Hem

Flyglitteraturträffen FLIT Flyglitteraturträffen 7-8 oktober 2017

Mötesplatsen för dig som är intresserad av flyglitteratur vare sig du är:

  • Författare
  • Förläggare
  • Samlare
  • Illustratör

eller bara läsare av flyglitteratur.

Flyglitterturträffen Malmen

 

 

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT.

Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Henrik Tisell, Lars Tolkstam och Michael Gustafsson.

Årets svenska flygbok 2016 är utsedd!

 

Lördagen den 1 oktober blev boken Tyngdlyftaren i Flygvapnet - TP 84 Hercules 50 år i svensk tjänst av Thorbjörn Engback utsedd till Årets svenska flygbok 2016. Vid samma tillfälle utdelades också det så kallade, Kernellpriset till två mottagare. Kernellpriset nr. 3 tilldelades Veteranklubben Saab för utgivning av skriftserien SAAB-MINNEN . Kernellpriset nr. 4 tilldelades Maria Küchen för sin bok Att flyga.

 

Ordförande i FLIT Sven Scheiderbauer, den vinnande författaren Thorbjörn Engback och Henrik Tisell (FLIT). Foto Mats Averkvist

 

Motivering till Kernellpriset nr. 3

Ledningen för Flyglitteraturträffen 2016 har beslutat att tilldela Veteranföreningen Saab Kernellpriset nummer 3 för utgivningen av SAAB-MINNEN. Kenneth Nilsson mottog priset som representant för Veteranklubben Saab.

Sedan 1988 har Veteranklubben Saab gett ut SAAB-MINNEN. I programförklaringen skriver man (utgåva 2 1989) att man vill rädda undan det som belyser den unika pionjäranda och samhörighet som rådde på företaget SAAB. Det centrala är personliga minnen och hågkomster samt det som finns i fotoarkiven. Den 26 utgåvan av SAAB-MINNEN kom ut i våras. Olika redaktioner har genom åren arbetat fram dessa böcker. Man har funnit en form som passar och håller. Från flyg- och i viss mån också industrihistorisk synpunkt ar det ett utomordentligt referensverk som ges ut. Redaktionerna genom åren uppmärksammas härmed genom att tilldelas Kernellpriset, vilket nuvarande redaktion och styrelse får motta.

 

Motivering till Kernellpriset nr. 4

Ledningen för Flyglitteraturträffen 2016 har beslutat att tilldela Maria Küchen Kernellpriset nummer 4. Maria Küchen mottog priset för sin bok Att flyga.

 

Maria Küchen är en i flyglitteraturen hittills okänd författare. Maria Küchen är däremot känd som poet och prosaist och har en omfattande bokutgivning bakom sig. Maria Küchen har ett passionerat flygintresse. Med sin sedan barndomen nära relation till flyget som grund utvidgar hon perspektivet till att omfatta i stort sett all flygning. I sin bok Att flyga får hon rum med nästan hela flyghistorien. Vi möter flyget idag, både civilt och militärt. Hon kopplar flyget till religionen och litteraturen. Hon provar också flygandets konst på olika sätt. Kort sagt så berör hon flygandet ur alla möjliga vinklar. Det är allt från en spotterpaviljong till Gripenflygning. Boken är en essä. En essä bygger på fakta och personliga reflektioner. Det är just bokens styrka. Det betyder att en bra och välskriven essä skall visa att författaren behärskar det område hon skriver om, vara tydlig och lättläst, vara objektiv men resonerande och analytisk. Detta uppfyller Maria Küchen. Boken Att flyga lockar även icke flygintresserade till läsning och kan fungera som en lärobok i ämnet. Den som är flygintresserad och har någon relation till flyget gläder sig åt nya infallsvinklar på yrket eller hobbyn. Denna bok skulle Stig Kernell omfamna – en utgivning i hans anda.

Foto: Mats Averkvist

Främre raden, Max Thimmig med sin bok Nattens jägare, Kernellprisvinnare Maria Küchen med boken Att flyga, Thorbjörn Engback med Årets svenska flygbok 2016 Tyngdlyftaren i Flygvapnet, Mikael Forslund med sin bok Spitfire in Sweden. Bakre raden, Rob Mulder med sin bok Northrop Delta – AB Aerotransport, Michael Sanz med sin bok Flygdynastin Florman och som representant för Kernellprisvinnaren Veteranklubben Saab, Kenneth Nilsson. Foto: Mats Averkvist

 

Nyheter utom de på boklistorna

Flygare af Hjo

 

Författare: Annette Brandelid

Förlag: SveaBok

ISBN: 9789187607127

Ca Pris: 149 kr

Format: 314 sidor, häftad.

 

Tillhygget var genialiskt för syftet att träffa huvudet och få personen att falla medvetslös till golvet. Det gällde bara att slå rätt och inte för hårt.

