Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juni föregående år till 31 maj innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2019 - 2020

1. Bromma upp och ner - då och nu

Författare: Jan Berggren, Mats Ekdahl och Göran Nilzén
Förlag: Carlssons Bokförlag
ISBN: 9789173319560
Format: 250 x 170 mm, 183 sidor, inbunden.

1936 invigdes Sveriges största och modernaste flygplats - Bromma Flygplats. Sedan dess har flygplatsen efter hand blivit något av en ö i en allt tätare bebyggelse. Framtiden är oviss. Här berättas flygplatsens historia, alltifrån planering, arkitektförslag och vad som hänt under decenniernas gång.
Boken är uppdelad i tre delar. En del per författare. I den första beskriver Jan berggren tullhanteringen på Bromma under årens lopp. I del 2 gör Göran Nilzén några nedslag i flygplatsens historia under andra världskriget bl a om kurirtrafiken, Bernt Balchen och operation Sonnie, spionverksamhet, montering av FFVS J 22 och Sveriges inköp av amerikanska Mustangflygplan. I del 3 berättar Mats Ekdahl om människorna som passerade Bromma, om flygfrakt, flygvärdinnor, tidningsflyg och charterflyg.

2. De kanadensiska bombflygarna och Leksands IF

Författare: Lars Ingels
Förlag: Idrottsförlaget
ISBN: 9789188483171
Format: 236 x 177 mm, 248 sidor, inbunden.

Detta är den fascinerande berättelsen om de kanadensiska bombflygarna som spelade en hel ishockeysäsong i Dalarna under andra världskriget. Ishockeyn fick därmed sitt genombrott i länet och publikrekord sattes. Spelarna kom med Halifax- och Lancasterflygplan som efter bombuppdrag över Tyskland, blev tvingade att nödlanda i Sverige. Boken är inte bara en berättelse om de kanadensiska flygarna, men framför allt svensk idrottshistoria när det gäller ishockey och i viss mån, bandy. Historien till varje enskilt flygplan med kanadensare i besättningen, beskrivs ingående. En intressant sak med kanadensarna är att ingen av dem var riktiga ishockeyspelare hemma i Kanada!

3. Pacific Fighter Aircraft
Profile book no 9

Författare: Claes Sundin
Förlag: Centura Publishing
ISBN: 9789198244366
Format: Liggande A4, 136 sidor, inbunden. Text på engelska.

Ännu en fantastisk profilbok från Claes Sundin, den nionde i ordningen. Denna gång visar han 130 flygplansteckningar från andra värdskriget i Stillahavs-området. Det är flygplan från USA, Japan och Storbritannien som presenteras. Varje profilteckning ackompanjeras av en kort text om förebilden. Det är förvånansvärt att så fina färgteckningar har framställts med endast svartvita fotografier som förlaga.

4. Döderhultarn
- Konstnären som älskade att flyga

Författare: Sven-Olof Olson
Förlag: Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
ISBN: -
Format: 249 x 175 mm, 24 sidor, häftad.

I årets medlemspaket från Östergötlands Flyghistoriska Sällskap,ÖFS, fick medlemmarna förutom en tidning och en bok, också häfte nummer 2 i ÖFS Ikaros bokserie. Detta handlar om Döderhultarn, Axel Petersson som under 1910-talet fick följa med på ett antal flygturer från Malmen. Det han är mest känd för är sina gubbar täljda i trä. Författare är f d Flygvapenchef Sven-Olof Olson som har ett indirekt förhållade till Döderhultarn då de båda var födda i Oskarshamn. Sven-Olofs far kände Axel Petersson ganska väl, men Sven-Olof fick aldrig själv träffa Döderhultarn då han avled året innan Sven-Olof föddes. Hans far har dock berättat om honom.
Häftet beskriver Döderhultarns liv och de flygningar han gjorde, främst på Malmen. Han skänkte också ett stort antal snidade gubbar till flygarna på Malmen. Många av dessa finns nu utställda på Flygvapenmuseum.

5. Saab AJ37 Viggen
Flying with the Swedish Air Force

Författare: Duke Hawkins
Förlag: HMH Publications
ISBN: -
Format: 240 x 240 mm, 84 sidor, häftad. Text på engelska.

