Flyglitteraturträffen 3-4 oktober 2020

Mötesplatsen för dig som är intresserad av
flyglitteratur vare sig du är:

Författare - Förläggare - Samlare - Illustratör

...eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen - FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Henrik Tisell och Lars Tolkstam.

Årets svenska flygbok 2019 är utsedd!
5 oktober 2019


Den vinnande bokens utgivare, Stig Holmström och författaren Thure Svensson flankeras av Henrik Tisell, FLIT till vänster och ordförande i FLIT, Sven Scheiderbauer till höger. Foto Mats Averkvist

Lördagen den 5 oktober blev boken Fältflygare Nils Fredrik Rodéhn av Thure Svensson utsedd till Årets svenska flygbok 2019. Vid samma tillfälle utdelades också Kernellpris nr. 8 till Torgil Rosenberg för sina mångåriga flygjournalistiska insatser.

Ordeförande i FLIT, Sven Scheiderbauer med Årets svenska flygbok 2019. Foto Mats Averkvist

Författaren till Årets svenska flygbok 2019 Thure Svensson. Foto Mats Averkvist

Kernellpristagare Torgil Rosenberg. Foto Mats Averkvist

Motivering till Kernellpriset nr. 8
Ledningen för Flyglitteraturträffen 2019 har beslutat att tilldela Torgil Rosenberg Kernellpris nummer 8 för sina mångåriga flygjournalistiska insatser.

Född i Simrishamn 1932, men flyttade som ettåring till Stockholm. Trots ett starkt flygintresse valde Torgil tandläkaryrket. Han blev detta yrke troget under hela sin karriär som han kom att dela med flyget och jazzmusiken.
Han blev privatflygare och engagerade sig i KSAK. Det fanns kritik mot såväl KSAK som Luftfartsverket som ansågs vara alltför vänligt inriktade mot det militära och kommersiella flyget. KSAK var något gammalmodigt och fast i gamla strukturer. Här behövdes en organisation att företräda det lätta sport- och privatflyget, senare kallat allmänflyget. Då bildades SPAF – Svenska Privat- och Affärsflygföreningen – med förebild i det amerikanska AOPA (Aircraft Owners and Pilot Association). Torgil var med från begynnelsen och blev raskt medlemsbrevets redaktör. Brevet blev inom kort en tidning med namnet SPAF-Horisont. Det stora genombrottet för SPAF-Horisont kom 1967 då tidningen kunde köpas i den allmänna handeln. Fr o m nr 7 ändrades tidningens namn till Flyg- Horisont.
Som nämnts ovan var Torgil Rosenbergs redaktörskap en bisyssla, ändå klarade han att ge ut Flyg-Horisont till 1981 med endast ett tillfälligt avbrott under tre nummer 1972. Han startade också en egen tidning, Musiktidningen som han drev 1973-1988. En sista omgång som redaktör för Flyghorisont började 1986 fram till dess nedläggning 1991. Torgil satte sin prägel på denna tidning som redaktör och skribent från början, till slut. Tidningen startade upp på nytt 2008 med namnet Skandinavisk flyghorisont och Torgil var inblandad också där till en början.
Torgil är en god skribent och har skrivit flera böcker och otaliga artiklar. Den självbiografiska Trots och tack vare... blev 2006 vald till årets svenska flygbok. Han kom senare med en fortsättning, Look for the silver lining, där musiken tar mer och mer plats i hans liv. Tillsammans med Bo Nilsson har han skrivit Det började med Kurt Björkvall/Björkvallsflyg, utvecklades till Skandinaviska Aero och därefter Airtaco. Han har också varit behjälplig med produktionen av Nilssons självbiografi, En påg från Alstad.

Torgil Rosenbergs livsgärning inom det flygjournalistiska området är ett mycket gott exempel på framåtanda, kapacitet och kompetens. Han förenar flera egenskaper med det som också Stig Kernell stod för. Stig skulle med stor tillfredsställelse notera att utmärkelsen som bär hans namn nu också finns hos Torgil Rosenberg.

Författarna med sina nominerade böcker till Årets flygbok 2019.
Från vänster: Anders Annerfalk och boken Helikopterflottiljen, Kjell Holmström med boken Flygutprovning på Malmen, Thure Svensson med boken Fältflygare Nils Fredrik Rodéhn, Torgil Rosenberg och Bo Nilsson med boken Det började med Kurt Björkvall/Björkvallsflyg... och Mikael Forslund med boken Fokker in Swedish service. Foto: Mats Averkvist

Nyheter utom de på nybokslistan

Viggen

Författare: Sven Stridsberg
Förlag: Stenvalls Förlag
ISBN: 9789172662018
Pris: 295 kr
Format: 270 x 210 mm, 231 sidor, inbunden

År 2003 kom Sven Stridsberg med den fantastiska boken om SAAB 37 Viggen på Stenvalls Förlag. Den eftertraktade boken har varit slutsåld sedan länge. Nu har förlaget givit ut en andra upplaga. Den erbjuds också medlemmarna i Svenskt Militärhistoriskt Bibiotek, SMB.
Det är inga stora skillnader mot den första upplagan. Det enda är att presens har blivit imperfektum i texten och att serienummerlistan är uppdaterad. Dessutom har en översikt över bevarade Viggen-flygplan lagts till.

