Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juli föregående år till 30 juni innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2015 - 2016

1. Tyngdlyftaren i Flygvapnet
TP 84 Hercules - 50 år i svensk tjänst

Författare: Thorbjörn Engback
Förlag: Norlén & Slottner
ISBN: 9789187685552
Format: 210 x 267 mm, 156 sidor inbunden

En efterlängtad bok om TP 84, Flygvapnets åtta Hercules-flygplan som varit i dess tjänst i 50 år. Aldrig har väl så få fraktat så mycket och flugit så långt som TP 84? Författaren fick ca fjorton år och 3600 timmar på denna arbetshäst, men det finns de med fler timmar och tre andra personer med över 10 000 timmar bakom spakarna på flygplantypen!
Boken inleds med två sidor om transportflygets födelse inom Flygvapnet. Sedan kommer några kapitel om anskaffning, utbildning, hämtning samt beskrivning av flygplanen och besättning. Därefter följer ett tjugotal kapitel som handlar om olika insatser runt om i världen. Häri ingår också några kapitel om fallskärmshoppning från TP 84, flygsimulatorn, lufttankning och om olika övningar i Flygvapnet. Boken avslutas med Information om de åtta svenska flygplanindividerna och personregister. Boken är rikt illustrerad.

2. Air transport in the USSR and FSU
- From Aeroflot to national flag carriers

Författare: Günther Sollinger
Förlag: RTU Press, Riga Technical University
ISBN: 9789934106354
Format: 240 x 175 mm, 414 sidor . Text på engelska.

Günther Sollinger har ånyo kommit med en tjock bok på sedvanligt manér. Denna gång handlar det om ryskt trafikflyg efter Sovjetunionens upplösning.
Günther Sollinger, som har lång arbetserfarenhet från SAS och Air Baltics ledningar och beskriver ingående hur Aeroflot och senare de regionala flygbolagen i Sovjetunionen och Lettland byggdes upp och organiserades inom ett nätverk av lagar och föreskrifter från egna regeringar och internationella organisationer. Som vanligt är all text understödd av källhänvisningar och en utförlig litteraturförteckning avrundar varje bok. Historia, diagram, tabeller och statistik tillsammans! Låter torrt, men blir högintressnt ju längre in i texterna man tränger. Något för den med speciellt intresse för civilflyget och dess förutsättningar.

3. Air transport in the Latvian SSR and independent Latvia 1944-2000

Författare: Günther Sollinger
Förlag: RTU Press, Riga Technical University
ISBN: 9789934106613
Format: 240 x 175 mm, 434 sidor . Text på engelska.

Den andra boken från Günther Sollinger handlar om den civila kommerciella flygtrafiken i Lettland mellan åren 1944-2000. Flygtrafiken i Lettland var fram till 1991 synonymt med sovjetiska Aeroflot. Efter Lettlands självständighet bildades Latvijas Aviolinijas (Latvian Airlines). SAS började att flyga, först till Tallin 1989 och ett halvt år senare också till Riga. I mitten av 1993 hade SAS linjer till alla tre av de baltiska staterna, både från Stockholm och Köpenhamn. Andra flygbolag följde och i mitten av 1995 bildades Air Baltic med bistånd från SAS. Flera andra lettiska flygbolags historia presenteras också i denna bok. Som vanligt är all text understödd av källhänvisningar och en utförlig litteraturförteckning avrundar varje bok. Historia, diagram, tabeller och statistik tillsammans! Låter torrt, men blir högintressnt ju längre in i texterna man tränger. Något för den med speciellt intresse för civilflyget och dess förutsättningar.

4. Högtryck
- SAS och omvandlingen

Författare: Hans Sjögren
Förlag: Dialogos Förlag
ISBN: 9789175042848
Format: 230 x 155 mm, 256 sidor, inbunden

Författaren synar bolagsstyrningen i det skandinaviska flygbolaget SAS. Sedan 1990-talet har förutsättningarna för det skandinaviska flygsamarbetet förändrats radikalt. Omreglering av flygmarknaden, lågprisbolagens intåg och dramatiska händelser i omvärlden har skapat nya förutsättningar för de traditionella flygbolagen. Boken behandlar ingående tiden 1980-2010. Turerna kring införlivandet av Linjeflyg och uppköpet av Braathens Safe är intressanta och tänkvärda kapitel. Vi får följa SAS innifrån och får inblick i bolagets affärer och policy.
Boken är en studie av vilka krav och svårigheter som följer med nationsöverskridande kommersiellt samarbete, där flera statliga och privata ägare tillsammans har att hantera utmaningarna på en omreglerad marknad. Studien visar vilka spelregler och beteenden som är avgörande för att skapa långsiktigt lönsamma samarbetsformer på nordisk bas. Därigenom ökar vår kunskap om hur institutionella förhållanden påverkar bolagsstyrning, lönsamhet och ekonomisk tillväxt.

5. Uppdrag Alfa
- Hotet mot Air force one

Författare: Ingmar Danestig
Förlag: Ebes Förlag
ISBN: 9789198136777
Format: 210 mm, 268 sidor, inbunden

Uppdrag ALFA - Hotet mot Air Force One. En rik arabisk prins som vill påverka USA:s mellanösternpolitik tar till drastiska metoder för att nå sitt mål. USA:s president skall tvingas till underkastelse och förhandlingar för att ändra sin arabovänliga inställning.Presidentens flygplan Air Force One spelar en central roll, liksom dess golfspelande flygkapten Bob Cobe. Den vackra och mycket smarta terroristen Catrine Duvert blir genom sitt viktiga uppdrag en avgörande faktor.Uppdrag ALFA - Hotet mot Air Force One är en thriller som innehåller spänning och dramatik, mord och romantik, skriven av en erfaren yrkespilot.

