Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juni föregående år till 31 maj innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2022 - 2023

1. JA 37 Viggen
Svenskt jaktflyg till landets försvar

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
ISBN: 9789188885814
Pris: 395 kr
Format: 265 x 210 mm, 96 sidor,14 onumrerade planscher, inbunden.

Ännu en bok om viggen från SMB. Denna gång om jaktversionen JA 37 av samma författare som den förra som handlade om de övriga versionerna. Boken är uppbyggd på, i princip, samma sätt. Motor, systemdator, radar, prototyperna, simulatorer, beväpning, kamouflage med mera har egna kapitel i boken. Likaså om flygplantypen i aktiv tjänst, incidentberedskapen, uppvisningsflyg, internationella övningar och exportförsök. Ett antal bilagor visar bevarade Viggar, Flottiljer med JA 37, haveristatistik och översikt över alla flygplanindivider. Boken avslutas med käll- och litteraturförteckning och noter.

2. Ett flygarliv i rikets tjänst

Författare: Björn Magnusson
Förlag: PGS AB Förlag
ISBN: 9789198781915
Pris: 280 kr
Format: A5, 191 sidor, inbunden.

Författaren har nästa 30 år och cirka 8000 flygtimmar i Flygvapnets Tp 84 Hercules. Han har arbetat som flygtekniker, lastmästare och maskinist. Flygningarna har gått till katastrofområden, krigsområden och många andra typer av civila och militära uppdrag över hela världen. Boken beskriver skarpa händelser som hänt och hur man har löst de problem som uppkommit under färden. Magnusson beskriver även hur man förbereder flygplanet och besättningen för de olika uppdragen.

3. Fält 16
Historien om ett krigsflygfält

Författare: Torsten Lindberg
Förlag: Stiftelsen krigsflygfält 16, Brattforsheden
ISBN: 9789152731062
Pris: 395 kr
Format: A4, 320 sidor, inbunden.

I sökandet efter krigsflygfältets historia har vi gått igenom tusentals dokument på Krigsarkivet och intervjuat hundratals personer som tjänstgjorde på Brattforsheden under beredskapsåren. Resultatet av forskningen har sammanställts och presenteras i denna bok. Boken om Krigsflygfält 16 är fylld av dokument och berättelser som vittnar om flygfältets roll i den svenska militärhistorien. Den visar också på samhällets agerande under beredskapsåren 1939 -1945. Genom berättelserna löper det dagliga livet, livet för människor som vi själva, och som kom i kontakt med eller berördes av verksamheten på och kring krigsflygfältet. Det gör att berättelsen om krigsflygfält 16 ständigt är aktuell och angelägen, även för oss som lever idag. Krigsflygfält 16:s berättelser hjälper oss att reflektera kring dagens situation, kring Sveriges behov av mobilisering under andra världskriget – och idag.

4. Rolls-Royce Merlin
Historien om en kolvmotor

Författare: Bengt Palm
Förlag: Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
ISBN: 9789198135381
Pris: 200 kr
Format: 250 x 174, 80 sidor, inbunden.

Rolls-Royce Merin är en V12-motor på 27 liter som satt i en mängd brittiska flygplantyper under andra världskriget bl a Spitfire, Hurricane, Defiant, Mosquito och Avro Lancaster. Den licenstillverkades också i USA under namnet Packard och fanns t ex i North American P-51D Mustang. Merlin-motorn fanns i versioner från ca 1000 hk upp till drygt 2000 hk.
Boken beskriver motortypens utveckling, produktion och tekniken bakom. Ett kapitel jämför Merlin-motorn med andra länders flygmotorer, ett annat om den större Griffon-motorn som bl a satt i de svenska S 31 Spitfire. Boken avslutas med Merlin-motorns användning efter andra världskriget och med några olika appendix.

5. Luftkriget över Sverige
Sverige och beredskapen 1939-1945

Författare: Kent Zetterberg
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
ISBN: 9789188885845
Pris: 395 kr
Format: 265 x 210 mm, 104 sidor,12 onumrerade planscher, inbunden

Boken inleds med Sveriges situation i början av kriget och tillgången på materiel och vapen. Lite om kurirtrafiken, om den svenska frivilligflottiljen F 19 i Finland, om kriget runt våra gränser och om den fortsatta uppbyggnaden av vårt försvar. Det största kapitlet handlar om överflygningarna och om de flygplan som tvingades att nödlanda i Sverige. Boken är riktigt illustrerad med bilder och teckningar.

