperna, J 35A-F och J 35J. Ett kort kapitel om målning och märkning sedan om export av Draken till Danmark, Finland, Österrike och om Draken i USA. Boken avslutas med kapitel om Drakensimulatorer, bevarade flygplan och teknisk beskrivning av flygplantypen och haveriorsaker.

14. Flygarminnen från Barkåkra 1945-2002
Berättelser från de som var med

Författare: Göran Brauer och Torsten Sjöberg (red.)
Förlag: F 10 Kamratförening
ISBN: 9789151967288
Format: A4, 202 sidor, inbunden.

Det är fem år sedan minnesboken om F 10 Bulltofta kom från F 10-kamratförening. Nu har del två kommit som handlar om F 10 på Barkåkra 1945-2002. Den är, liksom den tidigare, en minnesbok / jubileumsbok för flottiljens tillkomst för 75 år sedan. År 1945 flyttade man från Bulltofta till Ängelholm och då var flottiljen utrustad med FFVS J 22. SAAB J 21R tillfördes, senare kom J 28B Vampire och J 34 Hawker Hunter innan man fick J 35 Draken på 1960-talet. F 10 var den sista och enda flottilj som flög J 35J Draken. På 1990-talet gjorde AJS 37 Viggen entré och en kort period hade man en division JAS 39 Gripen tills flottiljen lades ned 2002.
Denna bok innehåller närmare hundra små berättelser av de som var med, berättelser som började samlas in redan på 1980-talet. Att levandegöra historien på detta sätt är både unikt, otroligt intressant och inspirerande.

15. Lennart Anderssons E-böcker om kinesiskt flyg

2008 kom boken A history of Chinese aviation av Lennart Andersson. Det är en encyklopedi över kinesiskt flyg fram till 1949. 2016 kom författaren med en E-bok om det tidiga flyget i den kinesiska provinsen Canton, The Eagles of Canton. Det var en hel del stridigheter mellan provinserna i den södra delen av Kina, och framförallt mellan dem och centralregeringen i Nanking under 1930-talet. Nu har författaren kommit med ytterligare fyra E-böcker om flyget i dessa provinser. Alla dessa är betydligt mer detaljerade än det som avhandlas i den stora boken. Pga det smala ämnet så finns dessa endast som E-böcker.

15A.(E) Aviation in the Fukien (Fujian) Rebellion in China 1933

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-Förlaget
ISBN: -
Format: E-bok A4, 43 sidor. Text på engelska.

Tsai Ting-kai, kommandanten för 19:e Route Army och militär ledare för Fukien-rebellerna tog makten över Fukien Provinsen och skapade ett eget flygvapen. Den 20 November 1933 utropades Fukien som en oberoende kinesisk folkrepublik och en regering tillsattes. Centralregeringen i Nanking under Chiang Kai-shek anföll omedelbart och ett litet krig utbröt där Nankings flygvapen spelade en avgörande roll. Fukiens städer bombades av flygplan avsedda för det nationella försvaret mot Japan. Människor och operationer beskrivs i detalj i denna bok.

15B.(E) The Birth of the Kwangsi (Guangxi) Air Force in China

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-Förlaget
ISBN: -
Format: E-bok A4, 43 sidor. Text på engelska.

Utvecklingen av flygvapnet i Kwangsi-provinsen började med ett genomgripande skolprogram med brittiska flyglärare och rådgivare, men en lång rad av dödsolyckor och många förstörda flygplan satte stopp för verksamheten. Ett antal japanska instruktörer ersatte de brittiska piloterna och mekanikerna, och en komplett omorganisation av flygskolan genomfördes. Helt sedan invigningen i februari 1932 hade Kwangsis flygvapen köpt alla sina flygplan och annan utrustning från en enda firma, the Far East Aviation Company i Hong Kong, som representerade ett antal brittiska flygföretag. Kwangsis flygvapens tillkomst är en unik och fascinerande episod i flyghistorien och också en av många pusselbitar i modern kinesisk historia.

15C.(E) The Canton Air Force Exodus in 1936
An Air Force on the Run

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-Förlaget
ISBN: -
Format: E-bok A4, 28 sidor. Text på engelska.

1936 deserterade i stort sett hela det Cantonesiska flygvapnet i den oberoende Kwangtung-provinsen och gick över till fiendesidan, den centrala Nankingregeringen, med både manskap och flygplan. Kanske blev även officerare i den närliggande Kwangsiprovinsen också inspirerade och deserterade även de? Situationen utvecklades tills man stod på randen till krig, men slutligen kom man fram till en fredlig lösning.