6. Lindbergh
- Den äventyrliga historien om en flygande mus

Författare: Torben Kuhlmann
Förlag: ABC Forlag
ISBN: 9789176270004
Format: 285 x 220 mm, 92 sidor, inbunden

Följ med på äventyr med en liten mus och lär om flygets historia!
I början av 1900-talet bor det en liten nyfiken mus i Hamburg. Den tillbringar hela dagen med näsan djupt begravd i böcker som handlar om människornas värld. Plötsligt en kväll så märker den att något har förändrat sig. Överallt lurar faror, musfällor och katter. Dessutom är det inte en enda mus i sikte! Var har de tagit vägen allesammans? Till Amerika?
Den lille musen bestämmer sig för att också bege sig ut i världen, men då den kommer ned till hamnen är alla fartyg hårt bevakade av hungriga katter. Det finns kanske ett annat och bättre sätt att komma över Atlanten på... Och när den samma kväll ser en flygande fladdermus så vet den precis hur!
Lindbergh är på ett sätt en bilderbok om en liten mus flykt till Amerika, samtidigt som boken är en hyllning till flygplanet och till flygningens historia. Både barn och vuxna dras in i berättelsen om den lille musen och blir förtrollade av de vackra och tekniskt brilljanta akvarellerna.

7. Så kom JAS-projektet till

Författare: Bertil Wennerholm red.
Förlag: FoKK
ISBN: 9789198049886
Format: 164 x 242 mm, 220 sidor häftad

Vittnesseminarium kring beslutsprocessen om JAS 39 1979 – 1983
Under dessa år skedde beslutsprocessen som resulterade i satsningen på Saaab och det svenska JAS-systemet. I detta vittnesseminarium, som hölls på Försvarshögskolan den 11 november 2013, framträdde ledande personer från denna beslutsprocess. De representerade den politiska beslutsnivån, myndigheterna och industrin. Sammantaget ger den nu föreliggande skriften en både bred och fördjupad bild av skeendet. Att vi samtidigt får olika tolkningar och meningar om tillkomsten av JAS-projektet är just vad den framtida forskningen behöver. JAS-projektet har varit omdiskuterat från dess begynnelse och vittnesseminariet belyser detta på många sätt; här läggs grunden för framtida forskning.

8. Skyddsänglarna

Författare: Gunnar Fahlgren
Förlag: Förlag Hede
ISBN: 9789198182408
Format: 145 x 210 mm, 144 sidor häftad

Plötsligt fann jag mig ligga upp och ner omkring fyra meter över ettan. Vi såg varandra i ögonen och förberedde oss för en kollision och därmed ett tvärt slut på flygarbanan.
Vid dessa och andra tillfällen ingrep Gunnar Fahlgrens skyddsänglar och därför kunde han under sin tid som pilot i SAS transportera totalt 1,4 miljoner passagerare.
Boken Skyddsänglarna är berättelsen om Gunnar Fahlgrens liv. Den innehåller många roliga och intressanta historier under författarens spännande liv både privat och som flygare. Han flög bl a J 26 Mustang på F 16 och blev senare pilot i SAS.

9. Gustaf Lönnberg
Svensk stridsflygare och dekorerad hjälte under andra världskriget

Författare: Folke Vernersson
Förlag: Akfeo förlag
ISBN: 9789198058871
Format: 170 x 240 mm, 179 sidor inbunden

Folke Vernerssons bok om GUSTAF LÖNNBERG är en spännande och intressant skildring om en svensk stridsflygare som deltog på de allierades sida under andra världskriget. Han fick anställning hos kapten Albin Ahrenberg och militär flygutbildning vid Roslagens flygflottilj. Under andra världskriget tjänstgjorde han som frivillig pilot i Royal Air Force och placerades som nattjaktpilot med uppgift att slå tillbaka Luftwaffes anfall mot södra England. Lönnberg var sedan testpilot och överlevde flera allvarliga haverier, innan han blev bombpilot. I slutet av maj 1942 tjänstgjorde han som chefspilot på en Wellington-bombare i Medelhavet. Under en torpedattack mot en tysk-italiensk konvoj träffades hans flygplan av luftvärnseld, och han tvingades nödlanda i ett sädesfält på Sicilien. Efter olika fångläger i Italien lyckades han fly över bergen till Schweiz och kom tillbaka till England 1944. Han tjänstgjorde därefter som transportflygare på långdistansrutten England-Burma/Kina. Efter krigsslutet fick Lönnberg flera brittiska och franska utmärkelser. Men när han återvände till Sverige 1946, åtalades han för otillåten vistelse utom landet och utebliven adressanmälan. Han frikändes först efter en årslång rättsprocess. Lönnberg arbetade sedan som civil pilot i egna flygbolag. Han avslutade sin karriär som kapten på Vaxholmsbåtarna.

