Flyglitteraturträffen 3-4 oktober 2020

Mötesplatsen för dig som är intresserad av
flyglitteratur vare sig du är:

Författare - Förläggare - Samlare - Illustratör

...eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen - FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Henrik Tisell och Lars Tolkstam.

Årets svenska flygbok 2019 är utsedd!
5 oktober 2019


Den vinnande bokens utgivare, Stig Holmström och författaren Thure Svensson flankeras av Henrik Tisell, FLIT till vänster och ordförande i FLIT, Sven Scheiderbauer till höger. Foto Mats Averkvist

Lördagen den 5 oktober blev boken Fältflygare Nils Fredrik Rodéhn av Thure Svensson utsedd till Årets svenska flygbok 2019. Vid samma tillfälle utdelades också Kernellpris nr. 8 till Torgil Rosenberg för sina mångåriga flygjournalistiska insatser.

Ordeförande i FLIT, Sven Scheiderbauer med Årets svenska flygbok 2019. Foto Mats Averkvist

Författaren till Årets svenska flygbok 2019 Thure Svensson. Foto Mats Averkvist

Kernellpristagare Torgil Rosenberg. Foto Mats Averkvist

Motivering till Kernellpriset nr. 8
Ledningen för Flyglitteraturträffen 2019 har beslutat att tilldela Torgil Rosenberg Kernellpris nummer 8 för sina mångåriga flygjournalistiska insatser.

Född i Simrishamn 1932, men flyttade som ettåring till Stockholm. Trots ett starkt flygintresse valde Torgil tandläkaryrket. Han blev detta yrke troget under hela sin karriär som han kom att dela med flyget och jazzmusiken.
Han blev privatflygare och engagerade sig i KSAK. Det fanns kritik mot såväl KSAK som Luftfartsverket som ansågs vara alltför vänligt inriktade mot det militära och kommersiella flyget. KSAK var något gammalmodigt och fast i gamla strukturer. Här behövdes en organisation att företräda det lätta sport- och privatflyget, senare kallat allmänflyget. Då bildades SPAF – Svenska Privat- och Affärsflygföreningen – med förebild i det amerikanska AOPA (Aircraft Owners and Pilot Association). Torgil var med från begynnelsen och blev raskt medlemsbrevets redaktör. Brevet blev inom kort en tidning med namnet SPAF-Horisont. Det stora genombrottet för SPAF-Horisont kom 1967 då tidningen kunde köpas i den allmänna handeln. Fr o m nr 7 ändrades tidningens namn till Flyg- Horisont.
Som nämnts ovan var Torgil Rosenbergs redaktörskap en bisyssla, ändå klarade han att ge ut Flyg-Horisont till 1981 med endast ett tillfälligt avbrott under tre nummer 1972. Han startade också en egen tidning, Musiktidningen som han drev 1973-1988. En sista omgång som redaktör för Flyghorisont började 1986 fram till dess nedläggning 1991. Torgil satte sin prägel på denna tidning som redaktör och skribent från början, till slut. Tidningen startade upp på nytt 2008 med namnet Skandinavisk flyghorisont och Torgil var inblandad också där till en början.
Torgil är en god skribent och har skrivit flera böcker och otaliga artiklar. Den självbiografiska Trots och tack vare... blev 2006 vald till årets svenska flygbok. Han kom senare med en fortsättning, Look for the silver lining, där musiken tar mer och mer plats i hans liv. Tillsammans med Bo Nilsson har han skrivit Det började med Kurt Björkvall/Björkvallsflyg, utvecklades till Skandinaviska Aero och därefter Airtaco. Han har också varit behjälplig med produktionen av Nilssons självbiografi, En påg från Alstad.

Torgil Rosenbergs livsgärning inom det flygjournalistiska området är ett mycket gott exempel på framåtanda, kapacitet och kompetens. Han förenar flera egenskaper med det som också Stig Kernell stod för. Stig skulle med stor tillfredsställelse notera att utmärkelsen som bär hans namn nu också finns hos Torgil Rosenberg.

Författarna med sina nominerade böcker till Årets flygbok 2019.
Från vänster: Anders Annerfalk med boken Helikopterflottiljen, Kjell Holmström med boken Flygutprovning på Malmen, Thure Svensson med boken Fältflygare Nils Fredrik Rodéhn, Torgil Rosenberg och Bo Nilsson med boken Det började med Kurt Björkvall/Björkvallsflyg... och Mikael Forslund med boken Fokker in Swedish service. Foto: Mats Averkvist

Nyheter utom de på nybokslistan

Viggen

Författare: Sven Stridsberg
Förlag: Stenvalls Förlag
ISBN: 9789172662018
Pris: 295 kr
Format: 270 x 210 mm, 231 sidor, inbunden

År 2003 kom Sven Stridsberg med den fantastiska boken om SAAB 37 Viggen på Stenvalls Förlag. Den eftertraktade boken har varit slutsåld sedan länge. Nu har förlaget givit ut en andra upplaga. Den erbjuds också medlemmarna i Svenskt Militärhistoriskt Bibiotek, SMB.
Det är inga stora skillnader mot den första upplagan. Det enda är att presens har blivit imperfektum i texten och att serienummerlistan är uppdaterad. Dessutom har en översikt över bevarade Viggen-flygplan lagts till.

The World's First All-Metal Airliner - Junkers F13

Författare: Lennart Andersson, Günter Endres, Rob Mulder och Günter Ott
Förlag: EAM Books
ISBN: 9780957374409
Pris: 30 GBP
Format: 216 x 279 mm, 288 sidor, inbunden. Text på engelska.

2012 kom denna fantastiska bok om världens första passagerarflygplan, Junkers F 13.Boken har länge varit efterfrågad och slutsåld hos förlaget. För att fira jubileet av F 13:s första flygning 1919, gav man ut en jubileumsutgåva 2019.
År 1919 startade den lilla sexsitsiga Junkers F 13 från flygfältet i Dessau i Tyskland för sin första flygtur. Den var utvecklad och byggd på knappt sex månader i ett ödelagt Tyskland direkt efter första världskrigets slut. Flygplanets födelse hade knappast kunna vara svårare och dess skapare, professor Hugo Junkers, möttes av många motgångar innan flygplanet slog igenom. Inom fem år skulle Junkers F 13 betjäna 75 procent av Europas flygrutter, och typen skulle komma att spela en pionjärroll i flygets utveckling i många delar av världen. Boken ger en översikt över både teknik och användning av världens första passagerarflygplan helt i metall. Lennart Andersson (Sverige), Günter Endres (Storbritannien), Rob Mulder (Norge) och Günther Ott (Tyskland) har tömt sina arkivsamlingar och samlat all information till en omfattande bok för alla som är intresserade av flygets tidiga historia. Med 376 svartvita foton, många tabeller och komplett produktionslista, färgprofiler, m.m.