15D.(E) Southwest Aviation Corporation
China 1933-1938

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-Förlaget
ISBN: -
Format: E-bok A4, 42 sidor. Text på engelska.

De två största flygbolagen i Kina under 1930-talet är väl kända: China National Aviation Corporation (CNAC) och Eurasia Aviation Corporation (Eurasia). Det första var kinesisk-amerikanskt och det andra kinesisk-tyskt. Båda hade anställda utländska piloter. Det tredje flygbolaget, Southwest Aviation Corporation (SWAC) var helt kinesiskt och hade bara kinesisk personal och ägare. SWAC opererade i huvudsak små kabinförsedda flygplan för tre och fyra passagerare. Bolaget var helt beroende av ekonomiska bidrag från den lokala Kwangtung- och Kwangsi-regeringarna. De hade troligen inte tillåtits att flyga på linjer i södra Kina om dessa provinser inte hade varit starka motståndare till det politiska och militära makttrycket från centralregeringen i Nanking. Det japanska anfallet på Kina 1937 ändrade spelplanen helt vilket gjorde att SWAC slutligen tvingades stoppa sin verksamhet. Denna skrift beskriver företagets historia.

16. Saab Safir 75 år 1945-2020
Svenska vingar över världen!

Författare: Anders Annerfalk
Förlag: SFF, ÖFS m fl
ISBN: -
Format: A4, 20 sidor, häftad.

I samband med firandet av Saab Safir 75 år den 20 november 2020 togs det fram ett jubileumshäfte om Saab Safir. Detta var ett samarbete mellan Flygvapenmuseum, Saab AB, Veteranklubben Saab, Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och Svensk Flyghistorisk Förening.
Häftet är till största delen en sammanfattning och utdrag ur boken SAAB Safir - Historien om ett skolflygplan från 1990 av Anders Annerfalk och Christer Sidelöv.

17. Caravelle i Sverige och Norden
Flyghistorisk revy 2020

Författare: Michael Sanz red.
Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
ISSN: 0345-3413
Format: A4, 240 sidor, inbunden.

Årets flyghistoriska revy från Svensk Flyghistorisk Förening handlar om Sud Aviation SE-210 Caravelle i Sverige och Norden. Det är en gedigen beskrivning av Caravelle från projektstarten i början av femtiotalet till pensioneringen från svenska flygvapnet 1998. Boken inleds med att beskriva fransk flygindustri fram till konstruktionen av Caravelle. Sedan följer serieproduktion, introduktionen i SAS och ett stort kapitel om Caravelle i trafik hos SAS. Därefter om Caravelle som TP 85 i flygvapnet, i tjänst hos Transwede, Finnair och Sterling Airways. Boken avslutas med kapitel om bevarade Caravelle-flygplan, Le Caravelle Club, flygplandata, lista över flygplanindivider och personregister.

18. Flyg idag
Flygets årsbok 2020

Författare: Fredrik Dahl red.
Förlag: Flygboken.se
ISBN: 9789986693055
Format: 248 x 166 mm, 204 sidor, inbunden.

Ur innehållet:

 • Flygvapenchefen har ordet
 • Flygvapnet – från ett 20-tal till ett annat
 • Flyget – moderna samhällets viktigaste länk
 • Arlandas bäst bevarade hemlighet
 • Lindbergh och Bowlus
 • Flyget symbolen för frihet
 • Akuthelikopter 14 och 16
 • Arbetshästen Antonov
 • Vätgasflyg – ett hållbart sätt att resa?
 • Regionalflyget: Flyget vi byggde för framtidens väl
 • Drönare – flygningarna väl förankrade
 • Udda flygbolag
 • C-17 Tranportbjässe på besök
 • Litauen – Flyget symbolen för frihet
 • Luftfartsstatistik
 • 19. En förlorad värld
  När lyx på flyget var vardag

  Författare: Åsa Löthman
  Förlag: Lava Förlag
  ISBN: 9789188959089
  Format: 230 x 172 mm, 232 sidor, häftad (Flexband).

  Detta är en tidsresa genom flygets värld! Från flygets glamourösa tid med varma cognacskupor, niande och kockar som lagade mat ombord till dagens massflygning, pressade tidmarginaler och många unruly passagerare. Åsa började arbeta som flygvärdinna i en helt annan era, före digitalisering, billiga biljetter och massflyg. Under hennes tid i yrket har flygresor gått från någonting lyxigt och mycket dyrt, något för affärsmän, rika och kändisar till något lika alldagligt som att åka buss. Under resans gång får vi träffa redlöst berusade celebriteter, aspiranter till 10 000 metersklubben, dödsklinikresenärer med enkelbiljett, avspända kungligheter, incheckade krokodiler och flygvärdinne-stalkers. En ambitiös och illustrerad historieskrivning av flygets utveckling under de senaste decennierna. Vi får också en inblick i flygvärdinnornas speciella interna språk, knep och unikt mångskiftande kompetens: Vi är brandmän, informatörer, narkosskötare, psykologer, diplomater, städare, barnmorskor, sjuksköterskor och säkerhetsvakter med rätt att sätta handklovar på passagerare
  Åsa har arbetat som flygvärdinna i över trettio år. Hennes stora inspiration är att få nya insikter genom resor och möten med andra kulturer och religioner - vilket säkerligen bidragit till hennes framgång i yrket.