10. Nattens jägare
Ett tyskt nattjaktess under andra världskriget

Författare: Max Thimmig
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789198058871
Format: A4, 179 sidor inbunden

Max Thimmig har skrivit en bok om sin farfar Wolfgang Thimmig som var nattjaktpilot i Luftwaffe på västfronten. Boken är inte bara en biografi om honom, men också en grundläggande beskrivning av hur tysk nattjakt blev uppbygd under det andra världskriget. Man använde i huvudsak Messerschmitt Bf 110 och Junkers Ju 88 som blev ledda till målen av stridsledningen på marken. Efter hand fick flygplanen egen radar och kunde med hjälp av denna leta upp fientliga bombflygplan.
Wolfgang Thimmig var vid fronten under hela kriget och avancerade till chef för en nattjaktseskader. Han gifte sig med en svenska och man får följa deras liv. De hade bara möjlighet att träffas vid ett fåtal tillfällen varje år. Hon bodde i Garmisch-Partenkirchen och han tjänstgjorde i östra Neder-länderna, under en period i södra Tyskland och senare i östra Frankrike.
Boken är kronologiskt och mycket pedagogiskt uppbyggd. Författaren redogör genom hela boken för de olika krigssituationerna och de politiska förutsättningarna. Han förklarar också detaljrikt hur det tyska krigmaskineriet fungerade på ett mycket bra sätt. Det gör att läsaren hänger med hela tiden . Boken är också rikt illustrerad med färgprofiler av flygplan och bilder, de flesta, privatbilder från Thimmig själv. Boken avslutas med ett antal bilagor och sakregister.

11. F 10 Bulltofta 1940-1945
Flygarminnen och berättelser av veteraner som var med.

Författare: Göran Brauer Red., Sven Sjöholm m fl
Förlag: F 10 kamratförening
ISBN: 9789163793493
Format: A4, 158 sidor inbunden

Den senaste i raden av flottiljböcker kommer från F 10-kamratförening. Det är en minnesbok / jubileumsbok för flottiljens tillkomst för 75 år sedan. Verksamheten började på Bulltofta den 1 oktober 1940. Man började att flyga med J 8 Gloster Gladiator och drygt ett år senare kom J 20 Reggiane Re 2000. År 1945 blev flottiljen utrustad med FFVS J 22.
Denna bok innehåller, precis som undertiteln säger, berättelser av de som var med på den tiden, berättelser som började samlas in redan på 1980-talet. Att levandegöra historien på detta sätt är både unikt, otroligt intressant och inspirerande. Om fem år har man planlagt att ge ut del två, om tiden i Ängelholm 1945-2002. Det är verkligen något att se fram emot.

12. Sopwith Dove
A sporting biplane with fighter forebears

Författare: Philip Jarrett
Förlag: Air Britain
ISBN: 9780851304786
Format: A4, 80 sidor, häftad

I och med slutet på första världskriget så öppnades marknaden för civila flygplan. I början var det krigsflygplan som byggdes om för civil användning. Sopwiths olika flygplantyper hade stor framgång under kriget med maskiner som Sopwith Pup, Camel och Snipe. Sopwith Pup var en av de första flygplantyper som blev civiliserad och fick namnet Dove. Den gjordes tvåsitsig och blev ett av världens första sportflygplan. Egentligen hade planet mer gemensamt med Snipe än med Pup. Det byggdes i varje fall tio flygplan av typen. Flera exporterades till Australien, någon till Kanada och tre till Sverige! Olof Enderlein hade en och Nordiska Luftrederi-aktiebolaget hade i varje fall två i tillägg till ett par Sopwith Gnu.
Boken innehåller en stor mängd tidigare opublicerade bilder, ritningar samt historiken till alla individer.

13. Fallskärmsjägarna (i bild) 1951-2015

Författare: Thomas Hagman m fl red.
Förlag: Fallskärmsjägarklubben
ISBN: 9789163793714
Format: 338 sidor, inbunden

Fallskärmsjägarklubben har kommit med en stor tjock bok om deras verksamhet. Det är en ren bilderbok med en enorm mängd bilder från klubbens stora arkiv. Fotogruppen säger sig ha mer än 35000 bilder! Det är inte alla bilder som har bildtexter och det behövs inte heller där bilden säger allt. Insprängt här och där förekommer rena textsidor som beskriver verksamheten. De flesta bilderna är från olika övningar och det är förstås en hel del bilder på fallskärmsjägare som hoppar ut från flygplan, både TP 79 och TP 84. Detta är en trevlig ligga-framme-bok som man nästan får bläddra genom i portioner då man får en massa synintryck som det tar tid att smälta.

14. Flygdynastin Florman
Carl, Adrian och Bertil Florman - Pionjärer i svensk flyghistoria

Författare:Michael Sanz
Förlag: SFF
ISSN: 0345-3413
Format: A4, 192 sidor, inbunden

Årets flyghistoriska revy från Svensk flyghistorisk förening (SFF) handlar om den flygiska delen av familjen Florman, och då i huvudsak om Carl, Adrian och Bertil Florman. Det är nog få andra personer som har haft så stor betydelse för svenskt flyg som Carl Florman. Han startade tillsammans med brodern Adrian AB Aerotransport (ABA) 1924. Ett företag som på allvar satte igång svenskt passagerarflyg och som senare blev till Scandinavian Airlines System (SAS). Han var också initiativtagare och förespråkare för svenska Flygvapnet som bildades 1926. Detta är inte bara en bok om familjen Florman, utan också den spännande historien om AB Aerotransport. De var också viktiga delar i AB Flygindustri i Limhamn och Aero Materiels flygskola.

15. Flyg idag
Flygets årsbok 2015-2016

Författare: Fredrik Dahl red.
Förlag: Flygboken.se
ISBN: 9789197880350
Format: 24 x 16 cm, 160 sidor, inbunden

Årets upplaga av Flygets årsbok kom som vanligt ut i december månad. Ur innehållet som består av ett 15-tal kapitel kan vi nämna Jan Ohlsson som skriver om Finnair och om kommersiellt flyg i dagens Europa, ett par kapitel om JAS 39 Gripen och Hkp 14 följer på detta. Sedan kommer ett par kapitel om Flygshower i Moskva och Paris. Vidare ett om svensk rymdteknik och ett om Frivilliga Flygkåren. Lennart Berns skriver om flygets legender i form av veteranflygplan på Flying Legends på Duxford. Så kommer ett kapitel om flygmuseer i Moskva. Årets flygböcker presenteras av FLIT-gänget. Boken avslutas med statistik och med kalendarium.

