Flyglitteraturträffen 7-8 oktober 2023

Mötesplatsen för dig som är intresserad av
flyglitteratur vare sig du är:

Författare - Förläggare - Samlare - Illustratör

...eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen - FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Sune Larsson, Henrik Tisell och Lars Tolkstam.

Välkommen till Flyglitteraturträffen 2023 den 7-8 oktober

Program för årets FLIT:

(Med reservation för ev. ändringar.)

Fem böcker nominerade till Årets svenska flygbok 2023

Läs mer om de nominerade böckerna och om hur du röstar på dem.

Kernellpriset nr 10 utdelat
30 mars 2023

Torsdagen den 30 mars kunde äntligen 2021 års Kernellprisvinnare, Jahn Charleville, motta plaketten för Kernellpris nr 10. Jahn har haft förhinder att närvara på Flyglitteraturträffen och vi har försökt hitta ett lämpligt tillfälle att dela ut denna hedersbetygelse. Tillfälle gavs i samband med Flyghistoriska Akademins årsmöte.

Motivering Kernellpriset nr 10 Jahn Charleville:

FlygvapenNytt var flygvapnets egen facktidskrift (1960-2003). Detta var en tidning som under hela sin verksamma tid skrev om nyheter, organisations- och personalförändringar, ny materiel och som hade ett högt fokus på flygsäkerheten inom flygvapnet. Även historiska- och allmänna flygrelaterade artiklar förekom.

Journalisten Jahn Charleville (f. 1937) anställdes på Flygstabens flygsäkerhetsavdelning den 1 oktober 1964. Han kom då närmast från Sydsvenska Dagbladet. Han blev inom kort stabsredaktör för FlygvapenNytt. 1965 fick han också ansvar för layout av tidningen. 1972 står han uppförd som andre-redaktör och från och med 1993 som chefredaktör. Hans sista utgåva blev nummer 3/1998, därefter övertog Peter Liander chefsredaktörsrollen fram till nedläggningen av FlygvapenNytt 2003. Totalt blev det 190 utgåvor av tidningen varav 147 där Jahn Charleville var tongivande och ansvarig.
Numera är Jahn aktiv i Essingeöarnas hembygdsförening (Stockholm) där han är styrelsemedlem och också redaktör för föreningens bok- och arkivverksamhet.

Stig Kernell talade alltid varmt om de drygt trettiotalet flygtidskrifter som fanns då, i början av 2000-talet i vårt land. En av de allra största var FlygvapenNytt med en upplaga på som mest drygt 36 000 exemplar. Han skulle med glädje ha belönat den fantastiska insats som Jahn Charleville presterade under en period av 33 år i FlygvapenNytt med Kernellpriset!

Malmen 2021-10-02

Flyglitteraturgruppens ordförande Sven Scheiderbauer och Kernellprisvinnare Jahn Charleville. Foto Leif Törnquist