  20. Angel Wings
  6. Atomic

  Författare: Yann Ill.: Hugault
  Förlag: Cobolt Förlag
  ISBN: 9789188897336
  Format: 235 x 312 mm, 48 sidor, inbunden.

  Den sista delen i den andra spännande albumtrilogin om piloten Angela McCloud som tjänstgör som en av den amerikanska arméns Women Airforce Service Pilots, WASP. Handlingen är den här gången förlagd till Stillahavskrigets slutskede 1945, då de amerikanska styrkorna börjar närma sig det japanska fastlandet och atombombfällningen över Hiroshima.

  21. 17 nedskjutningar på en dag - Hans-Joachim Marseille
  Den sanna historien om flygaresset som vände sig mot Hitler

  Författare: Colin D. Heaton och Anne-Marie Lewis
  Förlag: Vaktel Förlag
  ISBN: 9789188441720
  Format: A4, 184 sidor, inbunden.

  Ingen annan stridsflygare har lyckats åstadkomma det Jochen Marseille gjorde i luften över den nordafrikanska öknen under andra världskriget. Vid ett tillfälle sköt han ned 17 brittiska jaktflygplan på en dag. Det ska jämföras med att det främsta brittiska flygaresset kom upp i 34 nedskjutningar under hela kriget. Marseille kom upp i 158. Samtidigt var Hans-Joachim Marseille ökänd för sin brist på disciplin och respekt för överordnade. Han umgicks öppet med judiska vänner, var en inbiten älskare av jazzmusik som naziledningen förbjudit, och vägrade att inordna sig i det nazistiska ledet. Vid sidan av unga damer och musik var dock flygning hans stora passion, så hans enorma flygbegåvning gjorde honom omistlig för Luftwaffe.
  Flyghistorikern Colin D. Heaton har intervjuat ett stort antal nyckelpersoner – både sådana som kände Marseille och hans motståndare i luften. Genom detta, och en gedigen forskning i primärkällor, har han och Anne-Marie Lewis tecknat ett närporträtt av denna legendariska pilot som inte väjer för det obehagliga.
  Boken beskriver Marseilles liv i detalj, speciellt tjänsten i Nord-Afrika. Man får en fantastisk inblick i livet på en tysk jaktflygbas i öknen 1941-1942. Detta skiljde sig markant från motsvarande verksamhet i Tyskland. Förutom att han var en mycket skicklig flygare, dessutom född med en stor portion tur, så tyckte han egentligen inte om att behöva döda andra människor. Detta får vi se flera exempel på.

  22. Chalmers Flygklubb de första åren

  Författare: Ants Nõmtak, Jacques Schultze och Paul van der Vliet
  Förlag: Shop my books
  ISBN: -
  Format: A4, 62 sidor, inbunden.

  En bok om Chalmers Flygklubb skriven av några av de första flygskoleeleverna. Boken beskriver starten 1963 och vidare läget på Torslanda, verksamheten, de olika styrelserna, klubbens flygplan genom åren och några utlandsflygningar. Tyvärr så är boken tryckt som book-on-demand vilket gör den dyr, dessutom är den tryckt i Belgien vilket också gör att portot blir extremt dyrt. Detta sammantaget gör att denna bok knappast kommer att bli någon försäljningssuccé tyvärr, för det är en trevlig bok. Bildurvalet är rikligt och bra, men tyvärr av dålig teknisk kvalitet. Här skulle man ha haft en bildredaktör med kunskap om bildhantering.
  Kanske en E-boksversion skulle kunna vara en passande möjlighet för denna bok?!

  23. Catalinaaffären

  Författare: Wilhelm Agrell
  Förlag: Historiska Media
  ISBN: 9789177894315
  Format: 205 x 130 mm, 165 sidor, häftad.