16. Det nya vapnet
Flyget under första världskriget

Författare: Göran Danbolt
Förlag: ÖFS
ISBN: 9789198135336
Format: 255 x 215 mm, 80 sidor, inbunden

Medlemmarna i Östergötlands Flyghistoriska Sällskap fick en extra julklapp i brevlådan dagarna innan jul. Det är den fjärde utgåvan i Ikaros-serien som denna gång är skriven av Göran Danbolt och handlar om flyget under det första världskriget. Boken är en introduktion och översikt över flygets utveckling och historia under det första världskriget. Det tog en stund innan flyget fick ett verkligt inflytande. Från att vara ett flygande stativ av trä duk och vajrar, blev det så småningom ett dödligt vapen. Boken beskriver kortfattat organisation, materiel och människor, däribland några av flygaressen. Den är rikt illustrerad med fotografier, skisser och teckningar.

17. Northrop Delta - AB Aerotransport

Författare: Rob J. M. Mulder
Förlag: European Airlines
ISBN: 9788293450009
Format: A4, 176 sidor, inbunden, engelsk text

I början av 1930-talet började postflyget att bli mer och mer viktigt för Europas flygbolag. Navigation och säkerhetsutrustning blev drastiskt förbättrade och flygplanen mer ekonomiska att operera. Introduktionen av det snabba Lockheed Orion hos Swissair i april 1932 förde till en riktig revolution inom luftfarten. Alla ville ha flygplan som flög snabbare än de existerande Junkers- och Fokkerflygplanen.
I Sverige väcktes också intresset hos den administrerande direktören i AB Aerotransport, Carl Florman. Han var intresserad av ett liknande flygplan för ABA. I oktober 1933 beställde AB Aerotransport ett passagerarflygplan av typen Northrop Delta 1C och i januari 1934 ett postflygplan av typen Delta 1E.
Driften av de båda flygplanen var präglat av problem och utmaningar. Det tog piloterna en stund att behärska flygplanen. Northrop Delta 1E, "Småland" blev aldrig taget i tjänst eftersom det havererade under den första riktiga provflygningen med post. 1937 sålde ABA sitt kvarvarande Delta 1C, "Halland" till det spanska flygbolaget Líneas Aéreas Post Españolas - LAPE. Det blev kvar i militär tjänst till efter det andra världskriget.
Bernt Balchen spelade en avgörande roll i denna historia och besöket av en Northrop Gamma i Norge finns också dokumenterad. Vi får veta lite om Northrop Alpha, Beta och Gamma, samt om de andra Delta-flygplanen. Dessutom beskrivs också de militära Northrop-flygplanen som användes i Sverige och Norge.

18. Berömda Flygaress
och deras plan

Författare: Christer Bergström
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9789198218039
Format: 215 x 140 mm, 112 sidor, häftad

Flygaress, vad är och vem blir ett sådant? I Christer Bergströms bok på temat får vi lära känna tio flygaress lite närmare, flygare som genom att ha gått ur flera luftstrider som segrare, nått berömmelsen och fått benämningen flygaress. Själva begreppet myntades redan 1914 i Frankrike och uttrycket har även fått god användning i senare krigspropaganda.
I boken får vi lära känna några av andra världskrigets största flygare som Adolf Galland och Erich Hartmann från Tyskland, Hub Semke från USA och Robert Stanford Tuck från Storbritannien samt inte minst Hasse Wind från vårt östra grannland Finland för att nämna några. Vi får veta vilka de var, vad som gjorde att de var så bra, eller var de så bra som det sades? Bergström har försökt att granska, bland annat Adolf Gallands 103 luftsegrar. Han kommer fram till att siffran för segrarna är hög men att 103 kanske är "lite saltat" och det gäller nog de flesta av krigets nedskjutningar.
Som läsare av boken slås man även av att dessa ess även var luftens gentlemän. Flygarna var många gånger vänner trots att de stred mot varandra och fler än en gång släpptes kransar och sista hälsningar ner på den fientliga flygbasen när en motståndare hade stupat.
Boken innehåller även en presentation av flygarnas flygplan och i överskådlig tabellform går det att jämföra dess prestanda. Boken omfattar 112 sidor och är i rikt illustrerad.
Delar av boken är publicerad tidigare i tidskriften Militär historia och bokens innehåll är kanske inte nytt för kännaren av andra världskriget, men för oss andra är den en fin introduktion av andra världskrigets och de stora flygarna. Den pryder väl sin plats i bokhyllan efter du läst boken.

19. SAAB-minnen del 26

Författare: SAAB-veteranerna
Förlag: SAAB-veteranerna
ISBN: 9789198028430
Format: A4, 176 sidor, häftad

Årets utgåva av SAAB-minnen består som vanligt av ett antal olika artiklar skrivna av olika personer och med ett mycket varierat innehåll.