6. Livet har mycket att bjuda

Författare: Torgil Rosenberg
Förlag: Alstad Bokförlag
ISBN: 9789152723043
Pris: 150 kr
Format: 250 x 210 mm, 85 sidor, inbunden

Torgil Rosenberg har tidigare kommit ut med två självbiografiska böcker. Den första av dem, Trots och tack vare blev vald till Årets svenska flygbok 2006. Dessa två böcker var ytterst detaljerade, vad beträffar författarens flyg- och musikaliska verksamhet. Inför hans 90-årsdag gjorde han en jubileumsbok, en resumé om sitt liv, som blev betydligt tunnare och mer övergripande. Här berörs flygandet och musiken i mindre omfattning, men desto mer om livet som småbåtsägare.

7. Vingprofiler
De förde flyget framåt

Författare: Christina Lindberg med Lennart Berns
Förlag: Aeroproduction
ISBN: 9789152740828
Pris: 395 kr
Format: A4, 223 sidor, inbunden

Christina Lindberg mottog Kernellpriset för sina flygjournalistiska insatser och för sina personporträtt år 2018. Nu har hon låtit 41 utvalda personintervjuer ingå i en bok. Dessa intervjuer baserar sig på artiklar som publicerades i tidningen Flygrevyn från mitten av 1980-talet fram till tidigt 2000-tal. Till sin hjälp har hon inkorporerat flyghistoriker Lennart Berns som svarar för biografier och bildtexter till var och en av de intervjuade personerna. Det är ett brett urval av personer vi får möta vilka har haft en stor eller mycket stor betydelse för luftfartens utveckling. Som exempel kan nämnas Erik Bratt, Richard Branson, Jan Carlzon, Pierre Clostermann, Bo Lundberg och Chuck Yeager.

8. JAS 39 Gripen
Svenskt stridsflygplan i världsklass

Författare: Flera olika författare
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
ISBN: 9789188885869
Pris: 395 kr
Format: 265 x 210 mm, 96 sidor, 12 onumrerade planscher, inbunden

Ännu en bok i serien om svenska stridsflygplan från SMB, denna gång om det hypermoderna JAS 39 Gripen. Till skillnad från tidigare så är det inte mindre än sju olika författare som har svarat för innehållet; Inge Gustafsson, Leif Kindblom, Örjan Lindström, Hans Stigsson, Samuel Palmblad, kent Zetterberg och Kjell Åhsberg.
Boken inleds med att beskriva framtagning och försäljning av Gripen-systemet. Därefter kommer ett kapitel om de mycket spektakulära haverierna med prototyperna. Sedan följer kapitel om flygplanets instabilitet, Gripen på förband, internationella övningar, Gripen i strid mot Su-27 och ett fiktivt drömscenario mot en rysk Su-34. Boken avslutas med Gripen på museum, tabeller över alla tillverkade flygplan och om incidenter och haverier.

9. Min vän Adolf Galland
Den sanna historien om Luftwaffes mest kända jaktflygare

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789188441942
Pris: 339 kr
Format: 242 x 180 mm, 464 sidor, inbunden

Adolf Galland är den mest legendariska av alla jaktflygare i Luftwaffe. Många myter och legender kringgärdar Adolf Galland. Han vann 104 luftsegrar, befordrades till inspektör för det tyska jaktflyget och flög själv det legendariska jetjaktplanet Messerschmitt 262 i strid under krigets sista veckor. Mycket som sagts och skrivits om honom är helt enkelt inte sant. Här presenteras den sanna historien om Christer Bergströms vän Adolf Galland - i mycket som Galland själv skulle ha berättat det, till viss del sådant som Galland aldrig yppade offentligt.
Detta är inte en hjälteskildring, men inte heller en moraliserande svartmålning. Här tecknas ett nyanserat porträtt av en sammansatt människa, en person som hade glimten i ögat i början av kriget, och som sakta överväldigades och demoraliserades när den bittra sanningen så småningom gick upp för honom. Men framför allt handlar det om en passionerad flygares liv i med- och motgång. Här lär man känna människan Adolf Galland.

10. 747-B - Den stora vikingen

Författare: Hans Jakobsson
Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
ISBN: 9789189243125
Pris: 395 kr
Format: 265 x 250 mm, 320 sidor, inbunden

Jetflygets revolution på 1960-talet tog människorna ut i världen. Flygplanen blev större i takt med att resandet ökade. Den första Jumbojeten kom till Skandinavien 1971, det vill säga för mer än femtio år sedan.
Boeing 747 har spelat en avgörande betydelse för flygtrafiken över Atlanten och till fjärran östern. Bokens tyngdpunkt ligger dock på användningen av flygplantypen i SAS. Från inköp, interkontinental linjetrafik och chartertrafik till fraktflyg och SAS service ombord. Boken avslutas med detaljerad individhistorik och teknisk dokumentation för SAS alla 747. För första gången berättas nu hela historien om Boeing 747 i SAS. Det är en massiv bok med mycket fakta och fantastiska bilder.