  Fredagen den 13 juni 1952 försvinner en av flygvapnets två DC-3:or under ett rutinmässigt spaningsuppdrag över Östersjön. Ingen vet vad som kan ha hänt. Under sökandet blir ett svenskt obeväpnat sjöräddningsflygplan, en Catalina, nedskjutet av sovjetiskt jaktflyg. Ett diplomatiskt och politiskt spel tar vid, med det pågående kalla kriget som fond, där den svenska neutraliteten visar sig väga lätt.
  Med expertkunskaper och analytisk blick redogör Wilhelm Agrell för denna fascinerande episod av svensk efterkrigshistoria. Författarens slipade språk och medryckande berättarteknik bäddar för en rafflande resa mot avslöjandet av sanningen, något som ska dröja ända in på 2000-talet. Författaren redogör för den politiska situationen i runt Östersjön med Sveriges och Sovjetunionens roll i det kalla kriget där denna händelse kom att sätta saker på sin spets.

  24. Befria Norge 1945
  Sverige som bas för de allierades bombflyg

  Författare: Lars-Göran Dybeck
  Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
  ISBN: 9789188885364
  Format: 265 x 210 mm, 104 sidor + kartor, inbunden.

  1943 började USA att planera för att upprätta flygbaser i Sverige för sina tunga bombflygplan. Visst skulle det vara bättre att flyga uppdrag från Sverige mot Berlin än från Storbritannien. På sommaren samma år nödlandade den första amerikanska Flygande Fästningen i Sverige. 1944 började civila amerikanska kurirflygplan att trafikera Bromma. Samtidigt ökande också antalet nödlandade bombflygplan i Sverige. Alla bombplan som gick att flyga parkerades på flygfältet i Västerås. När tyskarna drog sig tillbaka från Nord-Norge och brände ned allt i sin väg så led norrmännen stor nöd. Det behöve göras en insats där, dessutom ville man skicka dit 1500, i Sverige utbildade, polistrupper. Bernt Balchen blev ledare för operation Where and when, med hjälp av amerikanska C-47:or baserade man sig på Kallax. Om allt detta och mycket mer handlar denna bok.

  25. The Fieseler Fi 156 Storch
  The first STOL aircraft

  Författare: Jan Forsgren
  Förlag: Fonthill Media
  ISBN: 9781781558133
  Format: 236 x 155 mm, 192 sidor, inbunden.

  En bok om en av världens mest kända flygplanstyper, Fieseler Storch. Den flög första gången 1936 och motsvarade Tysklands önskan, och krav på ett spaningsflygplan för kortdistansoperationer. Typen fanns också som spaningsplan och lätt transportflygplan i Sverige med beteckningen S 14. Författaren beskriver detaljerat konstruktion, utveckling, tillverkning och tjänstgöring i en lång rad länder. Särskilt efter andra världskriget dök det upp en hel del varianter, kopior och flygplanstyper som hade influerats av Storch. Storsta delen av boken behandlar utländska användare. Många överlevande individer finns på olika flygmuseer, men också flygande som veteranflygplan.

  26. Luftwaffe fighter aircraft
  Profile book no 10

  Författare: Claes Sundin
  Förlag: Centura Publishing
  ISBN: 9789198244380
  Format: Liggande A4, 136 sidor, inbunden.

  Clas Sundin är tillbaka med ännu en profilbok om tyska jaktflygplan under andra världskriget. Den består av 130 stycken avbildade ensitsiga jaktflygplan flugna av en lång rad Luftwaffe-ess, både kända och mindre kända. Texten är också något utökad mot tidigare profilböcker. Dessutom har han tagit med 139 illustrerade bilder av avdelningsmärken. Ett omfattande kapitel om det tyska jaktflyget finns också med.

  27. Från flygflottilj till shoppingcenter

  Författare: Stockholm Quality Outlet och F 8 Kamratförening
  Förlag: F 8 Kamratförening
  ISBN: -
  Format: A4, 24 sidor, häftad.

  Ett litet häfte skickades ut till medlemmarna i F 8 Kamratförening i samband med utskick av vårens informationsbrev. Initiativet togs av Stockholm Quality Outlet, vilket är det shoppingcenter som idag finns på F 8:s gamla flottiljområde. Centrumledningen ville lyfta fram den historiska verksamheten som har försigått på platsen tidigare. Man tog hjälp av F 8 Kamratförening och resultatet blev en exposé över dåtid och nutid. Häftets innehåll finns också på SQO:s hemsida: Från flygflottilj till shoppingcenter
  I dag är Barkarby handelsplats ett Mecka för shopping med skvalande musik ur högtalare. Men för inte så länge sedan var det annat ljud i skällan. Då var det nämligen flygmotorernas muller som fyllde platsen. Här är historien om Barkarbys flygfält och alla de bevarade byggnaderna som i dag bjuder in till fyndmöjligheter.