20. Junkers F 13
The return of a legend

Författare: Stefan Bitterle, Lennart Andersson och Günter Endres
Förlag: teNeues
ISBN: 9783832732707
Format: 25 x 32 cm, 224 sidor, inbunden. Text på tyska och engelska

Kölnförlaget teNeues är känt för sina praktverk över design och arkitektur. Nu har det välkända författarteamet för väskfabrikanten Köln-firman Rimowa förstklassigt skildrat Junkers F 13:s utvecklingshistoria och globala använd-ning. En fantastisk ligga-framme-bok om värdens första trafikflygplan, Junkers F 13. Bokens första hälft handlar om Hugo Junkers och historiken till Junkers helmetallflygplan generellt och om utvecklingen av Junkers F 13. De följande kapitlen beskriver flygplantypen i olika delar av värden. Boken andra hälft handlar om uppbyggnaden av en Junkers F 13 som kommer att bli luftvärdig.
Bilder av svenska F 13 finns med. Tekniken med den väckade duralumin plåten använd så framgångsrikt av Junkers började användas för Rimowas nu välkända väskor i början av 50-talet. Huvudägaren till Rimowa, Dieter Morszeck, har länge understött användningen av schweiziska Ju 52/3m, delvis som flygande "reklampelare". Ägaren, som själv är pilot med stort flygintresse, har dock sträckt sig längre. Han uppdrog åt Haelin Aero Technologies i Sydtyskland att bygga en flygande replik av Junkers F-13. Den hade roll-out och presenterades vid förra årets Oshkosh Air Show av Rimowa F 13 Team. Premiärflygning planerad till juni 2016. Huvudmålet med denna eleganta bok i storformat är att skildra replikbyggets alla vedermödor - inget har lämnats åt slumpen. Gamla bilder liksom nytagna, i svart-vitt eller i färg, är STORA, informativa och av högsta kvalitet. En egen Junkers F 13 App skall göra det möjligt för läsaren att följa projektets vidare utveckling.

21. Airworthiness certification and registration of Civil Aircraft in Latvia 1922-2000
- Regulations, register, documents

Författare: Günther Sollinger
Förlag: RTU Press, Riga Technical University
ISBN: 9789934107528
Format: 240 x 175 mm, 428 sidor . 250 sidor med text på engelska.

Titeln till detta omfattande och i detalj utarbetade referensverk täcker väl innehållet. Boken kan ses som tillägg till bok nr. 3 ovan! För en svensk flyghistoriker är av speciellt intresse, att följa de två Saab 340, som flugit med lettiska registreringar. Delvis SAS ägda Air Baltic förekommer i texten. Mer därom även i bok 3 ovan! Som brukligt är i Sollingers böcker är all text underbyggd med detaljerade referenser och källförteckningar. Boken en guldgruva för forskaren och intressenten av det civila flygets regelverk och utveckling i Lettland från begynnelsen 1918 till idag.
Svensken och flygplankonstruktören Villehad Forssman studerade vid Riga Technical University och uppmärksammas med två bilder av hans konstruktioner.

22. Spitfire in Sweden
The legendary Spitfire 80 years 1936-2016

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Mikael Forslund Produktion
ISBN: 9789197767781
Format: Liggande A4, 208 sidor, inbunden. Text på engelska

Mikael Forslund har skrivit drygt tjugotalet böcker och hans senaste bok om Spitfire i Sverige gavs ut lagom till 80-årsdagen av den första flygningen med flygplantypen den 5 mars 1936. Release av boken gick av stapeln den 5 mars 2016, precis på årsdagen, på F 11 flygmuseum.
Boken är kronologiskt uppbyggd och inleds med ett flyghaveri av ett brittiskt Spitfire-flygplan i Funäsdalen under kriget. Vidare om försök att få köpa flygplantypen under andra världskriget och besök av Spitfire-flygplan i Sverige efter kriget. Bokens tyngdpunkt ligger förstås på köpet av 50 stycken Spitfire Mk. XIX, spaningsflygplan till F 11 i Nyköping med beteckning S 31. Vi får ta del av tjänsten i Flygvapnet, om piloters och teknikers skildringar och haverier ackompanjerat med ritningar, tabeller och färgprofiler. Ett genomgående tema i boken är dödandet av myten, och förklaring till varför S 31 aldrig hade vita siffror. I ett kapitel får vi historien om anskaffningen och restaureringen av Flygvapenmuseums S 31 Spitfire. Den sista delen av boken handlar om de Spitfire-flygplan som gästat Sverige på flygdagar från 1980-talet och framåt och så förstås historien om Biltemas Spitfire-flygplan. Boken innehåller över 500 bilder varav flera i färg.

23. Minifakta om Flygplan

Författare: Per Straarup Søndergaard
Förlag: Nypon förlag
ISBN: 9789175674407
Format: 20 sidor, inbunden.

Minifakta om-serien är en serie nya faktaböcker. De är kortare än böckerna i Fakta om-serien. Minifakta om-serien har lite text men mycket bilder. Syftet är att stimulera alla som föredrar fakta framför fiktion, och som behöver mycket lättlästa texter. Tack vare innehållet och det enkla språket väcker böckerna läslust hos såväl yngre som äldre läsare.
Boken minifakta om flygplan är en på alla sätt liten men trevlig skrift. Det är en faktabok om 20 sidor för barn och som enkelt förklarar flygning, hur jorden ser ut uppifrån och även illustrerad med bra bilder på flygplan. Texterna är enkla och det gör boken lämplig även för lästräning för barn i lågstadieåldern.
Boken är ursprungligen skriven på danska men är översatt till svenska.