11. Från spaningstunna till gödseltunna
Minnen ur ett liv som spaningsflygare och bonde

Författare: Roland Printzsköld
Förlag: Disa Förlag
ISBN: 9789198742473
Pris: 269 kr
Format: 240 x 170 mm, 213 sidor, inbunden

Roland Printzsköld, löjtnant i flygvapnet och jordbrukare berättar ur ett långt liv. Roland spanade efter den nedskjutna DC-3:an i en SAAB S 18A. Han var spaningspilot på F 11 och flög i huvudsak S 31 Spitfire och SAAB S 29C Tunnan. Efter tolv år i Flygvapnet hade han flugit över tjugo flygplanstyper och upplevt både glädje och tragik. Nu väntade utmaningar som bonde.
Roland föddes 1923 och växte upp mellan två världskrig, som liksom det efterföljande kalla kriget präglar vår historia och nutid. Vi får en personlig skildring av hur svenskt flygvapen byggdes upp och hur jordbruket har utvecklats. Här möter vi krigets realitet, nödvändigheten av att kunna försvara riket och glädjen i att genom hårt arbete bidra till Sveriges försörjning. Flygentusiaster känner nog igen Roland från hans tid som guide på Flygvapenmuseum i Linköping och kan här läsa om ett femtiotal flygplanstyper. Det är också en berättelse om kvinnor i beredskap, spioner, förtryck, krigsfångar, omkomna flygarkollegor och medmänsklighet. Tankarna går även in i framtiden, för både försvar och lantbruk.

12. Saab 37 Viggen

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Mushroom Publications
ISBN: 9788366549722
Pris: 25 GBP
Format: A4, 208 sidor, häftad

En bok om Viggen utgiven på det polsk-engelska förlaget som producerar trevliga monografier av olika flygplantyper. Svenska sådana har under en tid skrivits av välkände Mikael Forslund och här är hans senaste om Viggen. Han har tidigare även skrivit om SAAB J 21, J 29 Tunnan och J 35 Draken och vi vet att en liknande bok om SK 60 är att vänta. Boken är som vanligt full med färgprofiler, bilder, en massa fakta och individtabeller. Alla versioner beskrivs från prototyperna till JA 37. Målgruppen för dessa typer av böcker är framförallt modellbyggare och flygnördar generellt.

13. My way
Mitt liv i hetluften världen över

Författare: Jörgen Svedberg
Förlag: Ekerlids Förlag
ISBN: 9789189323629
Pris: 214 kr
Format: 218 x 145 mm, 312 sidor, inbunden

Vi saknade höger landningsställ och måste komma in för landning omedelbart. Kallsvetten började sippra utefter ryggen och jag rös till. Så beskriver flygkaptenen Jörgen Svedberg den dramatiska nödlandningen som direktsändes av flera tv-bolag. Medierna vädrade katastrof på bästa sändningstid när den väldiga Boeing 747:an närmade sig landningsbanan. Det här var ett av det mest dramatiska ögonblicken i hans långa flygkarriär. Att han på nästa flygning med samma flygplan, dagen efter, fick fel på vänster landningsställ måste vara en på miljonen, vilket är precis det som är kapitelrubriken för det kapitlet i boken.
Följ med författaren på ett äventyr i flygbranschen som bjuder på både spänning, glädje och stora personliga utmaningar. Flygkapten Jörgen Svedberg har arbetat som pilot i 35 år. Han startade sin karriär som fjällflygare och har sedan dess arbetat på Inter Air, Transwede, för att avslutningsvis flyga de stora prestigemaskinerna Boeing 747 (Jumbo Jet) och McDonald Douglas MD-11 världen över för EVA Air i Taiwan. Idag arbetar han som utbildnings- och ledarskapskonsult med ett världsomspännande kundnät från sin bas i Taiwan.
När man först ser omslagsbilden till boken får man intrycket av en arrogant, egensinnig streber av en flygkapten som ser sig själv stå gud närmast. Detta är ingalunda fallet. Han är istället en jordnära, välutbildad och skicklig pilot med rötter i Norrlands inland som genom tillfälligheter har funnit sin livsplats på Taiwan. Och ja, det är hans hårtofs på bilderna!

