-->
Flyglitteraturträffen 5-6 oktober 2019

Mötesplatsen för dig som är intresserad av
flyglitteratur vare sig du är:

Författare - Förläggare - Samlare - Illustratör

...eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen - FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Henrik Tisell, Lars Tolkstam och Michael Gustafsson.

Nyheter utom de på nybokslistan

Vingar över Stockholm
Kungl Svea Flygflottilj F 8 Barkarby 80 år 1 juli 2018

Författare: Sune Blomqvist och F 8 kamratförening
Förlag: F 8 Kamratförening
Pris: 100 kr
Format: A4, 86 sidor, häftad

Det har kommit en ny jubileumsutgåva av häftet Vingar över Stockholm som gavs ut vid 60-årsjubileet 1998. Nu alltså 20 år senare, vid 80 årsjubileet av Svea Flygflottilj F 8. Det är den flitige Sune Blomqvist i F 8 kamratförening som är författare och redaktör också för denna utgåva. Förutom att man har bytt ut ett par bilder, är det också lagt till fyra sidor som beskriver Stril 60, Rb 68 Bloodhound och själva kamratföreningen. Utöver det så har häftet riktigt tryck och bättre papper än det förra, vilket gör att bilderna bättre kommer till sin rätt.
Köpare av häftet kan också bli medlem i föreningen utan extra kostnad. Då får man också utskick ett par gånger under året med info och inbjudan till föreningens fredagsluncher med föredrag.

Årets svenska flygbok 2018 är utsedd!
6 oktober 2018


Den vinnande författaren Jan Forsgren gratuleras av ordförande i FLIT Sven Scheiderbauer och Henrik Tisell. Foto Mats Averkvist

Lördagen den 6 oktober blev boken Arlanda Flygsamlingar - Svenska civilflygets historia i ord och bild av Jan Forsgren utsedd till Årets svenska flygbok 2018. Vid samma tillfälle utdelades också Kernellpris nr. 7 till Christina Lindberg för sina flygjournalistiska insatser och för sina många personporträtt.

Författare Jan Forsgren med Årets svenska flygbok 2018 och diplom. Foto Mats Averkvist

Sven Scheiderbauer och Kernellpristagare Christina Lindberg. Foto Mats Averkvist
Sven Scheiderbauer och Kernellpristagare Christina Lindberg. Foto Mats Averkvist

Motivering till Kernellpriset nr. 7
Ledningen för Flyglitteraturträffen 2018 har beslutat att tilldela Christina Lindberg Kernellpris nummer 7 för sina flygjournalistiska insatser och för sina många personporträtt.

Göteborgsflickan Christina Lindberg utbildade sig till journalist vid Poppius journalistskola och verkade som flygjournalist i många år. Hennes mångsidiga karriär innefattar ett stort mått av flyg. Under en lång period var Christina utgivare av nordens största flygtidning Flygrevyn, ett värv hon övertog efter livskamraten Bo Sehlberg, som hastigt avled i januari 2004 endast 59 år gammal. Tillsammans tog de över Flygrevyn 1984 som var KSAK:s organ (Kungl. Svenska Aeroklubben) och utvecklade den till form och innehåll. Flygrevyn blev en självständig tidskrift efter viss oenighet med KSAK. 1994 övertog Christina chefredaktörskapet för tidningen. Efter Bo Sehlbergs bortgång 2004 övertog hon även ägarskapet. Hon drev nu Flygrevyn, som ensam ägare, utgivare och chefredaktör till 2014. Då sålde hon Flygrevyn till en annan aktör.

Christina Lindberg får anses vara en av Sveriges mer kända kvinnliga flygjournalister. För personporträtt på 1980-talet intervjuade hon kända personligheter inom idrott och andra verksamheter i herrtidningar. Hon fortsatte sedan i Flygrevyn med en uppmärksammad serie porträttintervjuer med känt flygfolk, såväl svenska som utländska. De som intervjuades var oftast de högsta cheferna i flygbolag, flygplanstillverkare och makthavare i staten. Christina har också medverkat med personartiklar i Flygets Årsbok.

Christina Lindberg kallar sig amatörsvampexpert. Som sådan har hon uppmärksammats, inte bara för kortfilmen Christinas svampskola, utan också i andra media. Christina har också gjort sig känd för sitt engagemang i djurrättsfrågor.

Christina Lindberg tilldelas Hederspriset till Stig Kernells minne nr 7 för sina flygjournalistiska insatser och för sina personporträtt vilka är mycket värdefulla för den som är intresserad av biografier. Christina Lindbergs gärning på det flygjournalistiska området ligger helt i linje med Stig Kernells anda. Stig Kernell var för övrigt en nära vän till Christina Lindberg och Bo Sehlberg.