24. Berättelsen om Lennart
En bok om varför jag är som jag är

Författare: Lennart Löth
Förlag: Eget förlag
ISBN: 9789163766886
Format: 246 x 169 mm, 128 sidor, inbunden

Lennart Löth har givit ut sin livsbiografi för att, i första hand, hans familj och hans vänner skall få ta del av denna livshistoria. Den tar sin början i Norrbo utanför Söderhamn 1923. Första jobbet efter skolan var ombord på en bogserbåt som drog timmer till sågverket. Därefter följde verkstadskola och NKI-studier med sommarjobb som valsverksarbetare. 1943 kom beslutet om tjänsteplikt och då blev det skogsarbete för Lennart . Då han blev inkallad till värnplikt i infanteriet så sökte han istället som volontär i Flygvapnet. Han blev antagen och tjänstgjorde på F 11 som mekaniker och fick bl a vara med på att förstärka vingbalkarna på Caproni-flygplanen. Lennart avancerade så småningom till 1:e mekaniker. Då kriget var slut och beredskapen upphörde fick flottiljen J 9:or och senare B 3 och S 18A. Han hamnade sedan på flygmekanikerskolan som instruktör. 1956 sökte han sig till SAAB i Linköping med provanställning under ett år, men anmälde sig sedan till stabens flygdivision på F 8. Där fick han ansvaret för en brokig samling flygplan. 4 st. J 29, 12 st. J 28B, 3 st. J 28C, 16 st. Sk 16 och 2 st. Sk 50. Således 37 st. flygplan, var och en med sina speciella krav på service och underhåll. De sista 30 åren av sin yrkesverksamma tid blev på CVA, Arboga och sedermera FMV:s underhålls- och förrådsbyrå. Detta ledde också till engagemang inom det fackliga arbetet. Boken avslutas med ett par kapitel om livet som pensionär och med ett antal reseskildringar.

25. CVA - från Säterbo till São Paulo
The Story of Saab in Arboga

Författare: Anders Annerfalk
Förlag: Aviatic Förlag
ISBN: 9789186642068
Format: 210 x 270 mm, 176 sidor, inbunden

Boken beskriver de många olika flygverksamheter, som under olika namn förekommit i Arboga. Från grundandet som CVA bland annat tack vare möjligheten att bygga ett bergrum som lades i Arboga och skulle syssla med flygplansunderhåll. Man byggde också J 22, monterade Sk 16, men kom senare att syssla med underhåll av radio, radar och annan flygtelemateriel, instrument, motorer och robotar. CVA blev en del av FFV, motorunderhållet senare en del av Volvo Flygmotor och dess nedläggning behandlas också. FFV blev senare en del av Celsius, och sedan idag som en del av Saab AB. FFV:s internationella expansion med koppling till Arboga beskrivs också.
Boken är skriven både på svenska och engelska, och är rikligt illustrerad.

26. Tsingtaoflygarens äventyr
En militär ögonvitnesskildring från en av första världskrigets bortglömda fronter

Författare: Gunther Plüschow
Förlag: Artes Liberales
ISBN: 9789163732065
Format: 130 x 210 mm, 180 sidor, inbunden

Boken är en nyöversättning av Gunther Plüschows "Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau" som gavs ut på svenska 1918 som "Flygaren från Tsingtau". Den är kompletterad med ett förord och några få fotnoter, samt fotografier från den tyska orginalutgåvan. Plüschow skriver om sin stationering som marinflygare i den tyska kolonin Tsingtao i nordöstra Kina, och om det plötsliga japansk-engelska anfallet i augusti 1914. Strax innan Tsingtaos kapitulation gav han sig iväg i sin Rumpler Taube och försökte sedan ta sig hem till Tyskland. Han tog sig igenom Kina till Shanghai där han reste med båt till USA via Japan, sedan genom USA och försökte ta sig till Italien med båt från New York till Italien men blev arresterad i Gibraltar och blev krigsfånge i England. Han lyckades så småningom fly från England via Holland hem till Tyskland.

27. Saab 32 Lansen
The ultimate portfolio

Författare: Jan Jørgensen
Förlag: Nordic Airpower
ISBN: 9788799368860
Format: A4, 200 sidor, inbunden. Text på engelska.

Del 7 i serien om de nordiska flygvapnen handlar om SAAB 32 Lansen. Detta är precis som med Viggen-boken en ren bilderbok. Helt fantastiska bilder med andra ord! Och liksom i Viggen-boken har redaktören plockat ihop bilder från en massa personer, föreningar och instutitioner, förutom från honom själv. Redan på titelsidan hittar vi en bild av den hajmunns-försedda Lansen.
Bokens olika delar berör alla Lansen-versioner från prototyp till bevarade veteranflygplan inklusive civila och exporterade flygplan. De sista kapitlen beskriver de olika flottiljerna och divisionerna där flygplantypen har varit i tjänst och individnummerlista. Boken är absolut en måste-ha-bok för Flygvapen- och Lansenintresserade!

28. Flygminnen 4
Fasten Seat Belt - en rejse med Sterling til nær og fjern

Författare: Lars-Åke Holst (red.)
Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
ISBN: 9789187695315
Format: A4, 176 sidor, inbunden. Text på Danska, svenska, norska och engelska.

Flygminnen 4 handlar liksom Flygminnen 3 om Sterling Airways. I den första boken, Sterling och jag, som kom ut för ett par år sedan berättade Gösta Frödeberg om sin tjänst som Flight Engineer. I denna andra del om flygbolaget låter redaktör Holst de övriga personalkategorierna komma till tals med egna berättelser. De flesta kapitlen är på danska, många kapitel är på svenska, ett par på norska och ett på engelska. Detta tillsammans med ett stort antal privattagna bilder gör detta till en mycket färgrik och innehållsrik bok. Ett måste för den som är intresserad av nordiska flygbolag, och en trevlig läsning för alla andra.

29. Att flyga

Författare: Maria Küchen
Förlag: Natur & Kultur Allmänlitteratur
ISBN: 9789127147744
Format: 195 x 140 mm, 235 sidor, inbunden.