14. Sverige under andra världskriget
Hemliga planer och projekt

Författare: Anders Frankson (red)
Förlag: Lind & Co
ISBN: 9789180184724
Pris: 204 kr
Format: 218 x 143 mm, 220 sidor, inbunden

Andra världskriget upphör aldrig att fascinera oss. Här får vi fördjupa oss i tio hemliga planer och dolda projekt. Hur planerade Sverige att bekämpa de tyska pansarförbanden? Fanns det hemliga spionbaser i Sverige? Hur fungerade krigsårens hemliga övervakningsimperium, Säpos föregångare Allmänna säkerhetstjänsten?
I den rikt illustrerade Sverige under andra världskriget - Hemliga planer och projekt lyfter flera av våra främsta militärhistoriska författare fram intressanta perspektiv på de dramatiska krigsåren 1939-45.
Boken innehåller flera kapitel om svenskt flyg. Det första om Saab J 21 och svensk flygindustri. Ett annat om det svenska kustförsvaret och de svenska torped- och bombflygplanen. Det sista kapitlet handlar om USA:s önskan om att upprätta flygbaser i Sverige.

15. Flygplan! och annat som flyger

Författare: Bryony Davies, Ill. Maria Brzozowska
Förlag: Ordalaget Bokförlag
ISBN: 9789174695113
Pris: 129 kr
Format: 305 x 255 mm, 48 sidor, inbunden

Boken för den lilla flygplansälskaren som kanske brukar drömma om att flyga luftballong, eller vill veta hur ett flygplan faktiskt kan flyga. Då blir det en tur genom den här boken för att upptäcka hundratals spännande farkoster. Upptäck raketer, zeppelinare, helikoptrar och allt annat som kan flyga. Här får man lära sig om de första flygande farkosterna, titta in i ett flygplan och se hur det går till på en flygplats. Här finns fantastiska scenerier att utforska och massor av detaljer att leta efter. En rikt illustrerad bok med härliga färgstarka bilder, med helikoptrar som jobbar, flyg som transporterar och annan spännande flygplansfakta.
I serien har tidigare publicerats Bilar och andra fordon på hjul.

16. Saab 91 Safir
Svenska vingar över världen!

Författare: Anders Annerfalk
Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
ISSN: 0345-3413
Pris: 300 kr
Format: A4, 192 sidor, inbunden

1990 kom den förra boken om Saab 91 Safir. Den skrevs också då av Anders Annerfalk tillsammans med Göran Bruun och Christer Sidelöv. Det har länge funnits ett behov av en uppdaterad bok och nu har den kommit, utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening som årets Flyghistoriska Revy. Det mesta är mer utfyllande med djupare beskrivningar och ett betydligt större format och omfång. Denna gången ligger fokuset i första hand på Safirens historia, försäljningen till andra länder med en hel del historiska nedslag. Då Saab Safir fortfarande är ett mycket populärt veteranflygplan med en aktiv och flexibel individhistorik så har de typiska kalenderbitaruppgifterna fått stryka på foten - vilket faktiskt inte gör något alls!

17. Daniels bok
Ett liv berättat av Kerstin Eliasson

Författare: Kerstin Eliasson
Förlag: Eget förlag
ISBN: 9789180591287
Pris: 150 kr
Format: A5, 194 sidor, häftad

En gång för länge sedan fanns det en pojke som ville bli pilot. På Ljusterö levde familjen ett enkelt liv, men drömmen var stark. Daniel Rundström tog värvning och blev mekaniker i flygvapnet på Hansorna vid F 2. Dessa byttes sedan ut mot Saab S 17BS. Efter kriget blev han flygmek i det etiopiska flygvapnet där C-G von Rosen var anställd. Hans och kompisens motorcykelresan från Etiopien till Sverige är spännande. I september 1948 är han tillbaka i Etiopien som har köpt Saab Safir. De hittar en gammal Stinson Sentinel som de köper och rustar upp. I mars 1950 får Daniel sitt etiopiska flygcertifikat. Sedan blir det eget flygbolag och krokodiljakt. Många äventyr för att sedan få jobb hos kungen i Jemen. Han flög bl a Norseman och DC-3 i Jemen.
Mot slutet av sitt liv bosatte han sig på ön Dominica i Västindien. Senare ville han att alla hans äventyr i Afrika, Jemen och Tyskland skulle bli en bok. Med hjälp av Kerstin Eliasson blev det till slut en bok. Daniel avled på Dominica fattig och anorektisk, ett tragiskt människoöde.

