Flyglitteraturträffen 1-2 oktober 2022

Mötesplatsen för dig som är intresserad av
flyglitteratur vare sig du är:

Författare - Förläggare - Samlare - Illustratör

...eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen - FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Sune Larsson, Henrik Tisell och Lars Tolkstam.

Årets svenska flygbok 2021
2 oktober 2021


Den vinnande bokens författare och redaktör, Michael Sanz och för FLIT, Sven Scheiderbauer och Henrik Tisell. Foto Mats Averkvist

Lördagen den 2 oktober blev boken Caravelle i Sverige och Norden av Michael Sanz utsedd till Årets svenska flygbok 2021. Vid samma tillfälle utdelades också 2020 års Kernellpris nr. 9 till Christer Åhström för sina mångåriga flygjournalistiska insatser.
2021 års Kernellpris gick till Jahn Charleville för sitt mångåriga flygjournalistiska arbete med tidningen FlygvapenNytt. Priset kommer att utdelas vid en senare tidpunkt då Jahn Charleville hade förhinder.

Författare Michael Sanz och ansvarig utgivare Thomas Allard, Ordförande i Svensk Flyghistorisk Förening. Foto Mats Averkvist

Kernellprisvinnare 2020, Christer Åhström och Sven Scheiderbauer. Foto Mats Averkvist

Kernellpristagare Christer Åhström. Foto Mats Averkvist

Motivering till Kernellpriset nr. 9
Ledningen för Flyglitteraturträffen har beslutat att tilldela Christer Åhström Kernellpris nummer 9 för sina mångåriga flygjournalistiska insatser.

Journalisten Christer Åhström (född i Karlskrona 1943) har arbetat på Sydöstran, Sveriges Radio Malmö, Sveriges Television Malmö och var länge specialreporter vid SVT 2 Rapport med inriktning på flyg, försvar, medicin och forskning. Många har vi sett och hört hans initierade reportage i nämnda områden, inte minst vad gäller flyg och rymdfart. Christer Åhström ligger inte bara bakom många reportage utan har också producerat fristående TV-program. Efter sin pensionering har han fortsatt att anlitas som expertkommentator i media. Christer arbetar också som skribent för tidskriften Flygrevyn. Tillsammans med AKA-film har han producerat flera flygvideor för främst SMB (Sveriges Militärhistoriska Bibliotek).
Stig Kernells stora intresse också för flygtidskrifter samt det talade ordet i media gör att Kernellpriset mycket väl skulle kunna ha tilldelats Christer Åhström av Stig Kernell själv.

Författare eller utgivare med sina nominerade böcker till Årets flygbok 2021.
Från vänster: Thomas Magnusson (Medströms) med boken Gåtan Hammarskjöld, Bernt Thörnell med böckerna Flygplatsboken del 1 och 2, Michael Sanz med boken Caravelle i Sverige och Norden, Lennart Andersson med boken Sk 10-affären och Lennart Hjelte (F 11 Museum) med boken Över gränsen. Foto: Mats Averkvist

Flyglitteraturträffen 2021 01-10-2021

Författarna för boken De som aldrig kom hem fick äntligen sina diplom för Årets bästa flygbok 2020. Pga pandemin fick de vänta på dem i ett år.
Från vänster: Alf Ingesson-Thoor, Göran Jacobsson och Sven Scheiderbauer. Foto: Mats Averkvist