Det har kommit ett bildhäfte om Saab AJ 37 Viggen. Det står visserligen AJ37 på en del utgåvor av häftet, men bilder finns också av andra versioner bl a Sk 37. Totalt innehåller häftet mer än 240 bilder. Många detaljbilder som är perfekta för modellbyggare. Häftet medföljer också i en dubbelbyggsats av Viggen i skala 1:72 från plastmodelltillverkaren Special Hobby. Bilderna i häftet visar i huvudsak Swedish Air Force historical Flights två Viggenflygplan, deras AJ och Sk 37 Viggen. Häftet har nummer 007 och ingår i en serie liknande häften med moderna stridsflygplan.

6. Dödspilotens son
- ett dokumentärdrama

Författare: Åke Stolt
Förlag: DIBB Förlag
ISBN: 9789198478723
Format: 215 x 151 mm, 204 sidor, inbunden.

Dödspilotens son är boken om Karl-Erik Karle Thellman, propellersnickare på Malmen i femtio år. Det är boken om flygets barndom och livet i både det civila och det militära Malmen i början av det förra seklet. Från första parkett kunde Karle följa flygets framväxt, den tekniska utvecklingen, piloternas mödor, hjältedåd och alltför många dödskrascher. Länge anade han att det var något fel i hans liv; han kände sig utanför, kärlekslös och undanskuffad. Flygarna blev hans vänner när andra svek, flygplanen blev hans stora kärlek och han utvecklade en märklig egenhet som kunde rädda liv. Den här boken skildrar en dramatisk och spännande tid i utkanten av Linköping. Den innehåller flera märkliga levnadsöden och tragedier. Karle förde noggranna anteckningar över sitt liv, om människorna och flygplanen. Han publicerade också en del av sina minnen och åtskilliga initierade flygartiklar i bland annat Östgöta Correspondenten. Detta material och mer personliga dokument och berättelser har legat till grund för den här boken. Karle var morbror till bokens författare.

7. Från B 3 till Gripen
- Blekinge Flygflottilj F 17 - 75 år

Författare: Bengt Andersson och Anders Carlsson red.
Förlag: F 17 Kamratförening och Blekinge Flygflottilj
ISBN: 9789151905853
Format: A4, 232 sidor, inbunden.

En ny jubileumsbok som togs fram i samband med Blekinge Flygflottiljs 75-årsjubileum 2019. Den förra kom för 25 år sedan och hade en liknande titel, Från B3 till Jaktviggen. Den nya boken skiljer sig i sin uppbyggnad från de traditionella flottiljböckerna. Boken är omfattande och beskriver hela flottiljens historia från uppbyggnaden 1944 fram till idag med alla dess verksamheter. Den är rikt illustrerad med massor av bilder.

8. Svenska Flygvingar under 100 år

Författare: Anders Skötte
Förlag: Eget Förlag
ISBN: 9789151915371
Format: A4, 173 sidor, inbunden.

Anders Skötte är samlare av flygarvingar och befälstecken mm. Han har nu tagit fram en omfattande samlarguide för detta smala ämnesområde. Han beskriver i detalj alla de flygvingar som används och har använts av Flygvapnet, Militärpolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Rikets Allmäna Kartverk, FFK, fallskärmsjägare m fl. De olika märkena visas mycket detaljerat med framsidor, baksidor, märkningar, stödplattor, muttrar, askar mm. Många vingar har proveniens och deras historia redovisas också.

9. Halmstad City Airport
- 75 år i hetluften

Författare: Kent Johansson
Förlag: Halmstad Flygplats
ISBN: 9789151920795
Format: 220 x 210 mm, 112 sidor, inbunden.

En jubileumsbok om Halmstad flygplats som 2019 fyllde 75 år. Hallands flygflottilj, F 14 byggdes 1944 och var i operativ drift fram till 1961. 1958 kom civilflyget till platsen. Boken beskriver endast den civila flygplatsens utveckling, även om några militära nedslag görs. Det är mest den nyare tiden som avhandlas. Alla olika funktioner som finns på Halmstads moderna flygplats beskrivs.

10. The Messerschmitt 210/410 story

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Fonthill Media
ISBN: 9781781557310
Format: 248 x 172 mm, 208 sidor inbunden. Text på engelska.

