Flyglitteraturträffen 5-6 oktober 2024

Mötesplatsen för dig som är intresserad av
flyglitteratur vare sig du är:

Författare - Förläggare - Samlare - Illustratör

...eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen - FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Sune Larsson, Henrik Tisell och Lars Tolkstam.

Årets svenska flygbok 2023
7 oktober 2022

Lördagen den 7 oktober blev boken Kalla kriget i luften - Ur ett svenskt underrättelseperspektiv av Ulf Hugo utsedd till Årets svenska flygbok 2023. Samtidigt mottog Sten Slottner, Norlén&Slottner Bokförlag, Kernellpriset nr 11.

Den vinnande bokens författare Ulf Hugo flankeras till vänster av bokens utgivare Anders Annerfalk, Aviatic Förlag och till höger för FLIT, Henrik Tisell. Foto Mats Averkvist

Kernellprisvinnare Sten Slottner (Norlén&Slottner Bokförlag) och de flygböcker han har givit ut under ca 17 års tid, med två undantag längst ned till vänster. Foto Mats Averkvist

För FLIT Henrik Tisell och Kernellprisvinnare Sten Slottner. Foto Mats Averkvist

Motivering till Kernellpriset nr. 11
Ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen 2019 har beslutat att tilldela bokförläggare Sten Slottner Kernellpris nummer 11 för sin mångåriga flygboksutgivning.

År 2006 gav bokförlaget Norlén&Slottner ut boken Take off – om kvinnor i flygets värld. Stig Kernell höjde boken till skyarna, den enda krystade kommentaren var att flygplanet på omslaget styrdes av en man! Bokförlagets nästa nedslag i flygmiljö var Göran Jakobssons fältflygarböcker, där faktiskt en av FLIT:s medarbetare styrde honom i riktning mot Norlén&Slottner.

Bokförlaget Norlén & Slottner startades 2005 av Ingmar Norlén och Sten Slottner. Efter några år återvände Norlén till journalistyrket medan Slottner fortsatte driva förlaget.
Norlén & Slottner har sedan starten gett ut flera hundra titlar inom olika genrer, däribland flygböcker. Under de senaste sjutton åren har bokförlaget Norlén&Slottner givit ut ett tjugotal böcker om flyg, dvs cirka en per år. Av dessa har fyra böcker blivit valda till Årets svenska flygbok, 2010, 2012, 2016 och 2020. Dessutom har en bok och författare tilldelats Kernellpriset. Detta bekräftar definitivt att förlaget har valt rätt böcker för sin utgivning.
Det är därför utan svårighet, med glädje och övertygelse vi delar ut Kernellpriset nr. 11 till Sten Slottner.

Vinnaren av Årets Svenska Flygbok 2023 Ulf Hugo och Kernellprisvinnare Sten Slottner. Foto Mats Averkvist