18. Swedish Military Aircraft 1911-1926

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Aeronaut Books
ISBN: 9781953201577
Pris: 34,95 USD
Format: 279 x 216 mm, 142 sidor, häftad

Boken handlar om de flygplan som opererades av Marinens flygväsende och Arméns Flygkompani mellan 1912 och 1926, det vill säga innan det självständiga svenska flygvapnet skapades den 1 juli 1926. Det är skilda kapitel för Marinens flygväsende och Flygkompaniet. Det finns också ett kapitel om sådana flygplan som beställdes eller föreslogs, men inte levererades. Det sista kapitlet handlar om bevarade flygplan. Appendix med färger och märkning samt svenska flygplantillverkare avslutar boken. Den innehåller 165 bilder varav 16 i färg och 19 färgprofiler.

19. Kauz Night Fighters
Dornier's first night fighters and their operations with the Luftwaffe

Författare: Mikael Olrog
Förlag: Chandos Publications
ISBN: 9781999316525
Pris: 50 GBP
Format: A4, 208 sidor, inbunden

Författaren presenterar ännu en fantastisk bok om de tyska Dornier-flygplanen. Han har tidigare skrivit om Dornier 215. Denna gång handlar det om den tyska nattjakten, Kauz I Do 17Z-7, Kauz II Do 17Z-10 och Kauz III Do 215B-5. Kauz betyder uggla för övrigt. Detta är dessutom ett ämne som är lite omskrivet tidigare. Boken beskriver den historiska och tekniska utvecklingen av dessa maskiner och deras operationer i Luftwaffe. Här varvas historien med många bilder, teckningar, data och färgprofiler av Juanita Franci.

20. Piloten

Författare: Claes Ridell
Förlag: Solentro
ISBN: 9789175658186
Pris: 175 kr
Format: A5, 260 sidor, häftad

En riktigt spännande äventyrsroman med högt tempo och massor av feel good. Vi får följa den unge Tom Lind från att vara lantbrukselev till att bli kommersiell pilot. Hans resa tar oss till Florida där han får anställning som privat pilot hos en av Amerikas rikaste affärsmän. Periodvis växlar handlingen mellan Sverige och USA vilket gör att man känner en närhet till berättelsen. Man får en kombinerad Biggles- och tv-seriekänsla när man läser den och naturligtvis slutar allt lyckligt. Bra, spännande och lättläst berättelse för både ungdomar och vuxna.

21. SE-APG Ansgar
Nordiskt Missionsflyg 1945-1950

Författare: Eric Knutson
Förlag: Narin Förlag
ISBN: 9789198703788
Pris: 210 kr
Format: 216 x 140 mm, 112 sidor, inbunden

Det nordiska missionsflyget började dramatiskt. En grupp norska missionärer satt fast på Madagaskar efter andra världskriget. Det gick inte att sända något fartyg för att hämta dem eftersom kusterna var fortsatt minerade. Jakten på ett lämpligt flygplan startade. Planet de fann fick namnet Ansgar SE-APG och kom att göra 95 flygningar varav 54 flygningar till olika delar av Afrika och 24 till Indien och Kina under åren 1945-1950. En av de tongivande piloterna i början var Carl Gustaf von Rosen.
Mer än 1 200 passagerare transporterats till och från de olika missionsfälten. Företrädare från över 32 missionssamfund över hela världen har begagnat sig av Ansgar. Efter fem år fick flygplanet andra uppgifter.
Eric Knutson har hela sitt liv samlat på information om det flygplan med vilket han som liten reste till Indien tillsammans med sina föräldrar. Som filatelist har han även samlat på brev som skickades med planet till Afrika och Indien.

22. Kalla kriget i luften
Ur ett svenskt underrättelseperspektiv
Teknik, politik och incidenter

Författare: Ulf Hugo
Förlag: Aviatic Förlag
ISBN: 9789186642099
Pris: ca 300 kr
Format: 276 x 213 mm, 212 sidor, inbunden

Det kalla kriget började 1945, när det andra världskriget slutade, och pågick till julhelgen 1991, då Sovjetunionen upplöstes. Kriget har ibland setts mest som en tid av framförallt ideologiska spänningar mellan öst och väst. Så enkelt var det inte, utan skott avlossades, flygplan sköts ned och människor dödades. Åtta svenskar dödades när flygvapnets DC-3:a sköts ned utanför Gotland sommaren 1952, men det kunde ha blivit många fler.
Mitt i detta kalla krig arbetade det svenska försvaret intensivt, för att kunna hålla en så hög beredskap som möjligt. En av de resurser som Sverige förfogade över, var en väl utvecklad teknisk underrättelsetjänst, som löpande arbetade med att på olika sätt analysera hotet från Sovjetunionen.
I boken beskrivs den militära underrättelsetjänstens verksamhet, med ett fokus på den tekniska underrättelsetjänsten. Tyngdpunkten ligger inom det flygtekniska området där svenska analyser regelbundet väckte internationell uppmärksamhet. Ett område som tidigare var synnerligen sparsamt beskrivet är materielundersökning, alltså teknisk undersökning av utländsk militär materiel, för att kunna fastställa dess förmågor, prestanda och begränsningar.