Messerschmitt Bf 110 vidareutvecklades till Messerschmitt Me 210 som visade sig vara en misslyckad konstruktion. Man gick tillbaka till ritbordet och skapade Me 410 som blev accepterat av Luftwaffe. Den användes som tungt jakt- och spaningsflygplan. Mer än 1500 flygplan byggdes av de båda typerna. Ett kapitel om Arado Ar 240 finns också med. Den var Messerschmitts enda konkurrent, men blev för tekniskt avancerad.
Man imponeras av att författaren har lyckats få fram så mycket fakta om dessa ändå lite udda flygplantyper. I slutet finns också en omfattande Werknummerlista.

11. Luftwaffe 1944-1945, Luftwaffe 1955-1991

Författare: Magnus Ullman
Förlag: Eget Förlag
ISBN: 9789198362756
Format: 176 sidor inbunden.

Här kan du läsa om dramatiska luftstrider och flygattacker i krigets slutskede och hur överlägsna de tyska stridspiloterna och stridsflygplanen var. Vidare skildras i boken hur de allierade direkt efter kriget slogs om att ta över tyska stridspiloter och flyg- och robotkonstruktörer till sina länder och hur det nya Luftwaffe på krav från främst USA sattes upp 1955 och vars ledning under många år utgjordes av flyghjältar från andra världskriget.
Vid första anblicken en vacker och innehållsrik bok. Med vackra illustrationer och mycket bilder. I boken finns ca 130 oljemålningar, fotografier och kartor, nästan alla i färg. Tyvärr så är den så full av fel att det blir jobbigt att läsa för de som är nördigt flygintresserade. Tittar man i litteraturförteckningen så är det visserligen idel kända författare. Hälften av alla bilder kommer från Wikipedia, det säger kanske en del.
Författaren är advokat i Stockholm och har mest skrivit marinlitteratur och böcker med Stockholmsanknytning tidigare. Helt klart är att Flyg har han ingen egentlig kunskap om! Men det är en vacker ligga-framme-bok...

12. Pilot i den danska brigaden i Sverige under andra världskriget
Svensk-dansk flyghistoria

Författare: Aage Sandqvist
Förlag: Books on demand
ISBN: 9789174631487
Format: 214 x 136 mm, 200 sidor häftad.

Under andra världskrigets andra hälft började Sverige tillhandahålla hjälp till sina två fränder, Norge och Danmark, i form av s k polisläger, där flyktingar från dessa två länder kunde samlas och förbereda sig för ett återtåg till sina hemländer när tyskarna förväntades ge upp. I hemländerna skulle dessa polistrupper återställa ordningen i samhället. Allteftersom tiden gick ändrades karaktären från att vara polistrupper till att mer och mer bli reguljära trupper, med enklare vapenutrustning. Den s.k. Danska Brigaden bestod så småningom av nära 5000 danska flyktingar, placerade i olika läger runt om i Sverige.
Bland dessa danska flyktingar fanns ett dussintal danska piloter som i största hemlighet blev placerade två och två på olika svenska flygflottiljer där de fick utbildning på Sveriges främsta stridsflygplan, nämligen störtbomplanet Saab B 17. I krigets sista dagar samlades dessa piloter på flygflottiljen F7 Såtenäs där de bildade Den Danska Brigadens Flygstyrka vars huvudsyfte var att stödja Den Danska Brigadens återtåg till Danmark med de enda verkligen slagkraftiga vapen som brigaden fått tillgång till av Sverige. Den 5 maj 1945 stod åtta danska piloter med åtta danska tekniker som signalister framför åtta B 17-flygplan som under natten försetts med danska nationalitetsbeteckningar, redo att flyga mot Köpenhamn. En av dessa piloter var löjtnant Carlo Hjalmar Sandqvist.

13. Circus Dahl
Minnesblad från Flygvapnets första Reservflygskola RFS I

Författare: Agne Högstedt, Göran Westerlund (Red.)
Förlag: Coniciet AB, info@coniciet.se
ISBN: 9789151932118
Format: ca A4, 60 sidor häftad.

Agne Högstedt var en skicklig tecknare och var känd som skribent under psedonymen Flygstedt. Han var med och skolade på Hammars backar, tog motorflygcertifikat och hamnade under beredskapen på Flygvapnets första reservflygskola på Bulltofta. I december 1939 påbörjade han sin grundflygutbildning, GFU och i april 1940 tog han examen vid reservflygskolan. Han kom till F 6 i Karlsborg för GFSU. I februari 1941 genomfördes en stor övning i övre Norrland. Vid en spaningsflygning kolliderade hans B 4 med isen och han omkom.
Under sin tid vid reservflygskolan hade han ritat en hel del karikatyrer av sina kurskamrater och chefer. Dessa gav han ut i en bok i slutet av november 1940. Efter hans död annonserade brodern ut restexemplar av boken. Den har varit i stort sett omöjlig att hitta antikvariskt varför författare Göran Westerlund beslutade att ge ut den på nytt. Boken är utgiven i en begränsad upplaga till första reservflygskolans och Agne Högstedts minne, i första hand för speciellt flyghistoriskt intresserade.