Detta är en bok som skiljer sig från de flesta andra flygböcker. Istället för att torrt, uppstyltat och kanske lite tråkigt beskriva flyg och luftfart, beskriver Maria Küchen luftfart med en högst personligt fängslande och samtidigt avkopplande och underhållande poesi. Detta är också en lärobok i luftfart för folk utan ingående kunskaper om dess många gånger invecklade system och terminologi. Fängslande är ett ledord. Redan efter första kapitlet om segelflygning är du såld och vill fortsätta att läsa. Så följer ett kapitel om stridsflyg, vilket i själva verket är en kärleksförklaring till SAAB 37 Viggen. Mycket annat ryms också här som t ex Finlands flygvapen, von Rosen och det finska hakkorset, Gripen-haveriet i Stockholm och vapenpolitik. I de efterföljande kapitlen omhandlas passagerarflygning, flygrädsla, incidenter, haveristatistik och fly-by-wire. Tygflyg, dvs ballonger, fallskärmar och skärmflyg och så vidare.
Författarinnan har dock inte flugit och testat allt hon beskriver, men varit i kontakt med en massa flygfolk och fått åsikter, berättelser och inspel. Detta blandas med citat från en mängd människor, kända och okända, bokreferenser och hennes egna tankar och upplevelser ända tillbaka till barndommen. Hon beskriver det hon ser, saker som jag också har sett, men aldrig ens tänkt på när jag kommer till flygplatsen för en tur till Berlin eller London. Küchen är flera gånger i gränslandet till humorn och med lite ironi hade hon varit där. Upplevelser med olika slags djur på flygplatsen, änglar som budbärare och om olika ritualer ger mig tankeställare.
Det är bara två saker som får mig att stanna upp i denna bok. Det ena är felstavningen av de Havilland som alltid skall stavas med litet d, men det kan kanske skyllas på en ovetande korrekturläsare? Det andra är mer en förvåning över att då hon talar om aviatriser och kvinnor inom flyget, inte nämner Sveriges första aviatris, Elsa Andersson. Annars är allt med. Det bästa citatet i boken är det som sägs i samband med Gripen-haveriet under vattefestivalen: Det här är en typiskt svensk katastrof. Ett stridsflygplan störtar i en folkmassa och ingen dör. Vi är världens mest skyddade folk.

30. Luftwaffe Night Fighters
Profile book no 5

Författare: Claes Sundin
Förlag: Centura Publishing
ISBN: 9789198244328
Format: Liggande A4, 136 sidor, inbunden. Text på engelska.

Claes Sundin har kommit ut med profilbok nummer 5 i sin serie med färgprofiler av flygplan från andra världskriget. Efter ett kapitel om den tyska nattjaktens utveckling under andra världskriget följer 124 färgprofiler av Messerschmitt Bf 109, Bf 110, Me 262, Dornier Do 17, Do 215, Do 217, Junkers Ju 88, Heinkel He 219 och Focke-Wulf Fw 190 i olika versioner med beskrivning av vem som flög och vad de åstadkom.

31. Flygvapenfrivilliga
Jubileumsskrift 1962 - 2012

Författare: Lars Pettersson och Sven-Owe Andersson
Förlag: Flygvapenfrivilliga
ISBN: -
Format: A5, 104 sidor, häftad.

Denna skrift blev utgiven 2013 och har befunnit sig under FLIT:s sökarljus till nu, men vi väljer att ändå ha den med i boklistan då den kan ses som en viktig bok som historiskt beskriver de Flygvapenfrivilligas verksamhet under 50 år.
En DVD med filmer och bilder från jubileumsdagen medföljer. Boken är elektroniskt nedlastningsbar från Flygvapenfrivilligas hemsida.

32. Flyget och företagen

Författare: Shon Ferguson och Rikard Forslid
Förlag: SNS Förlag
ISBN: 9789186949792
Format: 240 x 195 mm, 69 sidor, häftad.

Flyget och företagen är den första övergripande forskningsstudien om hur tillgång till flygförbindelser påverkar det lokala svenska näringslivet. Forskarna har studerat vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika branscher.
Forskarna identifierar flera samband mellan flygförbindelser och kommunernas näringslivsstruktur.

 • Sambandet mellan avståndet till närmaste flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun är starkt. En kommun med 10 procents längre avstånd sammanhänger med ungefär 13 procents lägre produktion, 14 procents lägre import och drygt 10 procents lägre export.
 • De branscher som uppvisar det starkaste sambandet mellan närhet till flyg och ekonomisk aktivitet är IT, utbildning och finans.
 • Varuimporten är mer flygberoende än varuexporten.
 • Bromma flygplats verkar vara viktig för importerande företag i Stockholms län.
  Flyget är särskilt betydelsefullt för handel med tjänster och för den human-kapitalintensiva tjänstesektorn. Eftersom framtiden för Sverige troligen ligger i just dessa branscher understryker vår studie flygets betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida näringsliv, säger Rikard Forslid.
  I ett avslutande kapitel används Öresundsbron som ett naturligt experiment för att studera orsakssambandet mellan flyg och näringsliv. När Öresundsbron öppnade fick företag i Skåne förbättrad tillgång till Kastrups internationella direktlinjer. Rapporten visar att dessa direktlinjer har gett mer handel i regionen. Handeln med tjänster påverkas mest av tillgången till direktlinjerna, särskilt exporten av tjänster av privata svenskägda företag inom IT, finans och utbildning.
 • 33. Fokus på flyg

  (Författare): Svensk text Olof S Steen
  Förlag: Barthelson Förlag
  ISBN: 9789186299736
  Format: 200 x 200 mm, 64 sidor, inbunden.