23. Wennerström-affären
En spionhistoria

Författare: Simon Olsson
Förlag: Historiska Media
ISBN: 9789180500654
Pris: 185 kr
Format: 205 x 133 mm, 157 sidor, häftad

Gripandet av överste Stig Wennerström i juni 1963 kom som en chock för de flesta svenskar, inte minst för hans kollegor inom flygvapnet. Att en av oss, en officer och gentleman, skulle spionera för Sovjetunionen var en otänkbar tanke. Spioneriet hade pågått i minst femton år och under denna tid hade Wennerström haft närmast fri insyn i den hemliga svenska försvarsplaneringen.
Levande och insiktsfullt skildrar Simon Olsson Wennerströmaffären - ett av det svenska 1900-talets allvarligaste spionfall. Överstens spioneri kom att orsaka skador som kan sägas ha räknats i procent av statsbudgeten. Exakt vilka hemligheter han avslöjade är än idag sekretessbelagt, men hans spioneri rörde för svensk del flygvapnets krigsplanering och luftförsvar bland mycket annat.

24. En Svensk Focke-Wulf 190
En dramatisk svensk-tysk flyghistoria

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789188441324
Pris: 189 kr
Format: 210 x 138 mm, 96 sidor, häftad

Focke-Wulf 190 var ett av de mest legendariska tyska jaktflygplanen under andra världskriget. Det flögs av många av de stora essen. Just den flygplansindivid som denna bok handlar om tillverkades i Tyskland 1944 och flögs av ett av de största tyska flygaressen, Franz Eisenach, med 129 luftsegrar. En annan pilot, Ludwig Nitsch, flög maskinen till Sverige – där han gifte sig med dottern till bonden som ägde åkern han nödlandat på!
Idag flyger flygplanet återigen – i svensk ägo och i Sverige! Detta är historien om hur vi fick en flygande Focke-Wulf 190 från andra världskriget till Sverige. Det är också den dramatiska historien om flygplanet och flygaressen som flög just detta flygplan under kriget. Det är en historia som involverar ond, bråd död, kärlek, en dramatisk flykt undan sovjetisk fångenskap – och flyg. Dessutom presenteras den likaledes dramatiska historien om hur flygplanet återuppstod från skrothögen, och hur den efter tusen sorger och bekymmer äntligen flyger igen i Sverige. En fullkomligt unik historia.
Flygplanet är en replika. Frågan man ställer sig är hur mycket originaldelar den innehåller? Svaret får man i boken. Den är rikt illustrerad med bl a unika färgbilder.

25. Lyft och lär: Allt som flyger

Författare: Paul Virr och Nicholas Hardcastle
Förlag: Lind & Co
ISBN: 9789180184816
Pris: 139 kr
Format: 287 x 227 mm, 16 sidor, inbunden

I denna faktaspäckade lyft-på-fliken-bok kan du lära dig massor om alla sorter flygfarkoster, från de första luftballongerna till dagens jetplan. De detaljrika illustrationerna och spännande faktatexterna beskriver flygandets historia, från de allra tidigaste flygförsöken, via zeppelinare och de första flygplanen till jumbojets och rymdfärjor. Här berättas om uppfinnarna bakom alla olika flygmaskiner, om människorna som flög dem och om viktiga händelser i flygandets historia. Dessutom finns det över 75 flikar att lyfta på och sidor att vika ut för att se ännu fler bilder och läsa ännu mer spännande fakta. Det här är en bok som räcker länge det finns alltid något nytt att upptäcka. Lyft och lär Allt som flyger kombinerar fakta och lekfullhet och inbjuder till lärande på ett lustfyllt och kreativt sätt. Boken är ämnad för barn 6-9 år.