14. Black Cross/Red Star - Air war over the eastern front
Volume 4 Stalingrad to Kuban

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789188441218
Format: 220 x 210 mm, 360 sidor inbunden. Text på engelska.

Bokserien Black Cross/Red Star anses vara ett standardverk som beskriver krigsflygning på östfronten under andra världskriget. Det unika med serien är att den berättar den detaljerade historien ur båda sidors perspektiv. Bokserien baserar sig på noggrann forskning av både tyskt och sovjetiskt arkivmaterial såväl som intervjuer med veteraner som deltog i kriget. Black Cross/Red Star, Volym 4 täcker i detalj perioden från vintern 1942-1943 till och med våren 1943. Boken innehåller 380 bilder av vilka många inte har publiserats förut och färgprofiler av Jim Laurier.

15. The Fokker Fours
Fokker F-32, F.XXXVI, F.XXII and four-engined projects

Författare: Rob J M Mulder
Förlag: European Airlines
ISBN: 9788293450054
Format: A4, 384 sidor inbunden. Text på engelska.

Detta är boken om Fokkers fyrmotoriga passagerarflygplan, F-32, F.36 och F.22. I Sverige hade AB Aerotransport en Fokker F.XXII med namnet Lappland. Hela dess historia ingår som ett kapitel i boken på nästan femtio sidor. För övrigt innehåller boken kapitel om respektive, Fokker F-32, Fokker F.XXXVI och KLM:s tre Fokker F.XXII. Två Fokker F.XXII och en F.XXXVI användes av RAF under kriget som flygade lektionsal och transportflygplan. Det sista kapitlet handlar om Fokkers olika fyrmotoriga projekt. Boken avslutas med index och Juanita Franzis fantastiska färgprofiler. Som vanligt när det gäller författarens böcker så är detaljrikedommen i hans beskrivningar mycket hög!

16. Flyg som svalor, tranor eller Gööken
En segelflygares memoarer

Författare: Bengt Göök
Förlag: Books on Demand
ISBN: 9789177856153
Format: A5, 112 sidor inbunden.

Den här boken är skriven av en av Sveriges största flygare, inte till kroppshydda utan till hans stora kärlek och passion för segelflyg. Bengt Göök fascinerades redan som liten av fåglarnas flykt, började flyga när han var 16 år och på den vägen har det varit ända fram till 2018 då problem med ögonen till slut stoppade honom. I boken berättar Bengt om många av sina upplevelser: Molnflygning, utelandningar, tävlingar, vinschning och om arbetet med den uppskattade Göök-vagnen som gav honom smeknamnet Åsa-Nisse.
Boken rekommenderas för alla som på något sätt är intresserade av flyg. Men visst finns ämnen för en uppföljare? T.ex. om hur han på egen hand byggt en Windex med egen motor och om alla spännande tävlingar utomlands. Och så tycks Bengt ha glömt allt vad han har gjort för att hjälpa andra flygare och sin klubb som förebild, klubbtränare och sponsor.

17. De som aldrig kom hem
Omkomna flygare i Flygvapnet under kalla kriget 1946-1989

Författare: Göran Jacobsson och Alf Ingesson Thoor
Förlag: Norlén & Slottner
ISBN: 9789188503671
Format: A4, 334 sidor inbunden.

Syftet med denna bok är att för första gången genomföra en djupare undersökning och analys av de haverier med dödlig utgång som skedde mellan åren 1946 och 1989. Det är också ett försök att för allmänheten på ett begripligt sätt klarlägga vad som egentligen hände. Och inte minst, ge de flygare som omkom en egen historia – alla de flygare vars namn nu finns på väggen i Flygvapnets minneshall.
Boken är uppdelad i tre olika perioder. Blandepoken 1946-1954, reaepoken 1955-1963 och nedgångsepoken 1964-1989. Detta för att kunna göra statistiken jämförbar. Av samma anledning är inte perioden från maj 1945 till 1946 medtagen. Olika typer av statistik finns med genom hela boken. Ett eget kapitel om detta finns också med i slutet. Efter ett antal inledande och förklarande kapitel presenterar man de olika haverirapporterna i kronologisk följd. Vissa är mer utförliga än andra. Samtliga, utom en, presenteras med bild av de omkomna. Boken avslutas med register över alla flygare, alla omkomna och alla havererade flygplan.