  28. Flygplatsboken del 2
  Svenska militära och civila flygplatser

  Författare: Bernt Thörnell
  Förlag: Törnell & Blücher
  ISBN: 9789197986526
  Format: A4, 416 sidor, inbunden.

  Del 2 av Flygplatsboken är vad många av oss trodde att del 1 skulle vara, dvs en alfabetisk översikt över alla flygfält, flygplatser och flygbaser i Sverige, från det svenska flygets födelse fram till våra dagar. Detta är verkligen ett gediget verk som kommer att vara referensverk för flygintresserade i evinnerlig tid. De olika landningsplatserna är uppdelade i de olika kategorierna som respektive flygplats kan indelas i, vilket gör det något svårare att använda boken som uppslagsverk om man inte vet vilken kategori ett visst fält tillhör. Inte heller denna flygplatsbok har något register, vilket är bokens STORA minus. Att sedan innehållsförteckningen kommer först på sidan 12 gör inte saken lättare. Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor och avslutas med ett antal nyttiga appendix.

  29. Saab-minnen
  Del 31

  Författare: Veteranklubben SAAB (red.)
  Förlag: Veteranklubben SAAB
  ISBN: 9789198028485
  Format: A4, 176 sidor, häftad.

  Veteranklubben vid Saab har gett ut sin 31:e skrift i serien med minnen från företaget genom åren. Som vanligt innehåller den ett tjugotal läsvärda uppsatser om allehanda ämnen.
  Årets upplaga innehåller bl a:

 • Saab SSE-90, lätt överljudsaffärsjet
 • Utvecklingen av Viggen
 • SAAB 17 - SAAB:s första konstruktion
 • FFA och Saab Flygdivisionen
 • J 29:ans lösningar på pilvingens stabilitetsproblem
 • Sason (Sixten Andersson) och hans projekt LX 1941
 • Safir i Antarktis
 • Varför Saab började utveckla egna räddningsstolar
 • Från enstaka kalkylatorer till organiserat avionikdatorsystem
 • Den dubbla deltavingen
 • Utvecklingen av Saab 340 som passagerarflygplan
 • Bärraketen Arianes styrdatorer
 • 30. Rohrbach
  German all-metal aircraft pioneer

  Författare: Lennart Andersson och Rob Mulder
  Förlag: European Airlines
  ISBN: 9788293450115
  Format: A4, 192 sidor, inbunden.

  Den tyska flygplanskonstruktören Adolf Rohrbach insåg före alla andra att flygplan borde tillverkas av metall istället för trä och duk. Hans företag växte snabbt till ett av de största i Tyskland. Han var en riktig pionjär och många av hans uppfinningar finner man fortfarande i dagen flygplan. Trots att hans flygbåtar var framgångsrika och satte världsrekord så var de affärsmässiga misslyckanden. Hans Ro VIII Roland var dock lyckat och användes på olika flyglinjer runt Europa i huvudsak hos Deutsche Luft Hansa. Den stora Wall Street-kraschen 1929 tog knäcken på företaget.
  De båda välkända flyghistorikerna Andersson och Mulder har här grävt djupt i arkiven och presenterar hela Rorhbachs historia. Boken är rikt illustrerad med många bilder, data om företagets produktion med ritningar och färgprofiler.

  31. Över gränsen
  Med S 29 Tunnan på spaning över Sovjetunionen 1958

  Författare: Wilhelm Agrell, Ulf Hugo, Jan H Mattsson m fl
  Förlag: F 11 Museum
  ISBN: 9789151991160
  Format: 240 x 167 mm, 64+54 sidor, häftad.

  I augusti 1958 flög ett antal S 29C Tunnan från F 11 över baltiskt, ryskt, polskt och östtyskt område och fotograferade hamnar och andra intressanta kustnära mål. En solklar gränskränkning av sovjetkontrollerat territorium. Sverige var i starkt behov av underrättelsematerial från dessa områden. För första gången redovisas information från dessa flygningar genom ögonvittnesskildringar från tre av de piloter som utförde flygningarna.
  Boken är skriven i två separata delar som fysiskt hålls ihop av ett speciellt omslag. Wilhelm Agrell och Ulf Hugo inleder med den politiska bakgrunden. Gunnar Vieweg fortsätter med F 11 som spaningsflottilj och om fotospaningsutrustning, medan Gunnar Wolving tar sig av den taktiska fotospaningstekniken. I del 2 berättar Jan H Mattsson, Birjer Östling och Roland Strandberg som sina upplevelser och de fotoflygningar över sovjet som 3. div/F 11 gjorde under en veckas tid i augusti 1958.