Spionen Sidorenko
och de ryska bombningarna av Stockholm 1944

Författare: Gunnar Ståhl
Förlag: Vaktel Förlag
ISBN: 9781988441379
Pris: 225 kr
Format: 210 x 140 mm, 299 sidor, häftad

Vasilij Sidorenko var en sovjetisk underrättelseofficer som officiellt arbetade som tjänsteman på den sovjetiska resebyrån Intourist i Stockholm fr o m 1940. I själva verket var han agent för den sovjetiska civila- (NKVD) och den militära underrättelsetjänsten (GRU). Han tog kontakt med styvdottern till sergeant Tobias Wallin vid Kungl. Södermanlands regemente i Strängnäsmed avsikt att få tag i information om svensk militär verksamhet, och i syfte att värva familjen Wallin som informatörer. Han bar sig dock så klumpigt och amatörmässigt åt att han blev avslöjad, fängslad och dömd till tolv års straffarbete. Det här är historien om hans liv och om den sovjetiska spionverksamheten i Sverige under andra världskriget.
FLIT:s bedömning är att detta inte är en flygbok. Den handlar uteslutande om spionen Sidorenko. Endast nitton sidor av 299 berör de ryska bombningarna av Sverige. Det finns inget som bevisar att dessa handlingar var avsiktliga utan mer att detta var oavsiktliga bombningar pga felnavigering, och sålunda inte hade något med fallet Sidorenko att göra.

Petsamotrafiken & Petsamotrafiken i bild

Författare: Eric Björklund
Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget
ISBN: 9789188605115
Pris: 295 kr
Format: 280 x 210 mm, 216 sidor, inbunden

De två böckerna Petsamotrafiken och Petsamotrafiken i bild av Eric Björklund, kom ut 1981 respektive år 2000. De har senare kommit ut i nya upplagor ett par gånger. Dessa är för länge sedan slutsålda och har sedan många år endast kunna hittats antikvariskt. Nu har Trafiknostagiska Förlaget i Stockholm återutgivit dem, fast nu med båda böckerna som en enda bok. Innehållet är lika som i de tidigare böckerna, t o m layout är densamma.
Boken handlar om svensk åkerinärings märkligaste åtagande någonsin. Sverige var isolerat. Europa i krig. Hamnen i finska Petsamo var den enda som kunde transportera flygplan och förnödenheter till Sverige. Unik historia – bitvis spännande som en thriller – och mycket underhållande läsning.
FLIT:s bedömmning: Detta är en ren återutgivning och kommer därför inte med i nyboklistan.

Luftwaffe Bombers
German WW2 designs by Claes Sundin

Författare: Claes Sundin
Förlag: Mortons Media Group
ISBN: 9781911276753
Pris: 7.99 GBP
Format: A4, 130 sidor, häftad

Det brittiska mediaföretaget fortsätter sin utgivning med Claes Sundins fantastiska färgprofiler av flygplan. Den här gången gäller det Luftwaffes bombflygplan. Mer än 200 av av dessa profiler finns i denna skrift. De flesta av dem kommer från Sundins tidigare egna profilböcker. Liksom de tidigare böckerna från Mortons så är profilerna delade av bokryggen, vilket gör att de inte kommer helt till sin rätt. Till skillnad från Sundins böcker är det också mer utfyllande text i denna skrift vilket är mycket bra. Dessutom är priset på denna skrift särdeles moderat.

Vingar över Stockholm
Kungl Svea Flygflottilj F 8 Barkarby 80 år 1 juli 2018

Författare: Sune Blomqvist och F 8 kamratförening
Förlag: F 8 Kamratförening
Pris: 100 kr
Format: A4, 86 sidor, häftad

Det har kommit en ny jubileumsutgåva av häftet Vingar över Stockholm som gavs ut vid 60-årsjubileet 1998. Nu alltså 20 år senare, vid 80 årsjubileet av Svea Flygflottilj F 8. Det är den flitige Sune Blomqvist i F 8 kamratförening som är författare och redaktör också för denna utgåva. Förutom att man har bytt ut ett par bilder, är det också lagt till fyra sidor som beskriver Stril 60, Rb 68 Bloodhound och själva kamratföreningen. Utöver det så har häftet riktigt tryck och bättre papper än det förra, vilket gör att bilderna bättre kommer till sin rätt.
Köpare av häftet kan också bli medlem i föreningen utan extra kostnad. Då får man också utskick ett par gånger under året med info och inbjudan till föreningens fredagsluncher med föredrag.