18. Segelflyg i går och i dag
En antologi om segelflyg under 100 år

Redaktion: Robert Danewid, Bernt Hall, Lennart Lagerfors, Björn Svensson
Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
ISSN: 0345-3413
Format: A4, 264 sidor inbunden.

Årets flyghistoriska revy från Svensk Flyghistorisk Förening handlar om segelflyget i Sverige genom hundra år. Den är ett samarbete mellan SFF, Segelflygets Veteransällskap (SVS) och Segelflygförbundet (Segelflyget). En redaktionsgrupp bestående av Björn Svensson (SFF), Bernt Hall (SVS), Lennart Lagerfors (SVS) och Robert Danewid (Segelflyget) har under närmare två års tid jobbat med att skriva och sammanställa artiklar till boken.
Den inleds med att sammanfatta det tidiga glid- och segelflyget i, framförallt, Tyskland. Sedan följer ett kapitel om de tidiga motsvarande försöken i Sverige, om några svenskars besök på Wasserkuppe och Hamiltons flygskola på Hammars backar. Efter ett kort kapitel om den svenska segelflygstarten i Göteborg hoppar man fram till Segelflygskolan på Ålleberg. Här är tydligen redaktörerna helt fokuserade på detta för de har hoppat över ett mycket viktigt kapitel i det svenska segelflygets historia, nämligen om Heinrich Kipp och verksamheten i Norrköping som var av mycket stor betydelse för den fortsatta utveckligen. För övrigt så är detta en förträfflig antologi om det svenska segelflygets historia, om man bortser från ett par mindre faktafel.
Boken innehåller historien, fakta och berättelser av de som var med då och nu och är rikt illustrerad med bilder.

19. Flyg idag
Flygets årsbok 2019

Författare: Fredrik Dahl red.
Förlag: Flygboken.se
ISBN: 9789197880398
Format: 246 x 165 mm, 160 sidor inbunden.

Beskrivning saknas från förlaget, men vi antar att boken är uppbyggt likt tidigare utgåvor med kapitel av olika författare.

20a. Surplus: Amerikanska överskottsfordon i svenska krigsmakten
Del 1 - GMC och Brockway

Författare: Leif Hellström
Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
ISBN: 9789187695810
Format: 265 x 210 mm, 200 sidor inbunden.

Efter andra världskriget köpte försvaret in närmare 3 000 amerikanska överskottsfordon; dels för att snabbt förbättra sin rörlighet i terrängen och dels som en bas för olika specialfordon som ibland fanns kvar i tjänst i årtionden. Hela historien från 1940-talet till 2000-talet presenteras här för första gången i text och bild, med detaljer om både kända och okända fordon. Del 1 har med GMC-bilarna, som fanns i ett 50-tal versioner, och de tunga Brockway-dragbilarna som speciellt blev kustartilleriets favorit.
Det är många amerikanska surplusfordon som har tjänstgjort på Flygvapnets flottiljer och flygbaser.

20b. Surplus: Amerikanska överskottsfordon i svenska krigsmakten
Del 2 - Dodge, Weasel med flera typer

Författare: Leif Hellström
Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
ISBN: 9789188605184
Format: 265 x 210 mm, 224 sidor inbunden.

Del 2 täcker dels de olika versionerna av Dodge-jeeparna, både 4 x 4 och 6 x 6, och dels mindre vanliga märken som Autocar, Mack, Ward LaFrance, Willys, med flera. Dessutom beskrivs band- och släpfordon tillsammans med de fåtaliga brittiska och tyska fordon som kom till Sverige.
Det är många amerikanska surplusfordon som har tjänstgjort på Flygvapnets flottiljer och flygbaser.

21. Tyska flygare under andra världskriget
Veteranernas berättelser Del 3

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789188441393
Format: 218 x 163 mm, 224 sidor inbunden.