En ung man drömmer om att bli fältflygare i det svenska flygvapnet. Från unga år arbetar han intensivt och fokuserat för att nå sitt mål.En äldre man har hittats död i sitt hem. En tid efter dödsfallet inträffar flera rån mot äldre personer i bygden. Helena Groop och hennes kollegor på polisstationen i Hjo söker svaren. Detta är en kriminalhistoria som utspelar sig i Hjo.

Flygare af Hjo är den tredje boken i serien som utspelar sig i den lilla västgötska staden, och tar vid där Greve af Hjo slutade. Flygaren fanns där naturligt eftersom författarens svärfar är före detta fältflygare vid F6 Karlsborg. Precis som i hennes tidigare böcker finns det en parallell berättelse till huvudstoryn. I Flygare af Hjo handlar den om en ung mans dröm om att bli fältflygare och den får man följa i dåtid vid sidan av polisens jakt på den uslige person som rånar åldringar i nutid.

FLIT:s bedömning är att detta inte är en flygbok.

 

Gift från flyg över människor

Tillåtet i folkhemmet 1979 - Fallet Grantinge

 

Författare: Kjell-Åke Persson

Förlag: Gnosjö Service Tryckeri AB /minbok.nu

ISBN: 9789188023247

Ca Pris: 375 kr

Format: 25 x 19 cm, 230 sidor, häftad.

 

En julidag 1979, gjorde ett besprutningsplan en olycklig manöver över makarna Perssons gård i Grantinge. Deras egendom och de själva kom i kontakt med det farliga giftet och efter den händelsen blev livet sig aldrig mer likt för det hittills kärnfriska lantbrukarparet. Fördärvade leder, andnings-svårigheter och ett ständigt beroende av mediciner och läkarvård gjorde att de lämnade gården och så småningom också lantbruket.

Giftspridning som krigshandling under krig är förbjudet. Men i det fredliga Folkhemmet fick man enligt svensk lag med flygplan sprida gift över och in i bostäder och staplar, på allt som var vårt och direkt på oss. Gun och Kjell-Åke offras av alla politiska partier på ”giftgudens” altare för god profit åt potatisodlaren.

FLIT:s bedömning är att detta inte är en flygbok då den i huvudsak handlar om paret Perssons liv efter händelsen med ohälsa, rättsprocess etc.

 

Årets svenska flygbok 2015 är utsedd!

 

Lördagen den 3 oktober blev boken SAS flygplan 1946-2014 av Birger Holmer, Ulf Abrahamsson och Bengt Olov Näs utsedd till Årets svenska flygbok 2015. Vid samma tillfälle utdelades också det nyligen instiftade så kallade, Kernell-priset till två mottagare. Kernell-pris nr. 1 tilldelades Stig kernell postumt för hans mycket framstående insatser inom svensk flyglitteratur. Kernell-pris nr. 2 tilldelades Istvàn Wlassics för sin bok Kom så leker vi med himmelen.

 

Arlanda flygsamlingar

2015-05-26

Svensk civil flygutveckling

 

Författare: Bertil Boberg

och Sture Nilsson

Förlag: Arlanda Flygsamlingars Vänner

Ca Pris SEK: 100 kr

Format: A4, 88 sidor, häftad

 

 

Arlanda Flygsamlingars Vänner har kommit ut med volym 5 i deras skriftserie. Detta är den tredje reviderade upplagan av katalogen över Arlandasamlingarnas större föremål, flygplan, motorer, bilar, flygsimulatorer och vindtunnlar. Vi får också kortfattad information om samlingarnas historik, om pågående projekt och om nuvarande status på vägen mot ett svenskt civilt flygmuseum.

Tidigare har i denna serie utkommit:

#1. Götaverken GV-38, Forsgren

#2. Minnen från AB Värmlandsflyg, Sahlman

#3. Flygande Loppan i Sverige, Forsgren

#4. Jubileumsskrift, Arlanda flygsamlingars vänner 10 år

#6. "Luftigheter", Ivarsson

 

FLIT:s bedömmning: Detta är en reviderad återutgivning och den kommer därför inte med i boklistan.

Svenska rymdäventyr

2015-02-06

- många fler än du anar

av Börje Lundberg

Sverige är en rymdmakt i världsklass, tro inget annat! Svenska ingenjörer och forskare spelar i elitserien. Läs om dem och deras bedrifter. Till exempel uppfinningen av det första miljövänliga raketbränslet och konstruktionen av sju avancerade satelliter.

En svenskbyggd månsond är unik i rymdhistorien. Svenska kameror ligger i måndammet. Europas största raket har vitala svenska delar. Svenska instrument snurrar i banor kring Mars, Venus och Saturnus - nu också runt en komet. Merkurius och Jupiter väntar. Boken är popu-

lärvetenskap för alla åldrar.

Massor av bilder. Christer

Fuglesang talar ut.

Format: 240x260 mm, 208 sidor

inbunden.

Förlag: Trafiknostalgiska Förlaget

Pris: ca 250 kr

FLIT:s bedömmning: Böcker om

utomjordiska företag omfattas inte

av begreppet flyg och kommer

därför inte med i boklistan.