Flyglitteraturträffen 7-8 oktober 2023

Mötesplatsen för dig som är intresserad av
flyglitteratur vare sig du är:

Författare - Förläggare - Samlare - Illustratör

...eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen - FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Sune Larsson, Henrik Tisell och Lars Tolkstam.

Kernellpriset nr 10 utdelat
30 mars 2023

Torsdagen den 30 mars kunde äntligen 2021 års Kernellprisvinnare, Jahn Charleville, motta plaketten för Kernellpris nr 10. Jahn har haft förhinder att närvara på Flyglitteraturträffen och vi har försökt hitta ett lämpligt tillfälle att dela ut denna hedersbetygelse. Tillfälle gavs i samband med Flyghistoriska Akademins årsmöte.

Motivering Kernellpriset nr 10 Jahn Charleville:

FlygvapenNytt var flygvapnets egen facktidskrift (1960-2003). Detta var en tidning som under hela sin verksamma tid skrev om nyheter, organisations- och personalförändringar, ny materiel och som hade ett högt fokus på flygsäkerheten inom flygvapnet. Även historiska- och allmänna flygrelaterade artiklar förekom.

Journalisten Jahn Charleville (f. 1937) anställdes på Flygstabens flygsäkerhetsavdelning den 1 oktober 1964. Han kom då närmast från Sydsvenska Dagbladet. Han blev inom kort stabsredaktör för FlygvapenNytt. 1965 fick han också ansvar för layout av tidningen. 1972 står han uppförd som andre-redaktör och från och med 1993 som chefredaktör. Hans sista utgåva blev nummer 3/1998, därefter övertog Peter Liander chefsredaktörsrollen fram till nedläggningen av FlygvapenNytt 2003. Totalt blev det 190 utgåvor av tidningen varav 147 där Jahn Charleville var tongivande och ansvarig.
Numera är Jahn aktiv i Essingeöarnas hembygdsförening (Stockholm) där han är styrelsemedlem och också redaktör för föreningens bok- och arkivverksamhet.

Stig Kernell talade alltid varmt om de drygt trettiotalet flygtidskrifter som fanns då, i början av 2000-talet i vårt land. En av de allra största var FlygvapenNytt med en upplaga på som mest drygt 36 000 exemplar. Han skulle med glädje ha belönat den fantastiska insats som Jahn Charleville presterade under en period av 33 år i FlygvapenNytt med Kernellpriset!

Malmen 2021-10-02

Flyglitteraturgruppens ordförande Sven Scheiderbauer och Kernellprisvinnare Jahn Charleville. Foto Leif Törnquist

Årets svenska flygbok 2022
1 oktober 2022

Lördagen den 1 oktober blev boken K.G. Lindner av Mats Ekdahl utsedd till Årets svenska flygbok 2022. I år delades inget Kernellpris ut.

Den vinnande bokens författare Mats Ekdahl. Foto Mats Averkvist

FLIT:s ordförande Sven Scheiderbauer, Henrik Tisell och Författare Mats Ekdahl. Foto Mats Averkvist

Flera av de nominerade författarna m fl på trappan till Flygets hus. Christina Lindberg med sin nya bok Vingprofiler, Tommy Schütz med boken Flyget i Medelpad, Mats Ekdahl med boken om K.G. Lindner, Lennart Andersson och boken Svenska Flygplan, sittande Mikael Forslund med boken Hawkerflygplan i Sverige och Sven Scheiderbauer med Carl-Johan Svenssons bok Provflygningarna. Foto Mats Averkvist


Övriga böcker utom de på nybokslistan

Yom Kippur-kriget och Sverige 1973

Författare: Wilhelm Agrell
Förlag: Medströms Bokförlag
ISBN: 9789173291675
Pris: 331 kr
Format: 248 x 209, 320 sidor, inbunden

Under några dramatiska dagar i oktober 1973 såg det ut som om staten Israel skulle gå under. Anfallet från arabvärldens då ledande nationer, Egypten och Syrien, kom överraskande för israelerna. Mitt under en storhelg gick två egyptiska arméer över Suezkanalen. Den välplanerade kanalövergången, operation Badr, räknas som en milstolpe i den egyptiska historien. Sovjetunionen hade sedan 1970 kraftigt ökat sitt militära stöd och rustat särskilt Egypten till tänderna. Den sovjetiska krigsmaterielen var den allra senaste och tillsammans med den följde sovjetiska rådgivare i stort antal. I kriget led båda sidor förödande förluster, innan FN trädde emellan. Krigslyckan hade då hunnit vända till israelernas favör. Det blev en komplicerad insats där Sverige spelade en central roll.
Det svenska FN-förband som sattes in för att skydda den bräckliga vapenvilan hade även ett hemligt uppdrag: Samla in vad ni kan av sovjetisk toppmodern materiel från slagfältet och skicka hem allt till Sverige! En av de svenskar som deltog i både den synliga och den dolda underrättelseverksamheten var Wilhelm Agrell.
FLIT:s bedömning är att detta inte är en flygbok utan mer en generell krigshistorisk bok om detta krig.