  32. The Thomas-Morse MB-3
  America's first indigenous fighter

  Författare: Jan Forsgren
  Förlag: Aeronaut Books
  ISBN: 9781953201232
  Format: A4, 86 sidor, häftad.

  Den mest kända Thomas-Morse-konstruktionen är typ S-4 som användes som spanings- och övningsflygplan under första världkriget. I den här boken koncentrerar författaren sig på USA:s första egna jaktflygplan som sattes i serieproduktion. Den konstruerades också under första världskriget, men blev färdigt och flög första gången efter vapenstilleståndet. Senare medverkade flygtypen i storfilmen Wings 1927 som fick en Oscar för bästa film. Forsgren beskriver typerna MB-1 till MB-7, men fokuserar på MB-3. Boken innehåller 93 bilder, 24 ritningar och 14 färgprofiler, i tillägg till skalaritningar i 1:48 av MB-3 and MB-3A.

  33. Curt Nicolin
  – ingenjör, direktör, debattör

  Författare: Anders Johnson
  Förlag: Förlaget Näringslivshistoria
  ISBN: 9789198516043
  Format: 233 x 155 mm, 325 sidor, inbunden.

  Curt Nicolin (1921–2006) var under många år en av Sveriges mest kända och högprofilerade företagsledare. Som vd för företag som STAL, SAS och ASEA och som stridbar SAF-ordförande väckte han starka känslor i alla läger. I år skulle Curt Nicolin ha fyllt 100 år och lagom till jubileet har Förlaget Näringslivshistoria givit ut en ny biografi som skildrar både mediebilden av Nicolin och människan bakom masken. Boken bygger på ett omfattande källmaterial, bland annat Curt Nicolins personarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria, och ett stort antal intervjuer med personer som på olika sätt stått honom nära.
  Curt Nicolin sökte sig till Kungliga Tekniska Högskolans utbildning i flygteknik och samtidigt till flygvapnet som flygingenjör i flygtjänst. Han klarade båda utbildningarna på fyra år. Efter den grundläggande flygutbildningen på Ljungbyhed kom han till F 17 där han bl a flög bombflygplanet B 3, Junkers Ju 86. Flera flygningar gjordes tillsammans med Stig Kernell som han var god vän med, och inneboende hos under sin tid på F 17. Det var för övrigt också Stig som flög in Curt Nicolin på S 14 Storch genom att stå i baksätet och instruera honom.
  Nicolins stora flygtekniska insats var att leda utvecklingsarbetet av reamotorn Skuten samt konstruktionen av de efterföljande reamotorerna Dovern och Glan som togs fram av STAL i Finspång.

  34. Ölands testfält
  Stora alvarets bäst bevarade hemlighet

  Författare: Oddbjörn Andersson
  Förlag: Stora Alvaret
  ISBN: 9789151932767
  Format: 230 x 230 mm, 254 sidor, inbunden.

  Stora alvaret är känt för sin unika, karga natur och sina orkidéer. Men varför ligger det betonglock utlagda, som brunnslock utan brunnar? Författaren Oddbjörn Andersson vandrade på alvaret och kartlade systemet som visade sig omfatta ett stort antal lock. Sedan började han söka efter människorna som skapat det. Det visade sig då att betonglocken var en del av ett svenskt spetsprojekt.
  I början av 1950-talet gick industrin på högvarv och det planerades för nya vattenkraftverk, moderna bostadsområden och stora motorvägar. Sådana projekt krävde kartor. Den nya, rationella metoden för kartframställning hette flygfotogrammetri. Men gick det att lita på att flygkamerorna återgav verkligheten korrekt? Nej, hävdade mätexperten och professorn Bertil Hallert som ville testa kamerorna under verkliga förhållanden, i luften. Han fick gehör av andra svenska experter och tillsammans anlade de ett testfält på Stora alvaret. Kartverket var tongivande i projektet. Det här är berättelsen om dem som skapade det världsunika testfältet på Öland. Inte minst Bertil Hallert som tack vare succén befäste sin roll som en ledande auktoritet inom fotogrammetri. När USA började planera för att landa på månen var det honom som NASA vände sig till angående kartor över månens yta.
  Ölands testfält består av 184 betonglock ute på alvarmarken, varav de flesta fortfarande ligger helt öppet. Boken Ölands testfält berättar historien om fotograferingsfältet ute på alvaret. Den handlar om bakgrunden, planeringen, genomförandet, om testerna och om succén. Den är resultatet av flera års forskning och är rikt illustrerad.
  Några röster: Oddbjörn Andersson har utfört en forskningsprestation av rang och presenterat sina rön på ett aptitligt sätt. Folk i kartograffacket är begeistrade över boken, fotografer likaså. Ölandsälskare som vill lära sig litet mer kan säkert också bli entusiastiska. Ölands testfält är en mycket vacker bok, och utan tvekan en av de märkligaste. För allmänheten förblev testfältet okänt, till och med på Öland. Först nu berättas dess historia i förlagets första bok. Mer är 90 procent av locken är lätta att upptäcka för en besökare. Alla koordinater finns med i boken.