26. Svenska flygare mot Hitler
Frivilliga i Royal Air Force 1939-45

Författare: Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg
Förlag: Lind & Co
ISBN: 9789180182409
Pris: 214 kr
Format: 216 x 143 mm, 223 sidor, inbunden

Över ett dussin svenskar lyckades trots många hinder bli flygare på brittisk sida under andra världskriget. De upplevde några av 1900-talets största flyghistoriska milstolpar i strid mot tyska Luftwaffe, liksom fantastiska äventyr på marken. Vi får också möta tre svenska kvinnor som kom att spela viktiga men märkligt bortglömda roller för flygutbildning och flygledning på brittisk sida. Det står även klart att flera piloter inom svenska flygvapnet försökte lämna Sverige för att bli piloter i Royal Air Force. Det här är boken om verkliga svenska Biggles-piloter, men också om hur illa de överlevande flygarna passade in i det "neutrala" Sverige och om svenska folkets paradoxala entusiasm för den fiktive karaktären Biggles.

27. Elegance and Versatility
Junkers Light Aircraft K 16 to A 50 Junior

Författare: Lennart Andersson
Förlag: European Airlines
ISBN: 9788293450245
Pris: 375 kr
Format: A4, 248 sidor, inbunden. Text på engelska.

Denna bok handlar om alla mindre Junkers-flygplan som konstruerades under samma period som Junkers F 13, G 24, W 34 och Ju 52/3m. Junkers K 16 kunde bara ta två man, en serie tvåsitsiga skolflygplan som började som Junkers T 19. A 20 utvecklades till A 35 som tillverkades i ett stort antal och var i tjänst i många länder. De flesta var militärflygplan, men flygplantypen användes också som nattpostflygplan och som väderflygplan i Tyskland. Junkers H 21 och S 22 konstruerades och tillverkades åt Sovjetunionen. Det tvåsitsiga Junkers K 47 var Junkers första metallkonstruktion utan korrugering, vilket var typiskt för alla Junkersflygplan. Den största kunden var Kina, som tidigare hade köpt ett antal militära Junkers K 53, en militär version av A 35. Slutligen, Junkers A 50 Junior var avsedd för den ökande marknaden av civila småflygplan. Den byggdes i stora antal och fann köpare runt hela världen. Den blev särskilt berömd för ett antal långdistansflygningar gjorda av kända flygare inklusive kvinniga sådana, t ex Marga von Etzdorf. Denna bok är teknisk- och historisk flygnostagi!

28. The Sichuan Air Force in China

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-förlaget
ISBN: -
Pris: 0 kr
Format: E-bok A4, 57 sidor, text på engelska

Ännu en E-bok i författarens serie om provinsiella flygvapen i Kina under 1920-1930-talet.
1929 köpte härskaren i Sichuan, Liu Xiang, det första flygplanet, en American Eagle A-129 med en 100 hk Kinner-motor och en Waco Model 9 som hade en 90 hk Curtiss OX-5. Andra franska och amerikanska typer följde. Sichuanprovinsen var i linje med Chiang Kai Sheks regering i Nanjing och Liu Xiangs trupper kallades den 21:a armén i centralregeringens styrkor, så formellt sett fanns det aldrig ett Sichuan Air Force. Men som i de flesta kinesiska provinser vid denna tid var verkligheten annorlunda. Även om Nanjing försökte förhindra det, skaffade starka och mäktiga krigsherrar sina egna flygplan och organiserade mer eller mindre oberoende flygenheter och Sichuan var inget undantag.

29. The SAAB JAS 39 Gripen

Författare: Andy Evans
Förlag: Phoenix Scale Publications
ISBN: 9781739772543
Pris: 15 GBP
Format: A4, 96 sidor, text på engelska

En bok om Gripen från det brittiska förlaget Phoenix Scale Publications. Den ingår i serien Real to replica, Blue series och är främst en ispirationskälla för plastmodellbyggare. För övriga är den en trevlig bilderbok med massor av bilder av Gripen i olika skepnader. Efter ett introduktionskapitel följer kapitel om flygplanets utveckling från JAS 39A till F, vapensystem, Gripen i tjänst samt export till olika länder. Därefter färgprofiler och ett walkaround-kapitel med massor av detaljbilder. Boken avslutas med Gripens specifikationer och ett kapitel om plastmodellbygge.

30. Luftwaffe Fighter Aircraft
Profile book no 13

Författare: Claes Sundin
Förlag: Centura Publishing
ISBN: 9789198731316
Pris: 450 kr
Format: Liggande A4, 136 sidor, inbunden.

Clas Sundin är tillbaka med ännu en profilbok om tyska jaktflygplan under andra världskriget. 130 profiler av en mängd olika ensitsiga jaktplanstyper, de flesta flugna av Experten, dvs ess, många välkända och en hel del mindre kända. Dessutom har han tagit med 140 andra illustrationer, ett tre sidors stort utökat index med de Luftwaffe jaktpiloter och de olika förband som har med sina plan i författarens böcker. Boken innehåller informativa texter som är historiskt kittlande och som sätter profilerna in i ett historiskt sammanhang.