Del 3 av Tyska flygare under andra världskriget är en fortsättning på berättelsen om livet för några av de tyska jaktflygarässen. Bokens första tredjedel berättar historien om Johannes Steinhoff. Därefter om Günther von Maltzahn, Klaus Häberlen och Hermann Göring. Sedan följer en redogörelse om det negativt omtalade Messerschmitt Bf 110 som i själva verket var ett av Tysklands bästa stridsflygplan.
Varje kapitel avslutas med en serie bilder som illustrerar innehållet. Boken avslutas med ett antal appendix, noter, källförteckning och register. Detta är en s k Multimediabok och innehåller länkar till filmer på Internet.

22. Ing. E. Sparmann's Flygplanverkstad Stockholm
Lilla Essingen 1933-1938

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Mikael Forslund Produktion
ISBN: 9789151902944
Format: A4, 240 sidor inbunden.

Österrikaren Edmund Sparmann var ett tekniskt geni redan från unga år. Under första världskriget arbetade han som konstruktör och provflygare hos Albatroswerke, senare Phönixwerke. Han kom till Sverige sommaren 1919 med två Phönixflygplan, jaktflygplanet Phönix D.III och det tvåsitsiga spaningsflygplanet Phönix C.I, senare populärt kallad Dront. Flygkompaniet och senare, Flygvapnet hade dessa två typer i tjänst under många år byggda på licens. Sparmann blev sedermera anställd vid Centrala Flygverkstaden på Malmen som konstruktör och provflygare. 1933 startade han Ing. E. Sparmann's Flygplanverkstad på Lilla Essingen i Stockholm. Där konstruerade han och byggde det flygplan han kom att bli mest känd för, Sparmann S 1 - Sparmannjagaren. Boken beskriver Sparmanns liv, hans konstruktioner och naturligtvis hela historien om den lilla Sparmannjagaren. Som vanligt när det gäller Mikaels böcker så innehåller den massor av unika och fantastiska fotografier, men också många ritningar av, framförallt, Sparmann S-1, men också en del intressanta dokument i faksimil. Ett stort minus är att boken saknar litteratur- och källförteckning samt personregister.

23. Northrop A-17
Warplane plus No. 01

Författare: S. Rivas, A. Tincopa, N. Braas, E. Hoogschagen
Förlag: Lanasta Violaero
ISBN: 9789086162710
Format: 220 x 270 mm, 164 sidor häftad. Text på engelska.

Northrop A-17 utvecklades från Northrop Gamma och var ett enmotorigt, tvåsitsigt lätt bombflygplan som byggdes av Northrop 1935 för U.S: Army Air Corps. Under andra världskriget användes det bl a som övningsflygplan av piloter som senare skulle till krigets Europa. Typen användes bl a i det norska träningslägret Little Norway i Kanada. Exportvarianten 8A tjänstgjorde i en rad olika länder, Storbritannien, Sydafrika, Kanada, Norge, Argentina, Peru, Nederländerna, Irak och Sverige. Som vi vet så licenstillverkades ett stort antal B 5 av ASJA/SAAB.

24. Ambulansflygaren

Författare: Cristina och Tore Öberg
Förlag: Böcker från norr
ISBN: 9789151933443
Format: 250 x 210 mm, 186 sidor inbunden.

Boken Ambulansflygaren är berättelsen om den legendariske ambulansflygaren Allan Norberg, som var verksam i norra Sverige under åren 1938 till 1945. Flygvapnet utsåg fanjunkare Norberg vid F 4 på Frösön till ambulansflygare 1938. Först på deltid från F 4, sedan på heltid baserad i Boden (F 21). Flygplantyperna i ambulanstjänsten utgjordes av Trp 1, Junkers F 13, Trp 2 Junkers W 34 och Trp 4 Beechcraft 18. Detta är en riktig äventyrsbok! Flygning i dåligt väder, i snö och dimma, på låg höjd över fjällterräng och med starter och landningar på tveksamma vattendrag. Men detta var verklighet för Allan Norberg, för hans besättning och deras passagerare. En av patienterna var den, nu från film och TV, kände norrmannen Jan Baalsrud. Här får vi veta hur det gick efter att han hade tagit sig in på svenskt mark. Allan Norberg fick motta Stockholms-tidningens guldmedalj för sina insatser. Under dessa år hade han flugit 1300 flygtimmar med 550 patienter av sjutton olika nationaliteter.
Allan Norberg skrev själv ett par böcker på 1940-talet, Med flygambulansen till fjälls och Vingar över vildmarken. Författarna har sammanflätat en biografi från dessa böcker, från tidningsartiklar, från olika arkiv och från många andra källor och skapat en fantastisk bok. Den ackompanjeras dessutom av en stor mängd fantastiska och skarpa fotografier bl a från Allan Norbergs egen kamera. Boken avslutas med bilagor, not- och källförteckning.