  Övriga böcker utom de på nybokslistan

  Se Människan

  Författare: Jan Carlzon
  Förlag: Volante
  ISBN: 9789189043565
  Pris: 229 kr
  Format: 222 x 148 mm, 192 sidor, inbunden

  Med boken Riv pyramiderna blev Jan Carlzon en internationell ledarskapsguru och boken en av de bäst säljande svenska böckerna i världen. Nu kommer han efter 37 år med uppföljaren. Det är en bok som består av lika delar berättelsen om Jan Carlzons liv å ena sidan och lärdomar, slutsatser och förslag å andra sidan. Som en röd tråd löper det budskap som gjorde Riv pyramiderna revolutionerande i sin tid: utgå alltid från människan. Men om föregångaren handlade om Carlzons ledarskapsfilosofi så beskriver Se människan Carlzons livsfilosofi.
  FLIT:s bedömmning är att detta är en mycket intressant bok i alla sammanhang. Att se människan, att lyssna på människor är ett framgångskoncept inom vilken verksamhet som helst, men det är ingen flygbok.

  Flygplanet som försvann

  Författare: Jerk Schuitema
  Förlag: Southside Stories
  ISBN: 9789188725790
  Pris: 199 kr
  Format: 215 x 145 mm, 413 sidor, inbunden

  Efter en varm och mycket torr sommar hittas ett flygplansvrak på botten av en uttorkad sjö i fjällvärlden. Mysteriet med postflyget som försvann en stormig dag 1964 verkar äntligen vara löst. Men när det visar sig att besättningen blev mördad väcks gamla spekulationer till liv, och journalisten Christian Norén börjar gräva efter ett motiv till morden. När Norén sedan försvinner spårlöst inser polisen i Gällivare att gåtans lösning kanske finns i den femtio år gamla utredningen, och att någon gör allt för att sanningen ska förbli okänd.
  Amanda Wreede som till vardags jobbar på narkotikaroteln i Stockholm dras motvilligt in i utredningen när det visar sig att hennes pappa, som var polis i Gällivare på sextiotalet, är inblandad. När utredningen hotas att läggas ner tvingas Amanda fortsätta söka svar på egen hand. Svar som sakta blottlägger hennes förflutna: förträngda minnen från en barndom fylld av obehagliga sanningar verkar ha följt med flygplanet upp ur leran.
  Detta är ingen flygbok utan en ren kriminalroman. Författaren har arbetat med film sedan början av 1990-talet och skriver manus till serier, reklam- och spelfilmer. Detta märks väldigt tydligt då berättarstilen är som en film, ett filmmanusskript där varje kapitel utgör en scen i filmen. Ett lite annorlunda och kul grepp för de som gillar film!

  Lindbergh
  - Den äventyrliga historien om en flygande mus

  Författare: Torben Kuhlmann
  Förlag: Lilla Piratförlaget
  ISBN: 9789178131693
  Pris: 169 kr
  Format: 287 x 223 mm, 96 sidor, inbunden

  Följ med på äventyr med en liten mus och lär om flygets historia!
  I början av 1900-talet bor det en liten nyfiken mus i Hamburg. Den tillbringar hela dagen med näsan djupt begravd i böcker som handlar om människornas värld. Plötsligt en kväll så märker den att något har förändrat sig. Överallt lurar faror, musfällor och katter. Dessutom är det inte en enda mus i sikte! Var har de tagit vägen allesammans? Till Amerika? Den lille musen bestämmer sig för att också bege sig ut i världen, men då den kommer ned till hamnen är alla fartyg hårt bevakade av hungriga katter. Det finns kanske ett annat och bättre sätt att komma över Atlanten på... Och när den samma kväll ser en flygande fladdermus så vet den precis hur!
  Lindbergh är på ett sätt en bilderbok om en liten mus flykt till Amerika, samtidigt som boken är en hyllning till flygplanet och till flygningens historia. Både barn och vuxna dras in i berättelsen om den lille musen och blir förtrollade av de vackra och tekniskt brilljanta akvarellerna. Prisbelönte Torben Kuhlmann har hyllats för sina detaljerade bilderböcker som blivit bästsäljare över hela världen. Hans makalöst vackra bok om Lindbergh är såväl en härlig äventyrsbok som en hyllning till flygets historia och pionjärerna som vågade genomföra de första flygturerna.
  FLIT:s bedömning är att detta är en återutgivning, dock på annat förlag, men böckerna är i stort sett identiska.