31. Saab-minnen
Del 33

Författare: Veteranklubben Saab
Förlag: Veteranklubben Saab
ISBN: 9789152761991
Pris: 150 kr
Format:A4, 112 sidor, häftad.

Ur innehållet:

 • Hatten av för Tunnan
 • Tolv diagram som räddade svensk flygindustri
 • Virvelströmningen över Saab 35
 • J 21 vs J 22 och annat tänkvärt
 • Stryktålig Drake!
 • Esrange
 • Mätningar vid flygplansutprovning 1948
 • Saab 340, Saab 2000 och CASA 3000 - en möjlighet?
 • Sjögripen - När Gripen gick till sjöss
 • GlobalEye - Provflygplan och provutrustning
 • När New Sweden slog Kookaburra III
 • Högalfa och spinn
 • 32. Den sista resan
  Per Aspera Ad Astra

  Författare: Lars Gibson
  Förlag: Galleria Rusticana förlag - norderport@gmail.com
  ISBN: 9789185803972
  Pris: 300 kr
  Format:A4, 120 sidor, inbunden.

  Lars Gibson har börjat, som hans säger, sin sista resa - i varje fall i bokform. Han gav ut tio stycken s k Flygskrönikor under åren 1999-2007. Efter flera år kom ett häfte med titeln Jorden runt på 80 år. Senare, två mindre häften, Näst sista varvet jorden runt med start och målgångi Visby respektive Allra sista varvet jorden runt med final på Gotland. Därefter har det varit lugnt tills nu. Denna gång är det en inbunden bok i A4-format.
  Detta är en resa genom Lars Gibsons liv där många ögonblick, var och ett, bildar många små kapitel i denna högst självbiografiska bok. Ett mycket händelserikt liv, skall tilläggas, där huvudpersonen aldrig är långt borta med sin lite underfundiga humor. Några berättelser har vi läst förut, men de flesta är nya eller utökade.

  33. S A Andrée - ingenjören och polarfararen

  Författare: Håkan Jorikson
  Förlag: Carlssons Bokförlag
  ISBN: 9789189065482
  Pris: 290 kr
  Format:250 x 175 mm, 415 sidor, inbunden.

  Det har skrivits åtskilliga böcker om S A Andrées legendariska och sorgesamma polarexpedition, men inte alls lika mycket om honom själv. De böcker som främst handlar om huvudpersonen själv ligger långt tillbaka i tiden, till åren strax efter avresan och därefter i anslutning till fyndet vid Vitön 1930. Sedan dess har mer och nytt material dykt upp därför finns det mer att berätta, vilket här sker. Vid pennan sitter Håkan Jorikson, till vardags chef för Grenna Museum Andréexpeditionen Polarcenter. En strategisk placering ifråga om insamlande av fakta och material.
  I denna första biografi berättas om hela den kommande hjältens liv, hans uppväxt, intressen och utbildning till ingenjör. Här fås därför en helhetsbild av Andrée hans vuxenblivande och specialintressen. Stundvis var han lika uppmärksammad för sina politiska åsikter och ställningstaganden som för sina ballongfärder. Därför får läsaren här en helhetsbild av människan, hans göranden och låtanden, hans förälskelser och sökande efter förkovran liksom hans förvandling från privatmannen till den offentliga personen. Det är en berättelse från August till S A Andrée. Skildringen sätter punkt 1904 vid hans försvinnande och dödförklaring.

  34. Drönare / UAS - teknik och förmågor

  Författare: Stig Rydell och Mats Olofsson
  Förlag: Kungl. Krigsvetenskapsakademin
  ISBN: 9789188581365
  Pris: 290 kr
  Format: 220 x 150 mm, 384 sidor, mjukband.

  Drönare – flygfarkoster utan pilot ombord – har fått enorm uppmärksamhet på senare år. Snabb teknikutveckling har gett omfattande militär användning, men även civilt sker utveckling på bred front för exempelvis jord- och skogsbruk, övervakning, eftersökning och transporter. Sverige har goda förutsättningar att inta en framskjuten position.
  Den nya boken Drönare/UAS – teknik och förmågor med Stig Rydell som huvudredaktör och Mats Olofsson som redaktör belyser drönare och UAS (Unmanned Aircraft System) med ambitionen att beskriva olika aspekter av utvecklingen. Boken, i vilket mer än tjugo experter medverkar som författare, har möjliggjorts genom välvilligt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet och Källvikenstiftelsen.