Brev från Dag
Korrespondensen mellan Dag Hammarskjöld och Bo Beskow

Författare: Wilhelm Agrell
Förlag: Carlssons Bokförlag
ISBN: 9789189063402
Pris: 260 kr
Format: 246 x 173, 280 sidor, inbunden

De två vännerna är så närvarande och så olika. De var så gott som jämnåriga och stammade från kända familjer, Dag Hammarskjölds far hade varit statsminister, hans mor nära släkt med Carl Jonas Love Almqvist. Bo Beskows föräldrar var Natanael och Elsa Beskow. Dag Hammarskjöld är vår mest legendariska nutida gestalt vid sidan av Raoul Wallenberg. Bo Beskow är konstnären mest omtalad för sina glasfönster i Skara domkyrka, för sin dekor i FN:s meditationsrum och bibliotek som Dag tog initiativ till samt för mängder av porträttmålningar!
Ur Per Wästbergs engagerade förord: I denna vackert illustrerade volym återges de två vännernas brevväxling under åtta händelserika år, abrupt avbruten genom Dag Hammarskjölds död i flygkraschen 1961. I dessa 167 epistlar avhandlas världspolitik och litteratur, konst och husköp, politik och barnafödande. Allt i en både respektfull och samtidigt varm och familjär ton. Bo kunde ta ut svängarna, Dag var något försiktigare.
FLIT:s bedömning är att detta inte är en flygbok.

Det enda planet på himlen
Ögonvittnen berättar om 11 september

Författare: Garrett M. Graff
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127166745
Pris: 333 kr
Format: 235 x 165, 482 sidor, inbunden

För första gången får ögonvittnena säga sitt om 11 september-attackerna 2001. Över 500 olika röster hjälps åt att slussa läsaren genom dagen, ibland sekund för sekund. Det blir ett väldigt panorama över ett av historiens mest dramatiska dygn, som tog fram både det sämsta och det bästa i människan.
Det börjar före gryningen, då intet ont anande personal hjälper terroristerna till planen, varefter New York-borna färdas till jobbet under en vacker, klarblå himmel. Slag i slag kommer sedan attackerna, återberättade av räddningstjänst, ministrar, civila och flygplanens svarta lådor. Allt medan president Bush, i brist på bättre strategier, placeras i Air Force 1 som får cirkla över nationen som det enda planet på himlen.
Det enda planet på himlen är fylld av oförglömliga ögonblick brandmannen som rycker ut i vetskap om att frun jobbar i Twin Towers, läraren som evakuerar sin skolklass medan skyskraporna rämnar ovanför, telefonisten som lovar att framföra en flygpassagerares sista hälsning, pappan som hämtar sitt barn från förskolan för första gången som änkling.
FLIT:s bedömning är att detta inte är en flygbok.

Jag flög för Hitler
En tysk jaktpilots memoarer

Författare: Heinz Knocke
Förlag: Lind & Co
ISBN: 9789180182423
Pris: 205 kr
Format: 215 x 140, 261 sidor, inbunden

Vid andra världskrigets utbrott sökte sig Heinz Knoke till Luftwaffe. Han var ingen framstående flygelev, men lyckades klara av utbildningen. Så småningom utvecklades han till en av det tyska flygvapnets mest framstående jaktpiloter, och utsågs i slutet av kriget till divisionschef. Knoke blev nedskjuten flera gånger men räddade sig med fallskärm. Han fortsatte som jaktpilot till slutet av kriget då han skadades svårt vid ett sabotagedåd på marken. Förutom hisnande luftstrider och märkliga äventyr, då han räddat sig ur sitt störtande flygplan och vandrade över fientligt område eller låg i Nordsjöns isande vågor, skildrar Knoke sammanhållningen och kamratskapet inom flygförbanden, respekten för skickliga motståndare och sin egen kärlekshistoria under brinnande krig. Han loggade över 2 000 flyguppdrag och sköt ned 52 fiendeplan. Heinz Knocke (1921-1993) var ett av flygaressen inom Luftwaffe under andra världskriget. Han tilldelades Riddarkorset av järnkorset, en av Tredje rikets finaste militära utmärkelser, för sina insatser.
FLIT:s bedömning är att detta är en återutgivning.