25. Saab-minnen
Del 30

Författare: Veteranklubben SAAB (red.)
Förlag: Veteranklubben SAAB
ISBN: 9789198028478
Format: A4, 184 sidor, häftad.

Veteranklubben SAAB har kommit ut med del 30 i sin serie med minnen från SAAB och då främst SAAB Linköping. Det är en beundransvärd insats att under 30 års tid ge ut en årsbok med uppsatser om livet på SAAB och de uppgifter man arbetat med. Som alltid är det en blandning av ämnen, en del lättsmält och annat lite mer invecklat för läsaren där det mesta är skrivet av de som var med. I år återfinns även en del gästskribenter bland författarna som Mikael Forslund, Göran Danbolt, Sven Stridsberg och Stig Kernell där de två sistnämnda tyvärr inte är bland oss längre.
Bland årets ämnen återfinns en artikel av ingenjör Nils Mårdfelt tagen ur Vingpennor från 1947 beskrivande hur 15 000 detaljer blir en Saab 18.
- Förstudien MERA, ett projekt som drevs för att lära mer om möjligheterna till elflyg.
- Matbombning i Etiopien.
- Aerodynamiken i SAAB 29 Tunnan, en resa från A-F.
- Vägen till den dubbla deltavingen.
- Minnen från utvecklingen av JAS 39 Gripen - Från vindtunnelprov till flygprov.
- SAAB Scandia.
- När SAAB utvecklade Europas första rymddator.
- Flygförarplatsen i SAAB:s jaktflygplan.
- Teknikutveckling och innovationer-entreprenörskap och spin-off.
- SAAB Aerostructures, om SAAB:s samarbeten och produktion till andra flygplanstillverkare.
Allt avslutas på ett föredömligt sätt med ett index över innehållet i de 29 tidigare utgivna utgåvorna.

26. Lilla boken om Flygplan
En faktabok för barn och vuxna

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
ISBN: 9789187695872
Format: 210 x 210 mm, 48 sidor, inbunden.

Sedan början av 1900-talet har flygplan blivit en del av vardagen. Flygplan används idag för en lång rad olika uppgifter, bl a civil frakt- och passagerartrafik, ambulanstransporter, släckning av skogsbränder och olika militära syften. I denna bok finns bilder och information om flygplan från 1900-talets första år till vår tid. Boken speglar även den enorma flygtekniska utveckling som skett de senaste 120 åren.
En trevlig liten bok för de, gammal som ung, som vill få en inblick i flygets utveckling. Boken är uppdelad i ett antal kapitel: pionjärerna, privatflyg, militärflyg, helikoptrar och trafikflyg. Varje sida består av 1-4 bilder av hög klass med tillhörande bildtexter. De allra flesta med svenskt flyg. En perfekt bok för det nyfrälste flygintresserade barnet, ungdommen eller vuxne! Detta är bok nummer 11 i en serie likadant uppbyggda böcker om olika typer av fordon.

27. I med- och motvind
En flygares bekännelser

Författare: John-Olof Holmström
Förlag: Atremi Förlag
ISBN: 9789175272696
Format: 239 x 169 mm, 368 sidor, inbunden.

John-Olof Holmström har många strängar på sin lyra. Nu har hans 42 år som pilot blivit en självbiografi. Han är även naturälskare och friluftsmänniska. Han har bl a ett stort intresse för jakt, från hare till björn. Han har tillbringat mycket tid på motorcykeln, bl a i Östeuropa. När han drev en bilverkstad i Hultsfred kom han i kontakt med segelflyget och tävlade i både SM och EM innan det tog fart på allvar. Under många år drev han det egna flygbolaget Holmstroem Air, som utgick från Hultsfred flygplats. Som mest hade företaget ett hundratal anställda, nio egna plan och två serviceverkstäder. Han har flugit väldigt mycket Hultsfred-Stockholm! J-O hade även ett flygbolag i Hudiksvall, drev flygplatsen i Mora och var delägare i ett flygbolag i Lettland.
John-Olof och Solveig Holmström blev nyckelpersoner för att göra MAF-Sweden (Mission Aviation Fellowship) till en starkt flygande partner i det stora flyghjälpsprogram som MAF idag omfattar. Det har varit en spridd verksamhet och många flygningar till Afrika och Asien. Han har landat på floderna Ganges och Brahmaputra och det är ingen barnlek. Det är mycket om flygningarna i Bangladesh i boken. Två år och tre månader eller ca 20 000 timmar har John-Olof Holmström spenderat i luften.