  Vem var Röde baronen? Vad menas med störtbombare? Vad är en autopilot? Varför exploderade Hindenburg?
  Fullspäckad med fakta ger boken läsaren svar på en stor mängd frågor man kan ha om flyg.
  Boken består av 22 kapitel där vart och ett tar upp ett tema om flyg och dess mångåriga historia. Korta fakta blandas med frågor och svar avsedda för den vetgirige. Med många bra illustrationer är boken en mycket lämplig inkörsport till flyget för barn och ungdom.

  34. Aviatriser

  Författare: Jonas Ellerström
  Förlag: Tragus Förlag (Antikvariat Hundörat)
  ISBN: 9789198176032
  Format: 225 x 127 mm, 32 sidor, häftad.

  Det finns inte så väldigt många böcker på svenska som handlar om flygande kvinnor. Denna handlar om sex kvinnliga flygpionjärer (plus en), Anne Morrow Lindbergh, Beryl Markham, Bessie Coleman, Amy Johnson, Amelia Earheart, och Jean Batten. Alla har gjort betydande insatser för att hävda kvinnors betydelse inom flyget. Vår egen Elsa Andersson nämns också i förordet, hon var ovanlig men inte unik. Den sjunde är Biggles-författaren, W. E. Johns flygande hjältinna, Joan Worralson, bättre känd som Worrals.
  Vi får korta biografiska sammandrag av vad dessa kvinnor uträttat och framförallt, får vi referenser till vad som har skrivits om dessa flygerskor.

  Årets svenska flygbok 2016 är utsedd!
  1 oktober 2016


  Ordförande i FLIT Sven Scheiderbauer, den vinnande författaren Thorbjörn Engback och Henrik Tisell (FLIT). Foto Mats Averkvist

  Lördagen den 1 oktober blev boken Tyngdlyftaren i Flygvapnet - TP 84 Hercules 50 år i svensk tjänst av Thorbjörn Engback utsedd till Årets svenska flygbok 2016. Vid samma tillfälle utdelades också det så kallade, Kernellpriset till två mottagare. Kernellpriset nr. 3 tilldelades Veteranklubben Saab för utgivning av skriftserien SAAB-MINNEN . Kernellpriset nr. 4 tilldelades Maria Küchen för sin bok Att flyga.

  Motivering till Kernellpriset nr. 3
  Ledningen för Flyglitteraturträffen 2016 har beslutat att tilldela Veteranföreningen Saab Kernellpriset nummer 3 för utgivningen av SAAB-MINNEN. Kenneth Nilsson mottar priset som representant för Veteranklubben Saab.
  Sedan 1988 har Veteranklubben Saab gett ut SAAB-MINNEN. I programförklaringen skriver man (utgåva 2 1989) att man vill rädda undan det som belyser den unika pionjäranda och samhörighet som rådde på företaget SAAB. Det centrala är personliga minnen och hågkomster samt det som finns i fotoarkiven. Den 26 utgåvan av SAAB-MINNEN kom ut i våras. Olika redaktioner har genom åren arbetat fram dessa böcker. Man har funnit en form som passar och håller. Från flyg- och i viss mån också industrihistorisk synpunkt ar det ett utomordentligt referensverk som ges ut. Redaktionerna genom åren uppmärksammas härmed genom att tilldelas Kernellpriset, vilket nuvarande redaktion och styrelse får motta.

  Samtliga bilder Foto: Mats Averkvist

  Motivering till Kernellpriset nr. 4
  Ledningen för Flyglitteraturträffen 2016 har beslutat att tilldela Maria Küchen Kernellpriset nummer 4. Maria Küchen mottar priset för sin bok Att flyga.
  Maria Küchen är en i flyglitteraturen hittills okänd författare. Maria Küchen är däremot känd som poet och prosaist och har en omfattande bokutgivning bakom sig. Maria Küchen har ett passionerat flygintresse. Med sin sedan barndomen nära relation till flyget som grund utvidgar hon perspektivet till att omfatta i stort sett all flygning. I sin bok Att flyga får hon rum med nästan hela flyghistorien. Vi möter flyget idag, både civilt och militärt. Hon kopplar flyget till religionen och litteraturen. Hon provar också flygandets konst på olika sätt. Kort sagt så berör hon flygandet ur alla möjliga vinklar. Det är allt från en spotterpaviljong till Gripenflygning. Boken är en essä. En essä bygger på fakta och personliga reflektioner. Det är just bokens styrka. Det betyder att en bra och välskriven essä skall visa att författaren behärskar det område hon skriver om, vara tydlig och lättläst, vara objektiv men resonerande och analytisk. Detta uppfyller Maria Küchen. Boken Att flyga lockar även icke flygintresserade till läsning och kan fungera som en lärobok i ämnet. Den som är flygintresserad och har någon relation till flyget gläder sig åt nya infallsvinklar på yrket eller hobbyn. Denna bok skulle Stig Kernell omfamna – en utgivning i hans anda.
  Främre raden, Max Thimmig med sin bok Nattens jägare, Kernellprisvinnare Maria Küchen med boken Att flyga, Thorbjörn Engback med Årets svenska flygbok 2016 Tyngdlyftaren i Flygvapnet, Mikael Forslund med sin bok Spitfire in Sweden. Bakre raden, Rob Mulder med sin bok Northrop Delta – AB Aerotransport, Michael Sanz med sin bok Flygdynastin Florman och som representant för Kernellprisvinnaren Veteranklubben Saab, Kenneth Nilsson. Foto: Mats Averkvist