  Stig Wennerström - Myten om en svensk storspion

  Författare: Wilhelm Agrell
  Förlag: Appell Förlag
  ISBN: 9789198496123
  Pris: 229 kr
  Format: 190 x 118 mm, 136 sidor, inbunden

  I juni 1963 skakade avslöjandet av Stig Wennerströms förräderi Sverige. Han hade hunnit lämna ut minst 20 000 sidor hemliga dokument till Sovjetunionen innan han avslöjades. I Stig Wennerström – myten om en svensk storspion berättar Wilhelm Agrell om hur hans far Jan Agrell, chef för Militärpsykologiska institutet, under strängt kontrollerade former hämtades i en mörkgrön bil för att närvara vid rättegången mot Wennerström, i hemmet omnämnd som Dubbel-W.
  Nu tillgängliggörs det militära utredningsmaterialet och Wilhelm Agrell kan ta del av sin fars handskrivna anteckningar kring den psykologiska undersökning som Wennerström blev föremål för. I arkivets tidskapsel söker han bland annat svar på frågan om Wennerström verkligen var den storspion han utgav sig för. Och stämde egentligen allt han så villigt erkände?
  FLIT:s bedömning: Denna bok behandlar endast spioneridelen av Wennerströms liv och är således ingen flygbok.

  Årets svenska flygbok 2021
  2 oktober 2021


  Den vinnande bokens författare och redaktör, Michael Sanz och för FLIT, Sven Scheiderbauer och Henrik Tisell. Foto Mats Averkvist

  Lördagen den 2 oktober blev boken Caravelle i Sverige och Norden av Michael Sanz utsedd till Årets svenska flygbok 2021. Vid samma tillfälle utdelades också 2020 års Kernellpris nr. 9 till Christer Åhström för sina mångåriga flygjournalistiska insatser.
  2021 års Kernellpris gick till Jahn Charleville för sitt mångåriga flygjournalistiska arbete med tidningen FlygvapenNytt. Priset kommer att utdelas vid en senare tidpunkt då Jahn Charleville hade förhinder.

  Författare Michael Sanz och ansvarig utgivare Thomas Allard, Ordförande i Svensk Flyghistorisk Förening. Foto Mats Averkvist

  Kernellprisvinnare 2020, Christer Åhström och Sven Scheiderbauer. Foto Mats Averkvist

  Kernellpristagare Christer Åhström. Foto Mats Averkvist

  Motivering till Kernellpriset nr. 9
  Ledningen för Flyglitteraturträffen har beslutat att tilldela Christer Åhström Kernellpris nummer 9 för sina mångåriga flygjournalistiska insatser.

  Journalisten Christer Åhström (född i Karlskrona 1943) har arbetat på Sydöstran, Sveriges Radio Malmö, Sveriges Television Malmö och var länge specialreporter vid SVT 2 Rapport med inriktning på flyg, försvar, medicin och forskning. Många har vi sett och hört hans initierade reportage i nämnda områden, inte minst vad gäller flyg och rymdfart. Christer Åhström ligger inte bara bakom många reportage utan har också producerat fristående TV-program. Efter sin pensionering har han fortsatt att anlitas som expertkommentator i media. Christer arbetar också som skribent för tidskriften Flygrevyn. Tillsammans med AKA-film har han producerat flera flygvideor för främst SMB (Sveriges Militärhistoriska Bibliotek).
  Stig Kernells stora intresse också för flygtidskrifter samt det talade ordet i media gör att Kernellpriset mycket väl skulle kunna ha tilldelats Christer Åhström av Stig Kernell själv.

  Författare eller utgivare med sina nominerade böcker till Årets flygbok 2021.
  Från vänster: Thomas Magnusson (Medströms) med boken Gåtan Hammarskjöld, Bernt Thörnell med böckerna Flygplatsboken del 1 och 2, Michael Sanz med boken Caravelle i Sverige och Norden, Lennart Andersson med boken Sk 10-affären och Lennart Hjelte (F 11 Museum) med boken Över gränsen. Foto: Mats Averkvist

  Flyglitteraturträffen 2021 01-10-2021

  Författarna för boken De som aldrig kom hem fick äntligen sina diplom för Årets bästa flygbok 2020. Pga pandemin fick de vänta på dem i ett år.
  Från vänster: Alf Ingesson-Thoor, Göran Jacobsson och Sven Scheiderbauer. Foto: Mats Averkvist