28. SAAB 29 Tunnan
Svenska flygvapnets storhetstid

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Biliotek
ISBN: 9789188885234
Format: 265 x 210 mm, 101 sidor, inbunden.

Detta är den andra boken i serien om det fjärde största flygvapnet. Här får vi Tunnans historia i kortform, från konstruktion till tjänsten i Flygvapnet. De olika versionerna beskrivs i egna kapitel, försäljningen till Österrike, FN-tjänsten i Kongo och avslutningen som Måldragare på Malmen. Boken avslutas med kapitel om bevarade Saab 29, Tusen timmar klubben, projekt och teknisk beskrivning. Boken är mycket vacker och håller en mycket hög teknisk kvalitet, men det är ingenting för flygnördar då den är allt för översiktlig och inte går på djupet.

29. Angel Wings
Del 5 - Black Sands

Författare: Yann, Ill.: Romain Huault
Förlag: Cobolt Förlag
ISBN: 9789188897169
Format: 235 x 312 mm, 48 sidor, inbunden.

Andra delen av tre med handlingen förlagd till Stillahavskrigets slutskede 1945. Angela McCloud får ett nytt uppdrag som spaningspilot förlagd till ön Iwo Jima som just har erövrats av den amerikanska marinkåren.
Angel Wings är en flygkrigsserie tecknad av den i Frankrike mycket populära Romain Hugault, själv pilot, efter manus av Yann, som bland mycket annat också har skrivit manus till flera av de extraordinära Spiroualbumen som också har getts ut av Cobolt Förlag.

30. Min flygresa!
50 års flygande i en flygklubb

Författare: Rune Leindahl
Förlag: Eget Förlag
ISBN: -
Format: A5, 194 sidor, inbunden.

Vi har sett honom uppträda på himlavalvet med sin Yak-52 på våra flygdagar och fly-in sedan slutet av 1990-talet. Han ser ganska råbarkad ut där han klättrar ned från sin maskin, men är en högst vänlig och jordnära person som instinktivt vet hur saker och ting bör vara. Rune är en do-it-person som hellre utför saker än som sitter och klagar och talar om att det inte går. Ingenting är omöjligt. Han är också frispråkig med sina tankar vilket har medfört impopularitet hos vissa.
År 2020 såld han sin Yak SE-LII. (LII är 52 med romerska tal) Den är dyr i drift, dessutom har antalet flygdagar minskat betydligt. Boken handlar om Runes liv och om hans flygande. Den ger dessutom en historiebeskrivning av flygklubbslivet i Nyköpings Flygklubb sedan 1970-talet. Vi får också ta del av hur det var att ha en AN-2 som fallskärmshopparkärra, om leveransflygning över Atlanten, om Frivilliga Flygkåren, om att flyga Mustang i USA och flygutbildning i Sovjetunionen med flygning i MiG-29.


Årets svenska flygbok 2020
3 oktober 2020


Den vinnande bokens författare, Alf Ingesson Thoor och Göran Jacobsson. Foto Håkan Brandt

Lördagen den 3 oktober blev boken De som aldrig kom hem av Göran Jacobsson och Alf Ingesson Thoor utsedd till Årets svenska flygbok 2020!
På grund av coronapandemin blev Flyglitteraturträffen 2020 inställd, men vi beslutade ändå att utse Årets svenska flygbok 2020. Vi hade som vanligt tre jurygrupper. Den första jurygruppen bestod av en mindre grupp vana flygbokläsare. Den andra gruppen var Folkets röst. Fram till den 20/9 kunde vem som helst rösta på den bok man ville se som vinnare. Den tredje gruppen bestod av de som deltagit på Flyglitteraturträffen de två föregående åren.


Författarna Göran Jacobsson och Alf Ingesson Thoor presenterade och signerade boken De som aldrig kom hem på bokreleasen på Flygvapenmuseum den 23 november 2019. Foto Mats Averkvist